Byla N1-145-836/2011

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Henryta Gerdvilė, sekretoriaujant Irmai Arlauskienei, Gintarei Adomaitienei, dalyvaujant prokurorams Tomui Šiuliui, Gintarui Jakštui, Ingai Dovidavičienei, nukentėjusiajam A. K., nepilnamečių kaltinamųjų įstatyminiams atstovams ir civiliniams atsakovams R. M., G. J., VTAS atstovei Daivai Danisevičienei, kaltinamajam A. J., jo gynėjai adv. Ninai Frolovičevai, kaltinamajam D. M., jo gynėjui adv. R. Gargasui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3A. J., a.k. ( - ), gimęs ( - ), LR pilietis, lietuvis, 6 kl. išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, ( - )mokyklos 7 kl. moksleivis, gyv. ( - )., teistas:

  1. 2011-03-28 pagal LR BK 178 str. 2 d. 6 mėn. laisvės apribojimo bausme, įpareigojant nuo 22 iki 07 val. būti namuose bei tęsti mokslą, bausmės netalikęs,

4kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d.,

5D. M., a.k. ( - ), gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, nevedęs, 7 kl,. išsilavinimo, ( - )mokyklos 8 kl. moksleivis, gyv. ( - ), teistas:

  1. 2010-05-28 Kėdainių rajono apylinkės teismo pagal BK 180 str. 1 d. - 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo bausme, taikytas BK 92 str. vykdymas atidėtas 1 m. 6 mėn.;
  2. 2011-03-28 Kėdainių rajono apylinkės teismo pagal BK 178 str. 2 d. – 8 mėn. laisvės atėmimo bausme, sutinkamai su LR BK 64 str. 1 d. 3 d. bausmes subendrinti bausmių dalinio sudėjimo būdu, prie 2010-05-28 Kėdainių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalies - laisvės atėmimo vienerių (1) metų ir šešių (6) mėnesių pridėti šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės dalį ir paskirti galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą vieneriems (1) metams ir devyniems (9) mėnesiams, bausmę paskirta atlikti nepilnamečių pataisos namuose, bausmės neatlikęs,

6kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d.,

Nustatė

7A. J., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir veikdamas kaip bendrininkų grupė kartu su D. M., 2011 m. kovo 06 d. apie 20.00 val. ant pėsčiųjų tako laiptų, esančių ( - ), D. M. sudavus vieną kartą kumščiu į veidą A. K., nusivedė nukentėjusįjį į šalia esantį autobusų sustojimą, ten D. M. dar kartą kumščiu sudavus nukentėjusiajam į veidą ir nugriuvusiam A. K. du kartus įspyrus į nugarą, dėl ko nukentėjusiajam nuo prieš jį pavartoto fizinio smurto buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata, ir nuo A. K. rankos nuėmus 300 litų vertės laikrodį, jis iš A. K. striukės kišenių ištraukė 100 litų vertės mobiliojo ryšio telefoną „Samsung“ su 10 lt vertės SIM kortele, 42 lt vertės 4 raktų ryšulį, 50 lt vertės automobilio užvedimo raktelius su signalizacijos pulteliu ir pakabuku, 20 lt vertės piniginę su joje buvusiais 60 litų, ir taip panaudojęs fizinį smurtą pagrobė A. K. priklausančio turto už 540 Lt.

8D. M., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir veikdamas kaip bendrininkų grupė kartu su A. J., 2011 m. kovo 06 d. apie 20.00 val. ant pėsčiųjų tako laiptų, esančių ( - ) sudavė vieną kartą kumščiu į veidą A. K., po ko nusivedęs nukentėjusįjį į šalia esantį autobusų sustojimą, ten dar kartą kumščiu sudavė nukentėjusiajam į veidą, nuo ko A. K. nugriuvus, du kartus spyrė jam į nugarą, dėl ko nukentėjusiajam nuo prieš jį pavartoto fizinio smurto buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata, A. J. iš A. K. striukės kišenių ištraukus 100 litų vertės mobiliojo ryšio telefoną „Samsung“ su 10 lt vertės SIM kortele, 42 lt vertės 4 raktų ryšulį, 50 lt vertės automobilio užvedimo raktelius su signalizacijos pulteliu ir pakabuku, 20 lt vertės piniginę su joje buvusiais 60 litų, jis nuo nukentėjusiojo rankos nuėmė 300 litų vertės laikrodį ir taip panaudojęs fizinį smurtą pagrobė A. K. priklausančio turto už 540 Lt.

9Kaltinamasis A. J. dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad 2011-03-06 apie 20 val. nuėjo su A. ir D. link baro „Koralas“, prie turgaus. A. V. pasakė, kad ten būna neblaivių žmonių. Einant laiptais, pamatė lipant nukentėjusįjį, tada A. V. pasakė, kad šitas žmogus girtas ir reikia jį apiplėšti. Jiems einant D. paprašė to žmogaus cigaretės. Ant laiptų kilo konfliktas dėl paprašytos cigaretės. D. su juo susimušė. M. tam vyrui sudavė 2-3 smūgius. Po pirmo smūgio į pilvą nukentėjusysis nukrito ant žemės. D. dar vieną kartą spyrė jam į nugarą ir vieną kartą į veidą. Po to nukentėjusįjį jie pakėlė ir nuvedė į stotelę. Tada grįžo į tą pačią vietą, kur jis buvo nugriuvęs, ieškojo to žmogaus daiktų. Rado ten piniginę su dokumentais, pinigais ir atlenkiamą telefoną SAMSUNG su SIM kortele. Kiek joje buvo pinigų neprisimena. Ant laiptų rado ryšulį raktų, juos paėmė D. Jis pats paėmė telefoną ir piniginę. Laikrodį nukentėjusiam nuo rankos nuėmė D., tuo metu nukentėjęs gulėjo ant žemės. Nukentėjęs neleido nuiminėti laikrodžio, traukė ranką. Telefonas gulėjo ant žemės, todėl neprisipažįsta, kad ištraukė iš striukės kišenės. Prie to žmogaus ėjo, nes norėjo apiplėšti. Buvo išgėrę po butelį alaus. Buvo apsvaigęs. Jis su A. nuėjo ir įmetė piniginę į pašto dėžutę prie kažkokio namo Kėdainiuose netoli kiosko. A. telefoną pardavė ir atnešė 19 Lt. už juos nusipirko alaus ir dešrelių. Taip pat A. nuplėšė apyrankę nuo laikrodžio ir nunešė į turgų parduoti. Jis pats nukentėjusiojo nemušė. Kažkuris iš jų skambino į greitąją pagalbą, bet neatsimena dėl ko. A. V. viską liepė jiems taip daryti. Kito teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad V. nedalyvavo darant nusikaltimą prieš A. K.. Jis neliepė užpulti K. ir atimti iš jo daiktus, jie patys sugalvojo taip padaryti. Nuo mašinos raktai buvo pas D., o kiti raktai liko kioske. Mama tuos raktus paėmė iš D. ir padavė jam, kad nuvežtų mokyklą ir juos paėmė auklėtoja. A. skambino tada, kai centre juos užsivijo kažkokie vaikinai. Į mokyklą eina ne visada. Su civiliniu ieškiniu sutinka. Atsiprašė nukentėjusiojo. Mano, kad pasielgė blogai, gailisi dėl to.

10Kaltinamasis D. M. dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2011-03-06 važiavo su A. J. į mokyklą ir neilgai pabuvę išėjo pas A. V., kuris gyvena ir dirba Kėdainių m. Žemaitės g. batų taisyklos kioske, ten gėrė alų. Apie 20 val. jis su A. J. ėjo į „Koralą“ pirkti cigarečių, A. liko kioske. Einant atgal pas A. V., prie laiptų, pamatė, kad kažkoks girtas žmogus nukrito, nes buvo labai girtas, tai buvo nukentėjęs. Jie priėję nuvedė jį į stotelę, pasodino ant suoliuko ir pasiūlė cigaretę. Nukentėjusysis jam kažką grubiai pasakė ir jis sudavė jam kumščiu 2 kartus į veido sritį. Kai nukentėjusysis nukrito ant žemės kelis kartus įspyrė į nugarą, lyg 2 kartus. Pamatė, kad jam ant rankos yra auksinės spalvos laikrodis ir nuėmė jį nuo rankos. Dar nenuėmus laikrodžio, A. J. kraustė nukentėjusiojo kišenes, ištraukė piniginę, telefoną SAMSUNG, atlenkiamą. Piniginę ištraukė A. J., ji nebuvo nukritusi ant žemės. Paėmė raktų ryšulį, kurie buvo susegti ir nukritę ant žemės. Neatsimena ar ant laiptų sudavė nukentėjusiam. Paėmę visus daiktus pasitraukė. Piniginėje buvo 40 Lt, pasas, nuolaidų kortelės, dokumentai. Nusipirko alaus ir nuėję pas A. gėrė. Kitą dieną nebeturėjo pinigų ir prie šeštadieninio turgaus parodė A. laikrodį ir padavė jam, kad parduotų. Dar prieš tai nutraukė apyrankę. Kur dabar yra laikrodis, nežino, nes padavė jį A. V., o piniginė buvo pas A. Pinigus buvusius piniginėje išėmė A. ir juos išleido. Piniginę A. su A. nunešė ir įmetė į kažkokią pašto dėžutę. Telefoną A. paliko pas A. V. ir kur jis dabar nežino. V. neliepė daryti to nusikaltimo. J. blaivas visko prigalvoja. Su ieškiniu pilnai nesutinka, nes nesudavė tiek smūgių. Sudavė keturis smūgius ir sutinka pusę sumos atlyginti. Mano, jog blaivas taip nebūtų padaręs. Atsiprašė nukentėjusiojo. Gailisi, kad taip pasielgė.

11Be kaltinamųjų prisipažinimo, jų kaltė įrodyta nukentėjusiojo, liudytojo parodymais, bei kitų byloje išanalizuotų įrodymų visetu.

12Nukentėjusysis A. K., parodė, kad 2011-03-06 apie 20 val. išėjo iš baro „Koralas“ ir ėjo nuo šeštadieninio turgaus laiptais žemyn link MAXIMOS ir ties laiptais nieko nebeatsimena, atsigavo ligoninėje. Prisimena, kad kažkokių jaunuolių paprašė parūkyti. Po įvykio pasigedo mobilaus ryšio telefono ( - ) Lt vertės su kortele 10 litų vertės, kuris buvo išorinėje švarkelio kišenėje, kišenė buvo užsegta ir pats telefonas iškristi negalėjo, paauksuoto laikrodžio 300 Lt vertės, kuris buvo ant rankos, piniginės 20 Lt vertės, joje buvo apie 60 Lt, automobilio dokumentai, vairuotojo pažymėjimas. Piniginė buvo švarkelio vidinėje kišenėje ir iškristi negalėjo. 4 raktų ryšulys ir automobilio raktai su pulteliu 42 Lt. vertės, automobilio rakteliai 50 Lt. vertės. Viso padaryta žala 540 Lt, bet ieškinio nereiškia. Automobilio užvedimo raktelį su pulteliu, buto raktus, dalį nutrauktos laikrodžio apyrankės jam grąžino policijoje. Iki to įvykio buvo sveikas, sužalojimų neturėjo. Įvykio metu patyrė galvos traumą, dėl to gulėjo ligoninėje, buvo nubrozdintas veidas, nosis, kakta, suspardytos kojos. Ligoninėje darė kompiuterinę tomografiją, leido vaistus nuo skausmų.

13Liudytoja G. S. parodė, kad ji dirba jaunimo mokykloje socialine pedagoge. 2011-04-12 jai į kabinetą paskambino A. J. mama ir pasakė, kad pas A. J. yra automobilio rakteliai. Ji apie tai pasakė klasės auklėtojai, kuri netrukus atnešė automobilio raktelius su pulteliu, kuriuos ji perdavė policijos pareigūnams.

14 Liudytojas A. V. parodė, kad 2011 m. kovo mėn., galėjo būti 6 diena, vakare su sūnumi A. V. važiavo iš Vilainių į miesto centrą, ten esantį savo kioskelį. Tuo metu sūnui į mobiliojo ryšio telefoną paskambino D. M. ir pasakė, kad jį ir A. J. centre, prie prekybos centro ,,Maxima“ kažkas muša, prašė atvažiuoti, padėti. Atvažiavę iki miesto centro, stotelėje, esančioje prie Lietuvos draudimo pastato, rado sėdinčius ant suolelio D. M. ir dar vieną nepažįstamą žmogų. Jis, sūnus, M. ir tas nepažįstamas žmogus, ėjo ieškoti J., kurį rado prie prekybos centro ,,IKI“, esančio Tilto g. ir visi nuėjo į kioską, ten išgėręs alaus užmigo. Ryte atsikėlęs ant staliuko matė pabertus dokumentus, kuriuos jis liepė jiems nunešti ir įmesti į pašto dėžutę, matė laikrodį, bet kur jis dingo nežino. Matė pas A. J. rankose automobilio raktelius.

15Liudytojas A. V. parodė, kad 2011 metų kovo mėnesį, vakare, jam į mobiliojo ryšio telefoną paskambino A. J. ir klausė ar negali jiems padėti, nes juos muša kompanija vaikinų, vėliau paskambino D. M. ir prašė padėti. Jis su tėvu A. V. nuvažiavo į miesto centrą, išlipo stotelėje prie Lietuvos draudimo, ten rado D. M. ir kažkokį vyriškį. Visi kartu ėjo link Tilto g. ieškoti A. J.. Einant link Tilto g., sutiko A. J. ir visi kartu nuėjo į kioską, Žemaitės g., Kėdainių mieste. Kioske visi gėrė alų, A. J. pasakė, kad rado piniginę, kuri buvo atlenkiama, juodos spalvos, joje buvo nuolaidų kortelių, pasas, teisės. Jis nuėjęs su A. J. į penkiaaukštį namą, dokumentus įmetė į pašto dėžutę, esančią namo laiptinėje ir grįžę į kioską nuėjo miegoti. A. J. dar turėjo juodos spalvos automobilio raktelius.

16Įstatyminis atstovas, civilinis atsakovas G. J. paaiškino, kad šeimoje yra 8 vaikai, ji gyvena su sugyventiniu, niekur nedirba, augina vaikus ir iš jų pašalpos pragyvena. Namuose vaikas klauso, o kai išeina į mokyklą elgesys pasikeičia, būna, kad negrįžta namo, buvo 5 paras dingęs, ieškodavo su policija. Vaiką rasdavo pas A. V. arba jo sūnų. Po šio nusikaltimo sūnus grįžo išgėręs, prisirūkęs, kišenėje turėjo cigarečių. Sakė, kad buvo mokykloje, o paskui su D. M. nakvojo pas A. Sūnus bendrauja su A. ir A. V.. Sūnus V. prašymu vogdavo iš namų. V. gerai sutinka su sūnum ir daro jam įtaką. Su ligonių kasų civiliniu ieškiniu nesutinka, nes galėjo tą žmogų ir per kitas muštynes sumušti.

17Įstatyminis atstovas, civilinis atsakovas R. M. paaiškino, kad turi 6 vaikus, iš jų tik du nepilnamečiai. D. namuose jai padeda, bet kai išeina į mokyklą su A. tai ir nebeklauso, negrįžta namo, labai pasiduoda kitų įtakai. Pusę civilinio ieškinio sutinka atlyginti, kadangi mano, jog pats nukentėjęs per kitas muštynes galėjo nukristi ir susižaloti.

18Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė D. Danisevičienė paaiškino, kad kaltinamųjų šeimos ne vieneri metai yra įrašytos į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus įskaitą. Šeimose yra vaikų priežiūros stoka, mamos išgeriančios. Vaikai šeimose nėra tinkamai auklėjami, jiems nėra daroma teigiama įtaka. Mi. vaikai yra ilgą laiką augę globos namuose, po to, teismo keliu buvo grąžinti į šeimą. J. buvo apribota motinos valdžia į tris vaikus, jie yra užaugę šeimynoje. Kitus vaikus J. augina pati.

19Iš byloje esančios valstybinės teismo medicinos tarnybos prie LRTM Kėdainių poskyrio specialisto išvados Nr. G49/11(12) matyti, kad A. K. padaryti šie sužalojimai: veido sumušimas, nosikaulių lūžimas, galvos smegenų sukrėtimas, poodinė kraujosruva dešinės akies vokuose, nubrozdijimai kaktos, kairio skruosto, pakaušio ir dešinio kelio sąnario srityse, poodinės kraujosruvos abiejų sėdmenų ir dešinės blauzdos srityse. Minėti sužalojimai galėjo būti padaryti aplinkybėse nurodytu laiku ir būdu. Sužalojimai galėjo būti padaryti suduodant smūgius kumščiais, spardant. Užsifiksavę aštuonių smūgių požymiai. Dėl galvos smegenų sukrėtimo, veido sumušimo, lydimo nosikaulių lūžimo, padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas (1 t., b.l. 4-6).

20Kauno teritorinė ligonių kasa pateikė civilinį ieškinį su priedais dėl 960,31 lt žalos atlyginimo už A. K. gydymą (1 t., b.l.8-13).

21Iš daiktų pateikimo protokolo matyti, kad liudytojas A. V. pateikė trys raktus, signalizacijos raktelį, laikrodžio apyrankės dalį (1 t., b.l. 21), kurie kaip daiktiniai įrodymai apžiūrėti daiktų apžiūros protokolu (1 t., b.l. 22-24).

22Iš daiktų parodymo atpažinti protokolų matyti, kad nukentėjusysis A. K. iš jam pateiktų daiktų atpažino raktus ir laikrodžio apyrankę (1 t., b.l.25-29), raktai, signalizacijos išjungėjas, laikrodžio apyrankės dalis grąžinta nukentėjusiajam (1t., b.l.29).

23Iš daiktų pateikimo protokolo matyti, kad liudytoja G. S. pateikė automobilio raktelį su signalizacijos pulteliu ir pakabuku (b.l. 30), kurie kaip daiktiniai įrodymai apžiūrėti daiktų apžiūros protokolu (1 t., b.l. 31-32).

24Iš daiktų parodymo atpažinti protokolo matyti, kad nukentėjusysis atpažino jam priklausantį raktelį su pulteliu (1 t., b.l. 35-37), kurie grąžinti nukentėjusiajam (1t., b.l.38).

25Teismas išanalizavęs įrodymų visumą daro išvadą, kad kaltinamieji padarė nusikaltimą - plėšimą panaudodami fizinį smurtą pagrobė svetimą turtą. Kaltinamasis D. M. padaręs nusikaltimą prisipažino visiškai, A. J. prisipažino iš dalies, nurodydamas, jog telefono ir piniginės netraukė nukentėjusiajam iš kišenės, o šiuo daiktus pakėlė nuo žemės. Be jų prisipažinimo abiejų kaltinamųjų kaltė pilnai įrodyta teisiamojo posėdžio metu išanalizuotų įrodymų visetu. Teismas neturi pagrindo netikėti nukentėjusiojo A. K. parodymais, jog telefonas buvo išorinėje švarkelio kišenėje, kišenė buvo užsegta ir pats telefonas iškristi negalėjo, piniginė taip pat buvo švarkelio vidinėje kišenėje ir pati iškristi negalėjo, be to kaltinamojo D. M. parodymai, jog A. J. kraustė nukentėjusiojo kišenes, ištraukė piniginę, telefoną SAMSUNG, piniginė nebuvo nukritusi ant žemės, patvirtina nukentėjusiojo parodymus. Teismas kaltinamojo parodymus, jog telefoną ir piniginę jis paėmė nuo žemės, o ne ištraukė nukentėjusiajam iš kišenės vertina kritiškai, kaip siekimą švelninti savo padėtį ir atsakomybę už padarytus nusikalstamus veiksmus ir atmeta kaip aiškiai neatitinkančius tikrųjų bylos aplinkybių. Teismas išanalizavęs įrodymų visumą nustatė, kad nusikalstamus ketinimus abu kaltinamieji turėjo jau prieš užpuldami nukentėjusįjį. Neginčytinai nustatyta, kad kaltinamieji turto užvaldymui pasiekti, naudojo smurtą nukentėjusiojo atžvilgiu: D. M. sudavus vieną kartą kumščiu į veidą A. K., nusivedė nukentėjusįjį į šalia esantį autobusų sustojimą, ten D. M. dar kartą kumščiu sudavus nukentėjusiajam į veidą ir nugriuvusiam A. K. du kartus įspyrus į nugarą, kaltinamasis P. J. tuo metu buvo šalia ir tam pritarė, ieškojo pagrobti turto, kraustė kišenes, A. J. iš A. K. striukės kišenių ištraukė mobiliojo ryšio telefoną „Samsung“ su SIM kortele, 4 raktų ryšulį, automobilio užvedimo raktelius su signalizacijos pulteliu ir pakabuku, piniginę su pinigais, D. M. nuėmė nuo A. K. rankos laikrodį, nors nukentėjusysis priešinosi, traukė ranką, fizinis smurtas buvo pavartotas kaip priemonė pagrobti svetimą turtą, o ne nusikalstamos veikos tikslas ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2005-06-23 nutarimo Nr. 52, „Dėl teismų praktikos nagrinėjant vagystės ir plėšimo baudžiamąsias bylas“ 12 p.). Teismas daro išvadą, kad abiejų kaltinamųjų tyčia buvo nukreipta į smurtinį svetimo turto užvaldymą, abu juos jungė veikimo ir sumanymo bendrumas. Abu kaltinamieji bendrais tarpusavyje suderintais vienu metu pradėtais smurtiniais veiksmais užpuolė nukentėjusįjį būtent turto užvaldymo tikslu. Abu kaltinamieji yra bendravykdytojai ir abu atsako už nusikalstamą veiką, kurią apėmė jų tyčia, nors ir A. J. smurto nevartojo (smūgių nesudavė) prieš nukentėjusįjį, tačiau už atskirų bendrininkų veiksmus, kuriuos apėmė jų tyčia, atsako abu nusikaltimo bendrininkai. Teismas išanalizavęs įrodymų visumą daro išvadą, kad kaltinamieji padarė minėtą nusikaltimą, jų nusikalstama veika kvalifikuota teisingai atitinka Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d.

26Kaltinamojo A. J. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Kaltinamojo D. M. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad kaltu padaręs nusikalstamą veiką prisipažino visiškai ir nuoširdžiai gailisi, A. J. ir D. M. atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupėje ir apsvaigę nuo alkoholio. Teismas skirdamas bausmes kaltinamiesiems atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį ir pobūdį. Kaltinamieji A. J. ir D. M. padarė apysunkį nusikaltimą (BK 11 str. 4 d.), nusikaltimas baigtas, padarytas iš savanaudiškų paskatų, siekiant užvaldyti svetimą turtą; nusikalstama veika nukreipta į žmogaus sveikatą, asmens neliečiamumą. Atsižvelgia į kaltinamųjų asmenybes.

27Kaltinamasis A. J. teisiamas antrą kartą, padarė vieną apysunkį nusikaltimą (BK 11 str.4d.), administracine tvarka nebaustas, tačiau dėl jo elgesio motina bausta pagal ( - ) str. 1 d. ir 2 d. (1 t.b.l. 97-104), registruotas policiją dominančių vaikų kartotekoje, fiksuoti 9 pažeidimai, motina bausta pagal ATPK (1t.,b.l.146-147); Mokosi ( - ) mokykloje, charakterizuojamas neigiamai, kaip praleidinėjantis pamokas, pažeidinėja mokyklos mokinių vidaus darbo tvarkos taisykles, dažnai meluoja, linkęs pažeidinėti elgesio kultūros normas (1 t., b.l. 171-172). Pati atstovė pagal įstatymą G. J. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad ji nesusitvarko su sūnumi Andrium, sūnus jos neklauso, nelanko mokyklos, bėga iš namų, negrįžta po kelias paras. Iš Gudžiūnų seniūnijos pateiktos charakteristikos matyti, kad A. J. gyvena su motina G. J., šeimoje auga 8 mažamečiai vaikai, šeima įtraukta į problematinių šeimų sąrašą; motina su sūnumi nesusitvarko, vaikai neina į mokyklą, praleidinėja pamokas, užkabinėja senyvo amžiaus žmones, reikalauja pinigų (1 t., b.l. 106-107). Iš Kėdainių r. VTAS pateiktos informacijos matyti, kad G. J. šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (1 t., b.l. 109). Teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis nusikaltimą padarė būdamas nepilnametis, jo veiksmai rodo, jog jis elgiasi lengvabūdiškai, atsižvelgia į itin jauną jo amžių, į tai, kad kaltu prisipažino iš dalies, teismą klaidino, buvo nenuoširdus, tačiau dėl padaryto nusikaltimo gailisi, pažada ateityje nenusikalsti. Teismas mano, kad kaltinamajam bausmės tikslai numatyti LR BK 41str. bus pasiekti paskyrus sankcijoje už padarytą nusikaltimą numatytą griežčiausią -laisvės atėmimo bausmę, mažesnę nei sankcijos vidurkis. Sutinkamai su LR BK 63 str. 1 d. 4 d. 9 d. kaltinamajam paskirta bausmė dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrintina su 2011-03-28 Kėdainių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalimi, taikant jo atžvilgiu LR BK 92 str. 1 d. 2 d. ir pagrindinės bausmės, laisvės atėmimo, vykdymą atidedant. Sutinkamai su BK 82 str.1 d. 5 p, BK 87 str. 2 d. 1 p., 2 p. kaltinamajam yra skiriama auklėjimo poveikio priemonė – elgesio apribojimas, nustatant įstatyme numatytus įpareigojimus ir draudimus. Sutinkamai su LR BK 87 str. 4 d. nustatytina kaltinamajam įpareigojimų ir draudimų vykdymo atsiskaitymo tvarka.

28 Kaltinamasis D. M. padarė vieną apysunkį nusikaltimą, teisiamas trečią kartą, išvadų iš ankstesnio teistumo nedaro, jis minėtą nusikaltimą padarė bausmės vykdymo atidėjimo metu. Kaltinamasis nesistengia keisti nusikalstamą gyvenimo būdą, stoti į dorą ir sąžiningą kelią. Teismas daro išvadą, kad kaltinamojo padarytas nusikaltimas nėra atsitiktinis, jo padarytas nusikaltimas yra tik loginė jo gyvenimo būdo ir ankstesnio elgesio pasekmė. Nors kaltinamasis yra nepilnametis, tačiau jau teisiamas trečią kartą (1 t., b.l.133-134), 2010-11-10 jis yra įrašytas į Kėdainių r. PK profilaktinę įskaitą, registruotas policiją dominančių vaikų kartotekoje, fiksuoti 8 pažeidimai, motina bausta pagal ATPK (1t.,b.l.146-147); ( - )mokyklos charakterizuojamas patenkinamai – jis pradėjo mokytis 2010-09-01, praleidinėja pamokas, visos praleistos pamokos, nepateisintos, per pamokas dirba minimaliai, tačiau jis didelių drausmės problemų nekelia (1 t.b.l.149); iš Kėdainių r. VTAS informacijos matyti, kad R. M. šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (1 t.b.l.84). Iš Gudžiūnų seniūnijos pateiktos charakteristikos matyti, kad D. M. gyvena su motina R. M., šeimoje auga dar vienas mažametis vaikas, šeima įtraukta į problematinių šeimų sąrašą (1 t.b.l.82). Teisiamojo posėdžio metu apklausta kaltinamojo atstovė pagal įstatymą motina R. M. nurodė, kad sūnus D. kai išeina iš namų jos neklauso, bėga iš namų, negrįžta po kelias paras. Teismas skirdamas bausmę nepilnamečiam atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kaltės formą ir rūšį, padarytos veikos stadiją, jo asmenybę, atsakomybę lengvinančią ir sunkinančias aplinkybes ir daro išvadą, kad kitos rūšies bausmių nepilnamečio nusikalstamiems polinkiams pakeisti nepakanka, todėl bausmės tikslai kaltinamojo atžvilgiu gali būti pasiekti tik skiriant jam griežčiausią sankcijoje numatytą bausmės rūšį - laisvės atėmimą, kitas bausmes skirti netikslinga. Teismas taip pat daro išvadą, jog nėra pagrindo kaltinamajam taikyti LR BK 92 str. nes nėra jokio pagrindo manyti, kad kaltinamajam bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, nes ir minėtą nusikaltimą padarė bausmės vykdymo atidėjimo metu. Teismas kaltinamajam bausmę skiria vadovaujantis LR BK 54 str. 90 str. nuostatomis, atsižvelgia į tai, kad jis kaltu padaręs nusikaltimą prisipažino visiškai ir dėl padaryto nusikaltimo nuoširdžiai gailisi, kaltinamojo turtinė padėtis sunki, nepilnametis. Teismas mano, jog kaltinamajam atsižvelgus į paminėtas aplinkybes, yra pagrindo už padarytą nusikaltimą skirti laisvės atėmimo bausmę mažesnę už įstatyme numatytos bausmės vidurkį. Sutinkamai su LR BK 63 str. 1 d. 4 d. 9 d. kaltinamajam paskirta bausmė dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrintina su 2011-03-28 Kėdainių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalimi. Kadangi kaltinamasis nepilnametis, sutinkamai su LR BVK 90 str. bausmę jam skiriama atlikti nepilnamečių pataisos namuose.

29Kauno teritorinė ligonių kasa pareiškė civilinį ieškinį dėl 960,31 Lt A. K. gydymo išlaidų priteisimo Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (1t.,b.l.9-10). Civilinis ieškinys pagrįstas, įrodytas, todėl tenkintinas pilnai, ir priteistinas iš kaltinamųjų D. M. ir A. J. solidariai, o jiems neišgalint subsidariai iš jų tėvų t.y. kaltinamųjų atstovų pagal įstatymą ir civ. atsakovų G. J. ir R. M. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos 960,31 Lt A. K. gydymo išlaidų.

30Daiktinių įrodymų byloje nėra.

31Sutinkamai su LR BPK 103 str.105 str. iš kaltinamųjų priteistina proceso išlaidos iš kiekvieno po 11,80 Lt ( pašto išlaidų), valstybei.

32Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297str. 302-303 str.,

Nutarė

33A. J. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą numatytą Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d. ir nuteisti jį – laisvės atėmimu vieneriems (1) metams dviem (2) mėnesiams.

34Sutinkamai su LR BK 63 str. 1 d. 4 d. 9 d., BK 65 str. šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinti bausmių dalinio sudėjimo būdu su 2011-03-28 Kėdainių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalimi, prie griežčiausios šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės iš dalies pridėti švelnesnės bausmės dalį ir paskirti galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą vieneriems (1) metams keturiems (4) mėnesiams.

35Taikyti Lietuvos Respublikos BK 92 str.1 d. 2 d. BK 82 str.1 d. 5 p, BK 87 str. 2 d. 1 p., 2 p. ir laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti vieneriems (1) metams ir keturiems (4) mėnesiams, skiriant auklėjamojo poveikio priemones - elgesio apribojimą dvylikai mėnesių: įpareigoti nuteistąjį nuo 21.00 val. vakaro iki 6.00 val. ryto būti namuose ( Kėdainių r. Gudžiūnų geležinkelio stotis, Gudžiūnų sen.), bei mokytis, tęsti mokslą arba dirbti. Sutinkamai su LR BK 87 str. 4 d. nustatyti, kad A. J. ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį privalo atsiskaityti nuosprendį kontroliuojančiai pataisos inspekcijai apie paskirtų įpareigojimų ir draudimų vykdymą.

36Į bausmės laiką įskaityti sulaikymo laiką nuo 2011-04-04 iki 2011-04-05.

37Kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

38D. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą numatytą Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d. ir nuteisti jį laisvės atėmimu vieneriems (1) metams.

39Sutinkamai su LR BK 63 str. 1 d. 4 d. 9 d. šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę bausmių dalinio sudėjimo būdu subendrinti su 2011-03-28 Kėdainių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalimi, prie griežčiausios bausmės iš dalies pridėti švelnesnės bausmės dalį ir galutinę subendrintą bausmę paskirti dvejiems (2) metams dviem (2) mėnesiams.

40Bausmę paskirti atlikti nepilnamečių pataisos namuose. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2011-07-14. Į bausmės laiką įskaityti sulaikymo ir kardomojo kalinimo laiką nuo 2011-03-28 iki 2011-07-14. Kardomąją priemonę, suėmimą, palikti iki įsiteisės nuosprendis.

41Kauno teritorinės ligonių kasos pareikštą civilinį ieškinį dėl 960,31 Lt A. K. gydymo išlaidų priteisimo Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, tenkinti pilnai ir iš nuteistųjų D. M. ir A. J. solidariai, o jiems neišgalint subsidariai iš jų tėvų t.y. nuteistųjų atstovų pagal įstatymą ir civ. atsakovų G. J. ir R. M. priteisti Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos 960,31 Lt A. K. gydymo išlaidų.

42Priteisti iš nuteistųjų D. M. ir A. J. proceso išlaidas, iš kiekvieno po – 11,80 Lt (pašto išlaidų) – valstybei.

43Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, o nuteistiesiems nuo jo nuorašo įteikimo, apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą bylą nagrinėjusiam teismui.

Proceso dalyviai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Henryta Gerdvilė, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. A. J., a.k. ( - ), gimęs ( - ), LR pilietis, lietuvis, 6... 4. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1... 5. D. M., a.k. ( - ), gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis,... 6. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1... 7. A. J., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir veikdamas kaip... 8. D. M., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir veikdamas... 9. Kaltinamasis A. J. dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu... 10. Kaltinamasis D. M. dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu... 11. Be kaltinamųjų prisipažinimo, jų kaltė įrodyta nukentėjusiojo, liudytojo... 12. Nukentėjusysis A. K., parodė, kad 2011-03-06 apie 20... 13. Liudytoja G. S. parodė, kad ji dirba jaunimo mokykloje... 14. Liudytojas A. V. parodė, kad 2011 m. kovo mėn., galėjo... 15. Liudytojas A. V. parodė, kad 2011 metų kovo mėnesį,... 16. Įstatyminis atstovas, civilinis atsakovas G. J.... 17. Įstatyminis atstovas, civilinis atsakovas R. M.... 18. Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė D. Danisevičienė paaiškino, kad... 19. Iš byloje esančios valstybinės teismo medicinos tarnybos prie LRTM... 20. Kauno teritorinė ligonių kasa pateikė civilinį ieškinį su priedais dėl... 21. Iš daiktų pateikimo protokolo matyti, kad liudytojas A.... 22. Iš daiktų parodymo atpažinti protokolų matyti, kad nukentėjusysis 23. Iš daiktų pateikimo protokolo matyti, kad liudytoja G.... 24. Iš daiktų parodymo atpažinti protokolo matyti, kad nukentėjusysis atpažino... 25. Teismas išanalizavęs įrodymų visumą daro išvadą, kad kaltinamieji... 26. Kaltinamojo A. J. atsakomybę lengvinančių aplinkybių... 27. Kaltinamasis A. J. teisiamas antrą kartą, padarė vieną... 28. Kaltinamasis D. M. padarė vieną apysunkį... 29. Kauno teritorinė ligonių kasa pareiškė civilinį ieškinį dėl 960,31 Lt... 30. Daiktinių įrodymų byloje nėra.... 31. Sutinkamai su LR BPK 103 str.105 str. iš kaltinamųjų priteistina proceso... 32. Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK... 33. A. J. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą numatytą Lietuvos Respublikos BK... 34. Sutinkamai su LR BK 63 str. 1 d. 4 d. 9 d., BK 65 str. šiuo nuosprendžiu... 35. Taikyti Lietuvos Respublikos BK 92 str.1 d. 2 d. BK 82 str.1 d. 5 p, BK 87 str.... 36. Į bausmės laiką įskaityti sulaikymo laiką nuo 2011-04-04 iki 2011-04-05.... 37. Kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui... 38. D. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą numatytą Lietuvos Respublikos BK... 39. Sutinkamai su LR BK 63 str. 1 d. 4 d. 9 d. šiuo nuosprendžiu paskirtą... 40. Bausmę paskirti atlikti nepilnamečių pataisos namuose. Bausmės pradžią... 41. Kauno teritorinės ligonių kasos pareikštą civilinį ieškinį dėl 960,31... 42. Priteisti iš nuteistųjų D. M. ir 43. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, o nuteistiesiems nuo jo nuorašo...