Byla 2-136-59/2011

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas A. V. Pilipčikas, sekretoriaujant E. J. dalyvaujant ieškovams D. N. ir D. N.

2dalyvaujant ieškovų atstovui adv. pad. V. A.

3atsakovo atstovams adv. A. B., V. G. ir P. U.

4išnagrinėjo civ. bylą pagal ieškovų D. N. ir D. N. ieškinį atsakovui UAB „ Gavirema“ dėl prievolės neįvykdymo bei turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo ir

Nustatė

5Ieškovai nurodo , kad 2010m.. kovo mėnesio pabaigoje D. N. atsiradus jų automobilyje FORD FOCUS CMAX, valstyb. Nr. ( - ) kėbulo Nr. ( - ) pašaliniam garsui, kreipėsi į UAB „Gavirema" servisą, esantį Santaikos g. 31. Kadangi gedimo nustatyti iš karto nepavyko, todėl jam buvo pasiūlyta automobilį palikti servise. Sekančią dieną jam buvo paaiškinta, kad triukšmas gali būti susijęs su turbinos arba automatinės greičių dėžės gedimu. Dar po dienos serviso darbuotojas informavo, kad atsiradęs triukšmas susijęs su automobilio automatinės greičių dėžės gedimu, todėl jų meistrai išims greičių dėžę iš automobilio, suremontuos ir įdės į automobilį. Jis tam neprieštaravo.

6Praėjus maždaug septynioms dienoms jam buvo pasakyta, kad gedimas rimtas, jie neturi tokiam remontui meistrų todėl greičių dėžė išvežta ir priduota remontuoti į V. S. individualią įmonę. Jis su tuo sutiko. Po mėnesio nuvykęs į servisą pastebėjo, kad jo paliktas automobilis įmonės automobilių saugojimo aikštelėje, stovėjo su sudaužytu priekiniu stiklu, nulaužtu salono vaizdo veidrodėliu, su subraižytu dešinės pusės išoriniu vaizdo veidrodėliu, sulankstytais ratų diskais, bei buvo dingęs iš automobilio salono ant veidrodėlio, kaip šeimos relikvija, kabojęs gintarinis kryžius. A. D. N. iškvietė policijos pareigūnus į įvykio vietą, tam, kad galėtų apžiūrėti automobilį ir nustatyti kaltus asmenis. Atvykę pareigūnai tik apžiūrėjo automobilį ir patarė, kad ginčą išspręstume tarpusavio sutarimu.

7Kadangi visa tai įvyko apie 2010m. birželio mėn. 8 d., tik konflikto dieną komercijos direktoriaus P. U. buvo išrašyta automobilio remonto ir TP darbų paraiška - sutartis atgaline data, t.y. 2010-04-02 data. Jie reikalavo, kad servisa įdėtų dėžę atgal ir jie kreipsis į kitą servisą.. Atsakovas aiškino , kad greičių dėžę jie turi pristatyti pats iš V. S. individualios įmonės

8Nuo 2010m.. balandžio mėn. 4 d., iki ieškinio padavimo dienos teismui, naudojosi savo tėvui A. N. priklausančiu automobiliu FORD FOCUS valstyb. Nr. ( - ) Kadangi automobilis kuriuo naudojasi, kurą naudoją A 95 markės benziną, o automobilis FORD MAX , kaip kuro rūšį naudoja dyze1iną, todėl dėl skirtingos kuro rūšies, ir kainų skirtumo tarp benzino ir dyzelino jis patyrė 480 Lt nuostolį. Nes išlaidos benzinui sudarė 1004,41 Lt, o jo išlaidos eksploatuojant FORD MAX su dyzeliniu varikliu būtų sudariusios 524 Lt

9Be to į automobilį FORD FOCUS C-MAX išimta greičių dėžė taip ir nebuvo įdėta, o kai paaiškėjo vėliau ši greičių dėžė buvo išardyta ir nebuvo sudėta, nes meistrai neatsakingai išardę greičių dėžę nesugebėjo jos surinkti irji su trūkstamomis detalėmis buvo pristatyta į V. S. individualią įmonę. Kadangi automobilį buvo nusprendę anksčiau parduoti, bet susiklosčius išvardintoms aplinkybėms pirkėjui automobilį FORD MAX buvo priversti parduoti be greič1tį dėžės dėl ko patyrė 12 300 litą turtinę žalą, nes pagal rinkos kainas tokios komplektacijos automobilis kainuoja apie 22 600 litų, o jie automobilį pardavė už 10 000 litų. Automobilį iš UAB "Gavirema" pagal priėmimo -perdavimo aktą pasiėmė 2010-10-01. Be to turėo samdytis autovežį kad automobilį galėtų pervežti į kitą aikštelę, nes automobilis dėl neįdėtos greičių dėžės sava eiga važiuoti negalėjo ir tai kainavo dar papildomai 80 Lt.

10.

11Dėl per ilgai užsitęsusio automobilio remonto, bei pastovaus rūpesčio dėl laiku nesuremontuoto automobilio ir nežinios, kada automobilis bus suremontuotas, patyrė ir neturtinę žalą, Tai dvasiniai išgyvenimai, sumažėjusi bendravimo galimybė, pastovios draugų užuominos, apie tai, kada pavėžinsi savo automobiliu vedė jį į neviltį, atsirado nervinė įtampa, pradėjo naktimis blogai miegoti, pasidarė irzlus, ne tik žmonai, sūnui, bet ir aplinkiniams. Dėl pavogto gintarinio kryžiaus, kaip šeimos relikvijos, patyrė emocinius išgyvenimus.

12Ieškovai prašo priteisti iš atsakovo 14 060Lt turtinės ir 5 000,00Lt neturtinės žalos bei bylinėjimosi išlaidas.

13Atsakovas su ieškiniu nesutiko Prašo jį atmesti. .Nurodo, kad ieškovai nepagrįstai nurodo, kad su atsakovu UAB "Gavirema" jie susitarė dėl automobilio FORD FOCUS CMAX valst. Nr.( - ), pavarų dėžės remonto. Tokio pobūdžio remonto darbų UAB "Gavirema" visiškai neatlieka ir tokiems darbams sutarčių nesudaro, taip pat neturi sutarčių su kitomis automobilių remonto įmonėmis, kurios tokius remonto darbus atlieka. Ieškovai ir UAB "Gavirema" susitarė tik dėl automobilio FORD FOCUS CMAX valst. Nr.( - ), pavarų dėžės išėmimo ir įstatymo darbų. Su ieškovais dėl minėto automobilio pavarų dėžės remonto darbų susitarta nebuvo.

14. Atsakovas UAB "Gavirema" ieškovų prašymu automobilio pavarų dėžę tik pristatė V. S. individualiai įmonei, su kuria dėl pavarų dėžės remonto susitarė patys ieškovai.

15UAB "Gavirema" savo įsipareigojimus įvykdė, pavarų dėžę išėmė, įstatyti atgal pavarų dėžės neturėjo galimybės, kadangi ją remontavo V. S. individuali įmonė, su kuria dėl remonto susitarė patys ieškovai, ir įstatymui pavarų dėžės į UAB "Gavirema" nepristatė. Atsakovas UAB "Gavirema" negali įtakoti trečiųjų asmenų, kuriuos pasirinko pats užsakovas, veiksmų, tačiau siekdamas optimalaus ir kuo greitesnio rezultato klientui kreipėsi raštu į V. S. individualią įmonę, prašydamas nurodyti kokioje remonto stadijoje yra pavarų dėžė. V. S. individuali įmonė raštu atsakė, kad klientas, t.y. ieškovai, žino visą esamą padėtį.

16Atsakovas nurodo, kad iš kai kurių žalai pagrįsti ieškovų pateiktų kvitų matyti, kad ieškovai mokėjo būtent už benziną, kai kurie kvitai pateikti du kartus, kaip įrodymas už sumokėtus degalus pateikiami kvitai už plovyklos paslaugas degalinėje, Ieškovai neįrodė, kad konkretus ieškovų automobilis konkrečiam pirkėjui net ir su pavarų dėže galėjo būti parduotas už 22600,00 Lt sumą, neįrodyta, kad gintarinis rožančius iš viso automobilyje buvo. Ieškovai nepateikė įrodymų, kad jie apmokėjo sąskaitą faktūrą Nr. KAR2010/10-3, kurios suma 96,80 Lt.

17Ieškinys atmestinas

18Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovai 2010m. kovo mėn pabaigoje į UAB “Gavirema” kreipėsi dėl atsiradusio bildesio ar triukšmo jų automobilyje FORD FOCUS CMAX valst. Nr.( - ) greičių dėžėje ar variklyje. Nustačius automobilio automatinės greičių dėžės defektą, ieškovai ir UAB "Gavirema" susitarė tik dėl automobilio FORD FOCUS CMAX valst. Nr.( - ), pavarų dėžės išėmimo ir įstatymo darbų.Tai matosi iš 2010-04-02 automobilio remonto ir TP darbų paraišos-sutarties. Su ieškovais dėl minėto automobilio pavarų dėžės remonto darbų susitarta nebuvo. Atsakovas tokių darbų neatlieka.

19Pirmiausia ieškovai dėl pavarų dėžės remonto tarėsi su UAB "Automiražas".Čia jos nesuremontavus,ieškovui D. N. sutinkant ir prašant atsakovas UAB "Gavirema" automobilio pavarų dėžę pristatė V. S. individualiai įmonei, su kuria dėl pavarų dėžės remonto susitarė patys ieškovai.

20Išdėstytas aplinkybes patvirtina rašytiniai įrodymai - automobilio remonto ir TP darbų paraiška sutartis, UAB "Gavirema" 2010-06-11 raštas ir V. S. individualios įmonės 2010-06-16 raštas Nr. SR-6. Nustatyta, kad ieškovų automobilio automatinė greičių dėžė buvo neremontuotina. Tą patvirtino teisme ir individualios įmonės į kurią buvo nuvežta minėta automatinė greičių dėžė, savininkas V. S. su juo bendravo ne atsakovas, kuris greičių dėžę tik pristatė, o pats ieškovas D. N.. Jos remontas galėjo kainuoti, kaip ir nauja automatinė greičių dėžė, apie 10,000Lt.

21Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma arba netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas ( LR CK 6.245 str. 3 d).

22Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai ( LR CK 6.246 str. 1 d.).

23Pagal LR CK 6.247 str., atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo ) rezultatu.

24Civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės. Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai ( LR CK 6.248 str. 1 d LR CK 6.249 str. 1 d..)

25Ieškovai reiškia pretenzijas atsakovui , kad jis neįdėjo į automobilį greičių dėžės, todėl jis automobilį pardavė tik už 10 000,00Lt.ir todėl jam padaryta 12 300Lt turtinė žala .Be to jis dėl užtrukusio remonto naudojosi benziną, o ne dizeliną, naudojančiu savo tėvo automobiliu. Dėl kainų skirtumo susidarė 480,00Lt suma. Beto dar turėjo 80,00lt išlaidų automobilio, be greičų dėžės, transportavimui. Viso dėl to turtinė žala jam sudaro 14060,00Lt.

26Teismas sprendžia, kad dėl šios žalos atsakovo kaltės nėra.Visų pirma greičių dėžė buvo neremontuotina, ją įdėjus ( kaip parodė V. S., jos vidus buvo sukritęs, krupliaračiai ir kiti agregatai sudilę) automobilis važiuojančiu būtų netapęs. Automobilio, jį parduodant, kainai tai įtakos nebūtų turėję. Pirkėjas vienu ar kitu atveju būtų mokėjęs nevažiuojančio automobilio kainą. Tiek kuro , tiek automobilio transportavimo išlaidos šiuo atveju tenka patiems ieškovams. Ieškovas galėjo pasirinkti kitą automobilį, naudojantį pigesnį kurą.

27Atsakovas ieškovų prašymu ir sutikimu, išėmė iš automobilio greičių dėžę, ją nuvežė į tokius darbus atliekančią įmonę. Už tai jokio atlygio jis negavo.Tai rodo jo gerą valią padėti klientui.

28Ieškovų reikalavimas priteisti 1 200,00Lt už neva dingusį gintarinį rožančių negali būti patenkintas. Jo vertė ir net dingimo faktas jokiais įrodymais nepagrįstas ( CPK 178str.).Atsakovas tą neigia. Jo atstovė pareiškė, kad jį iš mašinos gal būt pasiėmė pats ieškovas D. N..Palikdamas tokį daiktą automobilyje ir niekam jo saugojimui nepridavęs, pats ieškovas elgėsi labai neapdairiai. ir nerūpestingai.`ą

29Neturtinė žala. atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų atvejais. Įstatymai nenumato neturtinės žalos atlyginimo rangos santykiuose.

30Pagal suformuotą teisminę praktiką įrodyti žalą, padarytą sveikatai, neteisėtą veiką ir priežastinį ryšį tarp veikos ir žalos sveikatai turi įrodyti ieškovas. Sveikatos pablogėjimas turi būti įrodytas medicininiais dokumentais. Tokie įrodymai nepateikti. (CK 6.250 str. 2 d. , CPK 178str.).

31Teismas konstatuoja jog padėvėti automobiliai genda dažnai. Jų remonto problemos ( ypač automatinių greičių dėžių) liečia daugumą vairuotojų. Tai nesudaro jokio pagrindo pasiligoti jų vairuotojmas ar savininkams.

32Atsakovų bylinėjimosi išlaidos mažintinos iki 700,00 lt. Jos be pagrindo išpūstos.

33Vadovaudamasis CPK 259str.-270str. , teismas

34

Nutarė

35Ieškinį atmesti.

36Priteisti iš D. N. a.k( - ) ir D. N. a.k( - ) solidariai 700,00Lt bylinėjimosi išlaidų UAB ‚ Gavirema“ įm. kod.149636631 ir 18,24Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

37Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui padavus skundą šiame rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas A. V. Pilipčikas, sekretoriaujant... 2. dalyvaujant ieškovų atstovui adv. pad. V. A.... 3. atsakovo atstovams adv. A. B., V. G. ir P. U.... 4. išnagrinėjo civ. bylą pagal ieškovų D. N. ir D. N. ieškinį atsakovui UAB... 5. Ieškovai nurodo , kad 2010m.. kovo mėnesio pabaigoje D. N. atsiradus jų... 6. Praėjus maždaug septynioms dienoms jam buvo pasakyta, kad gedimas rimtas, jie... 7. Kadangi visa tai įvyko apie 2010m. birželio mėn. 8 d., tik konflikto dieną... 8. Nuo 2010m.. balandžio mėn. 4 d., iki ieškinio padavimo dienos teismui,... 9. Be to į automobilį FORD FOCUS C-MAX išimta greičių dėžė taip ir nebuvo... 10. .... 11. Dėl per ilgai užsitęsusio automobilio remonto, bei pastovaus rūpesčio dėl... 12. Ieškovai prašo priteisti iš atsakovo 14 060Lt turtinės ir 5 000,00Lt... 13. Atsakovas su ieškiniu nesutiko Prašo jį atmesti. .Nurodo, kad ieškovai... 14. . Atsakovas UAB "Gavirema" ieškovų prašymu automobilio pavarų... 15. UAB "Gavirema" savo įsipareigojimus įvykdė, pavarų dėžę... 16. Atsakovas nurodo, kad iš kai kurių žalai pagrįsti ieškovų pateiktų... 17. Ieškinys atmestinas... 18. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovai 2010m. kovo mėn pabaigoje į UAB... 19. Pirmiausia ieškovai dėl pavarų dėžės remonto tarėsi su UAB... 20. Išdėstytas aplinkybes patvirtina rašytiniai įrodymai - automobilio remonto... 21. Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl... 22. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje... 23. Pagal LR CK 6.247 str., atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su... 24. Civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo... 25. Ieškovai reiškia pretenzijas atsakovui , kad jis neįdėjo į automobilį... 26. Teismas sprendžia, kad dėl šios žalos atsakovo kaltės nėra.Visų pirma... 27. Atsakovas ieškovų prašymu ir sutikimu, išėmė iš automobilio greičių... 28. Ieškovų reikalavimas priteisti 1 200,00Lt už neva dingusį gintarinį... 29. Neturtinė žala. atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais. Neturtinė... 30. Pagal suformuotą teisminę praktiką įrodyti žalą, padarytą sveikatai,... 31. Teismas konstatuoja jog padėvėti automobiliai genda dažnai. Jų remonto... 32. Atsakovų bylinėjimosi išlaidos mažintinos iki 700,00 lt. Jos be pagrindo... 33. Vadovaudamasis CPK 259str.-270str. , teismas ... 34. ... 35. Ieškinį atmesti.... 36. Priteisti iš D. N. a.k( - ) ir D. N. a.k( - ) solidariai 700,00Lt... 37. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui...