Byla 2-7035-641/2013
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo. Teismas, išnagrinėjęs bylą

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, pagal pareiškėjo V. J. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Bridų žemės ūkio bendrovei, Šiaulių rajono savivaldybei dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo. Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

2Pareiškėjas V. J. pateikė teismui pareiškimą nustatyti faktą, jog įgyjamosios senaties būdu yra įgijęs nuosavybės teisę į šį nekilnojamąjį turtą: Bridų g. 59, Bridų k., Šiaulių r., 137,96 kv. m. ploto, patalpą, plane pažymėtą 16G1p, unikalus Nr. ( - ), esančią pastate, kurio unikalus Nr. ( - ); Bridų g. 55, Bridų k., Šiaulių r., 43,91 kv. m. ploto, patalpą, plane pažymėtą 5G2p, unikalus Nr. ( - ), esančią pastate, kurio unikalus Nr. ( - ); Bridų g. 63, Bridų k., Šiaulių r., 118,80 kv. m. ploto, patalpą, plane pažymėtą 15Glp, unikalus Nr. ( - ), esančią pastate, kurio unikalus Nr. ( - ); Bridų g. 63, Bridų k., Šiaulių r., 22,10 kv. m. bendro ploto dvi patalpas, plane pažymėtas I5G1p, unikalus Nr. ( - ), esančias pastate, kurio unikalus Nr. ( - ).

3Suinteresuotas asmuo Šiaulių rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriuo prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra ir V. J. prašymui neprieštarauja (69-70 b. l.).

4Suinteresuotas asmuo Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriuo prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra ir sutinka su pareiškėjo pareiškime išdėstytais reikalavimais, nes Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 4.68 str. 1 d. nustatytas 10 metų terminas jau suėjo, todėl laikytina, jog įvykdyta įstatyme nustatyta sąlyga daiktą 10 metų valdyti atvirai. Nurodo, jog valstybinėje mokesčių inspekcijoje nėra užvesta bylų dėl pareiškime minimo nekilnojamojo turto pripažinimo bešeimininkiu (73 b. l.)

5Specialiame interneto tinklapyje paskelbus, kad V. J. pateikė teismui pareiškimą nustatyti faktą, kad jis pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą: Bridų g. 59, Bridų k., Šiaulių r., 137,96 kv. m. ploto, patalpą, plane pažymėtą 16G1p, unikalus Nr. ( - ), esančią pastate, kurio unikalus Nr. ( - ); Bridų g. 55, Bridų k., Šiaulių r., 43,91 kv. m. ploto, patalpą, plane pažymėtą 5G2p, unikalus Nr. ( - ), esančią pastate, kurio unikalus Nr. ( - ); Bridų g. 63, Bridų k., Šiaulių r., 118,80 kv. m. ploto, patalpą, plane pažymėtą 15Glp, unikalus Nr. ( - ), esančią pastate, kurio unikalus Nr. ( - ); Bridų g. 63, Bridų k., Šiaulių r., 22,10 kv. m. bendro ploto dvi patalpas, plane pažymėtas I5G1p, unikalus Nr. ( - ), esančias pastate, kurio unikalus Nr. ( - ), iki teismo posėdžio dienos valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas nėra ginčijamas.

6Pareiškimas tenkintinas visiškai (CK 4.68 - 4.71 str.).

7Teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 444 str. 1 d.). Iš Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašų, VĮ Registrų centro 2013-01-17 sprendimų Nr. (8.6.13)R-76, Nr. KDT-96 ir VĮ Registrų centro 2013-08-28 rašto matyti, jog duomenų apie nekilnojamojo turto - Bridų g. 59, Bridų k., Šiaulių r., 137,96 kv. m. ploto, patalpą, plane pažymėtą 16G1p, unikalus Nr. ( - ), esančią pastate, kurio unikalus Nr. ( - ); Bridų g. 55, Bridų k., Šiaulių r., 43,91 kv. m. ploto, patalpą, plane pažymėtą 5G2p, unikalus Nr. ( - ), esančią pastate, kurio unikalus Nr. ( - ); Bridų g. 63, Bridų k., Šiaulių r., 118,80 kv. m. ploto, patalpą, plane pažymėtą 15Glp, unikalus Nr. ( - ), esančią pastate, kurio unikalus Nr. ( - ); Bridų g. 63, Bridų k., Šiaulių r., 22,10 kv. m. bendro ploto dvi patalpas, plane pažymėtas I5G1p, unikalus Nr. ( - ), esančias pastate, kurio unikalus Nr. ( - ), - įregistravimą Nekilnojamojo turto registre nėra (7, 8, 41-46, 55, 56-61 b. l.). Iš Šiaulių rajono savivaldybės administracijos raštų matyti, jog pastatai unikalus Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), esantys Bridų k., Šiaulių r., nėra įtraukti į bešeimininkių statinių sąrašą, duomenų, kad minėti pastatai būtų savavališka statyba, nėra (39, 71 b. l.). Pareiškėjas nurodo, jog 1992 m. Bridų žemės ūkio įmonė jam, kaip išeinančiam ūkininkauti asmeniui ir turinčiam 85,3 ha žemės, išmokėjo 171000 investicines ir žemės ūkio išmokas bei perleido nuosavybės teisėmis 4 garažus Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), esančius Bridų k., Šiaulių r., tačiau notarinė turto perleidimo sutartis nebuvo sudaryta, ko pasekoje, nuo 1992 m. nepertraukiamai ir atvirai šias patalpas valdė, atliko patalpų inventorizaciją. Byloje esančios 1992-04-27 akto, Bridų žemės ūkio įmonės rašto, Fizinių asmenų grupės, įsigijusios ūkininkų komplektą perkant natūra, sąrašo kopijos patvirtina pareiškėjo nurodytus argumentus, jog 1992 m. Bridų žemės ūkio įmonė V. J. ir kitiems ūkininkams paskirstė privatizuojamą turtą (9, 10, 11 b. l.). Ginčo dėl pareiškėjo nurodytų faktinių aplinkybių byloje nėra. Minėti duomenų teismui leidžia pagrįstai manyti, jog pareiškėjas V. J. teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai nuo 1992 m., t. y. daugiau kaip 10 metų, kaip savą valdė šį nekilnojamąjį turtą - Bridų g. 59, Bridų k., Šiaulių r., 137,96 kv. m. ploto, patalpą, plane pažymėtą 16G1p, unikalus Nr. ( - ), esančią pastate, kurio unikalus Nr. ( - ); Bridų g. 55, Bridų k., Šiaulių r., 43,91 kv. m. ploto, patalpą, plane pažymėtą 5G2p, unikalus Nr. ( - ), esančią pastate, kurio unikalus Nr. ( - ); Bridų g. 63, Bridų k., Šiaulių r., 118,80 kv. m. ploto, patalpą, plane pažymėtą 15Glp, unikalus Nr. ( - ), esančią pastate, kurio unikalus Nr. ( - ); Bridų g. 63, Bridų k., Šiaulių r., 22,10 kv. m. bendro ploto dvi patalpas, plane pažymėtas I5G1p, unikalus Nr. ( - ), esančias pastate, kurio unikalus Nr. ( - ). CK nurodytų apribojimų nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį nėra, todėl pareiškėjos V. J. prašymas tenkintinas.

88,90 Lt teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (10 litų) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 1 d., 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355).

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu, 533 straipsniu, teismas

Nutarė

10Pareiškėjo V. J. pareiškimą tenkinti visiškai.

11Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. J., asmens kodas ( - ) pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą - Bridų g. 59, Bridų k., Šiaulių r., 137,96 kv. m. ploto, patalpą, plane pažymėtą 16G1p, unikalus Nr. ( - ), esančią pastate, kurio unikalus Nr. ( - ); Bridų g. 55, Bridų k., Šiaulių r., 43,91 kv. m. ploto, patalpą, plane pažymėtą 5G2p, unikalus Nr. ( - ), esančią pastate, kurio unikalus Nr. ( - ); Bridų g. 63, Bridų k., Šiaulių r., 118,80 kv. m. ploto, patalpą, plane pažymėtą 15Glp, unikalus Nr. ( - ), esančią pastate, kurio unikalus Nr. ( - ); Bridų g. 63, Bridų k., Šiaulių r., 22,10 kv. m. bendro ploto dvi patalpas, plane pažymėtas I5G1p, unikalus Nr. ( - ), esančias pastate, kurio unikalus Nr. ( - ).

12Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas nuosavybės teisėms į patalpas įteisinti.

13Nepriteisti teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai