Byla 2-2148-490/2012
Dėl skolos priteisimo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Damulienė, sekretoriaujant Loretai Bražinskienei, dalyvaujant ieškovės AB SEB bankas atstovei R. M., atsakovui A. S., nedalyvaujant atsakovei E. S.,

2žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB SEB bankas ieškinį atsakovams A. S. ir E. S. dėl skolos priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovė AB SEB bankas kreipėsi į teismą, prašydama priteisti jai solidariai iš atsakovų A. S. ir E. S. 20 618,38 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovės AB SEB bankas atstovė R. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad 2007 m. kovo 16 d. atsakovai A. S. ir E. S. bei ieškovė AB SEB bankas sudarė vartojimo kredito sutartį, pagal kurią atsakovams buvo suteiktas 30 000,00 Lt dydžio vartojimo kreditas terminui iki 2012 m. kovo 15 d. Atsakovai tinkamai ir laiku savo prievolių pagal tarp šalių sudarytą sutartį nevykdė, todėl šiuo metu yra skolingi ieškovei 14 084,86 Lt negrąžinto kredito, 1 901,79 Lt palūkanų bei 4 631,91 Lt delspinigių. Ieškovė prašo priteisti iš viso iš atsakovų 20 618,38 Lt skolos bei žyminį mokestį ir kitas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Kadangi atsakovų prievolė solidari, jie turi atsakyti kaip solidarieji skolininkai. Atsakovų pajamos nesiekia 389,00 Lt per mėnesį, todėl sudaryti taikos sutartį yra neįmanoma. Ieškovė sutiktų sudaryti taikos sutartį ir išdėstyti įmokų mokėjimą 5 metų laikotarpiui, tačiau dėl to, kad atsakovai negauna pakankamai pajamų, sudaryti taikos sutarties nėra galimybių. Tačiau ieškovė neprieštarauja tam, kad teismas išdėstytų teismo sprendimo įvykdymą 5 metų laikotarpiui, bet nesutiktų, kad teismo sprendimo įvykdymas būtų išdėstytas ilgesniam laikotarpiui, kadangi tokiu atveju būtų pažeisti ieškovės teisėti lūkesčiai kuo greičiau atgauti skolą.

6Atsakovas A. S. su pareikštu ieškiniu sutinka, nurodė, kad 2007 m. kovo mėnesį buto remontui pasiėmė paskolą iš ieškovės. Sutarties sudarymo metu jo sutuoktinės atlyginimas buvo apie 1 000,00 Lt, o jo apie 1 500,00 Lt, todėl nekilo sunkumų dėl kredito grąžinimo. Iki prasidedant krizei atsakovai buvo grąžinę apie 14 000,00 Lt suteikto kredito, tačiau prasidėjus krizei ir netekus darbo tiek atsakovui, tiek jo sutuoktinei, kredito banku grąžinti negalėjo. Atsakovas negali nurodyti tikslios datos, nuo kurios tinkamai nevykdo savo įsipareigojimų. Atsakovui prisiregistravus darbo biržoje iš gaunamos pašalpos bankas išskaičiuodavo tam tikras sumas, tačiau pradėjus dirbti sargu atsakovas neturi galimybių vykdyti sutartinių įsipareigojimų. Šeimos finansinė padėtis sunki, atsakovo gaunamas darbo užmokestis yra nedidelis, nes jis dirba tik 0,5 etato, o atsakovė E. S. šiuo metu nedirba, pajamų negauna. Tačiau atsakovas tikisi, jog tiek jis susiras geriau apmokamą darbą, tiek ir sutuoktinei pavyks įsidarbinti, todėl jie galės tinkamai įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. Atsakovas sutinka su prašoma priteisti skola, tačiau dėl susiklosčiusios sunkios finansinės padėties prašo išdėstyti teismo sprendimo vykdymą 5 metų laikotarpiui.

7Atsakovė E. S. į teismo posėdį neatvyko, nors jai apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai. Atsakovo A. S. paaiškinimu atsakovė E. S. šiuo metu yra išvykusi į Rusiją, todėl negali dalyvauti teismo posėdyje. Byloje dalyvaujantiems asmenims neprieštaraujant, civilinė byla nagrinėtina atsakovei E. S. nedalyvaujant teismo posėdyje.

8Ieškinys tenkintinas.

9Remiantis byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais, rašytiniais įrodymais – 2007 m. kovo 16 d. vartojimo kredito sutarties Nr. 1650718050214-02 bendrosios ir specialiosios dalių kopijomis (b.l. 5-9), kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiko kopija (b.l. 10) nustatyta, kad ieškovė ir atsakovai 2007 m. kovo 16 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1650718050214-02, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovams 30 000,00 Lt kreditą buto remontui. Kreditas buvo suteiktas su 6,2500 procentų dydžio metinėmis palūkanomis 60 mėnesių laikotarpiui, numatytas galutinis kredito grąžinimo terminas - 2012 m. kovo 15 d. Atsakovai pagal minėtos sutarties 2 punktą įsipareigojo ieškovės suteiktą kreditą grąžinti solidariai iki sutartyje nurodyto galutinio kredito grąžinimo termino, kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafike nustatytais terminais. Atsakovai, vadovaujantis sutarties 5.2. punktu, įsipareigojo mokėjimo dieną banko sąskaitoje, nurodytoje sutarties specialiojoje dalyje, sukaupti lėšų sumą, reikalingą kreditui grąžinti ir palūkanoms sumokėti pagal grafiką, tačiau atsakovai savo įsipareigojimų nevykdė, neužtikrino lėšų buvimo sąskaitoje, nuo kurios vykdomi mokėjimų pagal sutartį nurašymai, bei negrąžino paimto kredito sutartyje numatyta tvarka ir terminais. Remiantis sutarties 5.3. p., 5.4. p. atsakovai, praleidę sutartyje numatytus kredito dalies grąžinimo ir palūkanų mokėjimų terminus, įsipareigojo už kiekvieną uždelstą dieną mokėti ieškovei 0,10 procentų dydžio delspinigius nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovams tinkamai nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų ieškovė juos informavo apie netinkamą įsipareigojimų vykdymą ir nurodė, kad atsakovams nepadengus visų pradelstų mokėjimų su jais sudaryta sutartis bus nutraukta (b.l. 11). Ieškovė, atsakovams nustatyta tvarka ir terminais nevykdant sutartinių įsipareigojimų, remdamasi sutarties 6.1. p. nuostatomis vienašališkai nutraukė su atsakovais sudarytą sutartį. 2012 m. liepos 16 d. duomenimis atsakovai pagal vartojimo kredito sutartį yra skolingi ieškovei 20 618,38 Lt, iš jų 14 084,68 Lt nesugrąžinto kredito, 1 901,79 Lt nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą bei 4 631,91 Lt delspinigių už nesugrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas (b.l. 4). Taip pat nustatyta, kad ieškovė, kreipdamasi į teismą, už ieškinį sumokėjo 619,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 2).

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - LR CK) 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., nustato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CK 6.189 str.). Kredito sutartimi bankas įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas (LR CK 6.881 str. 1 d.). Kredito gavėjas gautą kreditą privalo grąžinti kredito davėjui sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Vadovaujantis LR CK 6.63 str., skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (LR CK 6.256 str. 2 d.). Solidarioji prievolė atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus. Tuo atveju, jei skolininkų pareiga yra solidarioji, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (LR CK 6.6 str.).

11Nustatyta, jog atsakovai A. S. ir E. S. pažeidė savo sutartinę prievolę nustatyta tvarka ir terminais pagal 2007 m. kovo 16 d. vartojimo kredito sutartį Nr. 1650718050214-02 solidariai grąžinti suteiktą kreditą bei mokėti palūkanas ir kitus mokesčius, nustatyta tvarka ir terminais negrąžino paimto kredito bei nemokėjo palūkanų, neužtikrino lėšų buvimo sąskaitoje, nuo kurios vykdomi mokėjimų nurašymai, todėl jie privalo atlyginti ieškovei dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius ir sumokėti netesybas. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovų ieškovei priteistina solidariai 14 084,68 Lt nesugrąžinto kredito. Kreditas atsakovams pagal šalių sudarytą sutartį buvo suteiktas su 6,2500 procentų dydžio metinėmis palūkanomis. Atsakovai kredito sutartyje nustatytais terminais ir tvarka negrąžino, palūkanų nemokėjo, todėl ieškovei priteistina iš atsakovų solidariai 1 901,79 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų. Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį netesybomis (LR CK 6.70 str.). Už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t.t. (LR CK 6.71 str. 3 d.). Šalys sutartyje susitarė, kad atsakovai, praleidę sutartyje numatytus kredito dalies grąžinimo ir palūkanų mokėjimo terminus, įsipareigoja už kiekvieną uždelstą dieną mokėti ieškovei 0,10 procentų dydžio delspinigius nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas. Atsakovai nustatytais terminais piniginių prievolių tinkamai neįvykdė, todėl jie turi mokėti sutartyje numatytus delspinigius, kurie, pagal ieškovės paskaičiavimą, yra 4 631,91 Lt už nesugrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas.

12LR CK 6.37 str. 2 d. nurodyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (LR CK 6.210 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, ieškovei priteistina iš atsakovų solidariai 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. rugpjūčio 6 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Remiantis LR CPK 93 str. iš atsakovų priteistina ieškovei po ½ dalį sumokėto žyminio mokesčio sumos (619,00 Lt), t.y. po 309,50 Lt.

14Taigi iš viso ieškovei priteistina solidariai iš atsakovų 20 618,38 Lt skolos pagal 2007 m. kovo 16 d. vartojimo kredito sutartį Nr. 1650718050214-02, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012 m. rugpjūčio 6 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir iš kiekvieno iš atsakovų lygiomis dalimis po 309,50 Lt bylinėjimosi išlaidų.

15Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos civilinėje byloje yra 16,66 Lt, tačiau, remiantis LR CPK 96 str. 6 d. ir 2011 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, nurodytos išlaidos valstybės naudai iš atsakovų nepriteistinos, kadangi iš kiekvieno iš atsakovų priteistina suma (8,33 Lt) neviršija nustatytos minimalios valstybės naudai priteistinos sumos.

16Atsakovas dėl sunkios turtinės padėties prašo teismo sprendimo įvykdymą išdėstyti.

17Vadovaujantis LR CPK 284 str. 1 d., teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą išdėstyti.

18Atsakovas ieškovės ieškinį pripažįsta, nurodė, jog jis tinkamai ir laiku savo sutartinių įsipareigojimų negalėjo įvykdyti dėl sunkios turtinės padėties, kadangi tiek jis, tiek ir jo sutuoktinė neteko darbo, šiuo metu atsakovė E. S. nedirba, o atsakovas A. S. dirba tik 0,5 etato ir gauna per mėnesį 364,00 Lt dydžio atlyginimą. Atsakovai ketina ieškotis geriau apmokamo darbo, todėl išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą jiems bus lengviau įvykdyti savo prievoles ieškovei. Atsakovams dėl sunkios jų šeimos turtinės padėties bus sunku iš karto įvykdyti teismo sprendimą, kadangi priteista suma yra pakankamai didelė. Nepatenkinus atsakovų prašymo ir neišdėsčius teismo sprendimo įvykdymo gali būti pažeistos jų teisės ir teisėti interesai. Be to, ieškovė sutinka, kad teismo sprendimo įvykdymas būtų išdėstytas 5 metų (60 mėnesių) laikotarpiui. Atsižvelgiant į tai, teismas mano, jog tikslinga nustatyti atsakovams lengvatinį terminą prievolei įvykdyti ir teismo sprendimo įvykdymą išdėstyti 5 metų laikotarpiui, mokant atsakovams kas mėnesį solidariai po 343,64 Lt, o paskutinįjį mėnesį – 343,62 Lt, neįskaičiuojant į šią sumą mokėtinų palūkanų ir kiekvieno iš atsakovų mokėtinų bylinėjimosi išlaidų, pradedant mokėti 2012 m. spalio 26 d.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.63 str., 6.70 str., 6.71 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str., 6.881 str. 1 d., LR CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 259 str., 260 str., 263-270 str., 284 str., teismas

Nutarė

20Ieškinį patenkinti visiškai.

21Priteisti ieškovei AB SEB bankas, juridinio asmens kodas 112021238, Vilnius, Gedimino pr. 12, a.s. Nr. LT747044063000000022, AB SEB bankas, banko kodas 70440, solidariai iš atsakovų A. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir E. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 20 618,38 Lt (dvidešimt tūkstančių šešis šimtus aštuoniolika litų trisdešimt aštuonis centus) skolos pagal 2007 m. kovo 16 d. vartojimo kredito sutartį Nr. 1650718050214-02, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012 m. rugpjūčio 6 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir iš kiekvieno iš atsakovų po ½ dalį, t.y. po 309,50 Lt (tris šimtus devynis litus penkiasdešimt centų) bylinėjimosi išlaidų.

22Teismo sprendimo įvykdymą išdėstyti per 5 (penkerius) metus, atsakovams A. S. ir E. S. sumokant ieškovei AB SEB bankas kas mėnesį po 343,64 Lt (tris šimtus keturiasdešimt tris litus šešiasdešimt keturis centus), o paskutinįjį mėnesį – 343,62 Lt (tris šimtus keturiasdešimt tris litus šešiasdešimt du centus), neįskaičiuojant į šią sumą mokėtinų palūkanų ir kiekvieno iš atsakovų ieškovei mokėtinų bylinėjimosi išlaidų, pradedant mokėti 2012 m. spalio 26 d.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Damulienė, sekretoriaujant... 2. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovė AB SEB bankas kreipėsi į teismą, prašydama priteisti jai... 5. Ieškovės AB SEB bankas atstovė R. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad... 6. Atsakovas A. S. su pareikštu ieškiniu sutinka, nurodė, kad 2007 m. kovo... 7. Atsakovė E. S. į teismo posėdį neatvyko, nors jai apie teismo posėdžio... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Remiantis byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais, rašytiniais... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - LR CK) 6.38 str., 6.63 str.,... 11. Nustatyta, jog atsakovai A. S. ir E. S. pažeidė savo sutartinę prievolę... 12. LR CK 6.37 str. 2 d. nurodyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 13. Remiantis LR CPK 93 str. iš atsakovų priteistina ieškovei po ½ dalį... 14. Taigi iš viso ieškovei priteistina solidariai iš atsakovų 20 618,38 Lt... 15. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos civilinėje byloje yra 16,66 Lt,... 16. Atsakovas dėl sunkios turtinės padėties prašo teismo sprendimo įvykdymą... 17. Vadovaujantis LR CPK 284 str. 1 d., teismas turi teisę dalyvaujančių byloje... 18. Atsakovas ieškovės ieškinį pripažįsta, nurodė, jog jis tinkamai ir laiku... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.63 str., 6.70 str., 6.71... 20. Ieškinį patenkinti visiškai.... 21. Priteisti ieškovei AB SEB bankas, juridinio asmens kodas 112021238, Vilnius,... 22. Teismo sprendimo įvykdymą išdėstyti per 5 (penkerius) metus, atsakovams A.... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...