Byla 1-1555-573/2018
Dėl padaryto nusikaltimo nuoširdžiai gailisi. Šeimos pajamos sudaro apie 1000 eurų, iš jų apie 300 eurų skiria paskolų išmokėjimui

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Dainius Ročys, sekretoriaujant Ausmai Mackevičienei, dalyvaujant prokurorui Mindaugui Šukiui, kaltinamajam V. S., jo gynėjai advokatei Ingridai Maldeikienei,

2viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje V. S., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Kaune, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, aukštojo išsilavinimo, vedęs, gyvenantis Kauno r.( - ), dirbantis UAB ( - ) direktoriumi, neteistas,

3kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 281 straipsnio 7 dalyje.

4Teismas

Nustatė

5V. S. 2018-03-13 apie 14.35 val. pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 p. reikalavimus, nustatančius draudimą neblaiviems asmenims vairuoti kelių transporto priemones, Kauno r., kelyje Kaunas-Marijampolė-Suvalkai A5D, kryptimi nuo Kauno miesto link Marijampolės, vairavo kelių transporto priemonę - automobilį VW GOLF, valstybiniais numeriais ( - ), priklausantį UAB „CityBee Solutions“, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau, negu 1,5 promilės alkoholio, o konkrečiai - kraujyje nustatyta mažiausia koncentracija – 2,45 promilės etilo alkoholio, 7 km 440 m, ties degaline „Timėjas“, nesuvaldė vairuojamo automobilio ir atsitrenkė į dešinėje, pagal jo važiavimo kryptį augusį medį.

6V. S. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir nurodė, kad pareiškime nurodytą dieną susitiko draugą, su juo nuėjo į barą, išgėrė alkoholio. Tuomet paskambino sūnus ir pranešė, kad jis vienas pasiliko mokykloje, paprašė atvažiuoti jį paimti ir parvežti namo. Suprasdamas, kad yra neblaivus, išsinuomavo iš „Citybee“ automobilį ir važiavo link mokyklos, į Ringaudus. Važiuodamas posūkyje nesuvaldė automobilio ir atsitrenkė į medį. Teigia, kad apsvaigęs nesijautė. Dėl padaryto nusikaltimo nuoširdžiai gailisi. Šeimos pajamos sudaro apie 1000 eurų, iš jų apie 300 eurų skiria paskolų išmokėjimui.

7Kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos, be jo paties visiško prisipažinimo, taip pat įrodytos BPK 273 straipsnyje nustatyta tvarka teisiamajame posėdyje ištirtais rašytiniais įrodymais:

8eismo įvykio vietos planu, iš kurio matyti transporto priemonės VW Golf valst. Nr. ( - ) padėtis po autoįvykio 2018m. kovo 13 d.(b. l. 8);

9Kauno apskrities VPK Kelių policijos valdybos eismo įvykių registravimo skyriaus specialisto administraciniu sprendimu, kuriuo transporto priemonei VW Golf valstybinis numeris ( - ) uždrausta dalyvauti viešajame eisme, kuri po įvykio neatitinka techninių reikalavimų (b. l. 12);

10VTMT Toksikologijos laboratorijos specialisto išvadoje nurodyta, kad V. S. kraujyje nustatyta 2,45 promilės alkoholio koncentracija (b. l. 21);

11UAB „City bee solutions“ pažyma, kad automobilis, su kuriuo buvo padaryta nusikalstama veika, vertas 12524 Eur be PVM (b.l. 44).

12Ištyręs baudžiamojoje byloje esančius įrodymus teismas daro išvadą, kad kaltinimas V. S. dėl kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimo – vairavimo transporto priemonę būnant apsvaigus nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio - 2,45 promilės etilo alkoholio, pasitvirtino.

13Konstatuotina, kad ikiteisminio tyrimo metu surinktų ir teismo posėdyje ištirtų įrodymų visuma nustatyta, kad V. S. sąmoningai vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus. Vairavimas neblaiviam kvalifikuotinas kaip Kelių eismo taisyklių 14 punkto, numatančio draudimą vairuoti transporto priemones neblaiviems asmenims, reikalavimų pažeidimas, tokiu būdu jis sukėlė realų pavojų tiek savo, tiek kitų eismo dalyvių, kitų asmenų sveikatai, jų turto saugumui ir aplinkai. Todėl konstatuotina, kad kaltinamojo veika teisingai kvalifikuota pagal BK 281 straipsnio 7 dalį.

14Kaltinamojo V. S. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad dėl nusikalstamos veikos jis prisipažino ir nuoširdžiai gailisi, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

15Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalies sankcijoje numatytos baudos arba arešto, arba laisvės atėmimo iki vienerių metų bausmės.

16Kaltinamasis pareiškė prašymą atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Spręsdamas kaltinamojo atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą klausimą, teismas, įvertinęs kaltinamojo neblaivumo laipsnį nusikalstamos veikos padarymo metu bei aplinkybę, kad jis praeityje buvo baustas administracinėmis nuobaudomis už kelių eismo taisyklių pažeidimus (greičio viršijimą) ir turi galiojančių nuobaudų, sprendžia, jog nėra pagrindo manyti, kad atleidus jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, ateityje jis laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

17Skiriant bausmę V. S. atsižvelgtina į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytų veikų motyvus, kaltininko asmenybę bei kitas aplinkybes (BK 54 straipsnio 2 dalis).

18Nusikaltimas padarytas tyčia, priskiriamas nesunkių nusikaltimų kategorijai.

19V. S. neteistas (b. l. 53), administracine tvarka baustas (b. l. 49-52), VšĮ „Kauno miesto poliklinika“ Šilainių padalinio psichikos sveikatos centre asmens psichikos sveikatos priežiūros paslaugos neteiktos (b. l. 46), Kauno apskrities priklausomybės ligų centre neužregistruotas (b. l. 48).

20Kadangi kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 3 str. 2 d. nuostatomis, taikytinas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 str., skirtiną bausmę kaltinamajam mažinant vienu trečdaliu.

21Atsižvelgiant į padaryto nusikaltimo pobūdį, į tai, kad kaltinamasis vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus, kai jo kraujyje buvo nustatytas 2,45 promilių girtumas bei siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, kaltinamajam skirtina BK 67 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones.

22Byloje nustatyta, kad kaltinamasis BK 281 straipsnio 7 dalyje numatytą nusikaltimą padarė vairuodamas automobilį „VW Golf“, valstybinis numeriais ( - ), kuris pripažintinas nusikaltimo padarymo priemone (BK 72 straipsnio 2 dalis). Teismas pažymi, kad BK 281 straipsnio 7 dalyje įtvirtintą nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui, turto (transporto priemonės) konfiskavimas įprastai taikomas siekiant užkirsti kelią turimą transporto priemonę vėl panaudoti nusikaltimams daryti. Bylos duomenimis, automobilis „VW Golf“, valstybinis Nr. ( - ), priklauso Luminor Bank AB, tai yra trečiajam asmeniui. Tokiu atveju įstatymų leidėjas nurodo, jog teismas iš kaltininko išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą (BK 72 straipsnio 5 dalis). UAB „CityBee Solutions“ pažymoje dėl turto vertės pažymima, kad automobilio „VW Golf“, kurio valstybinis numeris ( - ) vertė yra 12524 Eur (b. l. 44), todėl iš kaltinamojo V. S. išieškotina konfiskuotino turto – transporto priemonės „VW Golf“, vertę atitinkanti pinigų suma. Įvertinus tai, kad šis automobilis įvykio metu buvo tiek apgadintas, kad jam buvo uždrausta dalyvauti eisme, taip pat į kaltinamojo turtinę padėtį, iš kaltinamojo išieškotina suma mažintina 2/3 – iki 4175 eurų.

23Kardomoji priemonė - dokumento - vairuotojo pažymėjimo - paėmimas, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikintina. Byloje voke esantis V. S. vairuotojo pažymėjimas Nr. 00886597 (b. l. 65), nuosprendžiui įsiteisėjus perduotinas Lietuvos Respublikos Valstybės įmonei „Regitra“.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 302 – 305 straipsniais ir 307 straipsniu,

Nutarė

25V. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalyje ir skirti jam bausmę – 51 MGL (2550,00 Eur (dviejų tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimties eurų)) dydžio baudą.

26Vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 dalimi, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu, galutinę bausmę V. S. paskirti 34 MGL (1700,00 Eur (vieno tūkstančio septynių šimtų eurų)) dydžio baudą.

27Įpareigoti V. S. per 12 (dvylika) mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos baudą sumokėti į kaltinamojo pasirinkto banko Lietuvos Respublikos Valstybinės mokesčių inspekcijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 6801, nurodant, kad laiku nesumokėjus baudos, ji bus išieškota priverstinai.

28Vadovaujantis BK 72 straipsnio 5, 6 dalimis išieškoti iš V. S. 1/3 konfiskuotino turto – transporto priemonės „VW Golf“, valstybinis Nr. ( - ), vertės atitinkančią pinigų sumą – 4175 Eur (keturis tūkstančius vieną šimtą septyniasdešimt penkis eurus).

29Kaltinamajam V. S. skirtą kardomąją priemonę - dokumentų - vairuotojo pažymėjimo - paėmimą, panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

30Byloje voke esantį V. S. vairuotojo pažymėjimą, nuosprendžiui įsiteisėjus, perduoti Lietuvos Respublikos Valstybės įmonei „Regitra“.

31Paskirti V. S. baudžiamojo poveikio priemonę – draudimą naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones 1 (vieneriems) metams.

32Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Dainius Ročys, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos... 4. Teismas... 5. V. S. 2018-03-13 apie 14.35 val. pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 p.... 6. V. S. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir nurodė, kad... 7. Kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos, be jo paties visiško... 8. eismo įvykio vietos planu, iš kurio matyti transporto priemonės VW Golf... 9. Kauno apskrities VPK Kelių policijos valdybos eismo įvykių registravimo... 10. VTMT Toksikologijos laboratorijos specialisto išvadoje nurodyta, kad V. S.... 11. UAB „City bee solutions“ pažyma, kad automobilis, su kuriuo buvo padaryta... 12. Ištyręs baudžiamojoje byloje esančius įrodymus teismas daro išvadą, kad... 13. Konstatuotina, kad ikiteisminio tyrimo metu surinktų ir teismo posėdyje... 14. Kaltinamojo V. S. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad dėl... 15. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalies sankcijoje... 16. Kaltinamasis pareiškė prašymą atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės... 17. Skiriant bausmę V. S. atsižvelgtina į padaryto nusikaltimo pavojingumo... 18. Nusikaltimas padarytas tyčia, priskiriamas nesunkių nusikaltimų kategorijai.... 19. V. S. neteistas (b. l. 53), administracine tvarka baustas (b. l. 49-52), VšĮ... 20. Kadangi kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai, vadovaujantis Lietuvos... 21. Atsižvelgiant į padaryto nusikaltimo pobūdį, į tai, kad kaltinamasis... 22. Byloje nustatyta, kad kaltinamasis BK 281 straipsnio 7 dalyje numatytą... 23. Kardomoji priemonė - dokumento - vairuotojo pažymėjimo - paėmimas,... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 302... 25. V. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 26. Vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 dalimi, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę... 27. Įpareigoti V. S. per 12 (dvylika) mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo... 28. Vadovaujantis BK 72 straipsnio 5, 6 dalimis išieškoti iš V. S. 1/3... 29. Kaltinamajam V. S. skirtą kardomąją priemonę - dokumentų - vairuotojo... 30. Byloje voke esantį V. S. vairuotojo pažymėjimą, nuosprendžiui... 31. Paskirti V. S. baudžiamojo poveikio priemonę – draudimą naudotis specialia... 32. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...