Byla 2A-2216-567/2012
Dėl įpareigojimo suremontuoti butą, tretieji asmenys 724-oji daugiabučio namo savininkų bendrija, UAB „JONO STATYBA“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Rūtos Veniulytės - Jankūnienės ir Alvydo Barkausko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo V. Š. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apeliacine tvarka nagrinėjamojoje civilinėje byloje pagal ieškovo V. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. vasario 3 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-496-871/2012 pagal ieškovo V. Š. ieškinį atsakovei Ž. K. dėl įpareigojimo suremontuoti butą, tretieji asmenys 724-oji daugiabučio namo savininkų bendrija, UAB „JONO STATYBA“,

Nustatė

2I. Bylos esmė

3Ieškovas V. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas įpareigoti atsakovę per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti neteisėtai atliktų buto, esančio ( - ), rekonstrukcijos darbų pažeidimus, t. y. be leidimo ir patvirtinto projekto savavališkai išgriautą kambario, plane pažymėto indeksu 13-2, buvusią lauko sieną atstatyti taip, kaip numatyta daugiabučio namo projektinėje dokumentacijoje ir pagal Statybos techninių reglamentų reikalavimus sutvarkyti neteisėtos atsakovės buto rekonstrukcijos metu pažeistą terasos grindų hidroizoliaciją; per teismo nustatytą terminą atsakovei nepašalinus visų neteisėtai atliktų minėto buto rekonstrukcijos darbų pažeidimų, skirti atsakovei 100 Lt baudą ieškovo naudai už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną, priteisti bylinėjimosi išlaidas bei atstovavimo išlaidas. Nurodė, kad 1996 metų ieškovui nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ). Ieškovo butas yra ketvirtame, o atsakovės - penktame aukšte. Prie atsakovės buto yra terasa, į kurią galima pateikti tik per atsakovės buto kambarį. Ši terasa yra virš ieškovo buto kambario, daugiabučio namo plane pažymėto indeksu 10-5. Nuo 1998 metų, kai atsakovės iniciatyva buvo atlikti stogo virš jos buto ir paties buto rekonstrukcijos darbai, prasidėjo ieškovo buto užliejimai vandeniu. Vanduo pradėjo sunktis į ieškovo butą, drėkindamas jo lubas ir sienas. Ieškovo prašymus susitvarkyti butą taip, kad vanduo nesisunktų, atsakovė ignoravo. Buto užliejimo faktą yra konstatavęs ir antstolis D. B.. 2009-12-077 ieškovas su draudimo kompanija UADB „Seesam Lietuva“ sudarė būsto draudimo sutartį Nr. 2200007584/2009, pagal kuria draudimo bendrovė įsipareigojo ieškovo buto apliejimo atveju atlyginti patirtus nuostolius. Draudimo bendrovė, prieš atlygindama ieškovo patirtus nuostolius, pasiūlė susitarti su atsakove, kad ji susiremontuotų terasą, nes ieškovo buto apliejimai yra nuolatiniai (LR CK 4.83 str. 1 d., 6.246 str., 6.263 str. 1 d.).

4Atsakovė Ž. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydama jį atmesti. Nurodė, kad buto, esančio ( - ), stogo rekonstrukcijos darbai yra teisėti ir atlikti remiantis namo, esančio ( - ), sutikimais bei vadovaujantis leidimų atlikti statybos darbus minėto namo 13 bute. Rekonstrukcijos darbai buvo atlikti UAB „JONO STATYBA“ 1998 m. Nuo 1998 metų ieškovas nereiškė jokių pretenzijų dėl vandens pratekėjimo ir statybos rekonstrukcijos darbų kokybės, todėl tarp rekonstrukcijos darbų 1998 m. ir vandens pratekėjimo nėra priežastinio ryšio. Ieškovas niekada nesikreipė į 724-ąją daugiabučio namo savininkų bendriją, kuriai priklauso minėta terasa, dėl buto užliejimo, teismui nepateikė defektų nustatymo akto. Apžiūrėjus išorinę minėto namo 5 aukšto sieną matyti, kad vanduo į 10 butą skverbiasi per išorinę sieną (LR CK 4.83 str. 2 d, 1 p., 6.672 str., 6.681 str.).

5Trečiasis asmuo UAB „JONO STATYBA“ pateikė atsiliepią į ieškinį, informuodamas, jog UAB „JONO STATYBA“ gyvenamajame name ( - ), virš 4 aukšto 10 buto esančioje terasoje jokių darbų nevykdė.

6Trečiasis asmuo 724-oji daugiabučio namo savininkų bendrija pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas ieškinį tenkinti. Nurodė, kad nuo pat atsakovės įsikėlimo į 13 butą, jos iniciatyva bei lėšomis buvo atlikti stogo virš jos buto ir paties buto, terasos rekonstrukcijos darbai, po kurių prasidėjo 10 buto savininko skundai dėl nuolatinio užliejimo vandeniu. Atsakovė, elgdamasi kaip faktinė terasos valdytoja, neteisėtai organizavo savo buto rekonstrukcijos darbus. UAB „Statybos ekspertų biuras“ 2011-02-28 išvadoje konstatuota, kad atsakovės pateiktame stogo rekonstrukcijos projekte nėra sprendinių dėl terasos hidroizoliacijos ir grindų įrengimų, kadangi tokių darbų vykdymas stogo rekonstrukcijos darbo projekte nebuvo numatytas, be to, atlikti ne tik stogo rekonstrukcijos, bet ir 13 buto perplanavimo darbai, kurių atlikimas nebuvo numatytas stogo rekonstrukcijos projekte. Buto, esančio ( - ), perplanavimas atliktas didinant gyvenamojo kambario plotą terasos sąskaita, tuo tikslu išgriaunant buvusią lauko sieną ir įrengiant naują, įstiklintą iki pat terasos grindų, sieną, sumažinant terasos gylį nuo 4,14 m. iki 2,901 m., dėl ko buvo būtina ardyti buvusios terasos grindis ir hidroizoliaciją. Dėl rekonstrukcijos darbų buvo pažeistas terasos grindų, kaip eksploatuojamo stogo sandarumas. Specialistas V. Z. pateikė kategorišką išvadą, kad pratekėjimų per 10 buto perdengimą name, esančiame ( - ), priežastimi yra 13 buto stogo rekonstrukcijos metu nekokybiškai ir neteisėtai atlikti terasos hidroizoliacijos darbai (LR CK. 4.83 str., 6.263 str. 1 d., 6.689 str. 2 d.).

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-02-03 sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti iš dalies; įpareigoti atsakovę Ž. K. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti neteisėtai atliktų buto, esančio ( - ), rekonstrukcijos darbų pažeidimus, tai yra kambario, plane pažymėto indeksu 13-2, buvusią lauko sieną atstatyti taip, kaip numatyta daugiabučio namo, esančio ( - ), projektinėje dokumentacijoje ir pagal Statybos techninių reglamentų reikalavimus sutvarkyti neteisėtos atsakovės Ž. K. buto rekonstrukcijos metu pažeistą terasos grindų hidroizoliaciją. Jei per nustatytą terminą atsakovė Ž. K. neįvykdys šios sprendimo dalies, jai skiriama 100 Lt bauda ieškovo V. Š. naudai už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną; atmesti ieškinio kitą dalį; priteisti iš atsakovės Ž. K. ieškovui V. Š. 3480 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisti iš atsakovės Ž. K. į valstybės biudžetą 34,82 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nurodė, kad UAB „Statybos ekspertų biuras“ Statinio ekspertizės vadovas V. Z. pateikė išvadą, kad tyrimo metu nustatyta, jog po gyvenamojo namo, esančio ( - ), priėmimo eksploatacijon ir namo apgyvendinimo, šio namo 13 buto savininkės Ž. K. užsakymu 1995 metais buvo parengtas Gyvenamojo namo stogo virš 13 buto rekonstrukcijos darbo projektas, gauti šios namo sekcijos gyventojų sutikimai bei Valstybinės statinių statybos inspekcijos leidimas vykdyti statybos darbus Nr. R96-015. Statytojas privalėjo statybą vykdyti griežtai laikantis suderinto projekto, statybos normų ir taisyklių (leidimo nuoroda). Stogo rekonstrukcijos darbo projekto apimtyje nėra sprendinių, liečiančių terasos hidroizoliacijos ir grindų įrengimų, kadangi tokių darbų vykdymas stogo rekonstrukcijos darbo projekte nebuvo numatytas. Po įvykdytų 5 aukšto 13 buto stogo rekonstrukcijos darbų per 4 aukšto 10 buto perdengimą, virš kurio yra įrengta 13 buto terasa, pradėjo sunktis vanduo, drėkindamas gyvenamojo kambario lubas ir sienas. Ypač intensyvus vandens pratekėjimas nustatytas vandens nuo terasos nuvedimo zonoje. Vadovaujantis STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 39.1 punktu, stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais hidroizoliacinė danga turi būti pakelta į viršų ne mažiau kaip 300 mm virš grindų dangos. Šis esminis hidroizoliacijos įrengimo reikalavimas neįvykdytas, kadangi naujai įrengtos 13 buto sienos įstiklinimas įrengtas iki pat terasos grindų lygio. Eksperto išvadoje, ekspertas padarė išvadą, kad pratekėjimas per 10 buto, esančio ( - ), perdengimą priežastimi yra 13 buto rekonstrukcijos metu neteisėtai ir nekokybiškai atlikti terasos hidroizoliavimo darbai (b.l. 60-61). Teismas pažymėjo, jog teismo posėdyje ekspertas V. Z. patvirtino savo išvadas (b.l. 174, 175). Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011-10-18 rašte patvirtinama, kad 2011-10-12 patikrinimo metu nustatyta, jog, įrengus naują langų sieną, terasos plotis sumažėjo. Teismas konstatavo, jog tai akivaizdžiai patvirtina, kad atsakovės pavedimu buvo atlikti darbai ir terasos plote (terasos plotis sumažėjo nuo 4,14 iki 2,90 m, atitinkami padidėja buto plotas, ko atsakovė negalėjo nežinoti), todėl ji yra atsakinga už vykdytus statybos darbus. Pagal CK 6.266 str. 1 d. nuostatas žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 str. 1 d. numatytos aplinkybės. Atsakovė neginčijo aplinkybės, kad po jos užsakytų ir atliktų darbų, atsakovės buto plotas gana ženkliai padidėjo, tuo pačiu atitinkamai sumažėjo terasos plotas, tačiau atsakovė nepateikė teismui įrodymų, kad tokia rekonstrukcija yra teisėta. Atsakovė pateikė teismui statybos leidimą vykdyti gyvenamojo namo stogo rekonstrukciją virš 13 buto, o ne statybos leidimą vykdyti buto rekonstrukciją (b.l. 62). Teismas nurodė, jog šių aplinkybių ir byloje pateiktų įrodymų visumos pagrindu labiau tikėtina, kad būtent dėl atliktos rekonstrukcijos darbų yra užliejamas ieškovo butas (CPK 176, 178, 185 str.). Tuo pačiu atsakovė, atsikirsdama į ieškovo argumentus, t.y. neigdama rekonstrukcijos neteisėtumą, savo kaltę ir atliktų darbų nekokybiškumą, privalo pagrįsti įrodymais jos nurodytas aplinkybes (kad dėl buto rekonstrukcijos nebuvo būtina ardyti buvusias terasos grindis ir hidroizoliaciją, kad tinkamai ar netinkamai įrengta hidroizoliacija neturėjo įtakos ieškovo buto užliejimui). Nagrinėjamoje byloje ji tokių įrodymų nepateikė. Atsakovei, o ne 724-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai nuosavybės teise priklauso butas, kuriame buvo atlikti rekonstrukcijos darbai, byloje nėra duomenų, kad terasa nuosavybės teise priklauso bendrijai, todėl ieškovas pagrįstai atsakove nurodo buto savininkę Ž. K.. Teismas konstatavo, jog ieškovas pagrįstai prašo įpareigoti atsakovę pašalinti neteisėtai atliktų buto rekonstrukcijos darbų pažeidimus ir kambario buvusią lauko sieną atstatyti taip, kaip numatyta daugiabučio namo projektinėje dokumentacijoje, pagal Statybos techninių reglamentų reikalavimus sutvarkyti pažeistą terasos grindų hidroizoliaciją. Atsižvelgiant į atliktinų darbų apimtis, darbų sezoniškumą, teisinga ir protinga nustatyti ne vieno, o trijų mėnesių laikotarpį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti minėtus reikalavimus, atitinkamai nustatytina atsakovei 100 Lt dydžio bauda už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną tuo atveju, jeigu per nustatytą terminą neįvykdys šios sprendimo dalies (CK 1.5 str., 6.266 str., 6.270 str., CPK 273 str.).

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Atsakovė Ž. K. pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti 2012-02-03 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą - panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą visa apimtimi ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas padarė klaidingą išvadą, jog apeliantei nuosavybės teise priklauso terasa, todėl ieškovas pagrįstai nurodė, jog buto, esančio ( - ), savininkė yra apeliantė. Teismas klaidingai priskiria namo ( - ), stogą prie apeliantės buto, esančio ( - ), nuosavybės. Ž. K. teigia, jog ji pateikė teismui dokumentus: inventorinę bylą bei VĮ REGISTRŲ CENTRAS Vilniaus filialo pažymą dėl apeliantei priklausančios nuosavybės, kurie patvirtina, kad stogo prie jos buto dalis nėra jos nuosavybė. Trečiais asmuo 724-oji daugiabučio namo savininkų bendrija nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių, jog stogo dalis perduota apeliantei, todėl ji neturi pareigos įrodinėti, kas yra stogo valdytojas. Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo ir nesiaiškino aplinkybės, jog stogo paskirtis kaip statinio dalies yra tarnauti visam pastatui, o ne atskirai minėto namo buto Nr. 13 arba buto Nr. 10 interesams. Teismas, vertindamas UAB „Statybos ekspertų biuras“ pateiktą išvadą Nr. 083, turėjo padaryti išvadą, jog rekonstrukcijos darbus, jeigu šie darbai siejami su atsakovės asmenybe, negalėjo būti atliekami atsakovės. Teismas nenustatė ar apeliantė nukrypo nuo stogo rekonstrukcijos darbų projekto, ar nustatytas vandens pratekėjimas bendrai gali būti surištas su rekonstrukcijos darbais ir, ar UAB „JONO STATYBA“, kaip statybos verslu užsiimantis subjektas, neturi būti atsakingas už atliktus darbus. Pirmosios instancijos teismas privalėjo įtraukti į bylą visus atsakingus asmenis ir spręsti jų atsakomybės dydžio klausimus, priklausomai nuo atliktų veiksmų ir sukeltų padarinių, nors žalą patyręs asmuo, reikšdamas ieškinio reikalavimą, būtų nurodęs ne visus žalą padariusius ir prie to prisidėjusius asmenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-59/2008) Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias šalių ginčą, neatskleidė bylos esmės ir priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą (LR CK 6.226 str. 1 d.).

11Ieškovas V. Š. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydamas jį atmesti, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-02-03 sprendimą palikti nepakeistą, už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir sąmoningą veikimą prieš teisingą bei greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą skirti atsakovei 5000 Lt baudą, 50 proc. iš šios baudos skiriant ieškovui per visą bylinėjimosi laikotarpį jo patirtiems nuostoliams iš dalies atlyginti, priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidas. Tai, kad terasa nuosavybės teise nepriklauso atsakovei, taikant LR CK 6.266 str. nuostatas neturi jokios reikšmės, nes ne dėl terasos, o dėl buto rekonstrukcijos ieškovui daroma žala. Teismas sprendime teisingai konstatavo priežastinį ryšį tarp ieškovui daromos žalos ir atsakovės neteisėtos buto rekonstrukcijos. Teismas visiškai pagrįstai rėmėsi UAB „Statybos ekspertų biuro“ 2011-02-28 rašte Nr. 083 statinio ekspertizės vadovo V. Z. išdėstytais argumentais dėl atsakovės inicijuotų buto rekonstrukcijos darbų neteisėtumo. Atsakovė nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kad buto rekonstrukcijos darbai buvo įteisinti. Atsakovės veiksmai viso bylos nagrinėjimo metu yra nesąžiningi, paremti piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis siekiant maksimaliai užvilkinti procesą.

12Trečiasis asmuo 724-oji daugiabučio namo savininkų bendrija pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydamas jį atmesti, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-02-03 sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad prie atsakovės buto yra terasa, į kurią galima patekti per atsakovės butą, tiksliau per kambarį, daugiabučio namo 5 aukšto plane, pažymėtą indeksu 13-2. Minėta terasa yra virš ieškovo buto kambario, plane pažymėto indeksu 10-5. Trečiajam asmeniui žinoma, jog atsakovei nuo pat įsikėlimo į butą Nr. 13 gyventi, jos iniciatyva buvo atlikti stogo virš atsakovei nuosavybės teise priklausančio buto paties buto, tame tarpe terasos, į kurią galima patekti tik per atsakovės butą, rekonstrukcijos darbai. Civilinėje byloje esančioje UAB „Statybų ekspertų biuro“ 2011-02-28 išvadoje Nr. 083 konstatuota, jog atsakovės pateiktame stogo rekonstrukcijos projekte nėra sprendinių, liečiančių terasos hidroizoliacijos ir grindų įrengimų, kadangi tokių darbų vykdymas stogo rekonstrukcijos darbo projekte nebuvo numatytas. Pirmosios instancijos teismas ėmėsi visų būtinų priemonių, kad būtų išaiškintos bylos aplinkybės (LR CK 1.5 str., 4.83 str., 6.266 str. 1 d.).

13Trečiasis asmuo UAB „JONO STATYBA“ atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

14Ieškovas V. Š. Vilniaus apygardos teismui pateikė prašymą pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – įrašą viešame nekilnojamojo turto registre dėl atsakovei Ž. K. nuosavybės teisės į buto, esančio ( - ), perleidimo draudimo iki Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-02-03 sprendimo įvykdymo. Nurodė, kad galimybė tinkamai įvykdyti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-02-03 sprendimą yra susijusi su atsakovės nuosavybės teisės į butą, esantį ( - ), turėjimu. Atsakovei perleidus nuosavybės teise į butą tretiesiems asmenims, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-02-03 sprendimo įvykdymas pasidarytų nebemanoms, nes atsakovė nei teisiškai, nei fiziškai nebeturėtų galimybės įvykdyti teismo sprendime numatyto įpareigojimo pašalinti buto rekonstrukcijos pažeidimus, darančius žalą ieškovo teisėtiems interesams. Atsakovė, skųsdama pirmosios instancijos sprendimą, teikdama nesąžiningą apeliacinį skundą, stengiasi kuo ilgiau išvengti jo įvykdymo bei ignoruodama bet kokius ieškovo siūlymus geruoju pašalinti pažeidimus, siekia sukelti ieškovui didesnės neigiamas pasekmes (LR CPK 144 str. 1 d. 3 d., 145 str. 1 d. 2 p., 147 str. 2 d.).

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

16Ieškovo V. Š. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

17Reikalavimai gali būti užtikrinami bet kurioje proceso stadijoje, jeigu nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (LR CPK 144 str. 1 d.). Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra faktiniai duomenys, leidžiantys teismui manyti, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsiras įstatymo numatytos pasekmės. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą teismo procesinio sprendimo įvykdymą. Įstatymų leidėjas ne tik numatė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, bet ir šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, jeigu yra pagrindo manyti, kad, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

18Tai, kad įstatymų leidėjas numatė galimybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nereiškia besąlygiško laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi pagrįsti jų būtinumą.

19Nagrinėjamu atveju ieškovas V. Š. prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones - įrašą viešame nekilnojamojo turto registre dėl atsakovei Ž. K. nuosavybės teisės į buto, esančio ( - ), perleidimo draudimo iki Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-02-03 sprendimo įvykdymo bei pateikė VĮ REGISTRŲ CENTRAS nekilnojamojo turto registro išrašą, įrodantį, jog buto, esančio ( - ), savininkė yra Ž. K..

20Siekdamas užtikrinti byloje pareikštų reikalavimų įvykdymą, teismas turėtų taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios yra būtinos bei realiai gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas turi atitikti ekonomiškumo, proporcingumo, šalių interesų pusiausvyros principus. CPK 145 str. 2 d. nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams.

21Nagrinėjamojoje civilinėje byloje kilo ginčas dėl rekonstrukcijos darbų teisėtumo. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkinęs iš dalies, sprendimu įpareigojo atsakovę Ž. K. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti neteisėtai atliktų buto, esančio ( - ), rekonstrukcijos darbų pažeidimus, tai yra kambario, plane pažymėto indeksu 13-2, buvusią lauko sieną atstatyti taip, kaip numatyta daugiabučio namo, esančio ( - ), projektinėje dokumentacijoje ir pagal Statybos techninių reglamentų reikalavimus sutvarkyti neteisėtos atsakovės Ž. K. buto rekonstrukcijos metu pažeistą terasos grindų hidroizoliaciją. Teisėjų kolegija pažymi, jog kilęs ginčas nėra turtinio pobūdžio, t.y. byloje nėra sprendžiamas klausimas dėl ieškovui V. Š. padarytos turtinės žalos atlyginimo, todėl darytina išvada, jog prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės neatitinka ekonomiškumo principo. Dėl minėtų aplinkybių teisėjų kolegija konstatuoja, jog ieškovo prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos byloje pareikštiems reikalavimams, todėl negali būti pritaikytos.

22Tas faktas, jog atsakovė Ž. K., nesutikdama su pirmosios instancijos sprendimu, kreipėsi į teismą su apeliaciniu skundu, nesudaro teisinio pagrindo taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemonės. Teisėjų kolegija pažymi, jog kiekvienas proceso dalyvis turi teisę laisvai naudotis procesinėmis teisėmis, tame tarpe ir apeliacijos teise (LR CPK 13 str.).

23Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas turi ištirti ir įvertinti prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis grindžiamas šių priemonių taikymo būtinumas. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškinio pateikimas bei ieškinio patenkinimas iš dalies, savaime nesuteikia ieškovui pranašumo atsakovės atžvilgiu ir atitinkamai nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo ieškovo valios. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui nesudaro teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir varžyti kitos šalies teises, viršijant byloje pareikštų reikalavimų pobūdį.

24Teisėjų kolegija daro išvadą, kad ieškovas V. Š. nepateikė duomenų, sudarančių teisinį pagrindą taikyti apelianto prašomas laikinąsias apsaugos priemones, nes šiuo atveju reikalinga užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų įgyvendinimą, atsižvelgiant į tai, kad pagal LR CK 6.122 str. asmuo, perėmęs turtą, priima su turtu susijusias teises bei prievoles (CPK 3 str. 1 d., 17 str., 144 str. -147 str., 177 str. - 179 str., 185 str.).

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 144 str. -147 str., 302 str., teisėjų kolegija

Nutarė

26Atmesti ieškovo V. Š. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Bylos esmė... 3. Ieškovas V. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas įpareigoti... 4. Atsakovė Ž. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydama jį atmesti.... 5. Trečiasis asmuo UAB „JONO STATYBA“ pateikė atsiliepią į ieškinį,... 6. Trečiasis asmuo 724-oji daugiabučio namo savininkų bendrija pateikė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-02-03 sprendimu nusprendė ieškinį... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Atsakovė Ž. K. pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti 2012-02-03... 11. Ieškovas V. Š. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydamas jį... 12. Trečiasis asmuo 724-oji daugiabučio namo savininkų bendrija pateikė... 13. Trečiasis asmuo UAB „JONO STATYBA“ atsiliepimo į apeliacinį skundą... 14. Ieškovas V. Š. Vilniaus apygardos teismui pateikė prašymą pritaikyti... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Ieškovo V. Š. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 17. Reikalavimai gali būti užtikrinami bet kurioje proceso stadijoje, jeigu... 18. Tai, kad įstatymų leidėjas numatė galimybę taikyti laikinąsias apsaugos... 19. Nagrinėjamu atveju ieškovas V. Š. prašo taikyti laikinąsias apsaugos... 20. Siekdamas užtikrinti byloje pareikštų reikalavimų įvykdymą, teismas... 21. Nagrinėjamojoje civilinėje byloje kilo ginčas dėl rekonstrukcijos darbų... 22. Tas faktas, jog atsakovė Ž. K., nesutikdama su pirmosios instancijos... 23. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas turi... 24. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad ieškovas V. Š. nepateikė duomenų,... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 144 str. -147 str., 302 str., teisėjų... 26. Atmesti ieškovo V. Š. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones....