Byla 2-2630/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus, Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „JPD and Co“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 2 d. nutarties, kuria nutarta atsakovui iškelti bankroto bylą, civilinėje byloje Nr. B2-1976-253/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „JPD and Co“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Noble Group“ 2011 liepos 26 d. Klaipėdos apygardos teismą su pareiškimu, prašydamas atsakovui UAB „JPD and Co“ iškelti bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Eurobankrotas“.

5Ieškovas nurodė, kad reikalavimo teises į atsakovą jis įgijo iš UAB „Prie Luksto“ 2011 m. birželio 20 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties pagrindu. Atsakovas yra skolingas

626 356,13 Lt už kurą, kurį jis įsigijo iš UAB ,,Prie Luksto“. 2011 m. birželio 20 d. pranešimu ieškovas įspėjo atsakovą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau skola nebuvo grąžinta. Ieškovo teigimu, atsakovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, nes galimai yra nemokus.

7Atsakovas „JPD and Co“ 2011 m. rugpjūčio 16 d. atsiliepimu nurodė, kad su pareiškimu nesutinka ir mano, kad jis yra nepagrįstas. Teigė, jog jis neturėjo verslo reikalų su ieškovu, kuris skolą perpirko iš UAB „Prie Luksto“. Nurodė, jog pats ieškovas niekada nesiekė susigrąžinti skolos, nevedė su atsakovu derybų, o tik formaliai atliko įstatymų numatytus procesinius veiksmus, siekdamas skolos padidėjimo ir atsakovo likvidavimo. Pažymėjo, jog skola atsirado dėl to, kad UAB „Tramera“ laiku nesumokėjo 49 300,20 Lt už darbus pagal 2009 m. rugsėjo 2 d. Rangos sutartį.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 2 d. nutartimi iškėlė UAB „JPD and Co“ bankroto bylą ir įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Eurobankrotas“.

10Remdamasis atsakovo atstovo paaiškinimais, teismas nustatė, jog atsakovo įmonė nuo 2010 m. nevykdo veiklos, jos turtą sudaro 2 365 Lt ilgalaikis turtas ir 49 300 Lt UAB ,,Tramera“ skola. 2 202,93 Lt vertės ilgalaikis turtas yra sumontuotas Danijos kompanijos laive, o likęs turtas Lietuvoje, t. y. 162,17 Lt vertės fakso aparatas. Pagal bendrovės 2011 rugpjūčio 1 d. balanso duomenis teismas taip pat nustatė, jog bendrovės turto vertę sudaro 67 484 Lt, iš kurių ilgalaikio turto vertė yra 2 365 Lt, nebaigtos vykdyti sutartys – 1 935 Lt ir per vienerius metus gautinos sumos – 63 177 Lt, tuo tarpu pradelstos skolos - 30 103,25 Lt. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, o būtent į tai, jog įmonė nuo 2010 m. sausio mėnesio nevykdo veiklos, neturi rašytinių sutarčių dėl rangos darbų atlikimo, realiai turto turi tik už 162,17 Lt ir 49 300 Lt debitorinę skolą, dėl kurios išieškojimo bendrovės vadovas nesiima priemonių bei turi pradelstų skolų už daugiau negu

1130 000 Lt, teismas padarė išvadą, kad įmonė yra nemoki, todėl yra pagrindas jai iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p.). Atsakovo argumentą, jog jis neturėjo jokių verslo reikalų su ieškovu, teismas atmetė kaip teisiškai nepagrįstą, nurodęs, jog atsakovas apie reikalavimo perleidimo sutartį buvo informuotas tinkamai ir šios sutarties neginčijo.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į juos argumentai

13Atsakovas UAB „JPD and Co“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 2 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundą grindžia šiais argumentais:

141. Atsakovas niekada neturėjo sutartinių santykių su ieškovu. Ieškovas nesuteikė galimybės grąžinti skolą, nevedė su atsakovu derybų, o tik formaliai atliko įstatymų numatytus veiksmus, kuriais siekė atsakovo likvidavimo.

152. Atsakovo skola atsirado dėl to, jog UAB „Tramera“ neatsiskaitė už darbus, atliktus pagal rangos sutartį, viso 49 300,20 Lt. Gavus minėtą sumą atsakovas būtų pajėgus atsiskaityti su ieškovu ir neliktų pagrindo šiam pareiškimui. Be to, ruošiamasi pareikšti ieškinį dėl skolos priteisimo, tačiau negalėjo to padaryti anksčiau, nes UAB „Tramera“ vadovas žadėjo atsiskaityti.

163. Atsakovo skolos atsiradimą lėmė ir dėl 2009-2010 metų ekonominės krizės susidariusi sunki padėtis statybos sektoriuje.

174. Atsakovas siūlė ieškovui sudaryti taikos sutartį, tačiau jokio atsakymo negavo. Nors ir ieškovas nurodė, jog jo netenkina sutarties įvykdymo terminai, tačiau savo pasiūlymų nepateikė. Mano, jog teismas nesuteikė pakankamai laiko suderinti abiems šalims priimtinas taikos sutarties sąlygas.

185. Bankroto bylos iškėlimas pažeis kitų atsakovo kreditorių turtines teises.

19Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas UAB „Noble Group“ prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, jog atsakovo argumentas apie tai, kad jis niekada neturėjo sutartinių santykių su ieškovu, teisinės reikšmės bankroto bylos iškėlimui neturi. Ieškovas yra tinkama bylos šalis tiek reikalavimo įgijimo, tiek ir pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atveju (CK 6.101 str., ĮBĮ 4 str. 2 p.). Teigia, jog argumentai dėl UAB „Tramera“ skolos atsiradimo bei ekonominę krizę taip pat nėra teisiškai reikšmingi nagrinėjant bankroto bylą. Pabrėžia, jog atsakovas nepagrįstai kaltina ieškovą nesąžiningumu, kadangi jis pats ilgiau nei 1,5 m. neatsiskaitė, o raštišką pasiūlymą dėl taikos sudarymo atsiuntė prieš dieną iki teismo posėdžio pradžios. Nesutinka su argumentu dėl to, jog iškėlus bankroto bylą bus pažeistos kitų kreditorių teisės. Nurodo, jog atsakovas yra skolingas įmonės direktoriui A. S., kuris yra vienintelis bendrovės akcininkas, todėl daro prielaidą, jog likusį įmonės turtą ir gautinas skolas direktorius gali nurašyti už skolą ar perleisti reikalavimą tretiesiems asmenims ir kaip tik tokiu atveju būtų pažeisti kreditorių teisėti interesai. Ieškovo teigimu, atsakovas nenurodė nei vienos teisinės priežasties kodėl priimta teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas iškėlė atsakovui UAB „JPD and Co“ bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

22Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustatyto kiti įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (toliau ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

23Teismas įmonei iškelia bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra objektyvios teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą teigti, jog įmonė faktiškai yra nemoki. Įmonės nemokumo sąvoką apibrėžia ĮBĮ, pagal kurio 2 straipsnio 8 dalies nuostatą įmonės nemokumu yra pripažįstama įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

24Vertinant įmonės mokumą (nemokumą), svarbu nustatyti, kokie kreditorių reikalavimai yra pradelsti. Iš atsakovo pateikto 2011 m. liepos 21 d. balanso matyti, kad atsakovo per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 31 531 Lt, turtą sudaro 67 484 Lt. Didžiąją dalį turto (apie 96%) sudaro trumpalaikis turtas – 65 119 Lt, kurio didžioji dalis (apie 97%) yra per vienerius metus gautinos sumos, t. y. pirkėjų ir kt. įsiskolinimai – 63 177 Lt. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog dėl 49 300 Lt skolos iš UAB „Tramera“ išieškojimo atsakovas nesikreipė. Šią aplinkybę jis pripažįsta ir pats. Todėl nesant duomenų apie galimybę atgauti šias skolas, negalima daryti išvados, kad šis turtas yra realus.

25Iš atsakovo 2011 liepos 21 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog nei finansiniais metais, nei 2010 m. atsakovas pelno negavo, priešingai, įmonės veikla buvo nuostolinga (51 b. l.). Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nurodė, jog nuo 2010 metų sausio mėnesio veiklos jis nevykdo (117 b. l.). Įvertinusi visus šiuos duomenis, teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės, tai yra apeliantas yra nemokus (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Tokiu būdu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai iškėlė atsakovui bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p.). Šios teismo išvados apeliantas nepaneigė jokiais duomenimis (CPK 178 str.).

26Apeliantas teigia, kad UAB „Noble Group“ su juo neturėjo sutartinių santykių. Tačiau ši aplinkybė reikšmės bankroto bylos iškėlimo klausimui neturi.

27Pagal CK 6.101 straipsnio 2 dalies nuostatą, reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės.

282011m. birželio 20 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. NOBLE/JPD/11/06/20 UAB „Prie Luksto“ perleido ieškovui UAB „Noble Group“ reikalavimo teisę į atsakovo UAB „JPD and Co“

2926 356,13 Lt skolą, baudas, delspinigius ir palūkanas (11 b. l.). Taigi, pradinis kreditorius (UAB „Prie Luksto“) perleido naujajam kreditoriui UAB „Noble Group“ reikalavimo teisę į UAB „JPD and Co“ skolą ir kitus su ja susijusius atsakovo (skolininko) įsipareigojimus ir tuo pačiu atsisakė savo reikalavimo teisės, taip pat ir galimybės išieškoti skolą. Todėl konstatuojama, jog ieškovui buvo perleista teisė reikalauti iš atsakovo atsiskaityti nustatyta tvarka ir ieškovas, kaip naujasis atsakovo kreditorius, yra tinkama šalis reikšti reikalavimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui (ĮBĮ 4 str. 2 p., 5 str. 1 d. 1 p.).

30Teisėjų kolegija dėl kitų ieškovo atskirojo skundo argumentų atskirai nepasisako, nes jie yra teisiškai nereikšmingi, vertinant skundžiamos nutarties pagrįstumą ir teisėtumą.

31Šioje nutartyje išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė byloje surinktus įrodymus, atspindinčius atsakovo finansinę padėtį, ir pagrįstai konstatavo, jog atsakovas yra nemoki įmonė, todėl pagrįstai iškėlė bankroto bylą šiai įmonei. Esant tokioms aplinkybėms, atsakovo UAB „JPD and Co“ atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

32Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

33Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Noble Group“ 2011 liepos 26 d. Klaipėdos apygardos teismą... 5. Ieškovas nurodė, kad reikalavimo teises į atsakovą jis įgijo iš UAB... 6. 26 356,13 Lt už kurą, kurį jis įsigijo iš UAB ,,Prie Luksto“. 2011 m.... 7. Atsakovas „JPD and Co“ 2011 m. rugpjūčio 16 d. atsiliepimu nurodė, kad... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 2 d. nutartimi iškėlė UAB... 10. Remdamasis atsakovo atstovo paaiškinimais, teismas nustatė, jog atsakovo... 11. 30 000 Lt, teismas padarė išvadą, kad įmonė yra nemoki, todėl yra... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į juos argumentai... 13. Atsakovas UAB „JPD and Co“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos... 14. 1. Atsakovas niekada neturėjo sutartinių santykių su ieškovu. Ieškovas... 15. 2. Atsakovo skola atsirado dėl to, jog UAB „Tramera“ neatsiskaitė už... 16. 3. Atsakovo skolos atsiradimą lėmė ir dėl 2009-2010 metų ekonominės... 17. 4. Atsakovas siūlė ieškovui sudaryti taikos sutartį, tačiau jokio atsakymo... 18. 5. Bankroto bylos iškėlimas pažeis kitų atsakovo kreditorių turtines... 19. Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas UAB „Noble Group“... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 21. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos... 22. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 23. Teismas įmonei iškelia bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra... 24. Vertinant įmonės mokumą (nemokumą), svarbu nustatyti, kokie kreditorių... 25. Iš atsakovo 2011 liepos 21 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog nei... 26. Apeliantas teigia, kad UAB „Noble Group“ su juo neturėjo sutartinių... 27. Pagal CK 6.101 straipsnio 2 dalies nuostatą, reikalavimo įgijėjui pereina ir... 28. 2011m. birželio 20 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. NOBLE/JPD/11/06/20... 29. 26 356,13 Lt skolą, baudas, delspinigius ir palūkanas (11 b. l.). Taigi,... 30. Teisėjų kolegija dėl kitų ieškovo atskirojo skundo argumentų atskirai... 31. Šioje nutartyje išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro... 32. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 33. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 2 d. nutartį palikti nepakeistą....