Byla 2-2566-377/2018
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo

1Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Gražina Gudžiūnienė, sekretoriaujant Militai Balandienei, dalyvaujant ieškovo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos Pagėgių skyriaus atstovėms A. G., B. S., atsakovams J. K., D. G., trečiajam asmeniui A. S.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos Pagėgių skyriaus ieškinį atsakovams J. K., D. G., trečiajam asmeniui A. S., dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo.

3Teismas

Nustatė

4I. V. vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos Pagėgių skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas neterminuotai apriboti tėvų valdžią J. K., asmens kodas ( - ), ir D. G., asmens kodas ( - ), sūnaus E. G., gim. ( - ), atžvilgiu. Nustatyti E. G. nuolatinę globą. Paskirti A. S., gim. ( - ), E. G. nuolatine globėja ir turto administratore bei berniuko gyvenamąją vietą nustatyti su A. S. jos gyvenamojoje vietoje. Priteisti iš J. K. ir D. G. išlaikymą E. G. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 120 eurų iš kiekvieno atskirai, išlaikymą skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, išlaikymo sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Priteistų lėšų tvarkytoja paskirti A. S.. Panaikinti Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-835 E. G. nustatytą laikinąją globą (rūpybą).

5Nurodo, kad J. K. ir D. G. turi sūnų E. G., gim. ( - ), kurio neaugina, neauklėja ir materialiai neišlaiko. E. G. 2017 m. rugsėjo 21 d. Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-835 „Dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo E. G.“ nustatyta laikinoji globa (rūpyba) ir laikinąja globėja (rūpintoja) paskirta močiutė A. S. (tėvo D. G. mama). Globos (rūpybos) nustatymo priežastis – J. K. ir D. G. visiškai nusišalinimas nuo sūnaus auginimo, auklėjimo ir išlaikymo.

6Dar 2017 m. pradžioje į Pagėgių savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrių kreipėsi A. S. teigdama, kad E tėvai visiškai nesirūpina sūnumi, berniukas dažniausiai gyvena pas ją. A. S. prašė paraginti tėvus pradėti rūpintis sūnumi, priminti jiems jų teises ir pareigas sūnaus atžvilgiu. Moteris pateikė informaciją, kad abu berniuko tėvai dažnai vartoja alkoholį. Vaikų teisių apsaugos skyrius jau 2016 m. lapkričio mėnesį užfiksavo abu tėvus neblaivius (J. K. nustatytas 2.65 prom., o D. G. – 2.27 prom. girtumas). A. E. tėvams 2016 m. lapkričio 28 d. Tauragės rajono apylinkės teismo nutarimu pareikšti įspėjimai. Apie tėvų valdžios turinį, atsakomybę už jos nevykdymą arba vykdymą priešingai sūnaus interesams buvo konsultuoti Pagėgių savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus specialisčių. Padėtis kuriam laikui buvo pagerėjusi, tačiau tai truko trumpą laiką.

72017 m. gegužės mėnesį Pagėgių savivaldybės ( - ) pranešė, kad šeimos neigiama aplinka žaloja vaiko emocinį augimą ir vystymąsi, galimai šeimoje neretai vartojamas alkoholis. Vaiko leksikoje yra nevartotinų jo amžiaus vaikams žodžių ir tam tikrų veiksmų, iš kurių galima daryti išvadą, kad E mato tik suaugusiems skirtus dalykus ir pan. Vaiko mama ugdymu nesidomi, nors į keletą mokyklos renginių buvo atėjusi, tačiau nepasidomėjo, kaip sūnui sekasi. Taip pat nepraneša dėl kokių priežasčių vaikas neateina į ugdymo įstaigą. Tėvas apskritai nedalyvauja vaiko ugdymo procese ir kaip pats berniukas sako, skatina agresiją.

82017 m. gegužės 17 d. Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-494 „D. J. K. ir D. G. šeimos įrašymo į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą“ šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Šeimoje stebėti girtavimo atvejai, vaikui namuose nebuvo sudarytos visapusiškos sąlygos poilsiui. Su soc. darbuotojais tėvai nebuvo linkę bendrauti, dažnai į namus net neįsileisdavo. Šeimai paskirtas socialines paslaugas teikti buvo sudėtinga. 2017 m. rugpjūčio mėnesį A. S. informavo, kad ji rūpinasi E, nes abu vaiko tėvai yra visiškai nusišalinę nuo jo auginimo ir išlaikymo. Moteris teigė, kad abu vaiko tėvai yra priklausomi nuo alkoholio. A. S. pateikė prašymą nustatyti E laikinąją globą ir ją paskirti laikinąja vaiko globėja. Pasak A. S., J. K. su D. G. gyvena užsienyje (Jungtinėje Karalystėje) ir negrįžta į Lietuvą, todėl E. G. nėra galimybės grąžinti gyventi į šeimą ir panaikinti laikinąją globą. Tėvai prie vaiko išlaikymo neprisideda, daiktų, rūbų nenuperka. Retkarčiais vyksta susirašinėjimas messenger programos pagalba. Posėdžio metu nuspręsta kreiptis į teismą dėl valdžios apribojimo tėvams, kadangi vaiko tėvai yra visiškai nusišalinę nuo vaiko auginimo, auklėjimo ir išlaikymo. S globėjos pareigas atlieka tinkamai, jos namuose berniukui sudaryta saugi namų aplinka. Pagal sveikatos būklę ji gali ir toliau būti berniuko globėja. Moteris turi gebėjimų ir yra pasirengusi tenkinti E poreikius bei kompensuoti raidos sunkumus. E pageidauja ir toliau gyventi su A. S.. Skyrius nėra gavęs pranešimų apie pažeidžiamas berniuko teises ar teisėtus interesus A. S. šeimoje, todėl ji skirtina berniuko nuolatine globėja.

9Teismo posėdžio metu ieškovo atstovės ieškinį palaikė, patvirtino ieškinyje nurodytas aplinkybes ir prašė ieškinį tenkinti.

10A. J. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. J. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, sutinka, kad vaiką globotų vyro mama A. S., sūnaus išlaikymui neskyrė piniginių lėšų, nes mažas uždarbis Anglijoje. Jie su D. G. gyvena ir dirba Anglijoje. Jos uždarbis per savaitę 200 Eur. Ji pati sūnaus šiuo metu neturi galimybės, nes nuomojasi būstą Anglijoje, todėl sūnui negali suteikti savo gyvenamosios vietos. Šiuo metu dirba, gauna apie 200 Eur atlyginimą per savaitę. Kartu su vyru atsiuntė vaikui drabužėlių du kartus per metus. Nesutinka, kad būtų neterminuotai apribota tėvų valdžia. Nurodė, kad alkoholiu nepiktnaudžiauja. Su vaiku kiekvieną dieną bendrauja internetinio ryšio pagalba. Nurodė, kad vaiką augins patys, kai įsikurs Anglijoje.

11A. D. G. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. D. G. teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, sutinka, kad vaiką globotų jo mama A. S., sūnaus išlaikymui neskyrė piniginių lėšų, nes mažas uždarbis Anglijoje, tačiau siunčia rūbus vaikui, su vaiku bendrauja internetinio ryšio pagalba. Nesutinka, kad būtų neterminuotai apribota tėvų valdžia. Nurodė, kad alkoholiu nepiktnaudžiauja.

12Trečiasis asmuo A. S. teismui atsiliepimo nepateikė. Teismo posėdžio metu paaiškino, jog sutinka tapti anūko E globėja, nes E gyvena pas ją, ji juo rūpinasi, išlaiko, rūpinasi jo sveikata ir mokslais. Tačiau viena ji neišgali išlaikyti anūko. Tėvai turi prisidėti prie sūnaus išlaikymo. Parodė, kad tėvai du kartus vaikui atsiuntė rūbų. Su vaiku tėvai bendrauja internetinio ryšio pagalba.

13Ieškinys tenkintinas iš dalies.

14Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo.

15Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta tėvų pareiga auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, reiškia, kad jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją – tėvų valdžios apribojimą. Tėvų pareiga dorai auklėti, prižiūrėti vaiką, rūpintis jo sveikata, išsimokslinimu, išlaikyti jį, sudaryti palankias sąlygas jo visapusiškam ir harmoningam vystymuisi, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.155 straipsnis).

16CK 3.180 straipsnio 1 dalyje įvardytos sąlygos, kai ribojama tėvų valdžia. Jų sąrašas yra baigtinis ir jos yra tada, kai tėvas, motina ar abu tėvai vengia atlikti savo pareigas vaikams, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaiku, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu, nesirūpina vaikais. Kiekvienu nustatytu atveju teismas gali priimti sprendimą riboti tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai. Visais išvardytais atvejais turi būti nustatyta tėvų kaltė. Esant tėvų kaltei, vienintelė vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo priemonė yra tėvų valdžios apribojimas, kurią ir prašo taikyti ieškovas. To paties straipsnio antroji dalis numato, kad neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti. Teismų praktikoje pripažįstama, kad tokios priemonės turėtų būti taikomos tik išskirtinėmis aplinkybėmis ir ginant geriausius vaiko interesus, t. y. šių priemonių taikymą teismas pripažįsta išimtiniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-209/2008). Pažymėtina, kad teismas spręsdamas tėvų valdžios apribojimo klausimą, visų pirma turi atsižvelgti į šeimos santykių teisinio reglamentavimo principą – prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, įtvirtintą tiek CK 3.3 straipsnio 1 dalyje, tiek Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje bei Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte. Taip pat pažymėtina, kad tėvų valdžios ribojimo būdai – laikinai ar neterminuotai – nėra tolygūs. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas yra gerokai griežtesnė sankcija, o laikinas tėvų valdžios apribojimas suprantamas kaip prevencinė priemonė, skatinanti vaiko tėvus pakeisti gyvenimo būdą ir nustatomas konkrečiam laikui turint vilties, kad tėvai pasitaisys ir vėliau galės tinkamai auklėti savo vaikus.

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. balandžio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-169/2010 yra išaiškinęs, kad vienas iš principų, kuriais grindžiamas šeimos teisinių santykių reglamentavimas, yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 3.3 straipsnio 1 dalis). Šis principas, be kita ko, reiškia, kad kai sprendžiami visi su vaikais susiję šeimos klausimai, tiek tėvai, tiek teismas, tiek kiti asmenys privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus ir jais vadovautis. Dėl to, sprendžiant bet kurį su vaiku susijusį teisinį konfliktą, turi būti siekiama išsiaiškinti, koks ginčo sprendimo variantas labiausiai atitinka vaiko interesus bei poreikius. Taigi tėvų valdžios apribojimo, vaiko atskyrimo nuo tėvų, vaiko nuolatinės globos, globos vietos nustatymo klausimai sprendžiami vadovaujantis pirmiausia vaiko interesais. Vaiko interesais laikomas sudarymas jam tokių sąlygų, kurios lemtų visapusišką ir darnią raidą, kad vaikas būtų parengtas savarankiškai gyventi visuomenėje, taip pat užtikrintų jo sveikatą, darnią fizinę ir psichologinę raidą bei visuomenei priimtiną auklėjimą.

18Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.179 straipsnis numato, kad tais atvejais, kai tėvai (tėvas ar motina) negyvena kartu su vaiku dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių ( ligos ir pan.) ir reikia nuspręsti, kur turi gyventi vaikas, teismas gali nuspręsti atskirti vaiką nuo tėvų (tėvo ar motinos). Vaiko atskyrimas nuo tėvų yra vaiko interesų ir teisių apsaugos priemonė, kuri taikoma, kai tėvai nevykdo ar negali vykdyti savo pareigų vaikams dėl tam tikrų aplinkybių, nesant tėvų kaltės. Nurodytos priemonės taikymui būtina nustatyti dvi aplinkybes, t. y. 1) abu tėvai ar vienas iš jų dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių negyvena ar negali gyventi su vaiku; 2) reikia nuspręsti, kur turi gyventi vaikas.

19Iš bylos medžiagos, ieškovo atstovių, atsakovų, trečiojo asmens parodymų nustatyta, kad atsakovai J. K. ir D. G. yra E. G., gim. ( - ), tėvai ( b. l. 6-7). Tačiau jau apie metus sūnaus neaugina, neauklėja ir materialiai neišlaiko. A. J. K. ir D. G. yra visiškai nusišalinę nuo sūnaus auginimo, auklėjimo Dalinai prisidėjo prie išlaikymo, vaikui siunčia rūbus.

20E. G. 2017 m. rugsėjo 21 d. Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-835 „Dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo E. G.“ nustatyta laikinoji globa (rūpyba) ir laikinąja globėja (rūpintoja) paskirta močiutė A. S. (tėvo D. G. mama). Globos (rūpybos) nustatymo priežastis – J. K. ir D. G. visiškai nusišalinimas nuo sūnaus auginimo, auklėjimo ir išlaikymo ( b.l. 24).

21Dar 2017 m. pradžioje į Pagėgių savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrių kreipėsi A. S. teigdama, kad E tėvai visiškai nesirūpina sūnumi, berniukas dažniausiai gyvena pas ją. A. S. prašė paraginti tėvus pradėti rūpintis sūnumi, priminti jiems jų teises ir pareigas sūnaus atžvilgiu. Moteris pateikė informaciją, kad abu berniuko tėvai dažnai vartoja alkoholį. Vaikų teisių apsaugos skyrius jau 2016 m. lapkričio mėnesį užfiksavo abu tėvus neblaivius (J. K. nustatytas 2.65 prom., o D. G. – 2.27 prom. girtumas). A. E. tėvams 2016 m. lapkričio 28 d. Tauragės rajono apylinkės teismo nutarimu pareikšti įspėjimai. Apie tėvų valdžios turinį, atsakomybę už jos nevykdymą arba vykdymą priešingai sūnaus interesams buvo konsultuoti Pagėgių savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus specialisčių. Padėtis kuriam laikui buvo pagerėjusi, tačiau tai truko trumpą laiką.

222017 m. gegužės mėnesį Pagėgių savivaldybės( - )pranešė, kad šeimos neigiama aplinka žaloja vaiko emocinį augimą ir vystymąsi, galimai šeimoje neretai vartojamas alkoholis. Vaiko leksikoje yra nevartotinų jo amžiaus vaikams žodžių ir tam tikrų veiksmų, iš kurių galima daryti išvadą, kad E mato tik suaugusiems skirtus dalykus ir pan. Vaiko mama ugdymu nesidomi, nors į keletą mokyklos renginių buvo atėjusi, tačiau nepasidomėjo, kaip sūnui sekasi. Taip pat nepraneša dėl kokių priežasčių vaikas neateina į ugdymo įstaigą. Tėvas apskritai nedalyvauja vaiko ugdymo procese ir kaip pats berniukas sako, skatina agresiją.

232017 m. gegužės 17 d. Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A1-494 „D. J. K. ir D. G. šeimos įrašymo į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą“ šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Šeimoje stebėti girtavimo atvejai, vaikui namuose nebuvo sudarytos visapusiškos sąlygos poilsiui. Su soc. darbuotojais tėvai nebuvo linkę bendrauti, dažnai į namus net neįsileisdavo. Šeimai paskirtas socialines paslaugas teikti buvo sudėtinga. 2017 m. rugpjūčio mėnesį A. S. informavo, kad ji rūpinasi E, nes abu vaiko tėvai yra visiškai nusišalinę nuo jo auginimo ir išlaikymo. Moteris teigė, kad abu vaiko tėvai yra priklausomi nuo alkoholio. A. S. pateikė prašymą nustatyti E laikinąją globą ir ją paskirti laikinąja vaiko globėja.

24Pasak A. S., J. K. su D. G. gyvena užsienyje (Jungtinėje Karalystėje) ir negrįžta į Lietuvą, todėl E. G. nėra galimybės grąžinti gyventi į šeimą ir panaikinti laikinąją globą. Tėvai prie vaiko išlaikymo neprisideda, daiktų, rūbų nenuperka. Retkarčiais vyksta susirašinėjimas messenger programos pagalba. Posėdžio metu nuspręsta kreiptis į teismą dėl valdžios apribojimo tėvams, kadangi vaiko tėvai yra visiškai nusišalinę nuo vaiko auginimo, auklėjimo ir išlaikymo. A. S. globėjos pareigas atlieka tinkamai, jos namuose berniukui sudaryta saugi namų aplinka. Pagal sveikatos būklę ji gali ir toliau būti berniuko globėja. Moteris turi gebėjimų ir yra pasirengusi tenkinti E poreikius bei kompensuoti raidos sunkumus. E pageidauja ir toliau gyventi su A. S.. Skyrius nėra gavęs pranešimų apie pažeidžiamas berniuko teises ar teisėtus interesus A. S. šeimoje, todėl ji skirtina berniuko nuolatine globėja.

25Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, akivaizdu, kad atsakovai neatliko ir neatlieka tėvų pareigų, numatytų CK 3.155 straipsnyje, jie nesugeba pasirūpinti sūnumi, jo auklėjimu, priežiūra, sūnaus ryšys su tėvais nėra visiškai nutrūkęs, tačiau sūnus nori gyventi su močiute. Atsakovams teiktos socialinės paslaugos nedavė teigiamų rezultatų. Taip pat matyti, jog šiuo metu atsakovai nėra pakeitę savo gyvenimo būdo ir sąlygų tiek, kad galėtų auginti nepilnametį sūnų ir visapusiškai juo rūpintis, nepažeidžiant vaiko teisių ir interesų, suteikiant jam gyvenamąjį būstą, saugią aplinką ir būtinas gyvenimo sąlygas. Nustatyta, kad atsakovai J. K. ir D. G. šiuo metu gyvena ir dirba Anglijoje, nuomojasi būstą. Nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio nėra jokių duomenų byloje, kad atsakovai piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais, darytų žalą savo veiksmais nepilnamečiui sūnui.

26Teismas daro išvadą, jog šiuo metu nėra tėvai pasirengę auklėti ir auginti sūnų, tačiau jie dirba Anglijoje ir teismas mano, kad atsakovų gyvenimo būdas iš esmės pasikeis, atsakovai susitvarkys buitį, todėl jų atžvilgiu taikomas laikinas tėvų valdžios apribojimas. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, sprendžia, kad šiuo atveju vaiko interesus geriausiai atitiktų laikinas neterminuotas tėvų valdžios apribojimas atsakovams. Dėl šių aplinkybių konstatuotina, kad yra pagrindas siekiant užtikrinti nepilnamečio vaiko interesus laikinai apriboti atsakovų tėvų valdžią (CK 3.180 straipsnis, CPK 178, 185, 186, 197straipsniai).

27Atsakovams laikinai apribojus tėvų valdžią sūnaus atžvilgiu, jiems sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų, tačiau lieka teisė matytis su sūnumi, išskyrus atvejus, kai tai prieštarautų vaiko interesams (CK 3.180 straipsnio 3 dalis).

28Atsakovams išaiškintina, jog vadovaujantis CK 3.181 straipsnio 2 dalimi, tėvų valdžios laikinas apribojimas gali būti panaikinamas, jei įrodoma, kad tėvai (ar vienas iš jų) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką, ir jei laikinas tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams.

29Dėl išlaikymo nepilnamečiui sūnui priteisimo periodinėmis išmokomis.

30Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje nustatyta tėvų pareiga iki pilnametystės išlaikyti savo vaikus. Ši Konstitucijos norma iš esmės atitinka Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 2 dalies, nustatančios tėvų didžiausią atsakomybę už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 21 straipsnio 2 dalies, įtvirtinančios abiejų tėvų pareigą vienodai rūpintis vaiko auklėjimu, tinkamai jį prižiūrėti, materialiai išlaikyti, aprūpinti gyvenamuoju būstu, bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192-3.203 straipsnių, įtvirtinančių tėvų pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, nuostatas.

31Pareiga išlaikyti savo vaikus yra sudėtinė tėvų valdžios dalis (CK 3.155 straipsnio 1 dalis, 3.156 straipsnis). Atsakovams tenka pareiga išlaikyti savo nepilnametį sūnų E. G., gim. 2010-05-28. Šios pareigos nevykdymas ar netinkamas vykdymas negali būti pateisinamas sunkia turtine padėtimi, kitų šeiminių ryšių susiformavimu ar kitokiomis priežastimis. Antra vertus, išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydis turi būti proporcingas nepilnamečio vaiko poreikiams bei jo tėvų turtinei padėčiai (CK 3.192 straipsnio 2 dalis). Išlaikymo dydis turi užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas, atitikti protingus vaiko poreikius, kuriuos nulemia vaiko amžius, sveikata ir gabumai. Nustatant išlaikymo dydį, turi būti nustatoma protinga pusiausvyra tarp tėvų ir vaikų interesų, tačiau prioritetiškai atsižvelgiant į vaikų interesus (Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalis, CK 3.3 straipsnio 1dalis, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 punktas).

32Atskyrus vaikus nuo tėvų ar laikinai apribojus tėvų valdžią, tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka (CK 3.195 straipsnis). CK 3.192 straipsnio 1 dalis nustato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, todėl iš atsakovų priteistinas išlaikymas nepilnamečiui vaikui. CK 3.192 straipsnio 2 dalis nustato, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas.

33Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog atsakovai iš vis neprisideda išmokomis prie sūnaus išlaikymo, atsakovai šiek tiek remdavo sūnų rūbais. Atsakovai sutinka, kad turi prisidėti prie sūnaus išlaikymo. Nustatyta, kad atsakovai dirbantys. Byloje nėra duomenų, jog atsakovai būtų neįgalus ir negalėtų dirbti, ar susirasti nors minimaliai apmokamą darbą ir prisidėti prie sūnaus išlaikymo. Byloje nėra duomenų, jog atsakovai turi registruotino turto.

34Teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu objektyviai leidžia jo tėvų turtinė padėtis, todėl, nagrinėdamas bylą dėl išlaikymo priteisimo, privalo nustatyti tėvo (motinos) turtinę padėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2010). Tėvų turtinė padėtis vertintina atsižvelgiant į faktinių aplinkybių visumą: tėvų gaunamas pajamas, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, investicijas, sveikatą, išlaikytinių skaičių, taip pat į tėvų elgesį, siekiant uždirbti, gauti pajamas vaikams išlaikyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-243/2010). Be to, vertindamas tėvų turtinę padėtį, teismas turi atsižvelgti į prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą (CK 3.3 straipsnio 1 dalis). Todėl, jei yra pagrįstų abejonių dėl tikrosios tėvų turtinės padėties, jų gaunamų pajamų ir pan., teismas turi vertinti šias aplinkybes vaiko interesų naudai. Atsižvelgiant į šalių finansinę padėtį, yra pagrindas mažinti prašomo išlaikymo dydį ir iš atsakovų priteisti išlaikymą po 100 Eur iš kiekvieno nepilnamečiui sūnui E. G. mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio teismui pateikimo dienos, t. y. 2018 m. gegužės 4 d., iki sūnaus pilnametystės, priteistą išlaikymą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.196, 3.200, 3.208 straipsniai). Nepilnamečio E. G. išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskiriant A. S.

35Sprendimas, dalyjedėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis, vykdytinas skubiai. Skubiai vykdytinų sprendimų apskundimas jų vykdymo nesustabdo (Civilinio proceso kodekso 282 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1 punktas).

36Dėl nuolatinės globos nustatymo, globėjos bei turto administratorės paskyrimo

37Byloje nustatyta, kad E. G. nuo 2017 m. rugsėjo 21 d. nustatyta laikinoji globa, jo globėja paskirta močiutė A. S.. Ieškovo atstovė prašo E. G. atžvilgiu nustatyti nuolatinę globą, globėja paskiriant močiutę A. S.. CK 3.251 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog globa nustatoma vaikams, kurie neturi 14 metų. CK 3.255 straipsnio 3 punktas nustato, kad vaiko laikinoji globa (rūpyba) baigiasi kai vaikui nustatoma nuolatinė globa (rūpyba). Kadangi nepilnametis yra likęs be tėvų globos, laikinai apribojus tėvų valdžią, todėl remiantis CK 3.256 straipsniu, 3.257 straipsnio 3 punktu, jam nustatytina nuolatinė globa. A. S. globėjos pareigas atlieka tinkamai, jos namuose berniukui sudaryta saugi namų aplinka. Pagal sveikatos būklę ji gali ir toliau būti berniuko globėja. Moteris turi gebėjimų ir yra pasirengusi tenkinti E poreikius bei kompensuoti raidos sunkumus. E pageidauja ir toliau gyventi su A. S.. Skyrius nėra gavęs pranešimų apie pažeidžiamas berniuko teises ar teisėtus interesus A. S. šeimoje, todėl ji skirtina berniuko nuolatine globėja, vaiko gyvenamąją vietą nustatant A. S. gyvenamojoje vietoje (CK 3.265 straipsnis). Kadangi E. G. mokama pašalpa, būtina jo turto administratore paskirtiA, S.

38Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

39Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovų į valstybės biudžetą proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsnio l dalis). CPK 83 straipsnio 1 dalies 14 punkte nurodyta, jog nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiamos šalys bylose dėl tėvų valdžios apribojimo, todėl iš atsakovų žyminis mokestis nepriteistinas. Iš atsakovų lygiomis dalimis valstybės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 72 Eur žyminis mokestis už priteistą išlaikymą (200 Eur x 12x 0,3 procentų) bei 12,18 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 93 straipsnis).

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 85 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 93 straipsniu, 259 straipsniu, 263-265 straipsniais, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu, 400-406 straipsniais, 4961 straipsniu, teismas

Nutarė

41Ieškinį tenkinti iš dalies.

421. Laikinai apriboti tėvų valdžią J. K., asmens kodas ( - ), ir D. G., asmens kodas ( - ), sūnaus E. G., gim. ( - ), atžvilgiu.

432. Nustatyti E. G. nuolatinę globą.

443. Paskirti A. S., gim. ( - ), E. G. nuolatine globėja ir turto administratore bei berniuko gyvenamąją vietą nustatyti su A. S., jos gyvenamojoje vietoje.

454.Priteisti iš J. K., asmens kodas ( - ) ir D. G., ( - ) išlaikymą E. G., gim. ( - ), kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 100 (vieną šimtą ) eurų iš kiekvieno atskirai, iki vaiko pilnametystės, išlaikymą skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2018-05-04, išlaikymo sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Priteistų lėšų tvarkytoja paskirti A. S..

465. Panaikinti Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr.A1-835 E. G. nustatytą laikinąją globą (rūpybą).

47Sprendimą, dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis, vykdyti skubiai.

48Priteisti iš J. K., asmens kodas ( - ), 36,00 Eur žyminio už priteistą išlaikymą bei 6,09 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, viso 42,09 Eur (keturiasdešimt du eurus 09 ct) bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą. Bylinėjimosi išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, bylinėjimosi išlaidų įmokos kodas 5660 (Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB bankas „Swedbank“; Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, esančią AN DNB bankas; Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB SEB bankas, Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB Šiaulių bankas; Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske bank A/S Lietuvos filiale; Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje; Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“).

49Priteisti iš D. G., asmens kodas ( - ), 36,00 Eur žyminio už priteistą išlaikymą bei 6,09 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, viso 42,09 Eur (keturiasdešimt du eurus 09 ct) bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą. Bylinėjimosi išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, bylinėjimosi išlaidų įmokos kodas 5660 (Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB bankas „Swedbank“; Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, esančią AN DNB bankas; Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB SEB bankas, Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB Šiaulių bankas; Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske bank A/S Lietuvos filiale; Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje; Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“).

50Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

51Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Gražina... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Teismas... 4. I. V. vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos... 5. Nurodo, kad J. K. ir D. G. turi sūnų E. G., gim. ( - ), kurio neaugina,... 6. Dar 2017 m. pradžioje į Pagėgių savivaldybės administracijos Vaikų... 7. 2017 m. gegužės mėnesį Pagėgių savivaldybės ( - ) pranešė, kad šeimos... 8. 2017 m. gegužės 17 d. Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovės ieškinį palaikė, patvirtino... 10. A. J. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. J. K. teismo posėdžio metu... 11. A. D. G. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. D. G. teismo posėdžio metu... 12. Trečiasis asmuo A. S. teismui atsiliepimo nepateikė. Teismo posėdžio metu... 13. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 14. Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo.... 15. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta tėvų... 16. CK 3.180 straipsnio 1 dalyje įvardytos sąlygos, kai ribojama tėvų valdžia.... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. balandžio 13 d. nutartimi... 18. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.179 straipsnis numato, kad tais... 19. Iš bylos medžiagos, ieškovo atstovių, atsakovų, trečiojo asmens parodymų... 20. E. G. 2017 m. rugsėjo 21 d. Pagėgių savivaldybės administracijos... 21. Dar 2017 m. pradžioje į Pagėgių savivaldybės administracijos Vaikų... 22. 2017 m. gegužės mėnesį Pagėgių savivaldybės( - )pranešė, kad šeimos... 23. 2017 m. gegužės 17 d. Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus... 24. Pasak A. S., J. K. su D. G. gyvena užsienyje (Jungtinėje Karalystėje) ir... 25. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, akivaizdu, kad atsakovai... 26. Teismas daro išvadą, jog šiuo metu nėra tėvai pasirengę auklėti ir... 27. Atsakovams laikinai apribojus tėvų valdžią sūnaus atžvilgiu, jiems... 28. Atsakovams išaiškintina, jog vadovaujantis CK 3.181 straipsnio 2 dalimi,... 29. Dėl išlaikymo nepilnamečiui sūnui priteisimo periodinėmis išmokomis.... 30. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje nustatyta tėvų... 31. Pareiga išlaikyti savo vaikus yra sudėtinė tėvų valdžios dalis (CK 3.155... 32. Atskyrus vaikus nuo tėvų ar laikinai apribojus tėvų valdžią, tėvų... 33. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog atsakovai iš vis neprisideda išmokomis... 34. Teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu objektyviai leidžia... 35. Sprendimas, dalyjedėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis,... 36. Dėl nuolatinės globos nustatymo, globėjos bei turto administratorės... 37. Byloje nustatyta, kad E. G. nuo 2017 m. rugsėjo 21 d. nustatyta laikinoji... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 39. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas,... 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1... 41. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 42. 1. Laikinai apriboti tėvų valdžią J. K., asmens kodas ( - ), ir D. G.,... 43. 2. Nustatyti E. G. nuolatinę globą.... 44. 3. Paskirti A. S., gim. ( - ), E. G. nuolatine globėja ir turto administratore... 45. 4.Priteisti iš J. K., asmens kodas ( - ) ir D. G., ( - ) išlaikymą E. G.,... 46. 5. Panaikinti Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m.... 47. Sprendimą, dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis, vykdyti... 48. Priteisti iš J. K., asmens kodas ( - ), 36,00 Eur žyminio už priteistą... 49. Priteisti iš D. G., asmens kodas ( - ), 36,00 Eur žyminio už priteistą... 50. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 51. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...