Byla 2-833-123/2012
Dėl kreditorių įtraukimo į kreditorių sąrašą ir jų finansinių reikalavimo patvirtinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė, sekretoriaujant Ievai Mockutei, dalyvaujant administratorės UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ įgaliotam asmeniui L. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi kreditorių V. U., S. K. (S. K.), G. B., S. K. prašymą dėl kreditorių įtraukimo į kreditorių sąrašą ir jų finansinių reikalavimo patvirtinimo

2R. D. IĮ bankroto byloje Nr. B2-360-125/2012,

Nustatė

3kreditoriai V. U., S. K., G. B. ir S. K. kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su prašymu dėl finansinių reikalavimų patvirtinimo R. D. IĮ bankroto byloje. Nurodė, jog skolininkė bankrutuojanti R. D. IĮ nėra įvykdžiusi jiems kreditinių įsipareigojimų.

42011-06-15 rašte R. D. IĮ administratorės UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ direktorė L. L. K. nurodė, jog bankroto administratorė neturi galimybių patikrinti, ar pagal 2007-08-15 ir 2010-01-03 paprastuosius vekselius R. D. tikrai gavo iš V. U. 2 000 000 Lt. Taip pat nurodo, jog negali įvertinti, ar kitos paskolos sutartys, sudarytos tarp kreditorių ir R. D., nėra niekinės, sudarytos tik dėl akių. Kadangi reiškiamų kreditinių reikalavimų suma yra labai didelė ir nėra aišku, ar kreditoriai turėjo reikalaujamas sumas bei buvo jas deklaravę įstatymų nustatyta tvarka, kreditinio reikalavimo patvirtinimo klausimą prašė spręsti teismo nuožiūra.

5Prašymas netenkintinas.

6Klaipėdos apygardos teismas 2010-09-29 nutartimi R. D. IĮ iškėlė bankroto bylą. Kreditorių finansiniai reikalavimai gali būti tvirtinami iki tol, kol teismas priima bankroto bylą nutraukti arba priima sprendimą dėl įmonės pabaigos (LR Įmonių bankroto įstatymo 26 str. 1 d.).

7Kreditoriai V. U., S. K., G. B. ir S. K. bendru 2011-06-03 pareiškimu prašo patvirtinti jų kreditinius reikalavimus (b. l. 12). Iš bylos duomenų nustatyta, kad V. U. savo 2 000 000 Lt reikalavimą grindžia 2007-08-15 ir 2010-01-03 paprastaisiais vekseliais, kuriuos pasirašė ir nurodytą sumą įsipareigojo grąžinti skolininkas R. D., visą vekselio sumos apmokėjimą laidavo R. D. IĮ (b. l. 13, 14). S. K. savo 205 000 Lt reikalavimą grindžia 2008-09-25 paskolos sutartimi sudaryta su R. D., galutinis paskolos grąžinimo terminas – 2008-12-25 (b. l. 15). G. B. savo 750 000 Lt reikalavimą grindžia 2007-09-14 paskolos sutartimi Nr. 1a, pagal kurią laidavo R. D. IĮ, galutinis paskolos grąžinimo terminas – 2010-01-01 (b. l. 16-17). S. K. savo 500 000 Lt reikalavimą grindžia su R. D. 2009-12-01 sudaryta paskolos sutartimi Nr. 20091201, pagal kurią laidavo R. D. IĮ, galutinis paskolos grąžinimo pagal šią sutartį terminas – 2010-12-01 (b. l. 18). Bankrutavusios R. D. IĮ administratorė teismui pateiktame 2011-06-15 rašte nurodė, jog neturi galimybių patikrinti, ar pagal 2007-08-15 ir 2010-01-03 paprastuosius vekselius R. D. tikrai gavo iš V. U. 2 000 000 Lt. Taip pat bankroto administratorė nurodė, jog jai prieinamomis priemonėmis negali įvertinti, ar tarp V. U., S. K., G. B., S. K. ir R. D. sudaryti sandoriai nėra niekiniai, sudaryti tik dėl akių.

8Kreditorių nurodomos prašomos patvirtinti kreditinių reikalavimų sumos yra labai didelės, be to, patvirtinus šiuos finansinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei, šie kreditoriai turėtų sprendžiamą balsą (b. l. 21). Kreditoriai savo finansiniams reikalavimams pagrįsti pateikė rašytinius įrodymus – R. D. ir laiduotojos R. D. IĮ pasirašytus vekselius bei paskolos sutartis. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad įmonės bankroto administratorė duomenų apie šiuos sandorius neturi ir jai prieinamomis priemonėmis negali įvertinti kreditorių nurodomų sandorių teisėtumo (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 10 p.).

9LR CPK 178 str. numato pareigą šalims įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus. Tačiau V. U., S. K., G. B. ir S. K. teismui nepateikė jokių kitų įrodymų, patvirtinančių, kad tarp kreditorių, R. D. ir bankrutavusios R. D. IĮ klostėsi pateiktais sandoriais grindžiami teisiniai santykiai. Taip pat byloje yra pateikta rašytinių įrodymų keliančių abejonę V. U. bei G. B. reikalavimų pagrįstumu. Iš byloje esančios R. D. 2008 m. sausio mėn. Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui pateiktos paraiškos kreditui gauti nustatyta, kad pareiškėjas nurodė neturintis jokių finansinių įsipareigojimų, nors V. U. nurodomas 2007-08-15 vekselis 1 200 000 Lt sumai bei G. B. nurodoma 2007-09-14 paskolos sutartis Nr. 1a 750 000 Lt sumai turėjo būti sudaryti iki šios paraiškos pateikimo (b. l. 71-74). Pažymėtina, kad mokėjimo terminas pagal V. U. išduotus 2007-08-15 bei 2010-01-03 vekselius suėjo 2010-08-15, tačiau byloje nepateikta duomenų, kad šie vekseliai buvo pateikti R. D. apmokėti LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme nustatytais terminais ir tvarka arba duomenų apie pinigų pagal vekselius perdavimo faktą. Be to, paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento (LR CK 6.870 str. 2 d.). Byloje nėra duomenų apie tai, ar nurodomų paskolos sutarčių pagrindu reikalaujamas pinigų sumas S. K., G. B. ir S. K. iš tiesų turėjo, taip pat šių pinigų realaus perdavimo R. D. faktą patvirtinančių įrodymų. Neįrodžius pinigų perdavimo fakto, teismui kyla pagrįsta abejonė dėl šių sutarčių galiojimo ir bankrutavusios įmonės, kaip laiduotojos, atsakomybės už sutartimis prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Atkreiptinas dėmesys, kad nėra duomenų, jog suėjus prievolių įvykdymo terminams, kreditoriai būtų kreipęsi į skolininką ar laiduotoją dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar kitaip gynę savo teises įstatymo nustatyta tvarka.

10Kreditoriai V. U., S. K., G. B. ir S. K. apie bylos nagrinėjimą viešame teismo posėdyje informuoti tinkamai (b. l. 122, 123, 135), tačiau į teismo posėdį neatvyko, papildomų įrodymų, pagrindžiančių savo reikalavimus, neteikė. Viešojo intereso įgyvendinimas bankroto byloje gali būti užtikrinamas tik tuo atveju, jei bankrutuojančios įmonės kreditoriais būtų pripažįstami teisėtą reikalavimo teisę turintys asmenys. Įvertinęs byloje surinktus rašytinius įrodymus bei atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad kreditorių V. U., S. K., G. B. ir S. K. reikalavimai įtraukti į bankrutavusios įmonės kreditorių sąrašą, patvirtinant jų nurodomo dydžio finansinius reikalavimus, nepagrįsti ir neįrodyti, todėl jų prašymas netenkintinas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

12prašymo netenkinti.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai