Byla 2S-445-464/2008

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės ir Tatjanos Žukauskienės, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Vokietijos Federacinės Respublikos bendrovės CZMT Invest AG atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. balandžio 1 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo Vokietijos Federacinės Respublikos bendrovės CZMT Invest AG prašymą suinteresuotam asmeniui UAB „Baltijos biodyzelino centras“ dėl pareikštinio įkeitimo lakšto perregistravimo vardiniu, priėmimo klausimą ir

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismas 2008-05-26 nutartimi apeliantui Vokietijos Federacinės Respublikos bendrovei CZMT Invest AG buvo nustatytas terminas iki 2008-06-16 pašalinti paduoto atskirojo skundo trūkumus, susijusius su netinkamu apelianto atstovo atstovavimo dokumentų įforminimu. Minėta nutartimi apeliantui buvo išaiškintos ir skundo trūkumų nepašalinimo procesinės pasekmės (CPK 315 str. 2 d. 2 p., 316 str. 2 d.).

32008-06-05 apeliantas Vokietijos Federacinės Respublikos bendrovė CZMT Invest AG pateikė naują atskirąjį skundą, pasirašytą advokatų V.Kumpos ir R. Petravičiaus, veikiančių 2008-05-07 atstovavimo sutarties pagrindu. 2008-05-07 atstovavimo sutartį kliento (apelianto) vardu pasirašė V. S. ir patvirtino įmonės CZMT Invest AG antspaudu.

4Pažymėtina, jog juridinių asmenų bylas teisme veda jų organai ar dalyviai, veikiantys pagal įstatymų arba steigimo dokumentų jiems suteiktas teises ir pareigas. Tokiu atveju laikoma, kad bylą veda pats juridinis asmuo (CPK 55 str. 1 d.). Tačiau su atskiruoju skundu (ar pareiškimu) jokių duomenų apie paties V. S. įgalinimų apimtį, įrodymų apie šio asmens užimamas bendrovėje CZMT Invest AG pareigas (pvz., paskyrimą vadovu), taip pat jokių kitų jo įgalinimus veikti civiliniame procese įmonės CZMT Invest AG vardu patvirtinančių dokumentų teismui nepateikta. Ši aplinkybė yra svarbi dar ir tuo aspektu, kad iš bylos medžiagos matyti, jog apelianto bendrovės prezidentu bei vadovu prisistato kitas asmuo – P. Z. (b.l.270-271).

5Be to, apeliantas Vokietijos Federacinės Respublikos įmonė CZMT Invest AG nepateikė pagal 1961-10-05 Hagos Konvencijos „Dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo“ 3 str. nustatytą tvarką legalizuotos 2008-05-07 atstovavimo sutarties. Uždėdami apostilę diplomatiniai arba konsuliniai pareigūnai tvirtina pasirašančio asmens parašo tikrumą, dokumentą pasirašiusio asmens pareigas, dokumente esančio įmonės antspaudo tapatumą (kartu patvirtindami, kad įmonė nėra likviduota ir išregistruota, kas reiškia, jog ji yra teisės subjektas).

6Pateikdamas skundą, pasirašytą advokatų, apeliantas nepateikė jo nuorašo, skirto nusiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, kas taip pat traktuotina kaip atskirojo skundo trūkumas bei CPK 113 str. ir 311 str. nuostatų pažeidimas.

7Teisėjų kolegija konstatuoja, jog apeliantas netinkamai realizavo savo teisę į apeliaciją, iki nustatyto termino pabaigos visų jam nurodytų atskirojo skundo trūkumų tinkamai neištaisė, pratęsti nustatyto procesinio termino taip pat neprašė (CPK 77 str. 1 d.). Susiklosčius šiai situacijai, darytina išvada, jog apeliacinis procesas buvo pradėtas neteisėtai, todėl atskirasis skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas jį pateikusiam asmeniui, o apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 2 p. ir 5 d., 316 str. 2 d., 338 str.).

8Vadovaudamasi CPK 290-291 str., 315 str. 5 d., teisėjų kolegija

Nutarė

9Vokietijos Federacinės Respublikos bendrovės CZMT Invest AG atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. balandžio 1 d. nutarties laikyti nepaduotu ir grąžinti jį pateikusiam asmeniui, o apeliacinį procesą nutraukti.

Proceso dalyviai