Byla P2-621-796/2014
Dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, Nordea Bank Finland Plc įgaliotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“, Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, A. S. (A. S.)

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio Aleksandro Selezniovo prašymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, Nordea Bank Finland Plc įgaliotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“, Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, A. S. (A. S.),

Nustatė

2pareiškėjas pateikė teismui prašymą, kuriuo prašo pakeisti išieškotoją vykdomojoje byloje Nr. 0010/14/00629 nurodant, kad išieškotojas yra Nordea Bank AB, veikiantis per Lietuvoje registruotą filialą Nordea Bank AB Lietuvos skyrių. Nurodė, kad antstolis vykdo 2013-12-09 Vilniaus miesto 2 notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 1-7182 dėl skolininkui A. S. priklausančio turto pardavimo iš varžytynių išieškotojo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus naudai. Pagal 2014-04-01 verslo perleidimo sutartį išieškotojas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių perleido reikalavimo teises į turimus skolininkus naujajam kreditoriui Nordea Bank AB, veikiančiam per Lietuvoje registruotą filialą Nordea Bank AB Lietuvos skyrių.

3Prašymas tenkintinas.

4Iš vykdomosios bylos Nr. 0010/14/00629 medžiagos nustatyta, kad antstolis Aleksandras Selezniovas vykdo 2013-12-09 Vilniaus miesto 2 notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 1-7182 dėl 429027,85 Lt skolos išieškojimo iš skolininko A. S., parduodant skolininkui priklausantį turtą iš varžytynių išieškotojo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus naudai (v.b.l. 2). 2014-04-25 antstoliui pateikta 2014-04-01 tarp Nordea Bank Finland Plc ir Nordea Bank AB sudaryta verslo perleidimo sutartis, pagal kurią išieškotojas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių perleido reikalavimo teises į turimus skolininkus naujajam kreditoriui Nordea Bank AB, veikiančiam per Lietuvoje registruotą filialą Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, įskaitant ir reikalavimo teisę, kylančią iš 2013-12-09 Vilniaus miesto 2 notarų biuro išduoto vykdomojo įrašo Nr. 1-7182.

5Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 596 str. 1 d. pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju. Jeigu vykdymas atliekamas ne teismo išduoto vykdomojo dokumento pagrindu, tokiu atveju išieškotoją ar skolininką pakeičia antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.101 str. 2 d. numato, kad reikalavimo įgijėjui kartu su pagrindine perleista prievole pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės.

6Konstatuotina, kad sudaryta sutartis dėl reikalavimo teisių perleidimo skolininko A. S. teisių nepažeidžia (CK 6.101 str. 1 d., 6.102 str. 3 d.), todėl atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, pareiškėjo prašymas tenkintinas, vykdomojoje byloje Nr. 0010/14/00629 išieškotojas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius keistinas kitu išieškotoju – Nordea Bank AB, veikiančiu per Lietuvoje registruotą filialą Nordea Bank AB Lietuvos skyrių (CPK 596 str.).

7Visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą naujajam išieškotojui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi pradiniam išieškotojui (CPK 596 str. 2 d.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 596, 290, 291 str., teismas

Nutarė

9prašymą tenkinti.

10Pakeisti išieškotoją vykdomojoje byloje Nr. 0010/14/00629 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių į. k. 112025592 nauju išieškotoju Nordea Bank AB, veikiančiu per Lietuvoje registruotą filialą Nordea Bank AB Lietuvos skyrių į.k. 303252632.

11Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0010/14/00629 grąžinti antstoliui Aleksandrui Selezniovui.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai