Byla e2S-1402-340/2019
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis R. V., AB SEB bankas, UAB Centro kubas – Nekilnojamasis turtas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos A. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos A. S. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis R. V., AB SEB bankas, UAB Centro kubas – Nekilnojamasis turtas.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėja A. S. kreipėsi į teismą, prašydama: 1) priimti pareiškėjos 2019 m. birželio 21 d. skundą dėl antstolio R. V. veiksmų ir įvertinti antstolio neteisėtą neveikimą; 2) panaikinti antstolio sprendimą, išdėstytą 2019 m. liepos 2 d. patvarkyme; 3) atleisti pareiškėją nuo sumų, būtinų ekspertams ir ekspertinėms įstaigoms apmokėti; 4) sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0177/14/01375 ir atidėti vykdymo veiksmus pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 627 straipsnio 1 dalį; 5) sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0177/14/01375 pagal hipoteka įkeistą turtą iki ginčo nagrinėjimo pabaigos ir pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones hipoteka įkeistam turtui; 6) nustatyti kitą protingą ir racionalų terminą pareiškėjai pasiūlyti turto pirkėjus po skundo išnagrinėjimo pabaigos; 7) atleisti pareiškėją nuo žyminio mokesčio už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mokėjimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

72.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 15 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos A. S. skundą dėl antstolio neveikimo, taip pat prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

93.

10Teismas nustatė, kad antstolis R. V. pareiškėjos 2019 m. birželio 21 d. skundą išnagrinėjo 2019 m. liepos 2 d. patvarkymu, kuriuo skundą atmetė ir nusprendė skundą persiųsti Vilniaus miesto apylinkės teismui. Teismas nurodė, kad faktiškai pareiškėjos 2019 m. birželio 21 d. skundas turėjo būti išnagrinėtas iki 2019 m. birželio 28 d. 24.00 val., tačiau buvo išnagrinėtas viena darbo diena vėliau. Teismas, įvertinęs įstatyme nustatyto termino praleidimo trukmę nagrinėjamos bylos kontekste, pažymėjo, kad terminas praleistas nežymiai. Teismo sprendė, kad nagrinėjamu atveju įstatyme nustatyto termino praleidimas viena darbo diena nesudaro pakankamo pagrindo spręsti klausimo dėl antstolio neveikimo, taip pat pagrindo atleisti pareiškėją nuo privalomos ikiteisminės ginčų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo procedūros. Teismas nurodė, kad toks įstatyme nustatyto termino praleidimas nesukuria asmens teisės kreiptis su skundu dėl antstolio veiksmų tiesiogiai į teismą.

114.

12Teismas, remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nustatė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. birželio 25 d. nutartimi civilinėje byloje tenkino pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nutarė sustabdyti antstolio R. V. vykdomojoje byloje Nr. 0177/14/01375 išieškojimo veiksmus pagal hipoteka įkeistą turtą – butą, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), iki bus išnagrinėtas pareiškėjos 2019 m. birželio 21 d. skundas dėl antstolio R. V. veiksmų. Teismas konstatavo, kad pareiškėjos kartu su skundu dėl antstolio neveikimo pareikštas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra tapatus teismo jau išnagrinėtam prašymui, todėl pareiškėjos pakartotinai pareikštą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo taip pat atsisakė priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punktas).

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

145.

15Atskiruoju skundu pareiškėja A. S. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 15 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti pareiškėjos skundo prašymus: priimti pareiškėjos skundą dėl antstolio neveikimo ir tinkamai jį išnagrinėti; įvertinti antstolio neteisėtą veikimą (neveikimą) ir neteisėtus antstolio veiksmus (neveikimą) panaikinti arba antstolį įpareigoti tokius veiksmus atlikti; panaikinti antstolio sprendimą (išdėstytą 2019-07-02 patvarkyme) atsisakyti patenkinti pareiškėjos 2019 m. birželio 21 d. skundo prašymus (panaikinti ekspertizę ir skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę antstolio nauju patvarkymu po jos skundo galutinio išnagrinėjimo, ir visiškai; atleisti pareiškėją nuo sumų, būtinų ekspertams ir ekspertinėms įstaigoms apmokėti, antstolio nauju patvarkymu po jos skundo galutinio išnagrinėjimo (jeigu išnagrinėjus jos skundą nebus panaikinti patvarkymas 2019-06-14 Nr. S-19-179-13667 ir ekspertizės aktas Nr. E-19-05-30-L133); sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0177/14/01375, ir atidėti vykdymo veiksmus pagal CPK 627 straipsnio 1 punkto ir 6 punkto nuostatas iki šio pareiškėjos skundo galutinio išnagrinėjimo; sustabdyti išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0177/14/01375 pagal hipoteka įkeistą turtą iki šio ginčo nagrinėjimo pabaigos, ir pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones hipoteka įkeistam sutarties turtui (butui, adresu - ( - ) (unikalus Nr. ( - ) ir Nr. ( - )) pagal CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkto nuostatas; atidėti pagal CPK 704 straipsnio nuostatas ir nustatyti kitą protingą ir racionalų terminą pareiškėjai pasiūlyti turto pirkėjus po skunde minimų ginčo bylų išnagrinėjimo pabaigos. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

165.1.

17Antstolis 2019 m. birželio 21 d. gavo pareiškėjos 2019 m. birželio 21 d. skundą, todėl pareiškėjos skundas turėjo būti tinkamai išnagrinėtas iki 2019 m. birželio 26 d. 24.00 val., o ne iki 2019 m. birželio 28 d. 24.00 val., tačiau antstolis tik 2019 m. liepos 2 d. pavėluotai priėmė patvarkymą atsisakyti patenkinti skundą, t. y. tai padarė pavėlavęs net keturias dienas. Šiuo atveju įstatyme nustatyto termino praleidimas keturiomis darbo dienomis sudarė pakankamą ir tinkamą pagrindą teismui spręsti klausimą dėl antstolio tyčinio ir sąmoningo neveikimo (ir dėl kitų pareiškėjos skundo prašymų), taip pat teisėtą pagrindą atleisti pareiškėją nuo ikiteisminės ginčų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo procedūros. Teismas turėjo konstatuoti, kad pareiškėja pažeistas teises galėjo ginti tik tiesiogiai kreipdamasi į teismą su skundu dėl antstolio neveikimo. Be to, nebuvo nagrinėjami (iš esmės ignoruoti) kiti pareiškėjos skundo prašymai.

185.2.

19Pareiškėjos kartu su skundu dėl antstolio neveikimo pareikštas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebuvo tapatus teismo jau išnagrinėtam prašymui, todėl teismas nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas atmetamas.

226.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

247.

25Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos skundą dėl antstolio neveikimo, taip pat prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

268.

27Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja 2019 m. birželio 21 d. pateikė antstoliui R. V. skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė: 1) panaikinti 2019 m. birželio 14 d. antstolio patvarkymą dėl informavimo apie nustatytą areštuoto turto rinkos vertę; 2) sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0177/14/01375 ir atidėti vykdymo veiksmus pagal CPK 627 straipsnio 1 dalį; 3) panaikinti ekspertizę ir skirti papildomą ekspertizę; 4) visiškai atleisti pareiškėją nuo sumų, būtinų ekspertams ir ekspertinėms įstaigoms apmokėti; 5) nustatyti pareiškėjai protingą ir sąžiningą laiką pateikti prieštaravimams dėl turto įkainojimo; 6) sustabdyti išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0177/14/01375 pagal hipoteka įkeistą turtą iki ginčo nagrinėjimo pabaigos ir pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones hipoteka įkeistam turtui; 7) nustatyti kitą protingą ir racionalų terminą pareiškėjai pasiūlyti turto pirkėjus po skundo išnagrinėjimo pabaigos; atleisti pareiškėją nuo žyminio mokesčio už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mokėjimo. Byloje taip pat nustatyta, kad pareiškėja 2019 m. liepos 11 d. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su skundu, kuriuo ji prašo: 1) priimti pareiškėjos 2019 m. birželio 21 d. skundą dėl antstolio R. V. veiksmų ir įvertinti antstolio neteisėtą neveikimą; 2) panaikinti antstolio sprendimą (išdėstytą 2019 m. liepos 2 d. patvarkyme) atsisakyti patenkinti pareiškėjos 2019 m. birželio 21 d. skundo prašymus; 3) sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0177/14/01375 ir atidėti vykdymo veiksmus pagal CPK 627 straipsnio 1 dalį; 5) sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0177/14/01375 pagal hipoteka įkeistą turtą iki ginčo nagrinėjimo pabaigos ir pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones hipoteka įkeistam turtui; 6) nustatyti kitą protingą ir racionalų terminą pareiškėjai pasiūlyti turto pirkėjus po skundo išnagrinėjimo pabaigos; 7) atleisti pareiškėją nuo žyminio mokesčio už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mokėjimo. Pareiškėja teismui pateiktame skunde dėl antstolio neveikimo nurodė, kad antstolis R. V., nagrinėdamas jos 2019 m. birželio 21 d. skundą, pažeidė CPK 510 straipsnio 3 dalyje numatytą penkių dienų terminą ir tai sudaro pagrindą jai kreiptis tiesiogiai į teismą su skundu dėl antstolio neveikimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 15 d. nutartimi pareiškėjos A. S. skundą dėl antstolio neveikimo atsisakė priimti, kaip paduotą nesilaikant išankstinės ikiteisminės skundo nagrinėjimo tvarkos. Pareiškėja, nesutikdama su minėta 2019 m. liepos 15 d. nutartimi, pateikė atskirąjį skundą.

289.

29Atskirajame skunde pareiškėja nurodo, kad jos 2019 m. birželio 21 d. skundas turėjo būti išnagrinėtas iki 2019 m. birželio 26 d. 24.00 val., tačiau buvo išnagrinėtas net keturiomis darbo dienomis vėliau. Pareiškėjos vertinimu, įstatyme nustatyto termino praleidimas 4 darbo dienomis sudarė pakankamą ir tinkamą pagrindą teismui spręsti klausimą dėl antstolio tyčinio ir sąmoningo neveikimo (ir dėl kitų pareiškėjos skundo prašymų), taip pat teisėtą pagrindą atleisti pareiškėją nuo ikiteisminės ginčų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo procedūros. Apeliacinės instancijos teismas šiuos atskirojo skundo argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

3010.

31CPK 510 straipsnyje reglamentuotas skundo dėl antstolio veiksmų padavimas. Pagal nurodyto straipsnio 2 dalį, skundas dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus pateikiamas antstoliui ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti. Nurodytą skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo ir dėl to priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako visiškai ar iš dalies patenkinti skundą, skundas kartu su antstolio patvarkymu ir vykdomąja byla ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvarkymo priėmimo persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Antstolio patvarkymas, kuriuo nepatenkintas skundas persiunčiamas teismui, yra neskundžiamas (CPK 510 straipsnio 3 dalis).

3211.

33Pagal CPK 510 straipsnio 4 dalį, jeigu antstolis neišnagrinėjo skundo per penkias darbo dienas nuo jo gavimo arba patvarkymo, kuriuo visiškai ar iš dalies atsisakė patenkinti skundą, su vykdomąja byla ir skundu neperdavė teismui, asmuo turi teisę skundą dėl antstolio neveikimo pateikti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Kartu su skundu dėl antstolio neveikimo asmuo teismui turi pateikti ir skundą dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus, kurio antstolis neišnagrinėjo arba visiškai ar iš dalies nepatenkinęs neperdavė teismui. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl antstolio neveikimo, toje pačioje byloje išnagrinėja ir skundą dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti.

3412.

35Nagrinėjamu atveju pareiškėja atskirajame skunde klaidingai nurodo, kad pareiškėjos 2019 m. birželio 21 d. skundas turėjo būti išnagrinėtas iki 2019 m. birželio 26 d. 24.00 val. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog pareiškėja antstoliui R. V. pateikto 2019 m. birželio 21 d. skundo išnagrinėjimo terminą skaičiuoja kalendorinėmis dienomis, tuo tarpu, kaip jau minėta, vadovaujantis CPK 510 straipsnio 3 dalimi, antstolis skundą turi išnagrinėti per penkias darbo dienas nuo jo gavimo. Šiuo konkrečiu atveju skaičiuojant penkias darbo dienas nuo skundo gavimo (2019 m. birželio 21 d.), laikytina, jog antstolis pareiškėjos skundą turėjo išnagrinėti iki 2019 m. liepos 1 d. (į skundo išnagrinėjimo terminą patenkančios ne darbo dienos, t. y. 2019 m. birželio 24 d. bei savaitgaliai (2019 m. birželio 22-23 d. bei 2019 m. birželio 29-30 d.) neįskaičiuojamos). Pareiškėjos 2019 m. birželio 21 d. skundas išnagrinėtas 2019 m. liepos 2 d. patvarkymu, t. y. viena darbo diena vėliau. Antstolis 2019 m. liepos 2 d. patvarkymu skundą atmetė ir nusprendė skundą persiųsti Vilniaus miesto apylinkės teismui. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, jog antstolio persiųstas pareiškėjos skundas Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas 2019 m. liepos 5 d. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes, sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, jog šiuo atveju terminas praleistas nežymiai, įstatyme nustatyto termino praleidimas viena darbo diena nesudaro pakankamo pagrindo spręsti klausimo dėl antstolio neveikimo, taip pat pagrindo atleisti pareiškėją nuo privalomos ikiteisminės ginčų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo procedūros ir nesukuria asmens teisės kreiptis su skundu dėl antstolio veiksmų tiesiogiai į teismą. Esant nurodytiems motyvams, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą atsisakyti priimti pareiškėjos skundą dėl antstolio neveikimo.

3613.

37Pripažinus, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos skundą dėl antstolio neveikimo, laikytina, jog teismas neturėjo teisinio pagrindo nagrinėti pareiškėjos 2019 m. birželio 21 d. skundo dėl antstolio veiksmų ir jame pareikštų prašymų, nes tokiam skundui paduoti privaloma ikiteisminė ginčų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarka.

3814.

39Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas taip pat atsisakė priimti pareiškėjos prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0177/14/01375 pagal hipoteka įkeistą turtą iki ginčo nagrinėjimo pabaigos, motyvuodamas tuo, kad pareiškėjos kartu su skundu dėl antstolio neveikimo pareikštas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra tapatus teismo jau išnagrinėtam prašymui. Pareiškėja su tokia pozicija nesutinka bei atskirajame skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes prašymai nėra tapatūs.

4015.

41CPK 510 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

4216.

43Nagrinėjamu atveju pareiškėja, teikdama 2019 m. birželio 21 d. skundą antstoliui, vieną skundo egzempliorių pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismui su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones antstolio R. V. vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. 0177/14/01375, t. y. sustabdyti išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0177/14/01375 pagal hipoteka įkeistą turtą – butą, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ). Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. birželio 25 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2YT-24864-734/2019, tenkino pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nutarė sustabdyti antstolio R. V. vykdomojoje byloje Nr. 0177/14/01375 išieškojimo veiksmus pagal hipoteka įkeistą turtą – butą, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), iki bus išnagrinėtas pareiškėjos 2019 m. birželio 21 d. skundas dėl antstolio R. V. veiksmų.

4417.

45Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus tiek šioje civilinėje byloje, tiek civilinėje byloje Nr. e2YT-24864-734/2019 pateiktų prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turinį, akivaizdu, jog abu prašymai yra tapatūs. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismui nustačius, kad šioje byloje pateiktas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra tapatus jau išnagrinėtam prašymui, teismas turėjo pagrindą kartu su skundu dėl antstolio neveikimo pakartotinai pareikšto prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nenagrinėti bei atsisakyti jį priimti.

4618.

47Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).Teismas sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.

4819.

49Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo argumentus, sprendžia, jog atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro, todėl pareiškėjos A. S. atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 15 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., CPK 338 str.).

50Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

51Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėja A. S. kreipėsi į teismą, prašydama: 1) priimti pareiškėjos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. 2.... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 15 d. nutartimi atsisakė... 9. 3.... 10. Teismas nustatė, kad antstolis R. V. pareiškėjos 2019 m. birželio 21 d.... 11. 4.... 12. Teismas, remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis,... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. 5.... 15. Atskiruoju skundu pareiškėja A. S. prašo panaikinti Vilniaus miesto... 16. 5.1.... 17. Antstolis 2019 m. birželio 21 d. gavo pareiškėjos 2019 m. birželio 21 d.... 18. 5.2.... 19. Pareiškėjos kartu su skundu dėl antstolio neveikimo pareikštas prašymas... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 21. Atskirasis skundas atmetamas.... 22. 6.... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 24. 7.... 25. Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti... 26. 8.... 27. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja 2019 m. birželio 21 d. pateikė... 28. 9.... 29. Atskirajame skunde pareiškėja nurodo, kad jos 2019 m. birželio 21 d. skundas... 30. 10.... 31. CPK 510 straipsnyje reglamentuotas skundo dėl antstolio veiksmų padavimas.... 32. 11.... 33. Pagal CPK 510 straipsnio 4 dalį, jeigu antstolis neišnagrinėjo skundo per... 34. 12.... 35. Nagrinėjamu atveju pareiškėja atskirajame skunde klaidingai nurodo, kad... 36. 13.... 37. Pripažinus, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti... 38. 14.... 39. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas taip pat atsisakė priimti... 40. 15.... 41. CPK 510 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu skundą teikiantis asmuo... 42. 16.... 43. Nagrinėjamu atveju pareiškėja, teikdama 2019 m. birželio 21 d. skundą... 44. 17.... 45. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus tiek šioje civilinėje... 46. 18.... 47. Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo... 48. 19.... 49. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą... 50. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 51. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 15 d. nutartį palikti...