Byla 2-73/2007

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Varanas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2006 m. lapkričio 30 d. nutarties, kuria atsisakyta panaikinti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. L2-1128-436/2006 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kauzida“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Varanas“ dėl nuostolių atlyginimo priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Kauzida“ kreipėsi į teismą su prašymu priteisti iš atsakovo UAB „Varanas“ 101 410,92 Lt nuostolių atlyginimą. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kauno apygardos teismas, atsižvelgdamas į didelę ieškinio sumą, 2006 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones - areštavo atsakovo UAB „Varanas“ nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ir turtines teises už 101 410,92 Lt. Teismo 2006 m. spalio 25 d. nutartimi buvo panaikintas areštas nekilnojamajam turtui - žemės sklypui, paliekant galioti areštą atsakovui priklausančioms piniginėms lėšoms atsiskaitomojoje sąskaitoje už 101 510,92 Lt sumą.

5Vėliau paduotu patikslintu ieškiniu ieškovas sumažino ieškinio sumą iki 6 089,67 Lt.

6Atsakovas UAB „Varanas“ pateikė prašymą panaikinti byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – disponavimo teisės apribojimą atsiskaitomojoje sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis už 101 510,92 Lt sumą. Nurodė, kad ieškovas sumažino savo reikalavimą dėl nuostolių priteisimo iš atsakovo iki 6 089,67 Lt sumos, todėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas nebeatitinka protingumo ir sąžiningumo principų. Taip pat atsakovas pažymėjo, kad patikslintame ieškovo ieškinyje nėra reikalavimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

7Kauno apygardos teismas 2006 m. lapkričio 30 d. nutartimi atsakovo UAB „Varanas“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo netenkino, tačiau pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių – piniginių lėšų arešto mastą sumažino iki 6089,67 Lt sumos. Teismas nurodė, kad ta aplinkybė, jog ieškovas patikslintame ieškinyje neišreiškė prašymo taikyti laikinąsias apsaugas priemones, negali būti pagrindu panaikinti byloje jau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Ši atsakovo paminėta aplinkybė pati savaime nereiškia, kad ieškovas atsisako pradiniame ieškinyje pareikšto prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Civilinėje byloje pagrindas ieškiniui užtikrinti nėra išnykęs, todėl atsakovo prašymas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones atmestinas. Teismas pažymėjo, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neturi varžyti šalies teisių labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti, todėl atsakovo atsiskaitomojoje sąskaitoje esančių piniginių lėšų arešto mastą sumažino iki patikslinto ieškinio sumos - 6 089,67 Lt.

8Atsakovas UAB „Varanas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2006 m. lapkričio 30 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliantas nurodo, kad teismo nutartis nepagrįsta dėl šių motyvų:

91. Teismas, skundžiama nutartimi sumažindamas laikinųjų apsaugos priemonių mastą, peržengė atsakovo prašymo ribas.

102. Teismas neatsižvelgė į tą aplinkybę, jog 2006 m. rugpjūčio 7 d. nutartyje, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, iš esmės nurodytas tik vienas tokio veiksmo motyvas - nemaža ieškinio kaina, galinti padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Ieškovui savo reikalavimus sumažinus iki 6 089,67 Lt laikytina, kad pagrindas, nurodytas teismo 2006 m. rugpjūčio 7 d. nutartyje, išnyko.

113. Teismas nenustatė ir nenurodė jokių pagrįstų aplinkybių, patvirtinančių, kad patenkinus ieškovo reikalavimus, procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti dėl atsakovo kaltės ar jo finansinės padėties.

124. Teismas turėjo atsižvelgti į tą faktą, kad laikinosios apsaugos priemonės menkina atsakovo dalykinę reputaciją, trikdo komercinę ūkinę veiklą.

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tvarką reglamentuoja CPK penktojo skirsnio normos. CPK 144 straipsnio 1 dalis nurodo, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Šios normos pagrindu pirmosios instancijos teismas sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio tenkinimo atveju, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis - užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, o jų taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Kartu pažymėtina, jog teismo taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, t. y. teisingumas reikalauja užtikrinti asmens, prašančio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir asmens, kuriam laikinosios apsaugos priemonės taikomos, teisių ir įstatymo saugomų interesų pusiausvyrą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovui patikslintu ieškiniu sumažinus ieškinio reikalavimą iki 6 089,67 Lt sumos, atsakovui priklausančių piniginių lėšų atsiskaitomojoje sąskaitoje areštas už 101 510,92 Lt sumą ėmė nepagrįstai varžyti atsakovo teises, nebeužtikrino šalių teisėtų interesų pusiausvyros. Pirmosios instancijos teismas, įvertindamas ieškovo reikalavimus pagal patikslintą ieškinį bei atsižvelgdamas į atsakovo interesus, pagrįstai sumažino piniginių lėšų arešto mastą iki patikslintame ieškinyje nurodytos sumos (CPK 145 str. 2 d.).

15Prašydamas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones atsakovas nurodė, kad patikslintame ieškovo ieškinio pareiškime nebeliko reikalavimo taikyti tokias priemones. Laikinosios apsaugos priemonės buvo taikomos ieškovo prašymu, suformuluotu pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo, vėliau – ieškinio pareiškime (b. l. 4, 33). Patikslintu ieškiniu ieškovas sumažino reikalavimų apimtį, tačiau ieškinio dalyko ar pagrindo iš esmės nekeitė. Ta aplinkybė, kad pateikdamas patikslintą ieškinį ieškovas nebereiškė prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių, savaime nereiškia, kad turi būti panaikinamos anksčiau jau pritaikytos priemonės. Skundžiamoje nutartyje teisingai pažymėta, kad minėta aplinkybė nesudaro pagrindo manyti, jog ieškovas atsisako pradiniame ieškinyje išdėstyto prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti keičiamos arba panaikinamos dalyvaujančių byloje arba kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu (CPK 146 str. 1 d., 150 str. 1 d. nuostatos). Savo iniciatyva pakeisti arba panaikinti laikinąsias apsaugos priemones teismas gali tik įstatyme numatytais atvejais (CPK 146 str. 3 ir 5 d., 150 str. 2 d.).

16Kaip jau pažymėta, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi sumažino pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – piniginių lėšų arešto mastą. Laikinosios apsaugos priemonės masto sumažinimas nereiškia vienos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimo kita, o tuo labiau - jos panaikinimo. Laikinosios apsaugos priemonės masto sumažinimas, kaip teismo procesinis veiksmas, patvirtina, jog buvo įvertintas atsakovo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo nurodytas argumentas, kad sumažinus ieškinio sumą iki 6089,67 Lt, toliau taikomas apribojimas disponuoti net 101 510,92 Lt dydžio lėšomis neatitiktų protingumo ir sąžiningumo kriterijų. Šių argumentų pagrindu atmestinas apelianto teiginys, jog skundžiama nutartimi buvo peržengtos atsakovo 2006 m. lapkričio 20 d. prašymo ribos (b. l. 46). Pažymėtina, kad atsakovo prašymas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones buvo grindžiamas iš esmės dviem pagrindais – pirma, ieškovo patikslintame ieškinyje neliko reikalavimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, antra, sumažinus ieškinio reikalavimą iki 6089,67 Lt nuostolių atlyginimo priteisimo, pritaikytas lėšų areštas už 101 510,92 Lt sumą nebeatitinka protingumo ir sąžiningumo reikalavimų. Šių nurodytų pagrindų ribose pirmosios instancijos teismas ir svarstė atsakovo prašymą (CPK 150 str. 1 d.). Atsakovo atskirojo skundo argumentai dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo grindžiami papildomomis aplinkybėmis, kurios galėjo būti, bet nebuvo nurodytos atsakovo 2006 m. lapkričio 20 d. prašyme pirmosios instancijos teismui. Įstatymas draudžia skundą grįsti tokiomis aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos ir tirtos pirmosios instancijos teisme (CPK 306 str. 2 d., 338 str. nuostatos).

17Apelianto paminėtos aplinkybės, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones trikdoma atsakovo komercinė ūkinė veikla, atsiranda neigiamas poveikis dalykinei reputacijai, nėra pagrindas laikyti teismo nutartį neteisėta ir nepagrįsta. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas paprastai sukelia nepatogumus proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, kad taikomos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų asmenų teisių daugiau, nei būtina ieškiniui užtikrinti.

18Remdamasi išdėstytais motyvais teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo 2006 m. lapkričio 30 d. nutartis yra teisėta, ją naikinti arba keisti nėra pakankamo pagrindo.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

20Kauno apygardos teismo 2006 m. lapkričio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai