Byla A6.-399-971/2018

1Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Kristina Sušinskaitė, sekretoriaujant Odetai Krasauskienei, dalyvaujant pareiškėjo UAB „Talša“ atstovui R. J., administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui K. Š.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje K. Š., a. k. ( - ) spec. vidurinio išsilavinimo, vedęs, gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), MB „( - )“ vadovas, traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 120 straipsnio 1 dalį.

3Teismas

Nustatė

4administracinio nusižengimo byla pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 120 straipsnio 1 dalį K. Š. iškelta pagal UAB „( - )“ pareiškimą. Pareiškime nurodyta, kad MB „( - )“ atžvilgiu vykdomas išieškojimas antstolio Vaido Drungilo kontoroje pareiškėjo UAB „( - )“ naudai pagal 2018-01-29 Telšių apylinkės teismo išduotą teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. eL2-1265-1037/2018 dėl 793,49 Eur skolos, 6 procentų metinių palūkanų ir 10 Eur bylinėjimosi išlaidų, tačiau antstolis iki šiol jokios sumos neišieškojo. Be to, MB „( - )“ yra skolinga 842,06 Eur Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, MB „( - )“ dirbančiųjų vidutinis atlyginimas yra tik 209,37 Eur, todėl laiko, kad MB „( - )“ yra nemoki įmonė. K. Š., būdamas MB „( - )“ vadovu, nevykdo pareigos pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo MB „( - )“ ir šiais veiksmais kaltinamas padaręs administracinį nusižengimą, numatytą ANK 120 straipsnio 1 dalyje.

5Teismo posėdžio metu pareiškėjo UAB „( - )“ atstovas R. J. pareiškimą palaikė ir nurodė, kad yra pagrindas K. Š. taikyti administracinę atsakomybę, kadangi, nors antstolis skolą ir išieškojo, tačiau įmonė veiklos nevykdo, visas įmonės turtas įkeistas hipotekos kreditoriui, įmonė turi skolų darbuotojams, darbo užmokestis nedidelis. Mano, jog reikia stabdyti tokią veiklos praktiką kuo ankstesnėje stadijoje.

6Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo K. Š. kaltės nepripažino ir parodė, kad ši byla – tai „užsakomasis farsas“, pripažino, kad MB „( - )“ finansinė situacija nėra gera – įmonė šiuo metu veikos nevykdo, kadangi dėl teisminių ginčų areštuotos įmonės sąskaitos, naujų sutarčių nepasirašinėja, tačiau vyksta derybos su užsakovu ir gruodžio mėn. tikisi gauti didelį užsakymą. Skolos kreditoriams yra dengiamos, hipotekos kreditoriui – bankui yra mokama. MB „( - )“ turi tiek debitorių, tiek kreditorių, pagrindo kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo nemato.

7Administraciniu nusižengimu yra laikoma uždrausta kaltininko padaryta pavojinga veika (veikimas arba neveikimas), atitinkanti administracinio nusižengimo, už kurį numatyta administracinė nuobauda, požymius (ANK 5 straipsnio 1 dalis). ANK 120 straipsnio 1 dalis numato administracinę atsakomybę už kreditorių teisių pažeidimą – kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos pažeidimą, pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikimą ar pavėluotą pateikimą teismui, kreditorių susirinkimų nesušaukimą įstatymuose numatytais atvejais.

8Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „( - )“ prašo patraukti K. Š. administracinėn atsakomybėn už tai, kad jis, būdamas MB „( - )“ vadovu, nevykdo pareigos pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo MB „( - )“, kuri, pareiškėjo nuomone, yra nemoki.

9Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (2001 m. kovo 20 d. Nr. IX-216) (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

10Iš 2017-12-31 MB „( - )“ balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad bendrovės turtas finansiniais 2017 m. sudarė 194372 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 99066 Eur (per vienerius metus mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 64436 Eur + per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 34630 Eur), įmonė 2017 m. turėjo 95306 Eur nepaskirstyto pelno, ataskaitinių metų pelnas sudarė 3404 Eur (b. l. 69-70, 71). Iš 2018-07-31 MB „( - )“ balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad 2018-07-31 dienai įmonė turėjo turto iš viso už 175549 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 73372 Eur, įmonė nurodo šiais metais iki nurodytos datos turėjusi 6871 Eur pelno (b. l. 72-73, 74). Lyginant balansų duomenis matyti, kad MB „( - )“ skoliniai įsipareigojimai sumažėjo: kredito įstaigoms nuo 64436 Eur iki 51525 Eur, skolos tiekėjams nuo 30889 Eur iki 14598 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai nuo 3417 Eur iki 2688 Eur. Įmonė nurodo, kad 2018-07-31 dienai debitoriniai įsiskolinimai yra 13977,24 Eur, o kreditoriniai įsiskolinimai – 14597,93 Eur (b. l. 67).

11Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad dalis įmonės kreditorinių įsiskolinimų išieškoma per antstolius: antstolė Gintarė Mankevičienė vykdo išieškojimą UAB „( - )“ naudai, skolos likutis 2018-09-28 sudaro 2106,16 Eur (buvo 12363,99 Eur); antstolis Vaidas Drungilas vykdo išieškojimą UAB „( - )“ naudai dėl 2678,98 Eur skolos, taip pat vykdė išieškojimą pareiškėjo UAB „( - )“ naudai dėl 803,49 Eur skolos, tačiau bylos nagrinėjimo metu pastaroji skola buvo išieškota ir vykdomoji byla užbaigta (b. l. 46, 51, 66).

12K. Š. pripažįsta, kad įmonė šiuo metu veiklos nevykdo ir bendrovės finansinė situacija nėra gera, įmonės turimas turtas yra įkeistas ir areštuotas teismo bei antstolių (b. l. 53-55, 56-62), vyksta teisminiai ginčai (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose nagrinėjama civilinė byla Nr. L2-12880-251/2018), tačiau iš aukščiau aptartų duomenų negalima daryti išvados, kad įmonės įsiskolinimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Kaip matyti, įmonės įsiskolinimai tiek tiekėjams, tiek darbuotojams, tiek Sodrai (b. l. 11, 32, 75) sumažėjo, todėl nagrinėjamu atveju negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad MB „( - )“ yra nemoki ir jos vadovas K. Š. jau turi pareigą kreiptis dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo.

13Įvertinus išdėstytas aplinkybes, nenustačius, kad K. Š. veika (neveikimas) turi administracinio nusižengimo, numatyto ANK 120 straipsnio 1 dalyje, požymių, administracinio nusižengimo teisena nutrauktina (ANK 591 straipsnio 1 punktas).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 635 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2, 4 dalimis, 636, 637, 646 straipsniais, teismas

Nutarė

15administracinio nusižengimo teiseną K. Š. atžvilgiu dėl administracinio nusižengimo, numatyto ANK 120 straipsnio 1 dalyje, nutraukti.

16Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo nutarimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai