Byla e2FB-485-867/2020
Dėl bankroto bylos pabaigos, ieškovas P. K., tretieji asmenys B2Kapital SIA ir UAB „Būsto paskolų draudimas“

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Inga Sakalauskaitė,

2sekretoriaujant G. N. ir J. Š.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal bankroto administratoriaus V. Š. prašymą dėl bankroto bylos pabaigos, ieškovas P. K., tretieji asmenys B2Kapital SIA ir UAB „Būsto paskolų draudimas“.

4Teismas

Nustatė

52019-09-30 teisme gautas bankroto administratoriaus prašymas dėl bankroto bylos pabaigos, kuriame nurodo, kad 2019 m. rugsėjo 9 d. buvo atliktas paskutinis mokumo plane numatytas mokėjimas kreditoriams, todėl teikia teismui P. K. kreditorinių reikalavimų ir jo mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, kuris yra įgyvendintas. Prašo teismo priimti nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą. Prie prašymo pateikė 2019-09-12 plano įgyvendinimo aktą bei 2019-09-30 plano įgyvendinimo akto nepasirašymo protokolą.

62019-10-01 teisme gautas trečiojo asmens B2Kapital SIA pranešimas, kuriame nurodo, kad patikrinus bankrutuojančio asmens sąskaitų išrašus nustatyta, kad P. K. didelėmis sumomis naudojo lėšas ne pagal teismo patvirtintą mokumo atkūrimo planą ir galimai pirko kripto valiutas. Taip pat nurodo, kad bankroto proceso metu ženkliai padidėjo bankrutuojančio asmens gaunamos pajamos, tačiau dėl to nebuvo kreiptąsi į teismą dėl mokumo plano tikslinimo, todėl mano, kad mokumo planas nebuvo tinkamai vykdytas. O bankroto administratorius aplaidžiai vykdė fizinio asmens gaunamų lėšų naudojimo apskaitą. Prašo bankroto administratoriaus ir bankrutuojančio asmens išspręsti klausimą dėl ne pagal mokumo planą panaudotų lėšų grąžinimo ir jų paskirstymo kreditoriams ir tik išsprendus šį klausimą teikti pasirašyti mokumo atkūrimo plano įgyvenimo aktą.

72019-10-18 teisme gautas trečiojo asmens UAB „Būsto paskolų draudimas“ atsiliepimas į prašymą dėl bankroto bylos pabaigos, kuriame nurodo, kad palaiko trečiojo asmens B2Kapital SIA poziciją, kad šiuo metu nėra galimybės pasirašyti kreditorinių reikalavimų ir jo mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo akto ir užbaigti bankroto bylos, nes tam trūksta informacijos. Nurodo, kad aktas yra neinformatyvus ir jame nėra visos reikiamos informacijos. Be to, akte pateikta informacija neatspindi realios situacijos, nes pagal pateiktą informaciją bankrutuojančio asmens pajamos buvo 25 112,21 Eur per 60 mėnesių laikotarpį, kas atitinka 418,54 Eur per mėnesį, o teismo patvirtintame mokumo plane numatyta, kad bankrutuojančio asmens pajamos yra 596,60 Eur ir 46,61 Eur vertybinių popierių. Pagal teismui pateiktą aktą išeitų, kad bankrutuojantis asmuo gavo mažesnes pajamas nei buvo numatyta mokumo atkūrimo plane ir šioje dalyje planas nebuvo tinkamai įgyvendintas. Iš pateiktų bankrutuojančio asmens banko sąskaitų išrašų matyti, kad 2019 m. birželio mėnesį jo pajamos buvo didesnės, tai yra buvo 998,73 Eur. Mokumo atkūrimo akte nebuvo nurodyta, kad bankrutuojantis asmuo sudarys gyvybės draudimo įmokas, o pateiktos sąskaitos patvirtina, kad jis tokias įmokas mokėjo. Mano, kad vien tai, kad šiuo metu yra suėjęs terminas, nėra pagrindas surašyti aktą. Nurodo, kad bankroto administratorius prieš surašant aktą nepateikė kreditoriams informacijos apie bankroto bylą, nes paskutinė ataskaita buvo pateikta 2019-05-05, kuri grindžiama duomenimis už laikotarpį nuo 2018-09-01 iki 2019-05-31. Nurodo, kad bankroto administratorius neteikė prašomos informacijos, todėl kyla pagrįstų abejonių apie akte nurodytą administratoriui išmokėtą 3736,20 Eur sumą. Prašė bankroto administratoriaus prašymą atmesti kaip nepagrįstą ir įpareigoti bankroto administratorių pateikti kreditoriams plano vykdymo ataskaitą už laikotarpį nuo 2019-05-31 iki 2019-08-27, kuri būtų pagrįsta rašytiniais įrodymais. Įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą prie FM pavedant atlikti bankroto administratoriaus veiksmų atliktų P. K. bankroto byloje patikrinimą.

8Bankroto administratorius pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad bankrutuojantis asmuo pateikė jam rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad mokėjimai iš jo sąskaitos padaryti draugo prašymu, piniginės lėšos taip pat priklausė draugui A. K., o bankrutuojantis asmuo tik atliko pavedimus, nes norėjo užsidirbti. Pagal bankrutuojančio asmens ir A. K. susitarimą pastarasis bankrutuojančiam asmeniui perdavė 6 377,00 Eur dydžio sumą tikslinei paskirčiai, nupirkti jam kriptovaliutas. Jokios naudos iš šio sandorio bankrutuojantis asmuo negavo, nes A. K. buvo apgautas ir jo investuotos piniginės lėšos dingo elektroninėje erdvėje. P. K. pateikė jo ir V. K. susitarimą, iš kurio matyti, kad P. K. draugo prašymu visuomet iš savo banko sąskaitos atlikdavo reikalingus pavedimus, nes V. K. sąskaita užblokuota. K. P. Kodaniovas jam pateikė tokius paaiškinimus ir rašytinius įrodymus jis neturėjo pagrindo jais abejoti ir nėra pagrindo grąžinti šių lėšų į sąskaitą ir paskirstyti jų kreditoriams. Nesutinka, kad ženkliai padidėjo bankrutuojančio asmens gautos pajamos, nes viso bankroto proceso metu bankrutuojantis asmuo gavo tik minimalią algą bei dienpinigius, kurių vos užteko pragyvenimui. Be to, mano, kad atsižvelgiant į tai, kad jis dėl darbo pobūdžio nedirbo kiekvieną mėnesį, nes teko laukti darbo, todėl jo gaunamos pajamos turėtų būti skaičiuojamas per metus gauto vidurkio. Iš pateiktų pažymų apie gautas pajamas matyti, kad 2017 m. jis vidutiniškai per mėnesį gavo 389,78 Eur neatskaičius mokesčių, 2018 m. 441,32 Eur darbo užmokestį, neatskaičius mokesčių, o 2019 m. 377,29 Eur darbo užmokesčio, neatskaičius mokesčių. Be to, keitėsi nacionalinė valiuta ir dėl infliacijos daug kas pabrango. Nurodo, kad kreditoriams buvo teikiamos ataskaitos, todėl kreditoriai galėjo inicijuoti plano pakeitimą, ar prašyti keisti bankroto administratorių, o šiuo metu tokie prašymai nesavalaikiai. Mano, kad pateiktas teismui mokumo plano įgyvendinimo aktas yra teisingas ir pagrįstas, be to, kaip matyti, kreditoriams buvo pervestos visos sumos pagal planą bei papildomai pervesta 2 908,32 Eur suma, kuri buvo taip pat paskirstyta kreditoriams. Mano, kad UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašymas išreikalauti papildomą informaciją yra nepagrįstas. Nurodo, kad bankrutuojantis asmuo pagal savo galimybes dirbo visą laiką, gavo pajamas, iš kurių tenkino savo poreikius, pervedė plane patvirtintas įmokas kreditoriams, bankroto administratoriaus patirtos išlaidos padengtos, savalaikiai teikė informaciją ir bendradarbiavo su bankroto administratoriumi, todėl planas įgyvendintas.

92020-01-07 vykusio posėdžio metu bankroto administratorius palaikė prašymą dėl bankroto bylos pabaigos ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad mokumo planas yra įvykdytas ir kreditoriams yra sumokėtos plane numatytos lėšos bei sumokėta papildomai apie 2 900,00 Eur daugiau nei pagal planą. Per visą laikotarpį P. K. dirbo ir gavo pajamas bei pervedinėjo lėšas į depozitinę sąskaitą. Buvo paruoštas mokumo įgyvendinimo aktas, tačiau kreditorius nepasirašė ir nepateikė rašto dėl ko nepasirašo. Tik po kreipimosi į teismą dėl bankroto pabaigos pagrindinis kreditorius pateikė, jog nesutinka su bankroto pabaiga. Nurodo, kad kreditorių teismui pateikti prašymai pateikti teismui yra nepagrįsti ir prašė jų netenkinti. Mano, kad bankroto byla yra pabaigta ir su kreditoriais atsiskaityta daugiau nei pagal planą. Nenustatė, kad P. K. būtų buvęs nesąžiningas. Palaiko atsiliepime nurodytą poziciją dėl trečiųjų asmenų prašymų.

102020-01-07 P. K. nurodė, kad kai buvo iškelta bankroto bylą jis dirbo UAB „()duomenys neskelbtini“ ir jo pajamos buvo apie 400,00 Lt atlyginimas ir visa kitą dienpinigiai. Šiuo metu jis dirba keliose įmonėse ir jo pajamos šiuo metu yra apie 700,00 Eur ir gauna apie 1 500,00 Eur, vidutiniškai per metus jo pajamos yra apie 700,00 Eur, nes jis nedirba kiekvieną mėnesį, o anksčiau buvo 400,00 -500,00 Eur plius dienpinigiai ir tai yra apie 2 000,00 Eur. Paaiškino, kad nuoma užsienyje jam nekainuoja, į užsienį veža įmonė ir kelionė į komandiruotę nekainuoja, o reikia tik mokėti už maistą. Jis Klaipėdoje nuomojasi butą, nuoma kainuoja 200,00 Eur plius moka komunalinius. Paaiškino, kad neturėjo pinigų mokėti kreditoriams, todėl bandė imti kreditą, tačiau negavo. Nurodė, kad jis yra baigęs antrą internatinę mokyklą ir turi aštuonių klasių išsilavinimą. Komandiruotėse gyveno iš mokamų dienpinigiai, nes užsienyje brangus pragyvenimas. Komandiruotėje transporto išlaidoms reikia apie 20,00-30,00 Eur, o maistui apie 700,00-800,00 Eur. Jo gaunamas darbo užmokestis nėra pastovus, nes kai nebūna darbo užmokestis nėra mokamas. A. K. yra jo draugas ir buvęs jo bendradarbis, jo paprašė, kad jis padėtų nupirkti kriptovaliutas už jo pinigus, A. K. duodavo jam grynais, o jis mokėdavo, be to mokėjo ir iš savo dienpinigių ir tai buvo tris kartus. Pavedimus darė ir kitam savo draugui, kuris neturi savo sąskaitos ir duodavo jam pinigus mokėjimams atlikti ir jis atlikdavo mokėjimus už prekes. Turi problemų su sveikata dėl sąnarių skausmo ir tai taip pat kainuoja. Nurodė, kad draugui kriptovaliutas pirko, nes norėjo papildomai užsidirbti.

11Į 2020-01-24 paskirtą teismo posėdį neatvyko, bankrutuojančio asmens atstovė pateikė prašymą nagrinėti nedalyvaujant bei pateikė baigiamąją kalbą.

12Teismas

konstatuoja:

13prašymas netenkintinas.

14Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nurodyta šio įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Taigi fizinio asmens bankroto procedūra stengiamasi suteikti reikalingą apsaugą skolininkui su kuo mažesne intervencija į kreditorių teises.

15Fiziniam asmeniui, kuriam iškelta bankroto byla, tenka labai svarbus vaidmuo, nes nuo sąžiningų šio asmens pastangų priklauso mokumo atkūrimo plano įvykdymo sėkmė, o kartu ir jau minėtų fizinio asmens bankroto tikslų įgyvendinimas. Tokiam asmeniui nebendradarbiaujant ir nesiekiant maksimalaus galimo kreditorių reikalavimų tenkinimo, bankroto procesas nebus rezultatyvus, nebus užtikrintas kreditorių interesų gynimas, kartu bus pažeista skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyra. Todėl fizinis asmuo privalo būti aktyvus, sąžiningai naudotis jam bankroto įstatymu suteiktomis teisėmis ir vykdyti jam nustatytas pareigas.

16Iš byloje esančių rašytinių įrodymų bei civilinėje byloje Nr. 2FB-374-867/2014 esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014-02-21 teismo nutartimi buvo iškelta bankroto byla P. K., jo bankroto administratoriumi paskirtas V. Š.. 2014-04-24 nutartimi patvirtintas kreditorinių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, pagal kurį Nordea Bank AL Lietuvos skyriaus kreditorinis reikalavimas 110 589,15 Eur (381 842,25 Lt) sumai, o kreditoriaus UAB „Būsto paskolų draudimas kreditorinis reikalavimas 3 952,60 Eur (13 647,50 Lt) sumai. 2014-08-29 teismo nutartimi buvo patvirtintas mokumo atkūrimo planas (toliau- MAP). Nutartis dėl MAP patvirtinimo įsiteisėjo 2014-09-08. P. K. MAP buvo patvirtintas penkerių metų laikotarpiui ir per šį laikotarpį kreditoriams turėjo būti sumokėta 1 902,28 Eur (6 568,20 Lt) suma kreditorinių reikalavimų padengimui. Pagal MAP būtiniems poreikiams kas mėnesį tenkinti P. K. buvo nustatyta 389,36 Eur (1344,39 Lt) suma. Iš MAP nustatyta, kad bankrutuojantis asmuo jokio turto neturėjo, tačiau turėjo 64,61 Eur vertybinių popierių, kurie turėjo būti parduoti vertybinių popierių apyvartą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

17Per visą 60 mėnesių laikotarpį bankroto administratorius teismui pateikė devynias MAP įgyvendinimo ataskaitas. 2015-02-20 teismui pateikta pirmoji ataskaita apie MAP vykdymo eigą, kuriai pritarė kreditoriai. 2015-10-09 teismui pateikta antroji ataskaita apie MAP vykdymo eigą, kuriai pritarė kreditoriai. 2016-04-21 teismui pateikta trečioji ataskaita apie MAP vykdymo eigą, kuriai pritarė kreditoriai. 2016-10-13 teismui pateikta ketvirtoji ataskaita apie MAP vykdymo eigą, kuriai pritarė kreditoriai. 2017-03-24 teismui pateikta penktoji ataskaita apie MAP vykdymo eigą, kuriai nepritarė kreditoriai motyvuodami tuo, kad galimai yra gaunamos didesnės pajamos ir yra naudojamos didesnės pajamos nei yra patvirtintos išleisti būtiniesiems poreikiams ir nėra patekta įrodymų apie būtiniesiems poreikiams reikalingų lėšų panaudojimą. 2017-09-18 teismui pateikta šeštoji MAP vykdymo eigą, kuriai pritarė kreditoriai. 2018-02-28 teismo nutartimi kreditorius Nordea Bank Finland AB Lietuvos skyrius pakeistas jo teisių perėmėju B2 Kapital SIA. 2018-04-10 teismui pateikta septintoji mokumo atkūrimo plano vykdymo eigą, kuriai pritarė kreditoriai, tačiau su pastabomis. 2018-10-30 teismui pateikta aštuntoji mokumo atkūrimo plano vykdymo eigą, kuriai nepritarė kreditorius UAB „Būsto paskolų draudimas“, o pagrindinis kreditorius pritarė, tačiau pateikė pastabas. 2019-07-15 teismui pateikta devintoji mokumo atkūrimo plano vykdymo eigą, kuriai pritarė kreditoriai.

18Pagal patvirtintą mokumo planą paskutinė įmoka kreditoriams turėjo būti atlikta 2019-09-08.

192019-09-30 teisme gautas bankroto administratoriaus prašymas dėl bankroto bylos užbaigimo ir pateiktas plano įgyvendinimo aktas bei akto nepasirašymo protokolas.

20Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau - FABĮ) 30 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kai atliktas paskutinis plane nustatytas mokėjimas, bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio mokėjimo dienos privalo parengti plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Bankroto administratorius šį aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui, plano įgyvendinimo akto kopiją – fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui. Teismas, gavęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytą aktą, priima nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą arba nutraukti fizinio asmens bankroto bylą. Šiuo atveju sprendžiant dėl mokumo įgyvendinimo akto patvirtinimo būtina nustatyti, ar buvo pasiekti mokumo atkūrimo plane numatyti tikslai.

21Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad bankroto administratorius teismui pateikdamas prašymą pateikė 2019-09-30 akto nepasirašymo protokolą, kuriame nenurodyta dėl kokių priežasčių kreditorių susirinkimo primininkas B2Kapital SIA nepasirašė MAP įgyvendinimo akto.

22Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad bankroto administratorius elektroniniu paštu 2019-09-16 išsiuntė kreditorių susirinkimo pirmininkui B2Kapital SIA P. K. MAP įgyvendinimo aktą pasirašymui ir prašė patvirtinti apie šio elektroninio laiško gavimą. Byloje nėra pateikta rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad kreditorių susirinkimo pirmininkas B2Kapital SIA būtų gavęs bankroto administratoriaus elektroniniu laišku siųstą MAP įgyvendinimo aktą, nes nebuvo pateiktas patvirtinimas apie šio laiško gavimą.

23Iš byloje esančių bankroto administratoriaus teiktų ataskaitų apie tai kaip buvo įgyvendintas MAP ir kreditorių pastabų dėl šių ataskaitų matyti, kad kreditoriai ne kartą prašė bankroto administratoriaus pateikti jiems informaciją ir įrodymus, patvirtinančius dėl ko bankrutuojantis asmuo išleidžia didesnę sumą būtiniesiems poreikiams tenkinti nei yra patvirtinta MAP ir įrodymus, patvirtinančius kaip yra išleidžiami dienpinigiai bei kėlė klausimą kodėl nėra kreiptasi dėl MAP pakeitimo, nes padidėjo gaunamos pajamos, tačiau nei bankrutuojantysis asmuo, nei bankroto administratorius nesikreipė dėl MAP pakeitimo.

24Pastebėtina, kad kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad visi bankrutuojantys asmenys privalo būti aktyvūs, t. y. imtis aktyvių veiksmų siekiant maksimalaus galimo kreditorių reikalavimų tenkinimo, sąžiningai naudotis jiems bankroto įstatymu suteiktomis teisėmis. Fizinio asmens bankroto procesu siekiama ne apskritai atleisti fizinį asmenį nuo skolų grąžinimo kreditoriams, bet, taikant reabilitacijos, atkūrimo priemones, civilizuotai išspręsti išieškojimo iš nemokaus asmens turto problemas, subalansuoti ir apsaugoti visų jo kreditorių interesus (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-228-313/2016 15 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

25Iš bankrutuojančio asmens pateiktos atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) išrašų už laikotarpį nuo 2014-09-01 iki 2019-10-21 ir VSDFV duomenų už laikotarpį nuo 2014 metų iki 2019-09-30 nustatyta, kad P. K. laikotarpiu nuo iki 2014-11-22 dirbo UAB „( - )“, nuo 2015-02-25 iki 2015-05-11 dirbo UAB „( - )“, nuo 2015-07-10 iki 2015-11-16 dirbo UAB „( - )“, nuo 2015-11-01 iki 2016-06-30 UAB „( - )“, nuo 2016-05-05 iki 2016-07-15 UAB „( - )“, nuo 2016-07-18 iki 2016-12-31 UAB „( - )“, nuo 2016-12-12 iki 2019-09-30 UAB „( - )“, nuo 2019-01-11 iki 2019-09-30 dirbo UAB „( - )“ ir nuo 2019-05-24 dirba UAB „( - )“, tai yra bankrutuojantis asmuo praktiškai viso bankroto proceso metu dirbo ir gaudavo pajamas. Teismo posėdžio metu P. K. paaiškino, kad jo darbas susijęs su komandiruotėmis, todėl priklausomai nuo to priklausydavo ir jo gaunamas darbo užmokestis bei dienpoinigiai, kuriuos jis išleisdavo, nes pragyvenimas užsienio valstybėse yra brangus, be to, ne kiekvieną mėnesį jis gaudavo darbo užmokestį, nes nebūdavo darbo. P. P. K. atsiskaitomosios sąskaitos išrašai patvirtina, kad darbo užmokestis ir dienpinigiai buvo vedami per banką, įvertinus tai, kad pasitaikė laikotarpių, kai P. K. nedirbo, ar buvo mėnesių, kai negavo darbo užmokesčio, todėl siekiant nustatyti, kokios jo buvo minimalios mėnesinės pajamos buvo skaičiuota kiek jam buvo pervesta į sąskaitą darbo užmokesčio ir dienpinigių bei paimtas vidurkis per metus ir nustatyta, kad nuo 2014-09-01 jo vidutinės pajamos per mėnesį buvo 515,98 Eur, 2015 metais jo gaunamas vidutinis darbo užmokestis su dienpinigiais buvo 985,95 Eur mėnesį (viso į jo sąskaitą pervesta 11 831,50 Eur), 2016 metais buvo 1 490,60 Eur (viso pervesta į sąskaita 17 887,33 Eur), 2018 metais buvo 1 770,00 Eur (viso pervesta į sąskaitą 19 409,91 Eur) ir 2019 metais iki spalio mėnesio vidutinis darbo užmokestis buvo 1 719,33 Eur (per banką pervesta 15 473,97 Eur).

26Iš sąskaitos Nr. ( - ) išrašų nustatyta, kad viso bankroto proceso metu į depozitinę sąskaitą buvo pervesta 11 218,60 Eur, o 2019-09-27 bankroto administratorius grąžino P. K. 2 500,00 Eur.

27Bankroto administratoriui atlyginimui ir bankroto procedūroms atlikti sumokėta pagal MAP, tai yra 3 736,20 Eur.

28Bankrutuojančio asmens sąskaitų išrašai iš esmės patvirtina, kad asmuo viso bankroto proceso metu dirbo ir tik trumpus laikotarpius negavo darbo užmokesčio, be to, jo gaunamos pajamos didėjo, kas tik patvirtina, kad jis dėjo pastangas ir ieškojo geriau apmokomo darbo, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad asmuo elgėsi nesąžiningai ir netinkamai vykdė MAP. Tvirtinant MAP buvo vertintas ne tik bankrutuojančio asmens gaunamas darbo užmokestis, bet ir jo gaunami dienpinigiai ir sudėjus visas jo gaunamas pajamas buvo nustatyta, kokią būtinųjų poreikių tenkinimui sumą asmuo gali išleisti, pagal MAP ši suma 389,36 Eur. Teismas sutinka su kreditorių procesiniuose dokumentuose nurodytais argumentais, kad sąskaitos išrašai patvirtina, jog bankrutuojančio asmens pajamos viso bankroto metu kilo ir reikėjo kreiptis dėl MAP pakeitimo.

29Teismas nesutinka su bankroto administratoriaus nurodytais teiginiais, kad dienpinigiai nėra priskiriami prie gaunamų pajamų, nes jie yra skirti pragyvenimui užsienyje ir nebuvo būtina kreiptis dėl mokumo plano pakeitimo, nes viso bankroto proceso metu bankrutuojančio asmens gaunamas darbo užmokestis didėjo neženkliai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyje konstatavo, kad, nors dienpinigiai nepatenka į darbo užmokesčio sąvoką, tačiau jie laikytini pajamomis, kadangi pajamos yra viskas, kas atneša naudą. Kas laikytina pajamomis, išvardyta Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje: pozityviosios pajamos, priskiriamos Europos ekonominių interesų grupės pajamos, nutraukus gyvybės draudimo sutartis ar išstojus iš pensijų fondo grąžinamos įmokos (ar jų dalis), atlygis už atliktus darbus, suteiktas paslaugas, už perduotas ar suteiktas teises, už parduotą ar kitaip perleistą, investuotą turtą ar lėšas ir (arba) kita nauda pinigais ir (arba) natūra, išskyrus šiame įstatyme numatytas išimtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. balandžio 28 d. nutartis priimta, civilinėje byloje Nr. 3K-3-249-313/2016).

30Nagrinėjamu atveju tvirtinat MAP, vertinant bankrutuojančio asmens pajamas, buvo vertinamas ne tik jo gaunamas darbo užmokestis, bet ir jo gaunami dienpinigiai. Įrodyti, kad numatyti dienpinigiai yra būtinosios išlaidos, privalo bankrutuojantis fizinis asmuo. Tačiau MAP nebuvo nurodyta, kad bankrutuojantis asmuo turi pareigą rinkti tokius įrodymus. Teismo vertinimu kreditoriai bankroto proceso metu nors ir reiškė pastabas dėl bankrutuojančio asmens gaunamų pajamų ir prašė pateikti įrodymus, dėl ko yra išleidžiama didesnė suma būtiniesiems poreikiams, tačiau daugiau jokių aktyvių veiksmų nesiėmė, tai yra neprašė pakeisti bankroto administratoriaus, matydami, kad gal būt ne visiškai tinkamai yra vykdomos bankroto administratoriaus pareigos, todėl šiuo metu, kai iš esmės yra suėjęs terminas ir būtina spręsti klausimą dėl bankroto bylos baigimo ar bylos nutraukimo, prašymas atlikti bankroto veiklos patikrinimą ar bankroto administratoriaus pakeitimą laikytinas kaip nesavalaikis, todėl nėra pagrindo tenkinti tokio kreditorių prašymo.

31Nors MAP ir nebuvo keistas, tačiau iš depozitinės sąskaitos išrašo nustatyta, kad iš pradžių bankrutuojantis asmuo į depozitinę sąskaitą pervesdavo po 94,00 Eur bankroto procedūroms, vėliau šios sumos didėjo ir nuo 2017 m. gegužės mėnesio jis pervesdavo po 100,00 Eur, o vėliau po 200,00 Eur ir net po 300,00 Eur, kas teismui leidžia daryti išvadą, kad bankrutuojantis asmuo neslėpė savo gaunamų pajamų ir visas likusias nuo darbo užmokesčio ir dienpinigių lėšas mokėjo bankroto procedūroms atlikti ir kreditoriniams reikalavimas padengti. Vien tai, kad bankroto administratorius nepakankamai kontroliavo ir galimai nepaaiškino, kad būtina kreiptis dėl MAP keitimo, nėra pagrindo pripažinti, kad bankrutuojantis asmuo buvo nesąžiningas ir dėl to yra pagrindas nutraukti bankroto bylą. Viso bankroto proceso metu į depozitinę sąskaitą buvo pervesta 11 218,60 Eur, iš šios sumos kreditoriams buvo paskirstyta 4 810,60 Eur, nors pagal MAP turėjo būti paskirstyta 1 902,28 Eur, bankroto administratoriui sumokėta 3736,09 Eur, todėl liko 2 671,91 Eur suma, kurios dalį, tai yra 2 500,00 Eur bankroto administratorius 2019-09-27 pavedimu grąžino bankrutuojančiam asmeniui. Įvertinant tai, kad MAP viso bankroto proceso metu nebuvo keistas, nors bankrutuojančio asmens pajamos didėjo, tai, kad pats bankrutuojantis asmuo į depozitinę sąskaitą 2019-09-26 pervedė 2 500,00 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodydamas, kad tai skirta bankroto procedūroms atlikti, teismo vertinimu, ši suma laikytina, kaip bankrutuojančio asmens gaunamų pajamų perviršis, susikaupęs bankroto proceso metu ir šios lėšos turėjo būti paskirstytos kreditoriams, nes tai atitiktų kreditorių ir bankrutuojančio asmens interesų pusiausvyrą.

32FABĮ 24 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad kreditoriai turi teisę gauti iš bankroto administratoriaus informaciją apie bankroto bylos eigą; 7 punkte nustatyta, kad kreditoriai turi teisę kreiptis į kreditorių susirinkimą dėl bankroto administratoriaus veiklos ar jo pakeitimo ir (ar) siūlyti kitą bankroto administratoriaus kandidatūrą. Teismas nurodo, kad įstatymas nereglamentuoja, kiek detaliai informacija kreditoriams turi būti teikiama. Byloje nėra duomenų, kad kreditorių susirinkimo metu būtų priimti sprendimai, prašant bankroto administratorių įpareigoti bankrutuojantį asmenį teikti įrodymus, kur yra panaudojami bankrutuojančio asmens dienpinigiai. Darytina išvada, kad kreditorius turėjo teisę ginti savo interesą ir atitinkamai kreiptis į teismą dėl informacijos pateikimo ar siūlyti keisti paskirtą administratorių ir tokiu būdu įgyvendinti teisę gauti jo nurodomą informaciją, kurios jiems nepateikė bankroto administratorius.

33Kasacinis teismas yra suformavęs mokumo atkūrimo plano sampratą: fizinio asmens mokumo atkūrimo planas sudaromas ir jo tvirtinimo procedūros vykdomos taip pat siekiant teisingos kreditorių ir skolininko (fizinio asmens) interesų pusiausvyros, nes plane turi būti nurodoma įvairi informacija, iš kurios aišku, kaip skolininkas ketina atsiskaityti su kreditoriais bankroto procedūros metu, kokios yra kreditorių daromos nuolaidos, kokios planuojamos bankrutuojančio asmens pajamos ir išlaidos, administravimo išlaidos, turto realizavimo tvarka, bankrutuojančiam asmeniui būtinos jo poreikiams tenkinti išlaidos ir pan. Būtent nuo asmens, kuriam iškelta bankroto byla, sąžiningų pastangų priklauso bankroto plano įvykdymo sėkmingumas, kartu fizinio asmens bankroto tikslų įgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-706/2015).

34Neįgyvendinus plano ta dalimi, kokia jis patvirtintas teismo, nėra pagrindo ir teigti, kad yra galimybė baigti bankroto procesą. Sistemiškai vertinama FABĮ 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisės normos dalis „paskutinis plane nustatytas mokėjimas“ kartu su kitomis FABĮ normomis bei kasacinio teismo išaiškinimais aiškintina kaip visų plane nustatytų mokėjimų įvykdymas, tarp jų ir lėšų paskirstymas realizavus turtą.

35Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad MAP numatytos lėšos skirtos kreditoriniams reikalavimams padengti buvo įvykdytos ir net viršytos, nes viso kreditoriams buvo išmokėta 4 810,60 Eur, nors pagal MAP turėjo būti išmokėta tik 1 902,28 Eur. Data, kada turėjo būti įmokėta paskutinė įmoka taip pat yra suėjus, tačiau kaip matyti iš MAP asmuo turėjo 64,61 Eur vertybinių popierių ir byloje nėra pateikta jokių duomenų, kad šie vertybiniai popieriai būtų parduoti, o gautos lėšos paskirstytos kreditoriams. MAP įgyvendinimo akte taip pat nėra nurodyta ar šie vertybiniai popieriai buvo parduoti, jei nebuvo parduoti, turi būti išspręstas klausimas, kam jie atitenka, tačiau bankroto administratorius šių duomenų teismui nepateikė. Norint užbaigti bankroto bylą būtina išspręsti ne tik skolų nurašymo klausimą, bet ir likusio neparduoto turto klausimą. Nesant duomenų apie tai, kad šie vertybiniai popieriai parduoti ir nenurodžius, kam jie atiteks nėra galimybės išspręsti klausimo dėl bankroto bylos pabaigos.

36Pagal FABĮ nuostatas mokumo atkūrimo plano įgyvendinimas ir bankroto pabaiga siejama ne vien tik su fizinių asmenų pastangomis įgyvendinti planą ir kaip galima daugiau atsiskaityti su kreditoriais, bet ir, kaip nurodyta pirmiau, su pačių kreditorių aktyviu dalyvavimu bankroto procese (pavyzdžiui, realizuojant nekilnojamąjį turtą). Todėl paskutinio plane nustatyto mokėjimo negalima besąlygiškai sieti nei su paskutine įmoka pagal plane nustatytą grafiką, nei su būtinybe parduoti turtą, o tikslinga pagal konkrečias aplinkybes įvertinti tiek bankrutuojančių fizinių asmenų, tiek ir kreditorių veiksmus, siekiant bankroto bylos pabaigos.

37Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju nėra išspręstas klausimas dėl vertybinių popierių pardavimo kaip numatyta MAP, į tai, kad nepagrįstai kreditoriams nebuvo paskirstyta 2 671,91 Eur suma, darytina išvada, kad nėra pagrindo užbaigti bankroto bylos, todėl nustatytinas terminas šiems trūkumams pašalinti, pateikiant naują prašymą dėl bankroto bylos pabaigos.

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 30 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

39netenkinti prašymo dėl bankroto bylos pabaigos.

40Nustatyti dviejų mėnesių terminą teikti naują prašymą dėl bankroto bylos pabaigos bei pateikti kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, kuriame būtų išspręstas klausimas dėl vertybinių popierių pardavimo ir lėšų paskirstymo kreditoriams.

41Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Inga... 2. sekretoriaujant G. N. ir J. Š.,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Teismas... 5. 2019-09-30 teisme gautas bankroto administratoriaus prašymas dėl bankroto... 6. 2019-10-01 teisme gautas trečiojo asmens B2Kapital SIA pranešimas, kuriame... 7. 2019-10-18 teisme gautas trečiojo asmens UAB „Būsto paskolų draudimas“... 8. Bankroto administratorius pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad... 9. 2020-01-07 vykusio posėdžio metu bankroto administratorius palaikė prašymą... 10. 2020-01-07 P. K. nurodė, kad kai buvo iškelta bankroto bylą jis dirbo UAB... 11. Į 2020-01-24 paskirtą teismo posėdį neatvyko, bankrutuojančio asmens... 12. Teismas... 13. prašymas netenkintinas.... 14. Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje... 15. Fiziniam asmeniui, kuriam iškelta bankroto byla, tenka labai svarbus vaidmuo,... 16. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų bei civilinėje byloje Nr.... 17. Per visą 60 mėnesių laikotarpį bankroto administratorius teismui pateikė... 18. Pagal patvirtintą mokumo planą paskutinė įmoka kreditoriams turėjo būti... 19. 2019-09-30 teisme gautas bankroto administratoriaus prašymas dėl bankroto... 20. Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau - FABĮ) 30... 21. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad bankroto administratorius teismui... 22. Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad bankroto... 23. Iš byloje esančių bankroto administratoriaus teiktų ataskaitų apie tai... 24. Pastebėtina, kad kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad visi... 25. Iš bankrutuojančio asmens pateiktos atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - )... 26. Iš sąskaitos Nr. ( - ) išrašų nustatyta, kad viso bankroto proceso metu į... 27. Bankroto administratoriui atlyginimui ir bankroto procedūroms atlikti... 28. Bankrutuojančio asmens sąskaitų išrašai iš esmės patvirtina, kad asmuo... 29. Teismas nesutinka su bankroto administratoriaus nurodytais teiginiais, kad... 30. Nagrinėjamu atveju tvirtinat MAP, vertinant bankrutuojančio asmens pajamas,... 31. Nors MAP ir nebuvo keistas, tačiau iš depozitinės sąskaitos išrašo... 32. FABĮ 24 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad kreditoriai turi teisę gauti iš... 33. Kasacinis teismas yra suformavęs mokumo atkūrimo plano sampratą: fizinio... 34. Neįgyvendinus plano ta dalimi, kokia jis patvirtintas teismo, nėra pagrindo... 35. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad MAP numatytos lėšos skirtos kreditoriniams... 36. Pagal FABĮ nuostatas mokumo atkūrimo plano įgyvendinimas ir bankroto pabaiga... 37. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju nėra išspręstas klausimas... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto... 39. netenkinti prašymo dėl bankroto bylos pabaigos.... 40. Nustatyti dviejų mėnesių terminą teikti naują prašymą dėl bankroto... 41. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...