Byla 2-700-82/2010
Dėl skolos priteisimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Eduardas Meidus, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai ieškinį atsakovui UAB „Vilkelis ir partneriai“, dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas AB Rytų skirstomieji tinklai prašė priteisti iš atsakovo UAB „Vilkelis ir partneriai“ 3501,12 Lt skolą už suvartotą elektros energiją ir galią už laikotarpį per 2009 m. rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius, 56,97 Lt delspinigių, šešių procentų metinių palūkanų nuo teismo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovas UAB „Vilkelis ir partneriai“ per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė.

4Ieškovo ieškinys, atlikus formalų pateiktų rašytinių įrodymų (žyminio mokesčio mokėjimo nurodymų (5 b.l., c.b. Nr. L2-2816-82/2009 3 b.l.), 2009-12-28 įgaliojimo (6 b.l.), 2003-06-16 elektros tiekimo – vartojimo sutarties Nr. ( - ) ir priedo nr. 1 prie sutarties, pagal kurią ieškovas AB Rytų skirstomieji tinklai įsipareigojo tiekti atsakovo UAB „Vilkelis ir partneriai“ objektams elektros energiją, o atsakovas įsipareigojo už suvartotą elektros energiją atsiskaityti su ieškovu pagal apskaitos prietaisų rodmenis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytais elektros energijos tarifais pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, o nustatytu terminu neapmokėjus pateiktos sąskaitos faktūros už suvartotą elektros energiją, mokėti 0,05 proc. delspinigius už kiekvieną praleistą dieną (4.1 p., 4.7 p., 6 p., 9 p.) (7-10, 11 b.l.), PVM sąskaitų faktūrų Serija UEF Nr. 029900, Serija UEF Nr. 033215, Serija UEF Nr. 037100, Serija UEF Nr. 040648 (12-15 b.l.), 2009-09-16 įspėjimo atsakovui dėl elektros energijos teikimo nutraukimo (16 b.l.), skelbimų spaudoje apie procesinių dokumentų įteikimą atsakovui (22, 23 b.l.), 2010-03-26 PVM sąskaitos faktūros Serija 10CMS Nr. 00149 už skelbimus spuadoje (24 b.l.) vertinimą, tenkintinas visiškai, nes pasitvirtinus šių rašytinių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas prievolės, kylančios iš sutarties (LR CK 6.2. str.) turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str., 6.200 str.), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (LR CK 6.59 str.), o sutarties nevykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.).

6Atsakovas už jam patiektą elektros energiją ir galią neatsiskaitė, tuo padarė ieškovui nuostolius, todėl atsakovo atžvilgiu taikytina civilinė atsakomybė (LR CK 6.246 str. 1 d.), ir iš atsakovo priteistinas 3501,12 Lt dydžio įsiskolinimas už elektros energiją už laikotarpį per 2009 m. rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius (LR CK 6.388 str.). Šalys sutartimi susitarė dėl delspinigių mokėjimo, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina ir 56,97 Lt delspinigių (LR CK 6.71 – 6.73 str.).

7LR CK 6.37 str. 2 d. nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. LR CK 6.210 str. 2 d. nustatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, privalo mokėti 6 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią mokėti praleistas terminas, jeigu sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Tenkinant ieškovo ieškinį, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas ieškovo sumokėtas žyminis mokestis, bei viešo paskelbimo laikraščiuose išlaidos, o į valstybės biudžeto pajamas priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 79 str., 88 str., 92 str., 93 str., 96 str.).

9Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 270 str., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

10Ieškovo ieškinį patenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovo UAB „Vilkelis ir partneriai“, įmonės kodas 155641693, buveinės adresas Geologų g. 2, Vilnius, ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai, įmonės kodas 110870890, buveinės adresas P. Lukšio g. 5B, Vilnius, naudai: 3501,12 Lt skolą už suvartotą elektros energiją ir galią, 56,97 Lt delspinigių, šešių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2010-03-18, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 106,00 Lt žyminio mokesčio, 188,68 Lt viešo paskelbimo išlaidas.

12Priteisti iš atsakovo UAB „ Vilkelis ir partneriai“, įmonės kodas 155641693, buveinės adresas Geologų g. 2, Vilnius, į valstybės biudžeto pajamas 5,27 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

13Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę LR CPK 287 str. nustatyta tvarka paduoti pareiškimą Utenos rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai