Byla 2-386/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko V. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 9 d. nutarties, kuria pakeistas išieškotojas, civilinėje byloje Nr. 2-2371-467/2009 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kapitalo valda“ prašymą dėl išieškotojo pakeitimo Lietuvos Respublikos ūkinio teismo civilinėje byloje pagal ieškovo Litimpeks banko ieškinį atsakovams O. Aleksejevičiaus firmai, Kazlausko komercinei firmai dėl paskolos bei palūkanų išieškojimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Kapitalo valda“ kreipėsi į teismą su prašymu dėl išieškotojo pakeitimo, kuriuo prašė pakeisti išieškotoją LAB Litimpeks banką į naują išieškotoją UAB „Kapitalo valda“ vykdymo procese dėl Lietuvos Respublikos ūkinio teismo 1996 m. vasario 6 d. sprendimu priteistos 115 000 Lt sumos civilinėje byloje Nr. 1/277/1996 m. Nurodė, kad 2006 m. balandžio 24 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 146 LAB Litimpeks bankas perleido pareiškėjui reikalavimo teisę į skolininką O. Aleksejevičiaus firmą bei solidarų skolininką Kazlausko komercinę firmą ir kad reikalavimo teisės pagrindas yra 1995 m. birželio 29 d. paskolos sutartis Nr. 5-1008, 1995 m. birželio 29 laidavimo sutartis, 1995 m. birželio 30 d. terminuotas įsipareigojimas, Lietuvos Respublikos ūkinio teismo 1996 m. vasario 6 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 1/277/1996 m. ir 1996 m. liepos 30 d. vykdomasis raštas Nr. 1/277/1996 m.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. vasario 9 d. nutartimi nutarė tenkinti pareiškėjo UAB „Kapitalo valda“ prašymą dėl išieškotojo pakeitimo; pakeisti išieškotoją LAB Litimpeks banką į naują išieškotoją UAB „Kapitalo valda“ vykdymo procese dėl 115 000 Lt išieškojimo iš solidarių skolininkų O. Aleksejevičiaus individualios įmonės ir Kazlausko komercinės firmos.

5Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos ūkinio teismo išnagrinėtos civilinės bylos Nr.1/277/1996 duomenys patvirtina, jog Lietuvos Respublikos ūkinis teismas 1996 m. vasario 6 d. sprendimu tenkino ieškovo AB Litimpeks banko ieškinį ir priteisė ieškovui iš atsakovų O. Aleksejevičiaus firmos ir Kazlausko komercinės firmos solidariai 115 000 Lt skolos ir palūkanų; vykdomasis raštas išduotas 1996 m. liepos 30 d. Teismo teigimu, pareiškėjo UAB „Kapitalo valda“ kartu su prašymu dėl išieškotojo pakeitimo pateikta 2006 m. balandžio 24 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartis Nr.146 patvirtina, kad LAB Litimpeks bankas pareiškėjui UAB „Kapitalo valda“ perleido reikalavimo teisę į O. Aleksejevičiaus firmą pagal 1995 m. birželio 29 d. paskolos sutartį, 1995 m. birželio 29 d. laidavimo sutartį, terminuotą įsipareigojimą ir Lietuvos Respublikos ūkinio teismo išduotą vykdomąjį raštą byloje Nr.1/277/1996 m. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo pateikti dokumentai patvirtina jo prašymo pagrįstumą, aplinkybių, dėl kurių negalėtų būti pakeičiamas išieškotojas, teismas nenustatė, todėl pareiškėjo UAB „Kapitalo valda“ prašymas dėl išieškotojo pakeitimo tenkintinas.

6Teismas pažymėjo, jog skolininko V. K. atsiliepime nurodytos aplinkybės, kad Kazlausko komercinė firma yra likviduota, todėl nelaikytina atsakovu byloje ir skolininku vykdymo procese, yra teisiškai nereikšmingos, kadangi šioje byloje sprendžiamas klausimas dėl išieškotojo, o ne skolininko pakeitimo vykdymo procese. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos ūkinio teismo išnagrinėtos civilinės bylos Nr.1/277/1996 duomenys patvirtina, kad atsakovai O. Aleksejevičiaus firma ir Kazlausko komercinė firma yra solidarūs skolininkai, todėl, esant materialinių reikalavimo teisių perėmimui vieno iš skolininkų atžvilgiu, išieškotojo pakeitimas vykdymo procese yra galimas (CK 6.6 str.).

7Atskiruoju skundu skolininkas V. K. prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 9 d. nutarties dalį, kuria UAB „Kapitalo valda“ buvo patvirtinta išieškotoju iš Kazlausko komercinės firmos, ir klausimą išspręsti iš esmės – šią UAB „Kapitalo valda“ prašymo dalį atmesti. Apeliantas nurodo, kad teismas, leisdamas vykdyti išieškojimą iš nebeegzistuojančio juridinio asmens, pažeidė procesines teisės normas, reglamentuojančias teisių perėmimo patvirtinimą. Apeliantas pažymi, kad teismas nepagrįstai sudarė pagrindą priverstinai vykdyti išieškojimą, taikyti neigiamas turtines pasekmes tam asmeniui, kuris nebeturi prievolių pradiniam išieškotojui, t.y. ir naujajam išieškotojui. Apelianto teigimu, nepagrįstas leidimas vykdyti išieškojimą iš asmens, nebesančio skolininku, prilygsta teismo sprendimui, kuriuo ieškinys yra patenkinamas, atsakovui neturint prievolės ieškovui, todėl nepagrįsta teismo išvada, kad keičiant išieškotoją nėra svarbi kita prievolės šalis. Apeliantas pažymi, kad LAB Litimpeks bankas neperleido UAB „Kapitalo valda“ reikalavimo teisės į Kazlausko komercinę firmą, kadangi 2006 m. balandžio 26 d. sutarties sudarymo metu šios teisės nebebuvo, be to, likviduotas juridinis asmuo nebėra proceso šalis, todėl jo atžvilgiu negalimi jokie procesiniai veiksmai, įskaitant ir išieškotojo šio asmens atžvilgiu pakeitimą. Apeliantas pažymi, kad skundžiama teismo nutartis nepagrįsta ir dėl to, kad UAB „Kapitalo valda“ nepateikė įrodymų, patvirtinančių teisę reikalauti iš Kazlausko komercinės firmos teismo sprendimo vykdymo.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas UAB „Kapitalo valda“ prašo apeliacinės instancijos teismą skolininko V. K. atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 9 d. nutartį palikti nepakeistą. Pareiškėjas pažymi, kad LAB Litimpeks bankas perleido visas pagal Lietuvos Respublikos ūkinio teismo išduotą vykdomąjį raštą byloje Nr. 1/277-1996 m. turėtas teises pareiškėjui UAB „Kapitalo valda“, todėl teismas pagrįstai pakeitė išieškotoją LAB Litimpeks banką naujuoju išieškotoju UAB „Kapitalo valda“.

9Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 9 d. nutartis paliktina nepakeista.

10CPK 596 straipsnio pirmoji dalis numato, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, jeigu fizinis asmuo miršta, jeigu reorganizuojamas ar likviduojamas juridinis asmuo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais.

11Lietuvos Respublikos ūkinio teismo išnagrinėtos civilinės bylos Nr.1/277/1996 duomenys patvirtina, kad Lietuvos Respublikos ūkinis teismas 1996 m. vasario 6 d. sprendimu tenkino ieškovo AB Litimpeks banko ieškinį ir priteisė ieškovui iš atsakovų O. Aleksejevičiaus firmos ir Kazlausko komercinės firmos solidariai 115 000 Lt sugrąžinti paskolai ir palūkanų. Minėtos bylos duomenys patvirtina, kad vykdomasis raštas išduotas 1996 m. liepos 30 d. Į bylą pateiktos Vilniaus apygardos teismo patvirtintos 2006 m. balandžio 24 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties Nr. 146 turinys patvirtina, kad LAB Litimpeks bankas perleido UAB „Kapitalo valda“ reikalavimo teisę į O. Aleksejevičiaus firmą pagal 1995 m. birželio 29 d. paskolos sutartį, 1995 m. birželio 29 d. laidavimo sutartį, terminuotą įsipareigojimą ir Lietuvos Respublikos ūkinio teismo 1996 m. liepos 30 d. išduotą vykdomąjį raštą byloje Nr.1/277/1996 m. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į minėtą reikalavimo teisių perleidimo sutartį, išsprendė išieškotojo vykdymo procese pakeitimo klausimą. Apelianto teigimu, išieškotojo vykdymo procese pakeitimas nagrinėjamu atveju yra negalimas, kadangi nebėra solidariojo skolininko – Kazlausko komercinės firmos. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu šio atskirojo skundo argumento, kadangi vieno iš skolininkų įmonės pabaiga pagal CPK 596 straipsnio reikalavimus nėra pagrindas atsisakyti pakeisti išieškotoją vykdymo procese. Teisėjų kolegija pažymi, kad kai prievolėms įvykdyti neužtenka neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens turto už jo civilines prievoles atsako juridinio asmens dalyvis (CK 2.50 str. 4 d.).

12Teisėjų kolegija taip pat nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad skundžiama teismo nutartis nepagrįsta dėl to, kad UAB „Kapitalo valda“ nepateikė įrodymų, patvirtinančių teisę reikalauti iš Kazlausko komercinės firmos teismo sprendimo vykdymo. Kaip jau minėta UAB „Kapitalo valda“ pateikė teismui Vilniaus apygardos teismo patvirtintą 2006 m. balandžio 24 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kuria LAB Litimpeks bankas perleido UAB „Kapitalo valda“ reikalavimo teisę į O. Aleksejevičiaus firmą pagal 1995 m. birželio 29 d. paskolos sutartį, 1995 m. birželio 29 d. laidavimo sutartį, terminuotą įsipareigojimą ir Lietuvos Respublikos ūkinio teismo 1996 m. liepos 30 d. išduotą vykdomąjį raštą byloje Nr.1/277/1996 m. bei pateikė teismui Lietuvos Respublikos ūkinio teismo 1996 m. vasario 6 d. sprendimo nuorašą. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos Respublikos ūkinio teismo 1996 m. vasario 6 d. sprendimu buvo priteista ieškovui AB Litimpeks bankui iš atsakovų O. Aleksejevičiaus firmos ir Kazlausko komercinės firmos solidariai 115 000 Lt sugrąžinti paskolai ir palūkanų, sprendžia, kad UAB „Kapitalo valda“ pateikė įrodymus, patvirtinančius teisę reikalauti iš Kazlausko komercinės firmos teismo sprendimo vykdymo.

13Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas pakeisti ar panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 9 d. nutartis paliktina nepakeista.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

15Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai