Byla N2-47-266/2008

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė , sekretoriaujant Jūratei Kaušylienei , dalyvaujant ieškovei S. D. , jo atstovei advokatei V. L., atsakovui M. D., jo atstovui advokato padėjėjui D. S., nedalyvaujant trečiojo asmens AB SEB banko atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą, pagal ieškovės S. D. ieškinį atsakovui M. D. , ir atitinkamai atsakovo M. D. priešieškinį ieškovui, trečiajam asmeniui (kreditoriui) AB SEB bankui dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės , turto padalijimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo ir ,-

Nustatė

2I. S. D. ieškiniu atsakovui M. D. kreipėsi į teismą ir prašė nutraukti jų santuoką dėl atsakovo kaltės, priteisti jai neturtinės žalos 10000 litų, padalinti santuokoje įsigytą turtą, nustatyti nepilnametės dukters gyvenamąją vietą su ja , bei priteisti iš atsakovo išlaikymą dukrai ir išlaikymo įsiskolinimą. Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovė paaiškino, jog su atsakov(duomenys nesakelbtini) u susituokė (duomenys nesakelbtini) Santuokoje (duomenys nesakelbtini). gimė dukra (duomenys nesakelbtini) Tam tikrą laiką šeimyninis gyvenimas klostėsi normaliai. Tačiau vėliau šeimoje prasidėjo nesutarimai ir pykčiai, atsakovas nepagrįstai priekabiavo, įžeidinėjo. Atsakovas vartojo psichologinį ir fizinį smurtą, dėl to ji ne kartą kreipėsi į policiją. Dėl nuolatinės įtampos ir stresų ji susirgo ir tapo tik iš dalies darbinga . Atsakovas dar labiau ją įžeidinėjo, dažnai nebegrįždavo į namus, nebeišlaikė šeimos . Ilgai laiką ieškovė nesikreipė į teismą dėl skyrybų, norėjo išsaugoti šeimą. Nuo 2007 metų liepos mėnesio jie gyvena atskirai , mano, jog šeima iširo dėl atsakovo kaltės, todėl turi būti nutraukta. Kadangi atsakovas yra kaltas dėl šeimos iširimo, ją pažemino, parodė didelę nepagarbą jai, dukrai, dėl ko ji patyrė daug dvasinių išgyvenimų, gilią emocinę depresiją, tapo neįgali, tai prašė priteisti iš atsakovo 10 000 litų neturtinės žalos. Bylos nagrinėjimo metu šalių dukra tapo pilnametė , todėl ieškovė atsisakė reikalavimo nustatyti nepilnametės dukters gyvenamąją vietą su ja bei priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnametei dukrai . Tačiau prašė priteisti išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2006m. rugpjūčio 1d. iki 2007m. rugpjūčio 1d. 3150 Lt , nes atsakovas šiuo laiku neteikė lėšų dukters išlaikymui. Ieškovė ir atstovė nurodė ,jog santuokoje šalys įsigijo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto už 173 720Lt. Yra skolingi AB SEB Vilniaus bankui . Kreditą dalimis grąžina atsakovas, todėl prašė nustatyti , jog ir toliau prievolė grąžinti bankui skolą liktų atsakovui. Dalinant turtą , prašė nukrypti nuo lygių dalių principo, nes atsakovas kaltas dėl iširusios santuokos. Jai prašė priteisti 2/3 turto už 111 480 Lt, o atsakovui 1/3 turto už 55 740.29 Lt . Santuokos metu įgijo žemės sklypą su sodo pastatu, esančius (duomenys nesakelbtini) „ Šio turto vertė yra 150 000 Lt, kurią nustatė nepriklausomi turto vertintojai. Šį turtą natūra prašė priteisti atsakovui, nes padalinti žemės sklypą ir sodo pastatą natūra nėra jokių galimybių . Už atsakovui tenkančio turto natūra didesnę turto dalį, prašė jai priteisti iš atsakovo piniginę kompensaciją 98 310.58Lt. be to, prašė palikti jai nuomininko teises į butą (duomenys nesakelbtini) kur ji su dukra gyvena. Po santuokos nutraukimo palikti jai dabartinę pavardę.Taip pat prašė priteisti jo turėtas bylinėjimosi ir teisinės pagalbos išlaidas. Atsakovo priešieškinį prašė atmesti kaip nepagrįstą.

3A. M. (duomenys nesakelbtini) s ir jo atstovas ieškinį pripažino iš dalies pateikė priešieškinį, kuriame taip pat prašė nutraukti santuoką, pripažįstant, kad ji iširo dėl ieškovės kaltės, padalinti santuokoje įsigytą turtą natūra, lygiomis dalimis . Teismo posėdžio metu paaiškino, jog pačios ieškovės veiksmai lėmė tai, jog jų santuoka iširo . Ieškovė nevykdo pareigos būti lojaliam, gerbti ir mylėti vienas kitą , girtavo, girta puldavo atsakovą, be jokio pagrindo priekaištavo . Nuo 2007 metų liepos mėnesio atsakovas apsigyveno atskirai , nes su ieškove nebegalėjo gyventi kartu dėl nuolatiniu puolimų, grasinimų nusižudyti. Santuoką jų iširusi ir prašė ją nutraukti. Prašė atmesti ieškovės reikalavimą priteisti iš jo 10 000 Lt moralinei žalai atlyginti, nes jis nėra kaltas dėl iširusios šeimos. Atsakovas neneigė, jog jų šeimoje buvo barnių, ir kivirčų kaip ir kiekvienoje šeimoje , tačiau dėl to kalti jie abu. Smurto ieškovės atžvilgiu jis nevartojo. Nutraukus santuoką jis prašė padalinti santuokoje įsigytą turtą. Dėl kilnojamojo turto vertės ir padalinimo jis sutiko su ieškovės pateiktų padalinimo variantu. Nesutiko su nekilnojamojo turto padalinimo variantu, įvertinimo ir būdu. Santuokoje įsigyto žemės sklypo ir sodo pastato vertė yra 130 000litų. Tokią vertė pateikė nepriklausomi ekspertai, kurie įvertindami turtą atliko išsamų tyrimą. Ši turtą prašė padalinti natūrą po lygiai abiem sutuoktiniams ir sodo pastato patalpas palikti šalims bendram naudojimui. Prašė priteisti jam ir garažą, nes dalinant turtą jam atitenka automobilis. Visą santuokoje įsigytą turtą prašė padalinti lygiomis dalimis, nes ieškovė nepagrįstai reikalauja priteisti jai didesnę turto dalį. Atsakovas ir jo atstovas prašė atmesti ieškovės reikalavimą priteisti iš jo išlaikymo išsiskolinimą už metus laiko, nes jis gyveno su šeima iki 2007 liepos mėnesio ir teikė išlaikymą šeimai, dukrai , mokėjo mokesčius, mokėjo kreditą, bei įmokas už skalbimo mašiną, kurią buvo pirkę išsimokėtinai. Taip pat prašė priteisti iš ieškovės jo turėtas bylinėjimosi išlaidas .

4Tretysis asmuo, šalių kreditorius AB SEB banko atstovas į posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta. Atsižvelgiant į tai byla išnagrinėta trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant.

5Ieškinys ir priešieškinys tenkintini iš dalies.

6Bylos medžiaga, šalių, jų atstovų, liudytojų parodymai nustatyta, jog šalys susituokė (duomenys nesakelbtini). Anykščių rajono civilinės metrikacijos skyriuje . Santuokoje (duomenys nesakelbtini) gimė dukra R. D.. Santuokoje sutuoktiniai įsigijo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto , yra skolingi AB SEB bankui . Iki 2007 metų liepos mėnesio sutuoktiniai gyveno nuomojamame bute (duomenys nesakelbtini). Nuo 2007m.liepos mėnesio sutuoktiniai gyvena atskirai , neveda bendro ūkio, negyvena sutuoktinių gyvenimo . Atsakovas gyvena sodų bendrijoje (duomenys nesakelbtini) sodo pastate, kurį sutuoktiniai įsigijo gyvendami santuokoje. Kadangi sutuoktiniai gyvena atskirai, ieškovė ieškiniu kreipėsi į teismą dėl santuokos nutraukimo, turto padalinimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo , neturtinės žalos priteisimo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo. Atsakovas pateikė priešieškinį. Bylos nagrinėjimo metu šalių dukra R. D. tapo pilnametė, tai ieškovė atsisakė reikalavimo nustatyti dukters gyvenamąją vietą su ja ir priteisti išlaikymą dukrai iš atsakovo.

7Teismas, priimdamas sprendimą, remiasi šiais motyvais:

81. Kaip nustatyta sutuoktiniai kartu nebegyvena nuo 2007 metų liepos mėnesio, neveda bendro ūkio nebegyvena sutuoktinių gyvenimo. Abu sutuoktiniai nurodė, jog jų santuoka nutrūkusi ir turi būti nutrauktina. Tačiau , ieškovė prašydama nutraukti santuoką , teigė, jog jų šeima iširo tik dėl sutuoktinio kaltės, kuris pažeidė sutuoktinio pareigas – smurtavo, vartojo psichologinį ir fizinį smurtą, ją įžeidinėjo, visaip žemino , smurtavo prieš dukrą, buvo neištikimas . Tai įrodinėdama ieškovė pateikė iš policijos gautus atsakymus dėl jos ir dukros pareiškimų dėl atsakovo netinkamo elgesio ( t.1, b.l. 38,39,101-102) , paties atsakovo rašytais raštai (t. 1, b.l. 169-170 ) , taip pat prašė teismo apklausti liudytojais- seserį D. L. ir dukrą R. D.. Atsakovas nepripažino, jog yra kaltas dėl šeimos iširimo. Teigė , jog pati ieškovė dėl to kalta, ji girtavo, girta tapdavo agresyvi, priekabiaudavo prie jo , tačiau teismui šių teiginių pagrindimui nepateikė jokių įrodymų. Pagal CK trečios knygos IV skyriaus ketvirtojo skirsnio nuostatas santuoka gali būti nutraukta dėl vieno ar dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Teismas, spręsdamas klausimą, ar santuoka iširo dėl vieno ar dėl abiejų sutuoktinių kaltės, turi atsižvelgti į įstatyme įtvirtintas sutuoktinio pripažinimo kaltu sąlygas . CK 3.60 straipsnio 2 dalyje kaltė dėl santuokos iširimo apibrėžiama kaip sutuoktinių pareigų pažeidimas iš esmės, kai dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas. Sutuoktinio pareigos nustatytos CK 3.26- 3.30, 3.35-3.36, 3.85, 3.92, 3.10 straipsniuose. Tai lojalumo,savitarpio supratimo ir moralinės bei materialinės paramos, visapusiško rūpinimosi vaikais ir visa šeima bei kitos įstatyme numatytos pareigos. Kaip nustatyta iki 2007 metų liepos mėnesio sutuoktiniai gyveno kartu, kartu vedė bendrą ūkį, rūpinosi buitimi, šeimos gerovę, išlaikė nepilnametę dukrą. 2005-07-11 sutuoktiniai iš banko pasiėmė vartojimo kreditą sodo namo remontui, 2006-09-11 atsakovas sudarė išperkamosios nuomos sutartį, kurios pagrindu nupirko skalbyklę šeimai, mokėjo mokesčius . Todėl , teismas konstatuoja, jog abu sutuoktiniai prisidėjo prie bendrų šeimos poreikių tenkinimo. Antra sąlyga, kuri turi būti nustatyta, kad pripažinti sutuoktinį kaltu dėl šeimos iširimo yra ta, kad kaltas sutuoktinis elgesys, iš esmės pažeidžiantis jo kaip sutuoktinio pareigas, bendrą sutuoktinių gyvenimą padarė negalimu. Kaip nustatyta sutuoktiniai konfliktavo, barėsi, kvietėsi policiją .Byloje yra 2007-04-13 atsakymas iš policijos R. D., jog policija atsisako pradėti tyrimą dėl jai sukelto fizinio skausmo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo ir siūlo kreiptis į teismą privataus kaltinimo tvarka. (t.1,b.l. 38) ,2001-11-22 atsakymas iš policijos ieškovei, jog atsakovas dėl netinkamo elgesio oficialiai įspėtas (t.1,b.l. 39) ir informacija iš policijos informacijos žurnalo, jog 2006-05-23 į policijos komisariatą telefonu kreipėsi R. D. pranešdama , jog namuose ją apstumdė tėvas M. D. (t.1,b.l. 102) . Kitokių duomenų, jog ieškovė atsakovo buvo sužalota byloje nėra Ieškovė S. D. sesers ir dukters parodymais įrodinėjo, jog atsakovas smurtavo, ją visaip įžeidinėjo, buvo neištikimas. Šios liudytojos parodė, jog sutuoktiniai konfliktavo, barėsi, jog atsakovas ne kartą sudavė ieškovei , ją įžeidinėjo.. Sutuoktinių dukra parodė, jog sodo namelyje ji matė moterį, kuri yra atsakovo draugė. Ieškovė sesuo D. L. parodė, jog atsakovas yra ieškovei neištikimas girdėjo tik iš nuogirdų , pati to nematė. Kitokių įrodymų , patvirtinančių atsakovo kaltę, jog jis yra neištikimas ieškovė nepateikė. Esant vien tik liudytojų D. L. (ieškovės sesers ) ir R. D. ( šalių dukters, kuri yra priešiška tėvo atžvilgiu ) parodymams , teismas negali konstatuoti , jog atsakovas yra kaltas dėl santuokos nutraukimo. Ieškovė teigė, jog dėl atsakovo netinkamo elgesio ji susirgo ir tapo neįgali, tačiau tokių teiginių patvirtinimui ji teismui nepateikė jokių įrodymų .Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, santuokos iširimo priežastimi laiko ne vien atsakovo kaltę, bet pagrindine santuokos iširimo priežastimi laiko skirtingus šalių požiūrius į atskirų problemų sprendimą, skirtingus charakterius ir nebegalėjimą bei nebenorėjimą šių požiūrių derinti tarpusavyje nemokėjimą ir nenorėjimą spręsti konfliktų Teismas konstatuoja , jog abi šalys nebuvo lojalios ir negerbė viena kitos, neprisidėjo prie bendrų šeimos ar kito sutuoktinio poreikių tenkinimo ir tai bendrą jų gyvenimą padarė negalimu. Sutuoktiniai nenorėjo susitarti, geranoriškai spręsti ginčus, spręsdami ginčus pasitelkdavo netinkamus metodus- triukšmą, barnius, policiją, įtraukė į tarpusavio ginčus ir nepilnametę dukrą . Tai pripažino ir atsakovo advokatas baigiamosiose kalbose. Todėl, šioje dalyje ieškovės ieškinys ir atsakovo priešieškinys tenkinti iš dalies ir šalių santuoka nutrauktina dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Po santuokos nutraukimo paliktinos dabartinės pavardės – D. ir D..

92. Ieškovė prašė pripažinus atsakovą kaltu priteisti iš jo neturtinės žalos 10 000 litų. Šis ieškovės prašymas atmestinas, nes teismas konstatavo, jog šalių santuoka nutrūko dėl abiejų sutuoktinių kaltės.(LR CK 3.70 straipsnio 2 dalis)

103. Nustatyta, jog sutuoktiniai santuokoje įsigijo šį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą :

11- žemės sklypą (duomenys nesakelbtini) ha ir jame esantį sodo pastatą , esančius (duomenys nesakelbtini) , kurio vertė pagal pateiktą ieškovės įvertinimą 150 000Lt, o pagal pateiktą atsakovo įvertinimą 130 000 Lt, registruotą abiejų sutuoktinių vardu ,

12- lengvąjį automobilį AUDI 80 , registruotą atsakovo vardu, 6000 Lt vertės,

13- garažą (duomenys nesakelbtini), registruotą atsakovo vardu , kurio vertė pagal ieškovę yra 7000 Lt, o pagal atsakovą 3067 Lt,

14- miegamojo komplektą už 2000Lt, komodą už 300Lt, televizorių „Soni“ už 800Lt, fotelį už 200Lt, šviestuvą miegamojo už 50Lt, kilimą už 500Lt, televizorių už 1000Lt , prieškambario komplektą už 600Lt, veidrodį už 100Lt, šviestuvą prieškambario už 40 Lt, kiliminį taką už 80Lt, šaldytuvą už 600Lt, skalbimo mašiną už 1000Lt, mikrobangų krosnelę už 200Lt, virtuvinį stalą už 150 Lt, keturias taburetes už 320Lt, tris pakabinamas spinteles už 600 Lt, tris pastatomas spinteles už 600Lt, virtuvinį šviestuvą už 30Lt, svetainės komplektą už 600Lt, spintą už 100Lt, kilimą už 50 Lt, dujinę viryklę už 150Lt, šaldytuvą už 100Lt, dvi pakabinamas spinteles už 40Lt, stalą pavėsinėje už 150Lt, du suolus pavėsinėje už 200Lt, dvi kėdes pavėsinėje už 160Lt.

15Ieškovė nurodydama santuokoje įsigyto žemės sklypo ir jame esančio sodo pastato vertė 150 000 Lt, ją grindė UAB „Ober- Haus „ N. T. atliktu žemės sklypo ir jame esančių pastatų preliminariu rinkos vertės nustatymu. (t.1, b.l. 103-105 ) Atsakovas žemės sklypą ir jame esančius statinius vertino 130 000Lt ir ją grindė UAB LITURA atliktu turto vertės nustatyto ataskaita. (t.2, b.l. 35-69 ) Teismas , įvertinęs byloje pateiktas šio nekilnojamojo turto įvertinimo duomenis, konstatuoja, jog atsakovo pateikta šio turto ataskaita yra priimtinesnė teismui. Joje yra pateikti turto vertės nustatymo pažyma, turto apžiūrėjimo ir įvertinimo aktas, aiškinamasis raštas, fotonuotraukos, parduotų lyginamųjų objektų lentelė. Todėl teismas mano, jog nustatant šio turto vertė buvo atlikti išsamūs tyrimai, atlikta parduodamų objektų analizė. Tuo tarpu ieškovės pateikta turto vertinimo ataskaita yra tik preliminari, todėl teismas nustatydamas santuokoje dalintinų daiktų vertę , konstatuoja, jos sutuoktinių įsigyto žemės sklypo ir jame esančių statinių vertė yra 130 000 Lt. Šalys nesutarė dėl santuokoje įsigyto garažo vertės. Ieškovė nurodė, jog garažo rinkos kaina yra 7000 Lt . Atsakovas nesutiko su tokiu įvertinimu, teigė jog garažo vertė yra 3067 , kaip nurodyta pažymoje iš registrų centro. Teismas įvertinęs šių dienų garažų rinkos kainą, mano, jog ieškovės nurodyta garažo kaina atitinka šių dienų tokio turto vertę, yra teisingesnė ir priimtina . Atsakovo gi nurodyta garažo vertė iš registrų centro pažymos neatitinka rinkos kainos ir negali būti priimta nustatant sutuoktinių įsigyto turto vertę. Todėl , nustatyta, jog sutuoktiniai gyvendami santuokoje įsigijo nekilnojamojo turto už 137 000Lt, o kilnojamojo turto už 16720 Lt, viso turto už 153 720 Lt.Kadangi šalys yra skolingi AB SEB bankui 5194,04Lt ( 2008-04-08 dienai ) , tai dalintino turto vertė mažintina šiai sumai ir sudaro 148 525,96Lt . Atsakovas sutiko su ieškovės pasiūlytu kilnojamojo turto vertinimo ir padalinimo variantu ir prašė šioje dalyje ieškinį tenkinti. Todėl ieškovei natūra priteistina turto- komoda už 300Lt, šviestuvas miegamojo už 50Lt, kilimas už 500Lt, televizorius už 1000Lt, prieškambario komplektas už 600Lt, veidrodis už 100Lt, šviestuvas prieškambario už 40Lt, kiliminis takas už 80Lt, šaldytuvas už 600Lt, skalbimo mašina už 1000Lt, mikrobangų krosnelė už 200Lt, virtuvinis stalas už 150Lt, keturios taburetės už 320Lt, tris pakabinamos spintelės už 600Lt, tris pastatomos spintelės už 600Lt, virtuvinis šviestuvas už 30Lt, viso turto už 6170 Lt. Atsakovui natūra priteistina lengvasis automobilis AUDI 80 už 6000Lt, miegamojo komplektas už 2000Lt, televizorius SONY už 800Lt, svetainės komplektas už 600Lt, spinta už 100Lt, kilimas už 50 Lt , dujinė viryklė už 150Lt, šaldytuvas už 100Lt, dvi pakabinamos spintelės už 40Lt, stalas pavėsinėje už 150Lt, du suolus pavėsinėje už 200Lt, dvi kėdes pavėsinėje už 160Lt, , viso turto už 10350Lt. Dėl nekilnojamojo turto padalinimo šalys nesutarė. Ieškovė prašė žemės sklypą ir jame esantį sodo pastatą atsakovui priteisti natūra, nes jo padalinti lygiomis dalimis ir jiems abiems kartu naudotis nėra jokių galimybių, taip pat prašė jai priteisti garažą. Motyvuodama, jog atsakovas gyvena sodo namelyje, o garažas yra mieste. Atsakovas su tokiu nekilnojamojo turto padalinimo variantu nesutiko. Jam prašė priteisti garažą, nes jam atitenka automobilis, o žemės sklypą ir jame esantį sodo pastatą padalinti lygiomis dalimis kiekvienam po ½ dalį ir nustatyti sodo pastatu naudojimosi tvarka , nustatant jog sodo pastato patalpos būtų naudojamos bendrai abiejų sutuoktinių. Ieškovė su tokiu atsakovo reikalavimu nesutiko, nurodė, jog garažas reikalingas jai, nes dukra įsigijo vairuotojo pažymėjimą, todėl planuojama pirkti automobilį. Atsakovas gi gyvena sodo namelyje ir ten laiko savo automobilį. Priteisti žemės sklypą ir sodo pastatą abiems natūra po ½ dalį ir nustatyti, jog jie kartu abu patalpomis bendrai naudotųsi būtų neįmanoma dėl jų blogų santykių ir jie negalės kartu naudotis jiems atitenkančiu turtu . Motyvuodama, jog atsakovas kaltas dėl santuokos nutraukimo , kad ji yra neįgali, kad dukra lieka gyventi su ja, prašė priteisti jai 2/3 dalis santuokoje įgyto turto .LR CK 3.123 straipsnio 1dalis numato, jog sutuoktinių dalys bendrame turte yra lygios. Kaip nustatyta sutuoktiniai gyvendami santuokoje bendrai įsigijo turto už 148 525,96 Lt . Todėl kiekvienam iš jų turėtų atitekti turto už 74262.98 litus. Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus mano, jog santuokoje įsigytas turtas turi būti padalintas lygiomis dalimis. Ieškovės prašymas priteisti jai didesnę dalį turto yra niekuo nepagrįstas. Teismas konstatavo, jog jų santuoka nutrūko dėl abiejų kaltės, jų dukra tapo pilnametė, ieškovės turtinė padėtis yra geresnė nei atsakovo, nes asmenine nuosavybe turi nekilnojamojo turto, dirba. Todėl santuokoje įgytas turtas dalintinas lygiomis dalimis. Pagal LR CK 3.127 straipsnio nuostatas dalijant sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybe esantį turtą, prioritetas teikiamas turto dalijimui natūra. Turtas padalijamas natūra, jei toks padalijimo būdas yra galimas. Galimybę konkretų turtą tarp buvusių sutuoktinių padalyti natūra ir, nustačius kiekvieno iš jų dalis, paskirti tokį turtą naudoti buvusiems sutuoktiniams, gali eliminuoti ne tik objektyvios priežastys- pvz. turto nedalumas, bet ir subjektyvios priežastys, pvz. itin komplikuoti sutuoktinių tarpusavio santykiai, pašalinantys galimybę derinant interesus naudotis padalyti turtu . Nustatyta, jog žemės sklypu ir jame esančiu sodo nameliu nuo 2007 metų liepos mėnesio naudojasi atsakovas , ten gyvena. Sodo namelis yra tik 54,39 kv.m. ploto, ir pagal esamą jo būklę, patalpų išdėstymą , padalinti tarp sutuoktinių ji natūra negalima.(t.1, b.k. 117-123 ) Negalima padalinus namelį natūra abiems lygiomis dalimis nustatyti naudojimosi tvarką, jog visomis patalpomis sutuoktiniai naudotųsi bendrai. Buvę sutuoktiniai itin blogai sutaria, todėl negalės ne tik kartu gyventi , bet ir kartu naudotis sodo namelio patalpomis, juo rūpintis, išlaikyti. Tokios išvados teismas prieina išnagrinėjęs visą bylos medžiagą, išklausęs buvusius sutuoktinius, liudytojus, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Tokiu būdu turtas- žemės sklypas ir sodo namelis priteistinas natūra atsakovui M. D. , kartu jį įpareigojant kompensuoti ieškovei jo dalį pinigais. Įvertinus pateiktus šalių motyvus, garažas taip pat priteistinas ieškovei . Kitas kilnojamasis turtas tarp sutuoktinių dalintinas natūra, kaip prašė ieškovė ir dėl to pretenzijų atsakovas nereiškė. Tokiu būdu ieškovei priteistina turto natūra už 13170 litų, o atsakovui turto už 140350 litų. Kadangi atsakovui tenka didesnė dalis turto priteisto natūra, tai iš atsakovo priteistina ieškovei turėtų būti priteista piniginė kompensacija 61092.98 Lt , minusuojant jam priklausančio grąžinti kredito dalį – 2597,48 Lt Tokiu būtu iš atsakovo ieškovei priteistina piniginė kompensaciją 58 495,50 litų. Šioje dalyje tiek ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies, atsakovo priešieškinys netenkintinas.

164. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo išlaikymo dukrai įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2006m. rugpjūčio 1d. iki 2007m. rugpjūčio 1d., 3150 litų. Savo prašymą motyvavo tuo, jog atsakovas nuo 2006m. rugpjūčio 1 dienos neprisideda prie šeimos išlaikymo, netekia dukrai jokio išlaikymo . CPK 178 straipsnyje nustatyta bendroji pareiga šalims įrodyti aplinkybes, kuriomis jos grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus. Vienok teismas ištyręs šioje byloje esančius įrodymus konstatuoja, jog ieškovė nepateikė pakankamai įrodymų, kurie patvirtintų, jog kad atsakovas nurodytu laiku neteikė išlaikymo vaikui. Atsižvelgiant į tai ieškovės ieškinys toje dalyje atmestinas , atsakovo priešieškinys toje dalyje tenkintinas. Pažymėtina ir tai kad kiekvienas sutuoktinis arba šeima (kol ji yra šeima) turi pareigą prisidėti prie bendrų šeimos poreikių tenkinimo taip pat spręsti kaip paskirstyti savo pajamas (CK 3.27 str. 1 d. ). Nustatyta, kad atsakovas nurodytu laikotarpiu vykdė visos šeimos pareigą mokėti mokesčius už šalių nuomojamą butą , mokėjo įmokas už kreditą bei palūkanas , mokėjo įmokas iš išperkamosios nuomos sutarties, kurios pagrindu šeimai buvo nupirkta skalbyklė, davė 1400 litų dukrai vairuotojo teisės įsigyti. Tuo tarpu ieškovė prie šių išlaidų neprisidėjo. Nuo 2007m. liepos mėnesio iki dukters pilnametystės atsakovas kiekvieną mėnesį mokėjo dukrai išlaikymą, siųsdamas jai pinigus paštu. Tokiu būdu teismas mano, kad būtų neteisinga už nurodytą laikotarpį dar iš atsakovo priteisti ir išlaikymo įsiskolinimą.

175. Kaip nustatyta šalys iki skyrybų gyveno nuomojamame bute (duomenys nesakelbtini) 2007m. liepos mėnesį atsakovas dėl konfliktų šeimoje , paliko šeimą ir gyvena sodo namelyje . Ieškovė iki šiol gyvena nuomojamame bute Ieškovė prašė palikti jai nuomininko teisę į minėtą butą. Atsakovas tokiam prašymui neprieštaravo, todėl ieškovės ieškinys šioje dalyje tenkintinas visiškai.

186. Ieškovė ieškinyje ir atsakovas priešieškinyje nurodė, kad 2005-07-11 yra sudaręs su kreditoriumi AB SEB banku vartojimo kredito sutartį 10 000 litų kredito sumai . Kredito likutis 2008-04-08 sudaro 5194,04 litai. Iki šiol atsiskaitinėjo tik atsakovas .. Kreditas buvo paimtas sodo namelio remontui. Ieškovė nurodė, jog kredito dalis buvo panaudota automobilio pirkimui, kuriuo ir važinėja atsakovas. Atsakovas šių aplinkybių nepaneigė. Atsižvelgiant į tai ieškovė prašė priteisti iš atsakovo įmokas kreditui padengti. Atsakovas priešieškinyje prašė nustatyti, kad prievolė AB SEB bankui pagal kredito sutartį lieka solidari ir šalims atitenka po 50 procentų šios prievolės. AB SEB bankas atsiliepime nesutiko su atsakovo reikalavimu, mano, jog prievolė grąžinti paskolą turi likti atsakovui. Nors vartojimo kredito sutarties 2.7 ir nurodyta, kad ji paimta būstui remontuoti, šalių atsakomybei prieš tretįjį asmenį tai reikšmės neturi. Be to iš ieškovės paaiškinimo visiškai tikėtina, kad už šiuos pinigus buvo pirktas automobilis Audi 80, kuriuo važinėja atsakovas. Pati atsakovė būdama kredito gavėjo sutuoktinė sutiko su visomis sutarties sąlygomis ( t. 1, b.l. 186 ). Be to per visą laikotarpį atsakovė neginčijo, jog kreditas buvo panaudotas ne pagal paskirtį. Pagal vartojimo kredito sutarties priedą, t.y. kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiką, kreditas grąžinamas kas mėnesį pagal paminėtą grafiką. Tai iki bylos, dėl santuokos nutraukimo iškėlimo darė iš esmės atsakovas . Atsižvelgiant į tai, kad santuoka nutrauktina, o pagal santuokos metu sudarytus sandorius sutuoktinai ir toliau prieš trečiuosius asmenys atsako kaip solidarieji skolininkai, nustatytina paminėto kredito grąžinimo dalys kiekvienam iš šalių. Atsižvelgiant ir įvertinus ankščiau paminėtą ieškovės ir atsakovo turtinę padėtį (gaunamas pajamas), taip pat įvertinus tai, kaip padalintas turtas, be to už kredito lėšas nupirktas automobilis priskirtas atsakovui M. D., sodo namelis natūra priskirtas irgi atsakovui , teismas mano ir nustato, jog vartojimo kreditą grąžina toliau grąžina atsakovas . Teismas išaiškina, kad nepaisant tokio nustatymo prieš kreditorių AB SEB banką pagal 2005-07-11 vartojimo kredito sutartį, jie atsako ir toliau kaip solidarus skolininkai. Tokiu būdu ieškovės ieškinys šioje dalyje tenkintinas visiškai , o atsakovo priešieškinys šioje dalyje atmestinas.

19Ieškovė pateikdama ieškinį sumokėjo dalį žyminio 500 litų žyminio mokesčio , o nuo kitos dalies žyminio mokesčio buvo atleista , o kita dalis žyminio mokesčio sumokėjimo buvo atidėta. Ieškovės ieškinys patenkintas iš dalies. Atsakovas pareiškė priešieškinį ir sumokėjo 418,47 litus žyminio mokesčio . Taip pat ieškovė turėjo 900 litų teisinės pagalbos (atstovavimo) išlaidų, o atsakovas teisinės pagalbos (atstovavimo) išlaidos sudarė 700 litų. Pagal CPK 93 str. 2 d. jeigu ieškinys (priešieškinys) patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteistinos ieškovui (atsakovei) proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovei (ieškovui) proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Iš to darytina išvada, kad ieškovė (atsakovas) kurio reikalavimai patenkinti tik iš dalies, negali reikalauti (tikėtis), kad jam bus atlygintos visos jo (jos) turėtos bylinėjimosi išlaidos. Atsižvelgiant į tai, kad kaip minėta ieškinys ir priešieškinys patenkinti iš dalies, kitoje dalyje juos atmetant, šalių turėtos bylinėjimosi (žyminio mokesčio ir teisinės pagalbos) išlaidos nepriteistinos.

20Taip pat įvertinus tai, kad ieškinys ir priešieškinys patenkinti iš dalies iš ieškovės ir atsakovo priteistinos teismo turėtos 87,45 litų bylinėjimosi (pašto) išlaidos, t.y. iš kiekvieno po lygiai po 43.72 Lt. (CPK 80 str., 96 str. ).

21Vadovaudamasis LR CPK 268, 270, 284, 381-385 str., teismas

Nutarė

22ieškinį ir priešieškinį patenkinti iš dalies:

23Santuoką, tarp S. D. gyv. (duomenys nesakelbtini) ir M. D. gyv. (duomenys nesakelbtini) įregistruotą (duomenys nesakelbtini)., Anykščių rajono savivaldybės CM skyriuje, akto įrašo Nr. (duomenys nesakelbtini) nutraukti.

24Pripažinti, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

25Ieškovei ir atsakovui po santuokos nutraukimo palikti jos dabartines pavardes – D. ir D. .

26Padalinti bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe esantį turtą taip :

27- ieškovei S. D. natūra priteisti:garažą 18,92 kv.bendro ploto , unikalus numeris (duomenys nesakelbtini) 7000 litų vertės , komodą 300 litų vertės, šviestuvą miegamojo 50 litų vertės, kilimą 500 litų vertės, televizorių 1000 litų vertės prieškambario komplektą 600 litų vertės, veidrodį 100 litų vertės, šviestuvą prieškambario 40 litų vertės, kiliminį taką 80 litų vertės, šaldytuvą 600litų vertės, skalbimo mašiną 1000 litų vertės, mikrobangų krosnelę 200 litų vertės, virtuvinį stalą 150 litų vertės, keturias taburetes 320 litų vertės, tris pakabinamas spinteles 600 litų vertės, tris pastatomas spinteles 600 litų vertės, virtuvinį šviestuvą 30 litų vertės . Viso turto už 13170 litų .

28- atsakovui M. D. natūra priteisti: žemės sklypą (duomenys nesakelbtini) ha, unikalus (duomenys nesakelbtini) ir jame esantį sodo pastatą , kurio bendra plotas 54.39 kv.m., unikalus (duomenys nesakelbtini), esančius (duomenys nesakelbtini) 130000 litų vertės, automobilį Audi 80 AVANT valst. Nr. ( - ) 6000 litų vertės, miegamojo komplektą 2000 litų vertės, televizorių „Sony“ 800 litų vertės, svetainės komplektą 600 litų vertės, spintą 100 litų vertės, kilimą 50 litų vertės, dujinę viryklę 150 litų vertės, šaldytuvą 100litų vertės, dvi pakabinamas spinteles 40 litų vertės, stalą pavėsinėje 150 litų vertės, du suolus pavėsinėje 200 litų vertės, dvi kėdes pavėsinėje 160 litų vertės, viso turto už 140350 litų.

29P. S. Dagienei iš M. D. 58 495.50 litų piniginę kompensaciją .

30Nustatyti, kad 2005-07-11 d. vartojimo kreditą ir toliau grąžina atsakovas M. D. . Teismas išaiškina, kad nepaisant šio nustatymo prieš kreditorių AB SEB bankas pagal 2005-07-11 vartojimo kredito sutartį, šalys, t.y. S. D. ir M. D. atsako ir toliau kaip solidarus skolininkai.

31S. D. palikti nuomininko teises į butą , 49,06 kv.m., esantį (duomenys nesakelbtini).

32Kitose dalyse ieškinį ir priešieškinį atmesti.

33Priteisti iš ieškovės S. D. į valstybės biudžetą (sąskaita LT037300010042016716, įmokos kodas 6800) 43,72 Lt teismo turėtų pašto išlaidų .

34Priteisti iš atsakovo M. D. į valstybės biudžetą (sąskaita LT037300010042016716, įmokos kodas 6800) 43,72 Lt teismo turėtų pašto išlaidų.

35Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė... 2. I. S. D. ieškiniu atsakovui M. D. kreipėsi į teismą ir prašė nutraukti... 3. A. M. (duomenys nesakelbtini) s ir jo atstovas ieškinį pripažino iš dalies... 4. Tretysis asmuo, šalių kreditorius AB SEB banko atstovas į posėdį neatvyko,... 5. Ieškinys ir priešieškinys tenkintini iš dalies.... 6. Bylos medžiaga, šalių, jų atstovų, liudytojų parodymai nustatyta, jog... 7. Teismas, priimdamas sprendimą, remiasi šiais motyvais:... 8. 1. Kaip nustatyta sutuoktiniai kartu nebegyvena nuo 2007 metų liepos mėnesio,... 9. 2. Ieškovė prašė pripažinus atsakovą kaltu priteisti iš jo neturtinės... 10. 3. Nustatyta, jog sutuoktiniai santuokoje įsigijo šį nekilnojamąjį ir... 11. - žemės sklypą (duomenys nesakelbtini) ha ir jame esantį sodo pastatą ,... 12. - lengvąjį automobilį AUDI 80 , registruotą atsakovo vardu, 6000 Lt... 13. - garažą (duomenys nesakelbtini), registruotą atsakovo vardu , kurio vertė... 14. - miegamojo komplektą už 2000Lt, komodą už 300Lt, televizorių „Soni“... 15. Ieškovė nurodydama santuokoje įsigyto žemės sklypo ir jame esančio sodo... 16. 4. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo išlaikymo dukrai įsiskolinimą... 17. 5. Kaip nustatyta šalys iki skyrybų gyveno nuomojamame bute (duomenys... 18. 6. Ieškovė ieškinyje ir atsakovas priešieškinyje nurodė, kad 2005-07-11... 19. Ieškovė pateikdama ieškinį sumokėjo dalį žyminio 500 litų žyminio... 20. Taip pat įvertinus tai, kad ieškinys ir priešieškinys patenkinti iš dalies... 21. Vadovaudamasis LR CPK 268, 270, 284, 381-385 str., teismas... 22. ieškinį ir priešieškinį patenkinti iš dalies:... 23. Santuoką, tarp S. D. gyv. (duomenys nesakelbtini) ir M. D. gyv. (duomenys... 24. Pripažinti, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės.... 25. Ieškovei ir atsakovui po santuokos nutraukimo palikti jos dabartines pavardes... 26. Padalinti bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe esantį turtą taip :... 27. - ieškovei S. D. natūra priteisti:garažą 18,92 kv.bendro ploto , unikalus... 28. - atsakovui M. D. natūra priteisti: žemės sklypą (duomenys nesakelbtini)... 29. P. S. Dagienei iš M. D. 58 495.50 litų piniginę kompensaciją .... 30. Nustatyti, kad 2005-07-11 d. vartojimo kreditą ir toliau grąžina atsakovas... 31. S. D. palikti nuomininko teises į butą , 49,06 kv.m., esantį (duomenys... 32. Kitose dalyse ieškinį ir priešieškinį atmesti.... 33. Priteisti iš ieškovės S. D. į valstybės biudžetą (sąskaita... 34. Priteisti iš atsakovo M. D. į valstybės biudžetą (sąskaita... 35. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui,...