Byla 2-1422-996/2019
Dėl nuostolių atlyginimo ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „VAKARŲ DOLETA“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „SPV-14“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „BODESA“, uždaroji akcinė bendrovė „KEVALAS“, dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, skolos, netesybų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ieva Stanislovaitienė, sekretoriaujant Onai Virmauskienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SPV-14“ atstovui advokatui Romualdui Mikliušui, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „VAKARŲ DOLETA“ atstovui advokatui Pranui Švedui, trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „BODESA“ atstovui advokatui Artūrui Vaišvilai,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SPV-14“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „VAKARŲ DOLETA“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „BODESA“, uždaroji akcinė bendrovė „KEVALAS“, dėl nuostolių atlyginimo ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „VAKARŲ DOLETA“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „SPV-14“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „BODESA“, uždaroji akcinė bendrovė „KEVALAS“, dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, skolos, netesybų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4uždaroji akcinė bendrovė „SPV-14“ (toliau – ieškovė, UAB „SPV-14“) kreipėsi į teismą su ieškiniu (t. I, b. l. 1–11) uždarajai akcinei bendrovei „VAKARŲ DOLETA“ (toliau – atsakovė, UAB „VAKARŲ DOLETA“), prašydama priteisti jai iš atsakovės 27 803,97 Eur dydžio nuostolius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė paaiškino, kad 2017 m. birželio 12 d. su atsakove sudarė pirkimo–pardavimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovė įsipareigojo parduoti jai nuosavybės teise priklausančius gaminius, juos perduoti bei atlikti gaminių montavimo darbus adresu: ( - ) (Sutarties apimtis – langų ir įrengimo mazgų projektavimas, langų gamyba ir langų montavimas objektuose, kuriems suteikti nauji adresai: ( - )), tačiau šiuos savo įsipareigojimus visą Sutarties vykdymo laikotarpį atsakovė vykdė netinkamai, pažeisdama kokybės reikalavimus ir terminus bei kitus sutartinius įsipareigojimus. Nurodė, kad raštu suderinus aliuminio langų montavimo į angas mazgus 2017 m. liepos 11 d., o medinių langų į angas mazgus 2017 m. liepos 25 d., pagal Sutarties 4.1 punktą galutinė darbų atlikimo data turėjo būti 2017 m. rugsėjo 19 d., tačiau Sutartyje suderintu darbų atlikimo terminu atsakovė nebuvo įvykdžiusi sutartinių įsipareigojimų ir tinkamai atlikusi darbų. Teigė, kad atsakovė pagal Sutartį atliko langų angų matavimo darbus, gaminių ir jų montavimo mazgų projektavimo darbus bei gaminių gamybos ir montavimo darbus, atsakovė, būdama savo srities profesionalė, turi prisiimti atsakomybę dėl kokybės visa darbų apimtimi bei Sutartį įgyvendinti pagal Sutarties įsipareigojimus. Nurodė, kad po atsakovės atliktų darbų 2018 m. vasario 5 d. buvo sudarytas galutinis defektų sąrašas, kuriame buvo nurodyti visi langų ir atliktų montavimo darbų trūkumai, atsakovė buvo informuota, kad Sutartis bus laikoma įvykdyta ir darbai tinkamai atlikti, kai bus ištaisyti defektai pagal pateiktą 2018 m. vasario 5 d. defektų ir trūkumų sąrašą, taip pat buvo nurodyta, kad dėl susidariusios situacijos nuostoliai vis didėja – atsakovei vėluojant atlikti darbus iki šaltojo sezono pradžios UAB „SPV-14“ turėjo įrenginėti objektų fasadus papildomai šildant fasadų įrengimo zonas, jai neįrengus palangių dėl vandens pratekėjimo papildomai reikėjo perdažyti fasadus, 2018 m. vasario 20 d. raštu atsakovė buvo pakartotinai paraginta pradėti vykdyti defektų šalinimo darbus. Teigė, kad 2018 m. kovo 27 d. pasirašant gaminių ir darbų priėmimo–perdavimo aktą (toliau – Galutinis gaminių ir darbų priėmimo–perdavimo aktas) visi atsakovės padaryti darbų trūkumai buvo pakartotinai aptarti, su jais supažindinti atsakovės atstovai, buvo susitarta, kad atsakovė visus defektus ištaisys iki 2018 m. kovo 31 d., bet savo įsipareigojimų atsakovė nustatytu laiku taip ir neįvykdė. Pabrėžė, kad nuolat siekė bendradarbiauti su atsakove ir padėti nustatyti defektų atsiradimo priežastis bei kuo skubiau jas pašalinti: savo lėšomis atliko dūmų sandarumo testą, įrengė stoge papildomus ventiliacinius kaminėlius, nuolat informuodavo atsakovę apie trūkumus su prašymu apžiūrėti konstrukcijas ir nustatyti defektų priežastis, bet atsakovė į raginimus nereagavo, tik pareiškus pretenzijas dėl stogo perdangos ir langų tvirtinimo konstrukcijų sankirtoje atsirandančios drėgmės ir nuolatinio vandens prabėgimo, 2018 m. balandžio 29 d. objektuose atsakovės atstovai nuardė apatinę konstrukcijų dalį ir buvo preliminariai nustatyta, kad apatinių konstrukcijų drėkimo priežastis gali būti kompleksinė, šalių buvo suderinta problemą spręsti kompleksiškai dalyvaujant visoms šalims. Nurodė, kad po atliktų taisymo darbų 2018 m. gegužės 8 d. objekte buvo atlikti papildomi bandymai ir nustatyta, kad esminė konstrukcijų nesandarumo problema yra netinkamas aliuminio gaminys, dėl ko 2018 m. gegužės 28 d., 2018 m. birželio 4 d. atsakovei buvo pateiktos pretenzijos su pridedama fotofiksacija ir reikalavimu kuo greičiau likviduoti defektų padarinius. Teigė, kad po ilgų šalių derybų 2018 m. birželio 27 d. į objektą atvyko uždarosios akcinės bendrovės „BODESA“ (toliau – UAB „BODESA“) atstovai (atsakovės subrangovas), kurie fiziškai taisė nekokybiškai pagamintas aliuminio konstrukcijos vitrinas, tačiau po atliktų darbų 2018 m. birželio 30 d. buvo pakartotinai užfiksuoti trūkumai – vandens prabėgimas, dėl ko pakartotinai buvo pareikalauta išspręsti problemas, tačiau atsakovė per visą laikotarpį nepateikė kompleksinių, pilnai motyvuotų sprendimų su brėžiniais ir technologiniu aprašymu. Pažymėjo, kad matydama, jog atsakovė neturi reikiamų žinių, kompetencijos ir patirties pašalinti darbų defektus, siekdama taikiai išspręsti susidariusią situaciją pateikė pasiūlymą atsakovei bendra šalių valia sudaryti susitarimą dėl nuostolių atlyginimo, susitariant, kad defektų šalinimo darbus atliks kiti rangovai, o atsakovė padengs tokių darbų išlaidas ir kitus susidariusius nuostolius, tačiau su tuo atsakovė nesutiko, todėl 2018 m. rugpjūčio 2 d. raštu ji buvo informuota, kad inžinierius ekspertas D. L., išnagrinėjęs atsakovės objektuose įrengtas konstrukcijas, projektinę dokumentaciją, nustatė daug pažeidimų bei neatitikimų: gamybos ir montavimo metu buvo pažeisti profilių gamintojų keliami reikalavimai, langai pagaminti ir įrengti pažeidžiant technologiją, daugelis darbų yra nematomoje zonoje ir atitinka paslėptų trūkumų sąvoką, inžinierius ekspertas D. L. parengė ir technologinę kortelę, pagal kurią ji ir parengė susitarimą dėl nuostolių atlyginimo, tačiau ir po inžinieriaus eksperto padarytų išvadų susitarimo dėl defektų šalinimo atsakovė nepasirašė, toliau vilkino problemos sprendimą. Pažymėjo, kad atsakovė nuo pat defektų atsiradimo pradžios nepateikė savo detalios ir pagrįstos taisymo technologijos, nederino darbų atlikimo grafiko, visi atsakovės bandymai taisyti darbų defektus buvo nekompetentingi ir nedavė jokių rezultatų, todėl UAB „SPV-14“ buvo priversta defektų šalinimo darbams objektuose pasitelkti kitą rangovą, darbų vėlavimas labai įtakojo nekilnojamojo turto vystymo projekto „Valakampių miško pasaka“ tinkamą įgyvendinimą ir tolesnius darbus, kurie taip pat buvo atidedami, vėlavo ir laiku nebuvo įvykdyti dėl atsakovės tinkamai neatliktų langų montavimo, stogo aliuminio konstrukcijų įstiklinimo darbų, kiti rangovai negalėjo pradėti stogo įrengimo darbų, patyrė prastovas, taip pat buvo pažeisti pastatytų namų perdavimo pirkėjams terminai, dėl atsakovės nesugebėjimo ir delsimo ištaisyti defektus UAB „SPV-14“ patyrė tiesioginius finansinius nuostolius: dėl defektų nebuvo galima parduoti paskutinio namo, kurio pajamos turėjo padengti UAB „SPV-14“ gautas paskolas projektui vystyti, todėl atsakovė turi pareigą atlyginti patirtus nuostolius.

6Atsakovė atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti jai iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas (t. II, b. l. 7–16).

7Atsakovės teigimu, ieškovė ieškinyje iškraipo faktines aplinkybes, nutyli reikšmingus faktus, savo ir trečiųjų asmenų klaidas statybų procese neteisėtai bando permesti jai kartu su dėl šių klaidų patirtomis papildomomis išlaidomis. Teigė, kad ieškovės nurodoma galutinė darbų atlikimo data 2017 m. rugsėjo 19 d. yra nepagrįsta, nes nurodytą datą ieškovė nebuvo atlikusi reikiamų mokėjimų pagal Sutartį (ankstesnė ieškovės prievolė) – 50 proc. Sutarties vertės mokėjimai ieškovės buvo atlikti 2017 m. rugsėjo 8 d., 2017 m. rugsėjo 28 d. ir 2017 m. spalio 9 d., o visi reikiami darbų frontai („angos“) nebuvo suderinti ir jai nebuvo perduoti iki pat 2017 m. lapkričio mėn. pabaigos, todėl UAB „VAKARŲ DOLETA“ jokių terminų nepraleido ir nepažeidė, todėl netesybų reikalavimas yra nepagrįstas. Pabrėžė, kad jos atsakomybė pagal Sutartį buvo: langas, langų reguliavimo ir tvirtinimo elementai, kronšteinai, vidinė garo juosta, montažinės putos, tuo tarpu nei tinkamas angų, į kurias buvo statomi langai, suprojektavimas ir paruošimas, nei tinkavimo ir išlyginamieji darbai prieš montavimą, nei stogo hidroizoliacijos prie sumontuotų gaminių įrengimas, į jos darbų apimtį ir atsakomybę nepakliuvo. Nurodė, kad jos užsakymu teismo ekspertas ( - ) atliko objekto, adresu: ( - ), ekspertizę ir surašė vertinimo aktą (toliau – Vertinimo aktas), kuriame padarė išvadą, kad stogo ir stogo hidroizoliacijos įrengimas objekte neatitinka STR ( - ) „Statinių konstrukcijos. Stogai“ ir STR ( - ) Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ reikalavimų – netinkamai įrengta stogo hidroizoliacija, kas, atsakovės įsitikinimu, ir buvo tikroji drėgmės patekimo į patalpas priežastis, tai patvirtino ir pačios ieškovės samdyti specialistai, pripažinę, kad vandens pratekėjimą lėmė netinkamai įrengta stogo danga ir hidroizoliacija, šią problemą ieškovei ištaisius vandens prabėgimai pasibaigė. Pažymėjo, kad nepaisant fakto, jog už stogo dangos įrengimą, įskaitant hidroizoliaciją, UAB „VAKARŲ DOLETA“ nebuvo atsakinga ir tai nepateko į jos darbų apimtis, ieškovė vis tiek kaltina būtent UAB „VAKARŲ DOLETA“ dėl vandens pratekėjimo į konstrukcijas, todėl toks ieškovės elgesys vertintinas kaip nesąžiningas, o jos reikalavimai negali būti tenkinami. Pabrėžė, kad 2018 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje ir rugsėjo mėn. pradžioje ieškovės rangovai objekte iš naujo perdarė stogo hidroizoliaciją, tinkamai sutvarkius stogo hidroizoliaciją, vandens prabėgimai į patalpas pasibaigė. Teigė, kad visus buvusius neesminius darbų trūkumus pagal Sutartį UAB „VAKARŲ DOLETA“ ir jos subrangovai pilnai ir tinkamai ištaisė iki ieškinio pareiškimo dienos – UAB „VAKARŲ DOLETA“ visuomet atsižvelgė į ieškovės pastabas dėl pastebėtų defektų ir trūkumų, nuo pat Sutarties vykdymo pradžios pilnai bendradarbiavo su ieškove ir visus trūkumus, kuriuos tik ieškovė nurodydavo, nedelsiant ištaisydavo. Nurodė, kad 2018 m. kovo 27 d. šalys galiausiai pasirašė Galutinį gaminių ir darbų priėmimo–perdavimo aktą, kuriuo ieškovė priėmė UAB „VAKARŲ DOLETA“ atliktus darbus su išlyga dėl 4 neištaisytų trūkumų (netinkami lauko palangių nuolydžiai, lauko palangėmis nesutvarkytos montavimo putos ir neatliktas tinkamas palangių hermetinimas, netinkamos palangių jungtys, paliktos plėvelės ant palangių), likusius smulkius defektus ji netrukus taip pat ištaisė, tačiau nepaisant to, kad visus darbus pagal Sutartį ji pabaigė ir visus defektus pagal Sutartį ištaisė, ieškovė iki šiol su ja pilnai neatsiskaitė, liko skolinga 7 099,11 Eur. Nurodė, kad po Galutinio gaminių ir darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ieškovei pradėjus reikšti naujas nepagrįstas pretenzijas, be kita ko, dėl netinkamai pagamintų aliuminio gaminių, ji kreipėsi į uždarąją akcinę bendrovę „Reynaers Vilnius“ (toliau – UAB „Reynaers Vilnius“), kuri yra aliumininių langų/fasadų profilių atstovė, su prašymu įvertinti, ar aliuminio gaminiai objekte buvo surinkti ir sumontuoti tinkamai pagal Reynaers technologiją, UAB „Reynaers Vilnius“ atstovai apžiūrėjo aliuminio konstrukcijas objekte ir 2018 m. birželio 11 d. pateikė atsakymą, kad aliuminio konstrukcijos sumontuotos tinkamai, taip pat nurodė, jog pagal pateiktą suprojektuotą mazgą „V-17 apatinis pjūvis“ stoginė hidroizoliacija su aliuminio konstrukcijomis turi būti sujungiamos sandariai, tokiu būdu taipogi patvirtindama, jog būtent hidroizoliacija yra nesandari viso mazgo vieta. Nurodė, kad ieškovė 2018 m. rugpjūčio mėn. pradžioje jai pateikė susitarimą bei naują technologinę kortelę, pagal kuriuos pareikalavo atlikti papildomus, Sutartyje nesuderintus darbus pagal pakeistą technologiją, neva tokiu būdu ištaisant tariamus likusius defektus pagal Sutartį, tačiau kadangi susitarimas bei technologinė kortelė buvo pateikti pasirašyti praėjus daugiau kaip 4 mėnesiams po galutinio gaminių ir darbų pagal Sutartį priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir šiuose dokumentuose reikalaujami atlikti darbai jau buvo priimti kaip tinkami, ji atsisakė pasirašyti pateiktus dokumentus, tokį jos atsisakymą lėmė ir tai, kad pateiktuose pasirašyti dokumentuose buvo minimi papildomi darbai, dėl kurių pagal Sutartį šalys nebuvo sutariusios, be to, juose buvo kardinaliai pakeista technologija lyginant su Sutartimi – ieškovės pasiūlytas technologinis išpildymas buvo žymiai brangesnis, tačiau ieškovė nesutiko už tai papildomai sumokėti kaip reikalavo Sutartis, todėl ji pagrįstai atsisakė atlikti šiame susitarime nurodytus papildomus darbus. Pabrėžė, kad esminė problema objekte buvo ta, kad buvo netinkamai suprojektuoti stogo mazgai bei netinkamai įrengta stogo hidroizoliacija, tuo tarpu ji pagal Sutartį už tai nebuvo atsakinga, už tai buvo atsakingi tretieji ieškovės samdyti asmenys (stogininkai). Atsakovės įsitikinimu, ji pilnai ir tinkamai įvykdė Sutartį.

8Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „KEVALAS“ (toliau – UAB „KEVALAS“) pateikė atsiliepimą į ieškinį (t. II, b. l. 132), kuriuo su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

9UAB „KEVALAS“ sutiko su atsakovės atsiliepime į ieškinį nurodytoms faktinėms aplinkybėms, jog ieškovė ieškinyje nutyli aplinkybes dėl netinkamo projektavimo ir architektūrinių stogo sprendimų, netinkamo stogo hidroizoliacijos įrengimo ir netinkamos statybų priežiūros. Mano, kad ieškovė elgiasi nesąžiningai. Nurodė, kad su atsakove 2017 m. liepos 11 d. sudarytos paslaugų teikimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu įsipareigojo per sutartyje nustatytus terminus iš atsakovės medžiagų atlikti šioje sutartyje ir jos prieduose nurodytus langų montavimo darbus, ji langus sumontavo nepažeisdama jokių terminų. Pabrėžė, kad ieškovė priėmė visus darbus bei gaminius ir Galutiniame gaminių ir darbų priėmimo–perdavimo akte nurodė, kad gaminių montavimo darbai, nurodyti Sutartyje, yra pilnai ir kokybiškai atlikti, likę smulkūs defektai nedelsiant buvo ištaisyti, tačiau tuomet ieškovė pradėjo reikšti naujas pretenzijas dėl vandens pratekėjimo, tačiau šį vandens pratekėjimą lėmė ne atsakovės ar UAB „KEVALAS“ palikti smulkūs defektai, kurie buvo nedelsiant ištaisyti, o netinkamai trečiųjų asmenų įrengta stogo hidroizoliacija, ką pripažino ir pačios ieškovės specialistai, bei patvirtino ekspertas ( - ). Pažymėjo, kad ji, kaip ir atsakovė, pilnai bendradarbiavo su ieškove, bandydama padėti spręsti buvusias problemas, jai ieškovės pozicija atsakove patraukti UAB „VAKARŲ DOLETA“, o ne rangovus, kurie netinkamai įrengė stogo dangą ir hidroizoliaciją, bei ne asmenis netinkamai atlikusius projektavimą, nėra suprantama. UAB „KEVALAS“ vertinimu, kadangi ieškovė iš esmės pakeitė projekte numatytas technologijas (pagal buvusias technologijas langų montavimo darbai buvo atlikti tinkamai), dėl kurių nebuvo tartasi, ji, kaip subrangovė, galėjo sutikti juos atlikti tik perskaičiavus kainą už atliekamus papildomus darbus.

10Trečiasis asmuo UAB „BODESA“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (t. II, b. l. 133–143), kuriuo prašė ieškovės ieškinį atsakovei spręsti teismo nuožiūra, atmetant bet kokią jos atsakomybę, bei priteisti jai jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

11UAB „BODESA“ paaiškino, kad 2017 m. liepos 17 d. su atsakove sudarė sutartį Nr. ( - ) (toliau – 2017 m. liepos 17 d. sutartis), pagal kurią įsipareigojo pagal atsakovės pateiktą užsakymą pagaminti ir perduoti atsakovės nuosavybėn prekes (gaminius) pagal prie šios sutarties pridėtą priedą Nr. 2 (aliuminio sistema, stiklo paketai, konstrukcijos tvirtinimo kronšteinai, furnitūra, spyna, selektyvas, aliuminio priekinės ir stoginės dalies profiliai), o atsakovė įsipareigojo priimti iš jos prekes ir sumokėti už jas sutartą kainą, todėl, UAB „BODESA“ įsitikinimu, tiek ieškovė, tiek atsakovė nepagrįstai UAB „BODESA“ nurodo kaip subrangovą, kadangi tarp atsakovės ir UAB „BODESA“ susiklostę teisiniai santykiai kvalifikuotini kaip pirkimo–pardavimo teisiniai santykiai, bet ne rangos teisiniai santykiai. Teigė, kad savo sutartinius įsipareigojimus ji įvykdė – atsakovei atlikus dalinius mokėjimus ji 2017 m. rugsėjo 29 d. atsakovės nurodytu adresu: ( - ), pristatė ir perdavė atsakovei jos užsakytus gaminius (aliuminio konstrukcijas), atsakovė prekes priėmė, nenurodydama jokių pastabų ir tuo patvirtindama, kad prekių kokybė, kiekis ir kiti kriterijai atitinka sutarties sąlygas, bei prisiėmė atsakomybę už perduotų prekių saugumą, 2017 m. spalio 13 d. atsakovė sumokėjo likusią kainos dalį, taip dar kartą patvirtindama, jog gaminiai buvo tinkami ir kokybiški, nuo šios dienos atsakovei perėjo nuosavybės teisė į pristatytas prekes. Nurodė, kad 2018 m. balandžio 26 d. gavo atsakovės pretenziją, kurioje atsakovė nurodė, jog UAB „BODESA“ pagaminti gaminiai yra nesandarūs, nes praleidžia vandenį lietaus metu, bei prašė skubiai informuoti, kada UAB „BODESA“ pašalins trūkumus, atsakydama į gautą pretenziją, ji nedelsiant susisiekė su atsakove ir nurodė, kad pretenzija tikrai skirta ne jai, nes ji tik gamino aliuminio konstrukcijas, bet jų nemontavo, paaiškindama, kad pagrindinės bėdos yra privedimo su pastato konstrukcijomis, sandarinimu, kažkur netinkamai padaryti hidroizoliacijų suvedimai, dėl ko vanduo ir prasiskverbia į vidų. UAB „BODESA“ teigimu, jos pagamintos aliuminio konstrukcijos buvo tinkamos, kokybiškos, atitinkančios 2017 m. liepos 17 d. sutarties ir teisės aktų keliamus reikalavimus, nedideli ir neesminiai trūkumai buvo pašalinti nedelsiant, kai tik buvo gauta pretenzija iš atsakovės, netinkama UAB „BODESA“ gaminių (prekių) kokybė nebuvo nustatyta ir ieškovei bei atsakovei pasirašant Galutinį gaminių ir darbų perdavimo–priėmimo aktą. UAB „BODESA“ įsitikinimu, drėgmės patekimą į objekte esančias patalpas sąlygojo ne aliuminio konstrukcijų trūkumai, bet netinkamai atlikti montavimo (ar permontavimo) darbai bei netinkamai įrengtas stogas ir jo hidroizoliacija, tuo tarpu UAB „BODESA“ 2017 m. liepos 17 d. sutartimi nebuvo įsipareigojusi atsakovei atlikti pristatytų gaminių montavimo darbus, todėl nėra ir negali būti atsakinga už netinkamą gaminių sumontavimą ar gaminių sugadinimus, kuriuos sąlygojo ieškovės ir/ar atsakovės pasitelktų trečiųjų asmenų veiksmai šiuos gaminius naudojant, netinkamai atlikti montavimo darbai ar netinkamas saugojimas bei eksploatavimas. Teigė, kad 2018 m. rugpjūčio 10 d. atsakovė jai pateikė pretenziją kartu su patikros aktu, kuriame buvo minimi anksčiau nei karto jai nenurodyti gamybos trūkumai, susiję su silikonavimu, dėl šių priežasčių UAB „BODESA“ sutarė su atsakove, kad defektus ištaisys būtent ji – UAB „BODESA“, tam ji buvo pasiryžusi vykti į objektą įsitikinti, ar gauta pretenzija pagrįsta, ar vis tik joje nurodyti trūkumai nėra gamybiniai ir dėl objekte esančių problemų kalti yra tretieji asmenys – nustačiusi, kad defektai yra gamybiniai, UAB „BODESA“ juos būtų nedelsiant ištaisiusi, dar daugiau, UAB „BODESA“, įvertinusi turimą profesinę patirtį, bei žinodama, kad tuo atveju, jei aliuminio konstrukcijas būtų montavusi ji, problemos dėl netinkamo sumontavimo apskritai nebūtų, pasiūlė atsakovei tinkamai sumontuoti konstrukcijas, atsakovė sutiko, kad konstrukcijos būtų permontuojamos, buvo derinami reikiamų medžiagų kiekiai, tačiau 2018 m. rugpjūčio 28 d. atsakovė ją informavo, kad ieškovė neįsileidžia jos į objektą ir yra pasamdžiusi kitus rangovus defektams ištaisyti – tokiu būdu UAB „BODESA“, geranoriškai sutikusiai ir siekusiai atlikti tam tikus darbus bei pašalinti galimus trūkumus, to padaryti nebuvo leista dėl ne nuo UAB „BODESA“ priklausančių priežasčių, bet dėl nepakankamo atsakovės bei ieškovės bendradarbiavimo, todėl iš UAB „BODESA“ negali būti reikalaujama nei dabar, nei ateityje atlyginti išlaidas, patirtas samdant trečiuosius asmenis tariamiems aliuminio konstrukcijų defektams ištaisyti. Pabrėžė, kad pagal bylos medžiagą, pagrindinė ir esminė vandens patekimo į patalpas priežastis yra netinkamai atlikti rangos darbai, o ne UAB „BODESA“ gaminiai.

12Ieškovė pateikė dubliką (t. III, b. l. 1–4), kuriuo nesutiko su atsakovės atsiliepime išdėstytais motyvais, pažymėdama, kad atsakovės užsakymu teismo ekspertas D. K. atliko objekto apžiūrą tuomet, kai visų statinių konstrukcijos buvo apsaugotos laikinomis apsaugos priemonėmis nuo vandens prabėgimo (aliumininės konstrukcijos apdengtos polietileno plėvele) – šios priemonės buvo imtasi prevenciškai, siekiant sumažinti visus nuostolius dėl nesandarių aliumininio konstrukcijų įrengimo, tačiau polietileno plėvelė stogo dangos neapsaugo nuo drėgmės, todėl, esant stogo konstrukcijų nesandarumui, kiaurymėms ar pan., vanduo galėtų patekti į statinio vidų, eksperto akte nėra fiksuojamas drėgmės prabėgimo pobūdis, ekspertas nagrinėjo tik stogo konstrukcijas, tačiau nenagrinėjo aliuminio konstrukcijų, nėra užfiksuota prabėgimo vietų, atsakovės ekspertas nenagrinėjo visų galimų defektų atsiradimo priežasčių, o atliko vertinimą tik dėl stogo dangos, jos (ieškovės) specialistas D. L. pateikė išvadas, kad esami aliuminio konstrukcijų gaminiai sumontuoti/pagaminti nesivadovaujant gamintojo rekomendacijomis ir dėl to yra nesandarūs. Pripažino, kad prie aliuminio konstrukcijos vertikalus hidroizoliacijos sluoksnis yra mažesnis nei 300 mm, tačiau pažymėjo, kad kitaip hidroizoliacijos sluoksnio buvo neįmanoma įrengti dėl netinkamai pagamintų ir sumontuotų aliumininių konstrukcijų – stogo konstrukcijos buvo jau įrengtos iki Sutarties pasirašymo, todėl atsakovė, kaip savo srities specialistė, netinkamai įvertino situaciją ir suprojektavo, pagamino, o paskui ir sumontavo gaminį, kurio negalima tinkamai užsandarinti pagal ( - ) „Statinių konstrukcijos. Stogai.“ keliamus reikalavimus. Teigė, kad Vertinimo akte nėra užfiksuotas joks vandens prabėgimas pro stogo dangos konstrukcijas, specialistas D. L. nustatė, kad vanduo į apšiltinimo sluoksnį patenka dėl netinkamai sumontuotų aliuminio konstrukcijų.

13Atsakovė pateikė tripliką (t. III, b. l. 10–12), kuriuo nesutiko su ieškovės dublike išdėstytais teiginiais, palaikydama savo atsiliepime išdėstytą poziciją, bei kartu prašė ieškinio reikalavimams dėl delspinigių priteisimo taikyti ieškinio senatį.

14UAB „BODESA“ pateikė tripliką (t. III, b. l. 7–9), kuriame pabrėžė, kad stogo konstrukcijos įrengtos netinkamai ir neatitinka STR reikalavimų tik dėl pačios ieškovės kaltės, nes viso statinio projektas buvo rengtas ne atsakovės, specialių reikalavimų atsakovės aliumininėms konstrukcijoms ir jų sumontavimui nebuvo, aliumininio konstrukcijų išpildymas, specifikacija ir darbo projektas buvo pasirašytinai suderinti ieškovės, pasirašant Sutartį ir Sutarties priedus, nebuvo ir nėra jokių pretenzijų ir argumentų dėl aliumininio konstrukcijų įrengimo neatitikimo projektinei dokumentacijai. Pabrėžė, kad pati ieškovė dublike pripažino ir patvirtino, jog UAB „BODESA“ atžvilgiu jokių pretenzijų neturi, nes ieškovės specialistas D. L. nustatė, kad vanduo į apšiltinimo sluoksnį patenka dėl netinkamai sumontuotų aliumininio konstrukcijų, kad esminiai statinio reikalavimai netenkinami dėl netinkamai įrengtų aliuminio konstrukcijų, ji (UAB „BODESA“) nebuvo įsipareigojusi atlikti gaminių montavimo darbus ir tokių darbų neatliko.

15UAB „KEVALAS“ pateikė tripliką (t. III, b. l. 57), kuriuo nesutiko su dublike ieškovės išdėstytais teiginiais, pabrėždama, kad specialistas negali savo išvadomis paneigti aukštesnės kvalifikacijos eksperto pateiktas išvadas, teismas turėtų remtis eksperto D. K. pateiktomis išvadomis.

16Atsakovė, remdamasi atsiliepime į ieškinį ir triplike išdėstytomis aplinkybėmis, pateikė priešieškinį (t. III, b. l. 13–17), kuriuo prašė pripažinti 2018 m. rugpjūčio 29 d. ieškovės atliktą 7 099,11 Eur įskaitymą neteisėtu ir negaliojančiu, priteisti jos naudai iš ieškovės 7 099,11 Eur skolą už pagamintus gaminius ir atliktus darbus pagal Sutartį, 255,57 Eur delspinigius, 1 628,36 Eur papildomai patirtas išlaidas bei bylinėjimosi išlaidas. Pabrėžė, kad ji nevėlavo atlikti jokių darbų pagal Sutartį bei nėra atlikusi jokių neteisėtų veiksmų, kurie būtų sukėlę ieškovei nuostolius, ieškovė niekada neturėjo bei neturi reikalavimo teisės į UAB „VAKARŲ DOLETA“ dėl netesybų ir kitų nuostolių, todėl šiuo pagrindu ieškovės atliktas įskaitymas yra neteisėtas, be to, ieškovė negali prašyti ir netesybų, ir nuostolių mokėjimo. Pabrėžė, kad 2018 m. kovo 27 d. pasirašius Galutinį gaminių ir darbų priėmimo–perdavimo aktą, buvo sulaikyti 7 099,11 Eur iki likusių defektų (palangių nuolydžiai, hermetinimas, jungtys, plėvelės) pašalinimo, kuomet buvo pašalinti ir minėti defektai, ieškovė ne sumokėjo sulaikytą likusią sumą už darbus ir gaminius, o pareiškė naujas pretenzijas dėl jau anksčiau priimtų darbų, dėl vėliau pašalintų defektų (palangių nuolydžių, palangių hermetinimo, jungčių ir nenuplėštų plėvelių) pretenzijos pareikštos nebuvo, taigi, naujos pretenzijos dėl neva išaiškėjusių defektų buvo pareikštos kaip pretenzijos dėl trūkumų, paaiškėjusių garantinio termino metu, tačiau ne kaip pretenzijos darbų vykdymo ar priėmimo metu, kadangi dėl trūkumų, nurodytų priėmimo–perdavimo akte ieškovė juos ištaisius jokių pretenzijų UAB „VAKARŲ DOLETA“ nebeturėjo, ieškovė neturėjo teisės neišmokėti jai likusios sulaikytos sumos, o ją įskaityti už tariamą garantiniu laikotarpiu atsiradusių defektų šalinimą, be to, defektai, dėl kurių buvo atsiradęs vandens pratekėjimas, buvo trečiųjų asmenų (stogininkų), o ne UAB „VAKARŲ DOLETA“ netinkamai atliktų darbų rezultatas. Pabrėžė, kad dėl ieškovės kaltės ir neteisėtų veiksmų (nevykdytų tarpinių mokėjimų, darbų frontų nepridavimo, nepagrįsto darbų nepriėmimo) bei dėl šių priežasčių pailgėjusio Sutarties vykdymo termino ji patyrė papildomas pastolių nuomos išlaidas 1 078,36 Eur sumai, dėl C/D namo papildomų montavimo darbų patyrė 500 Eur papildomas išlaidas (tame tarpe 400 Eur langų permontavimas, 100 Eur kronšteinų langams permontavimas) ir 50 Eur papildomas išlaidas dėl kronšteinų pergaminimo darbų, todėl ieškovė turi pareigą atlyginti ir šias papildomas išlaidas.

17Ieškovė atsiliepimu į priešieškinį (t. III, b. l. 63–66) su priešieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, nurodydama, kad daugelis D. L. nustatytų papildomų defektų yra priskiriami paslėptų darbų kategorijai, kurių priėmimo metu vizualiai iš karto nustatyti nebuvo įmanoma, šie trūkumai paaiškėjo vėliau, atsiradus didesniam vandens prabėgimui ir plečiantis drėgmei 2018 m. balandžio 12 d., apie kuriuos UAB „VAKARŲ DOLETA“ atstovai buvo informuoti, defektų atsakovė neištaisė, Sutartis nebuvo tinkamai įgyvendinta ir ji dėl to patyrė nuostolius, todėl užskaityta suma buvo skirta nustatytų defektų taisymui ir yra teisėta.

18Ieškinys atmetamas, priešieškinis tenkinamas visiškai.

19Byloje ginčas kilo dėl nuostolių atlyginimo ir įskaitymo pagrįstumo.

20Iš bylos medžiagos matyti, kad 2017 m. birželio 12 d. UAB „SPV-14“ ir UAB „VAKARŲ DOLETA“ sudarė pirkimo–pardavimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „VAKARŲ DOLETA“ įsipareigojo parduoti jai nuosavybės teise priklausančius gaminius, juos perduoti bei atlikti gaminių montavimo darbus adresu: ( - ), o UAB „SPV-14“ įsipareigojo pirkti gaminius ir sudaryti tinkamas sąlygas darbų atlikimui, priimti atliktus darbus bei sumokėti nustatytą kainą sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka (t. I, b. l. 13–47); 2017 m. liepos 17 d. atsakovė su UAB „BODESA“ sudarė sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „BODESA“ įsipareigojo atsakovei perduoti šioje sutartyje numatytas aliuminio stiklo konstrukcijas, o atsakovė įsipareigojo jas priimti ir sumokėti sutartą kainą (t. II, b. l. 144–156); 2018 m. vasario 5 d. ieškovė sudarė langų defektinį aktą, kuriame nurodė visus nustatytus defektus (t. I, b. l. 56–73); 2018 m. kovo 27 d. ieškovė ir atsakovė pasirašė Galutinį gaminių ir darbų priėmimo–perdavimo aktą prie Sutarties, kuriuo ieškovė priėmė UAB „VAKARŲ DOLETA“ atliktus darbus su išlyga dėl 4 neištaisytų trūkumų, likusius trūkumus UAB „VAKARŲ DOLETA“ įsipareigojo ištaisyti iki 2018m. kovo 31 d. bei juos priduoti UAB „SPV-14“ darbų pabaigą užtvirtinant parašais 2018 m. vasario 5 d. defektų/trūkumų sąraše, šalys taip pat susitarė, kad UAB „SPV-14“ per 5 darbo dienas UAB „VAKARŲ DOLETA“ perves dalį Sutarties sumos, lygią 7 000 Eur, o likusi Sutarties suma bus užlaikyta iki pilno visų akte nustatytų defektų ir trūkumų ištaisymo (t. I, b. l. 75); ieškovė 2018 m. gegužės 28 d. pateikė atsakovei pretenziją dėl langų sandarumo defektų (t. I, b. l. 77–79); ieškovė 2018 m. birželio 4 d. pateikė atsakovei pretenziją dėl langų sandarumo defektų su fotofiksacija (t. I, b. l. 80–85), į kurią atsakovė atsakė 2018 m. birželio 11 d. raštu (t. I, b. l. 114–115); 2018 m. birželio 11 d. UAB „Reynaers Vilnius“ atsakovei pateikė išvadą dėl aliuminio konstrukcijų objekte (t. II, b. l. 121–122); 2018 m. liepos 25 d. stiklo fasadų inžinierius D. L. surašė šešių žiemos sodų (įstiklintų išėjimų ant pastatų stogo) įrengimo patikros aktą (t. I, b. l. 135–147); 2018 m. rugpjūčio 12 d. stiklo fasadų inžinierius D. L. parengė šešių žiemos sodų (įstiklintų išėjimų ant pastatų stogo) remonto technologinę kortelę (t. I, b. l. 130–134); 2018 m. rugpjūčio 29 d. pranešimu ieškovė informavo atsakovę apie atliktą vienašališką 7 099,11 Eur įskaitymą (t. I, b. l. 96–98); 2018 m. rugsėjo 24 d. atsakovės užsakymu ekspertas D. K. parengė ginčo objektų Vertinimo aktą (t. I, b. l. 18–42).

21Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.58 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu sutartinės prievolės įvykdymas yra priešpriešinis, o prievolės šalis, kuri pirma turi atlikti veiksmus prievolei vykdyti, prievolės nevykdo arba yra aišku, jog nustatytu terminu jos neįvykdys, kita prievolės šalis turi teisę sustabdyti priešpriešinį savo prievolės vykdymą arba apskritai atsisakyti ją vykdyti, apie tai pranešti kitai šaliai ir pareikalauti atlyginti nuostolius.

22Pagal CK 6.130 straipsnio 1 dalį, prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą.

23Pagal CK 6.245 straipsnio 3 dalį, sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

24Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį, civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

25Pagal CK 6.247 straipsnį, atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu.

26Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį, žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas.

27Pagal CK 6.256 straipsnio 1 dalį, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles.

28Pagal CK 6.256 straipsnio 2 dalį, asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

29Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

30Pagal CK 6.658 straipsnio 5 dalį, jeigu darbų priėmimo metu nustatomi darbo trūkumai, užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti darbo trūkumai. Tačiau užsakovas neturi tokios teisės, jeigu rangovas pakankamai užtikrina savo prievolės įvykdymą.

31Pagal CK 6.660 straipsnio 1 dalį, užsakovas privalo rangos sutartyje numatytais atvejais ir tvarka teikti rangovui pagalbą atliekant darbus. Jeigu užsakovas šios pareigos nevykdo, rangovas turi teisę reikalauti iš jo atlyginti nuostolius, įskaitant papildomas išlaidas dėl prastovos arba darbo atlikimo termino nukėlimo ar darbų kainos padidėjimo.

32Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį, statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

33Nagrinėjamu atveju matyti, kad pagal tarp ieškovės ir atsakovės sudarytos Sutarties nuostatas, atsakovė įsipareigojo parduoti jai nuosavybės teise priklausančius gaminius, juos perduoti bei atlikti gaminių montavimo darbus adresu: ( - ), o ieškovė įsipareigojo pirkti gaminius ir sudaryti tinkamas sąlygas darbų atlikimui, priimti atliktus darbus bei sumokėti nustatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka (1.1 punktas); ieškovė įsipareigojo sumokėti atsakovei 30 proc. Sutarties vertės dydžio avansą (42 148,76 Eur be PVM) per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, 50 proc. Sutarties vertės (70 247,93 Eur be PVM) prieš pristatant gaminius į ieškovės objektą, likusią sumą (28 099,17 Eur be PVM) per 5 darbo dienas po darbų priėmimo–perdavimo akto patvirtinimo ir PVM sąskaitos–faktūros pateikimo dienos (3.1 punktas); gaminiai vežami į objektą ir montuojami ne anksčiau kaip 2 darbo dienos po „angų“ arba vietos kur bus montuojami gaminiai priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir 3.1 punkte nurodyto mokėjimo įvykdymo (t. I, b. l. 13–47); atsakovė nurodė, kad 50 proc. Sutarties vertės mokėjimai ieškovės buvo atlikti 2017 m. rugsėjo 8 d., 2017 m. rugsėjo 28 d. ir 2017 m. spalio 9 d., ką patvirtina į bylą pateiktas banko sąskaitos išrašas (t. II, b. l. 17), būtent šios paskirties mokėjimų atlikimo nurodytomis datomis ieškovė neginčijo, todėl, akivaizdu, ieškovė nepagrįstai teigia, kad galutinė darbų atlikimo data laikoma 2017 m. rugsėjo 19 d., kadangi 2017 m. rugsėjo 19 d. ieškovė nebuvo įvykdžiusi savo prievolės atsakovei, todėl atsakovė, nesant ieškovės įvykdytai prievolei atsiskaityti pagal Sutarties nuostatas, neturėjo pareigos pristatyti gaminius į objektą (CK 6.58 straipsnio 1 dalis). Be to, atsakovė teigė, kad visi reikiami darbų frontai („angos“) nebuvo suderinti ir jai nebuvo perduoti iki pat 2017 m. lapkričio mėn. pabaigos, tokius atsakovės teiginius patvirtina bylos medžiaga, 2017 m. spalio 11 d., 25 d., lapkričio 8 d., 15 d., gruodžio 21 d., 2018 m. sausio 15 d., 29 d., vasario 2 d. atsakovė raštu reikalavo ieškovės priduoti jai „angas“ ir vietas, kur montuojami gaminiai, ir priimti gaminius bei darbus (t. I, b. l. 108, 110–111), ieškovė šių duomenų nepaneigė, be to, pati ieškovė patvirtino, kad atsakovė gaminius į objektą pristatė 2017 m. spalio 12 d. (t. I, b. l. 96–98), vadinai, iš karto po jos atlikto mokėjimo 2017 m. spalio 9 d. (ankstesnės ieškovės prievolės įvykdymo), todėl konstatuojama, jog byloje nenustatyta, kad UAB „VAKARŲ DOLETA“ būtų pažeidusi Sutartyje įtvirtintus terminus, todėl pagrindo netesybų skaičiavimui atsakovės atžvilgiu nėra. Atkreipiamas dėmesys, kad terminų pažeidimu negali būti laikomas pretenzijų reiškimas dėl kokybės, nes tai jau garantinio laikotarpio klausimai. Taigi, pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimą dėl 6 426 Eur netesybų priteisimo nėra.

34Akcentuojama tai, kad pagal Sutarties ir jos priedo Nr. 3 nuostatas, atsakovė įsipareigojo pagaminti gaminius, juos pristatyti į objektą, atlikti gaminių montavimo darbus į ieškovės lėšomis paruoštas angas (Sutarties 1.1, 4.7 punktai), atsakovės atsakomybė: langas, langų reguliavimo ir tvirtinimo elementai, kronšteinai, vidinė garso juosta, montažinės putos (Sutarties priedas Nr. 3), byloje nėra jokių įrodymų, kad į atsakovės pareigas būtų patekęs pačių angų, į kurias įstatomi langai, projektavimas, paruošimas, stogo hidroizoliacijos prie langų ar kiti objekte atlikti darbai ar paties objekto darbų techninė, statybų priežiūra, taip pat byloje nėra įrodymų, kad ieškovė būtų kėlusi specialius reikalavimus atsakovei dėl aliuminio konstrukcijų, jų montavimo.

35Į bylą pateiktas eksperto D. K. 2018 m. rugsėjo 24 d. Vertinimo aktas patvirtina, kad defektai objekte, įtakoję drėgmės patekimą į konstrukcijas, buvo: stogo hidroizoliacinė danga ties siūle netinkamai prilydyta, nesandari, per lango konstrukcijas ir esamą hidroizoliacinę dangą yra pravestas kabelis, dėl to tieks jungtimi galimas nesandarumas, stogo dangoje susidariusios pūslės, kurios gali atsirasti, kai stogo danga tinkamai nepriklijuota arba dėl drėgmės poveikio, drėgmė į stogo konstrukciją gali patekti kaip atmosferinė drėgmė, jei pažeistas stogo dangos sandarumas ir kaip drėgmė, patenkanti į stogo konstrukciją per įvairias jungtis, įtrūkius ir technines angas dėl nepakankamo vandens garus izoliuojančio sluoksnio sandarumo, vietomis stogo danga perlydyta arba neprilydyta, bitumas iš siūlės išbėgęs netolygiai, nustatytas netolygumas (6–20 mm) rodo, kad kaitinta buvo ne visu plotu vienodai, išmatavus stogo hidroizoliacinę dangą ties vertikaliu paviršiumi buvo nustatyta, kad danga užleista 110 mm, hidroizoliacinė danga turi būti užleista ne mažiau kaip 300 mm virš stogo plokštumos ir tinkamai užsandarinta, esami sutapdinto stogo mazgai įrengti netinkamai, ne pagal suderintą mazgą, ko pasėkoje drėgmė patenka į vidines konstrukcijas, galimas rygelio peršalimas, stogo hidroizoliacija daugelyje vietų buvo nesandari, dėl to galima teigti, kad buvusios skylės įtakojo vandens prabėgimą į konstrukcijas, stogo konstrukcijų pažeidimai netenkina STR ( - ) „Statinių konstrukcijos. Stogai“ reikalavimų, dėl stogo konstrukcijų nesandarumo ir drėgmės patekimo į konstrukcijas mažėja šiluminė varža ir tai netenkina STR ( - ) Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ reikalavimų (t. II, b. l. 18–42), vadinasi, pagal eksperto ( - ) Vertinimo aktą, būtent netinkamai įrengta stogo hidroizoliacija buvo tikroji drėgmės patekimo į patalpas priežastis. Į bylą pateiktas stiklo fasadų inžinieriaus D. L. 2018 m. liepos 25 d. patikros aktas taipogi patvirtino, kad suprojektuotas stogo nuolydis yra ribinis, kai suprojektuojami tokie nedideli stogo nuolydžiai, labai tikėtina, kad įrengiant žiemos sodo stogą, ši nuolydžio riba gali būti nežymiai pažeista, kanalėliai vandeniui pratekėti įrengti netinkamai (t. I, b. l. 135–147). UAB „Reynaers Vilnius“, būdama objekte naudotų aliuminių langų/fasadų profilių atstovė, 2018 m. birželio 11 d. raštu patvirtino, kad aliuminio konstrukcijos sumontuotos tinkamai, jos pagamintos pagal sistemoms taikomus principus, kartu nurodydama, kad pagal pateiktą suprojektuotą mazgą „V-17 apatinis pjūvis“ stoginė hidroizoliacija su aliuminio konstrukcijomis turi būti sujungiamos sandariai (t. II, b. l. 121–122), vadinasi, tai patvirtina, kad mazgo nesandarumas yra stogo hidroizoliacija, ir kartu buvo paneigtos stiklo fasadų inžinieriaus D. L. 2018 m. liepos 25 d. patikros akte papildomos pastabos apie Reynaers keliamų reikalavimų pažeidimus gaminant ir montuojant gaminius. Pastebėtina ir tai, kad pati ieškovė dublike nurodė, kad ji neginčija, jog prie aliuminio konstrukcijos vertikalus hidroizoliacijos sluoksnis yra mažesnis nei pagal STR reikalaujamas 300 mm, teigdama, kad tai atsitiko dėl netinkamo aliuminio konstrukcijų projektavimo, tačiau, dar kartą pabrėžtina, projektavimas, angų paruošimas, stogo suvedimas nebuvo atsakovės įsipareigojimai pagal Sutartį, į bylą ieškovė nepateikė įrodymų apie techninį, darbo, mazgų išpildymo projektą. Be to, iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2018 m. rugpjūčio mėn. objekte buvo tvarkoma stogo danga, hidroizoliacija (t. II, b. l. 56–81), po kurių sutvarkymo, įrodymų apie tebesitęsiančią vandens pateikimo į patalpas problemą nėra pateikta, kas tik dar kartą patvirtina, jog drėgmės patekimas į patalpas nepriklausė nuo UAB „VAKARŲ DOLETA“, UAB „KEVALAS“, UAB „BODESA“ veiksmų.

36Bylos medžiaga patvirtina, kad nežymūs trūkumai, kuriuos buvo įvardijusi ieškovė, atsakovės buvo ištaisyti, todėl ieškovė darbus priėmė, Galutinis gaminių ir darbų priėmimo–perdavimo aktas šalių buvo pasirašytas 2018 m. kovo 27 d., pati ieškovė Galutiniame gaminių ir darbų priėmimo–perdavimo akte aiškiai patvirtino, kad gaminiai ir gaminių montavimo darbai, nurodyti Sutartyje, yra pilnai ir kokybiškai atlikti (t. I, b. l. 56–73, 74, 75), dėl likusių palangių defektų darbų (palangių nuolydžiai, palangių hermetinimas, palangių jungtys, palangių plėvelės), atsakovės įsipareigotų atlikti iki 2018 m. kovo 31 d., (t. I, b. l. 75) ieškovė daugiau pretenzijų nėra kėlusi, vadinasi, jie atlikti tinkamai ir laiku, pagal 2018 m. kovo 27 d. Galutinio gaminių ir darbų priėmimo–perdavimo akto 8 p., ieškovė per 5 darbo dienas įsipareigojo atsakovei pervesti 7 000 Eur, o likusią Sutarties sumą užlaikyti iki pilno visų akte nustatytų defektų (palangių nuolydžiai, palangių hermetinimas, palangių jungtys, palangių plėvelės) bei trūkumų ištaisymo, vadinasi, 2018 m. gegužės mėn. ieškovės atsakovei imtos reikšti pretenzijos rodo, kad trūkumus ieškovė nustatė jau po darbų priėmimo, o ne jų atlikimo metu, todėl CK 6.658 straipsnis šiuo atveju netaikomas ir ieškovė turėjo pareigą pagal Sutartį su atsakove atsiskaityti tinkamai, o sulaikytą 7 099,11 Eur sumą įskaityti už jos manomus defektus pastebėtus garantinio laikotarpio metu (2018 m. rugpjūčio 29 d.) negalėjo.

37Įvertinęs visa tai, kas išdėstyta aukščiau, teismas visiškai sutinka su atsakove, kad ieškovė visiškai nepagrįstai bando savo projektavimo, techninės priežiūros ir kitų savo rangovų padarytas klaidas statybų procese perkelti UAB „VAKARŲ DOLETA“, UAB „KEVALAS“, UAB „BODESA“. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė tinkamai ir laiku įvykdė savo prievoles pagal Sutartį, todėl ieškovės reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo – 2 153,80 Eur už inžinieriaus D. L. už žiemos sodų įrengimo apžiūros, konsultavimo ieškovei darbus, 3 280 Eur už inžinieriaus M. V. už statybų konsultavimo ieškovei darbus, 1 923,90 Eur už šildymo išlaidas, patirtas dėl pačios ieškovės prievolės įvykdymo laiko, lėmusio vėlesnį atsakovės darbų atlikimo laiką, 19 888,72 Eur už defektų, sukeltų ne atsakovės veiksmais, taisymo darbus, 1 230,66 Eur palūkanas už paskolas dėl neparduoto namo – negali būti tenkinamas, nenustačius tam pagrindo, be to, viso siekiamų prisiteisti nuostolių dydžio ieškovė nepagrindė tinkamais įrodymais.

38Taigi, atmetamas ieškovės reikalavimas priteisti jai iš ieškovės 27 803,97 Eur dydžio nuostolius, taip pat atmetamas išvestinis ieškovės reikalavimas dėl 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo.

39Kartu, dėl aukščiau aptartų aplinkybių ir padarytų išvadų, konstatuojamas nepagrįstai ir neteisėtai ieškovės 2018 m. rugpjūčio 29 d. vienašališkai atliktas įskaitymas 7 099,11 Eur sumai, todėl 7 099,11 Eur skola atsakovei priteisiama iš ieškovės.

40Be to, vadovaujantis CK 6.258 straipsnio 1 dalimi, Sutarties 3.8 punkto nuostatomis, atsakovė pagrįstai apskaičiavo ieškovei 255,57 Eur delspinigius, kurie atsakovei priteisiami iš ieškovės.

41Taipogi byloje nustatyta, kad dėl jau aukščiau teismo konstatuoto ieškovės nepagrįsto delsimo atlikti tarpinius mokėjimus, priduoti darbų frontus, priimti atliktus darbus, atsakovė patyrė papildomas išlaidas, kurias sudaro: 1 078,36 Eur pastolių nuoma, dėl C/D namo papildomų montavimo darbų atsakovė patyrė papildomas išlaidas, kurias sudaro: 400 Eur langų permontavimas, 100 Eur kronšteinų langams permontavimas, 50 Eur kronšteinų pergaminimo darbai (t. I, b. l. 110–111, t. II, b. l. 27–30, 31, 32–54), iš viso dėl ieškovės kaltės ir neteisėtų veiksmų atsakovė patyrė 1 628,36 Eur išlaidas, kurios atsakovei priteisiamos iš ieškovės.

42Dėl kitų šalių išdėstytų teiginių teismas nepasisako, kadangi laiko, jog jie nėra teisiškai reikšmingi šios bylos išsprendimui, nekeičiantys teismo padarytų išvadų.

43Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, vadovaudamasis nurodytų teisės normų sistemine analize, remdamasis ištirtų bylos įrodymų visuma, teisingumo ir protingumo kriterijais, vidiniu įsitikinimu, teismas daro išvadą, kad ieškovės ieškinys yra nepagrįstas, todėl jį tenkinti, vadovaujantis ieškovės nurodytais ar kitais motyvais, nėra pagrindo, tuo tarpu atsakovės priešieškinis yra pagrįstas, todėl tenkinamas – ieškovės 2018 m. rugpjūčio 29 d. atliktas 7 099,11 Eur įskaitymas pripažįstamas neteisėtu ir negaliojančiu, atsakovei iš ieškovės priteisiama 7 099,11 Eur skola, 255,57 Eur delspinigiai, 1 628,36 Eur papildomai patirtos išlaidos.

44Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

45Proceso šalies patirtų atstovavimo išlaidų atlyginimą reglamentuoja CPK ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos).

46Atmetus ieškovės ieškinį nėra pagrindo spęsti bylinėjimosi išlaidų priteisimo jai klausimą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

47Atsakovė teismo prašė priteisti jai iš ieškovės ją atstovavusiam advokatui sumokėtas jos patirtas 4 150,30 Eur išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, taip pat atsakovė už priešieškinio pateikimą yra sumokėjusi 277 Eur žyminį mokestį (t. II, b. l. 4, t. III, b. l. 55–56, 61–62, 81–84). Teismas, įvertinęs CPK, Rekomendacijų nuostatas, atsižvelgęs į bylos sudėtingumo laipsnį, spręstų teisinių klausimų pobūdį, teiktų teisinių paslaugų kokybę, atsakovės prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkina ir priteisia jai iš ieškovės 4 427,30 Eur (4 150,30 Eur + 277 Eur) bylinėjimosi išlaidas, laikydamas, kad tokia suma yra adekvati nagrinėjamai bylai.

48Trečiasis asmuo UAB „BODESA“ teismo prašė priteisti UAB „BODESA“ atstovavusiam advokatui sumokėtas 3 239,10 Eur išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu (t. II, b. l. 131, t. III, b. l. 74–75, 105–107, 144–148). Teismas, įvertinęs CPK, Rekomendacijų nuostatas, atsižvelgęs į bylos sudėtingumo laipsnį, spręstų teisinių klausimų pobūdį, teiktų teisinių paslaugų kokybę, trečiojo asmens UAB „BODESA“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkina ir priteisia trečiajam asmeniui UAB „BODESA“ iš ieškovės 3 239,10 Eur bylinėjimosi išlaidas, laikydamas, kad tokia suma yra adekvati nagrinėjamai bylai.

49Teismo patirtos 23,20 Eur pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios, pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 66 straipsnio 4 dalį, suapvalintos iki artimiausio sveiko skaičiaus – 23 Eur, priteisiamos į valstybės biudžetą iš ieškovės (CPK 96 straipsnio 2 dalis).

50Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu teismas

Nutarė

51ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SPV-14“ ieškinį atmesti.

52Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „VAKARŲ DOLETA“ priešieškinį patenkinti visiškai.

53Pripažinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SPV-14“ 2018 m. rugpjūčio 29 d. atliktą įskaitymą 7 099,11 Eur sumai neteisėtu ir negaliojančiu.

54Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „VAKARŲ DOLETA“ (į. k. 142159889) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SPV-14“ (į. k. 303136859) 7 099,11 Eur (septynių tūkstančių devyniasdešimt devynių eurų ir vienuolikos euro centų) skolą, 255,57 Eur (dviejų šimtų penkiasdešimt penkių eurų ir penkiasdešimt septynių euro centų) delspinigius, 1 628,36 Eur (vieno tūkstančio šešių šimtų dvidešimt aštuonių eurų ir trisdešimt šešių euro centų) papildomai patirtas išlaidas, 4 427,30 Eur (keturių tūkstančių keturių šimtų dvidešimt septynių eurų ir trisdešimties euro centų) bylinėjimosi išlaidas.

55Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „BODESA“ (į. k. 145241220) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SPV-14“ (į. k. 303136859) 3 239,10 Eur (trijų tūkstančių dviejų šimtų trisdešimt devynių eurų ir dešimties euro centų) bylinėjimosi išlaidas.

56Priteisti valstybės naudai iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SPV-14“ (į. k. 303136859) 23 Eur (dvidešimt trijų eurų) teismo patirtas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Valstybei priteista suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina skubiai pateikti teismui.

57Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ieva... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. uždaroji akcinė bendrovė „SPV-14“ (toliau – ieškovė, UAB... 5. Ieškovė paaiškino, kad 2017 m. birželio 12 d. su atsakove sudarė... 6. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti... 7. Atsakovės teigimu, ieškovė ieškinyje iškraipo faktines aplinkybes, nutyli... 8. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „KEVALAS“ (toliau – UAB... 9. UAB „KEVALAS“ sutiko su atsakovės atsiliepime į ieškinį nurodytoms... 10. Trečiasis asmuo UAB „BODESA“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (t. II, b.... 11. UAB „BODESA“ paaiškino, kad 2017 m. liepos 17 d. su atsakove sudarė... 12. Ieškovė pateikė dubliką (t. III, b. l. 1–4), kuriuo nesutiko su... 13. Atsakovė pateikė tripliką (t. III, b. l. 10–12), kuriuo nesutiko su... 14. UAB „BODESA“ pateikė tripliką (t. III, b. l. 7–9), kuriame pabrėžė,... 15. UAB „KEVALAS“ pateikė tripliką (t. III, b. l. 57), kuriuo nesutiko su... 16. Atsakovė, remdamasi atsiliepime į ieškinį ir triplike išdėstytomis... 17. Ieškovė atsiliepimu į priešieškinį (t. III, b. l. 63–66) su... 18. Ieškinys atmetamas, priešieškinis tenkinamas visiškai.... 19. Byloje ginčas kilo dėl nuostolių atlyginimo ir įskaitymo pagrįstumo.... 20. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2017 m. birželio 12 d. UAB „SPV-14“ ir... 21. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.58 straipsnio 1 dalyje... 22. Pagal CK 6.130 straipsnio 1 dalį, prievolė baigiasi, kai įskaitomas... 23. Pagal CK 6.245 straipsnio 3 dalį, sutartinė civilinė atsakomybė yra... 24. Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį, civilinė atsakomybė atsiranda... 25. Pagal CK 6.247 straipsnį, atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su... 26. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį, žala yra asmens turto netekimas arba... 27. Pagal CK 6.256 straipsnio 1 dalį, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku... 28. Pagal CK 6.256 straipsnio 2 dalį, asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs... 29. Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad... 30. Pagal CK 6.658 straipsnio 5 dalį, jeigu darbų priėmimo metu nustatomi darbo... 31. Pagal CK 6.660 straipsnio 1 dalį, užsakovas privalo rangos sutartyje... 32. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį, statybos rangos sutartimi rangovas... 33. Nagrinėjamu atveju matyti, kad pagal tarp ieškovės ir atsakovės sudarytos... 34. Akcentuojama tai, kad pagal Sutarties ir jos priedo Nr. 3 nuostatas, atsakovė... 35. Į bylą pateiktas eksperto D. K. 2018 m. rugsėjo 24 d. Vertinimo aktas... 36. Bylos medžiaga patvirtina, kad nežymūs trūkumai, kuriuos buvo įvardijusi... 37. Įvertinęs visa tai, kas išdėstyta aukščiau, teismas visiškai sutinka su... 38. Taigi, atmetamas ieškovės reikalavimas priteisti jai iš ieškovės 27 803,97... 39. Kartu, dėl aukščiau aptartų aplinkybių ir padarytų išvadų,... 40. Be to, vadovaujantis CK 6.258 straipsnio 1 dalimi, Sutarties 3.8 punkto... 41. Taipogi byloje nustatyta, kad dėl jau aukščiau teismo konstatuoto ieškovės... 42. Dėl kitų šalių išdėstytų teiginių teismas nepasisako, kadangi laiko,... 43. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, vadovaudamasis nurodytų... 44. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1... 45. Proceso šalies patirtų atstovavimo išlaidų atlyginimą reglamentuoja CPK ir... 46. Atmetus ieškovės ieškinį nėra pagrindo spęsti bylinėjimosi išlaidų... 47. Atsakovė teismo prašė priteisti jai iš ieškovės ją atstovavusiam... 48. Trečiasis asmuo UAB „BODESA“ teismo prašė priteisti UAB „BODESA“... 49. Teismo patirtos 23,20 Eur pašto išlaidos, susijusios su procesinių... 50. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 51. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SPV-14“ ieškinį atmesti.... 52. Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „VAKARŲ DOLETA“ priešieškinį... 53. Pripažinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SPV-14“ 2018 m.... 54. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „VAKARŲ DOLETA“ (į. k.... 55. Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „BODESA“ (į. k.... 56. Priteisti valstybės naudai iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės... 57. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...