Byla 2-6414-323/2011
Dėl nuostolių atlyginimo, netesybų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ ieškinį atsakovui V. B. dėl nuostolių atlyginimo, netesybų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo 613,00 Lt vietinės rinkliavos, bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad vietinė rinkliava yra privaloma įmoka, jai nėra būdingas atlygintinumo požymis, tai yra vietinės rinkliavos mokėjimas nėra apmokėjimas už paslaugas. Vietinė rinkliava apima atliekų surinkimą, išvežimą, apdorojimą, atliekų tvarkymo veiklos priežiūrą, atliekų šalinimo vietų priežiūrą po jų uždarymo. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojais yra laikomi nekilnojamojo turto savininkai ir naudotojai – fiziniai ir juridiniai asmenys. Taip vietinės rinkliavos mokėjimą reglamentuoja Atliekų tvarkymo įstatymas, Rinkliavų įstatymas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2007-03-29 Nr. T2-81 patvirtintos Komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr.T2-426 patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai. Visi dėl rinkliavų priimti aktai buvo skelbiami viešai. Atsakovas ieškovui nesumokėjo 613,00 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

3Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos CPK 123 straipsnis), ieškovas ieškinyje pateikė prašymą, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių, todėl yra pagrindas byloje priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas.

5Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Remiantis pateiktais rašytiniais įrodymais, byloje nustatytos faktinės aplinkybės. Atsakovas yra buto, esančio ( - ), savininkas, jam priklauso ¾ buto dalys (b.l. 10-11). Atsakovas nėra sumokėjęs jam tenkančios vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą ir surinkimą dalies už laikotarpį nuo 2008-07-01 iki 2010-12-31, iš viso 613,00 Lt (b.l. 6).

7Vietinė rinkliava - savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje (Rinkliavų įstatymo 2 straipsnis). Savivaldybės turi pareigą organizuoti, eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymą (Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnis, 30 straipsnio 1 dalis). Savivaldybės tarybos teisė nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą yra nustatyta Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2007-03-29 Nr. T2-81 patvirtintos Komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės (aktuali redakcija nuo 2009-01-09), kurių 29 punktas numato, kad vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą reglamentuoja Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai. Šių taisyklių 31 p. numatyta, kad atliekų turėtojai moka nustatyto dydžio vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, įskaitant antrines žaliavas, didžiąsias, buityje susidarančias pavojingas, biodegraduojamas, elektros ir elektroninės įrangos atliekas, atliekų priėmimo ir šalinimo sąvartyne sąnaudas, atliekų sąvartynų įrengimą, eksploatavimą ir jų uždarymą bei priežiūrą po uždarymo, taip pat privalo laiku mokėti savivaldybės tarybos patvirtintą nustatyto dydžio rinkliavą, laikytis kitų Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų reikalavimų (35.1 punktas). Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr.T2-426 patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai. Nuostatų 5 p. numatyta, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą – tai Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka. Nuostatų III skyriuje numatyta, kad vietinės rinkliavos mokėtojų registravimą (toliau – Registrą) organizuoja ir tvarko ieškovas. Vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenų bazėje registruojami nekilnojamojo turto savininkai ar naudotojai, jų valdomas nekilnojamas turtas, jo plotas, veiklos pobūdis, t.y. vietinė rinkliava mokama priklausomai nuo turimo nekilnojamojo turto. Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui, atsakovas yra įgijęs prievolę sumokėti ieškovui vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, atsakovas šios prievolės nėra įvykdęs, todėl ieškovo ieškinys tenkintinas (Lietuvos Respublikos CK 6.2 straipsnis, 6.38 straipsnis).

8Iš atsakovo yra pagrindas priteisti bylinėjimosi išlaidas ieškovui - 67,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio valstybei, 3,00 Lt Už Nekilnojamojo turto registro duomenis, 2,90 Lt už Gyventojų registro tarnybos išrašą, viso 72,90 Lt (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalis).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

10ieškinį tenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovo V. B., asmens kodas ( - ) 613,00 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos 2011-04-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72,90 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, įmonės kodas 163743744.

12Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

13Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai