Byla 2A-230-227/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Margarita Dzelzienė

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono viešosios policijos skyriaus Migracijos grupės apeliacinį skundą dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-858-732/2012 pagal pareiškėjos L. C. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ir

Nustatė

3Pareiškėja L. C. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad L. C., gimusi 1966-08-28 Rusijoje Altajaus kr., Kamensko r., Kornilovo k., Lietuvos Respublikoje gyveno nuo 1983 m., išskyrus laikotarpį nuo 1991 m. balandžio mėn. iki 1992 m. spalio mėn., ir šiuo metu gyvena Lietuvos Respublikoje. Pareiškėja nurodė, kad 1983-02-04 susituokė su Lietuvos Respublikos piliečiu K. Č. ir atvyko gyventi pas sutuoktinį į Lietuvą. Iki 1991 m. kovo mėnesio pareiškėja kartu su šeima gyveno ir buvo registruota Vilniuje. 1991 m. pareiškėja išvyko į Rusiją ir prisiregistravo Altajaus kr. Kamen-na-Obi mieste. 1992 m. spalio mėnesį L. C. grįžo į Lietuvą ir apsigyveno vyro tėvams priklausančiame bute Vilniuje, čia su šeima be teisinės registracijos išgyveno iki 1995 m. rugpjūčio mėn. Tuomet nuvyko į Rusiją, išsiregistravo ir grįžo pas šeimą į Lietuvą. 1996 m. apsigyveno ( - ). Pareiškėja nurodė, kad norint gauti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, turi būti nustatytas juridinis faktas apie pareiškėjos apsigyvenimą Lietuvos Respublikoje iki 1993 m. liepos 1 d. bei gyvenimą Lietuvoje šiuo metu.

4Molėtų rajono apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 28 d. sprendimu pareiškėjos L. C. pareiškimą tenkino ir nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji nuo 1984-08-14 iki 1991-03-11 gyveno Lietuvos Respublikoje ir nuo 1996 m. iki dabar gyvena Lietuvos Respublikoje. Teismas nurodė, kad juridinis faktas nustatytas dėl Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Bendrijoje išdavimo. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog iš pateiktų dokumentų matyti, kad L. C. nuo 1984-08-14 iki 1991-03-11 buvo registruota ( - ), o nuo 1996 m. gyvena ( - ), todėl pareiškėjos prašymą tenkino.

5Suinteresuotas asmuo Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono viešosios policijos skyriaus Migracijos grupė apeliaciniu skundu prašo iš dalies pakeisti Molėtų rajono apylinkės teismo 2012-12-28 sprendimą ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad L. C., gim. 1966-08-28 Rusijoje ( - ), Lietuvos Respublikoje gyveno iki 1993 m. liepos 1 d., išskyrus laikotarpį nuo 1991 m. balandžio mėn. iki 1992 m. spalio mėn. ir šiuo metu gyvena Lietuvos Respublikoje. Apeliantas nurodė, kad teismas nepilnai išnagrinėjo L. C. pareiškimą ir nenustatė juridinę reikšmę turinčio fakto, jog L. C. gyveno Lietuvos Respublikoje iki 1993 m. liepos 1 d. Kitokia tvarka gauti reikiamus dokumentus, patvirtinančiu L. C. apsigyvenimą iki anksčiau nurodyto laikotarpio Lietuvos Respublikoje nėra galimybės, kadangi jos gyvenamoji vieta nurodytu laikotarpiu nebuvo registruota Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, todėl pareiškėja kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Apeliantas pažymėjo, jog suinteresuoti asmenys Migracijos departamentas prie LR VRM ir Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono viešosios policijos skyriaus Migracijos grupė neprieštaravo tokio juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui.

6Suinteresuotas asmuo Migracijos departamentas prie LR VRM atsiliepimu prašo apeliacinį skundą tenkinti ir iš dalies pakeisti Molėtų rajono apylinkės teismo 2012-12-28 sprendimą ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad L. C., gim. 1966-08-28 Rusijoje ( - ), Lietuvos Respublikoje gyveno iki 1993 m. liepos 1 d., išskyrus laikotarpį nuo 1991 m. balandžio mėn. iki 1992 m. spalio mėn. ir šiuo metu gyvena Lietuvos Respublikoje. Suinteresuotas asmuo pažymėjo, jog pirmosios instancijos teismas neapklausė liudytojų, galinčių patvirtinti L. C. gyvenimo Lietuvos Respublikoje faktą. Taip pat nurodė, kad teismui nustačius juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja gyveno Lietuvos Respublikoje iki 1993 m. liepos 1 d. ir šiuo metu joje gyvena, Migracijos departamentas galėtų nagrinėti L. C. prašymą dėl Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Bendrijoje išdavimo.

7Apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 str.1 d. 4 p.).

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

9Pareiškėja L. C., turėdama tikslą gauti Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje, prašė nustatyti juridinį faktą, kad ji Lietuvos Respublikoje gyveno iki 1993 m. liepos 1 d. ir gyvena šiuo metu. Teisės gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ įgyvendinimo įstatymas (2004 m. balandžio 29 d. Nr.IX-2207). Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis nustato, kad užsieniečiai, kurie gyveno Lietuvos Respublikoje iki 1993 m. liepos 1 d. ir šiuo metu gyvena Lietuvos Respublikoje, tačiau duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje nėra įrašyti gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose, įgyvendinant savo teisę gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, privalo teismo tvarka nustatyti juridinį faktą apie gyvenimą Lietuvos Respublikoje iki nurodyto laikotarpio ir kad šiuo metu gyvena Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tokiais atvejais pagrindas kreiptis į teismą dėl juridinio fakto nustatymo yra tuomet, kai iš rašytinių gyvenamosios vietos apskaitos dokumentų negalima nustatyti, kad asmuo iki 1993 m. liepos 1 d. gyveno Lietuvos Respublikoje. Nagrinėjamoje byloje pareiškėja pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad L. C. gyveno Lietuvos Respublikoje iki 1991 m. kovo 11 d. (b. l. 19-21) bei nuo 1996 metų (b. l. 9), tačiau pareiškėja teigė į Lietuvos Respubliką gyventi grįžusi 1992 m. spalio mėnesį. Kadangi tai patvirtinantys rašytiniai įrodymai (gyvenamosios vietos apskaitos dokumentai) objektyviai neegzistuoja ir negali būti pateikti, pareiškėja turėjo pagrindą kreiptis į teismą dėl juridinio fakto, jog ji Lietuvos Respublikoje gyveno iki 1993 m. liepos 1 d. ir gyvena šiuo metu, nustatymo. Aplinkybę apie gyvenimą Lietuvos Respublikoje nuo 1992 m. spalio mėnesio iki dabar, pareiškėja nurodė įrodinėsianti liudytojų K. Č. ir N. S. parodymais (b. l. 3).

10Pirmosios instancijos teismas pareiškėjos prašymą nusprendė tenkinti ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad L. C. nuo 1984-04-14 iki 1991-03-11 gyveno Lietuvos Respublikoje ir nuo 1996 m. iki dabar gyvena Lietuvos Respublikoje. Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pareiškėja pareiškime formulavo kitokį prašymą teismui, o teismo nustatytasis juridinis faktas pareiškėjai nesukelia jokių teisinių pasekmių, kadangi L. C. gyvenimą Lietuvos Respublikoje 1984-04-14 iki 1991-03-11 ir nuo 1996 m. patvirtina rašytiniai dokumentai ir tokio juridinio fakto teismo tvarka nustatyti nereikia. Siekiant gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, kaip tai numato Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ įgyvendinimo įstatymas, turi būti nustatytas konkretus juridinis faktas, t. y., jog užsienietis

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies ketvirtuoju punktu,

Nutarė

12Molėtų rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 28 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai