Byla 2-351-834/2010
Dėl skolos priteisimo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Dirgėlienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovei D. Ž. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos (toliau- ŽŪM) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei D. Ž. bei prašė priteisti iš atsakovės 1170,30 Lt skolos už negrąžintas kompensacines išmokas, 120,05 Lt neapmokėtų palūkanų už laikotarpį nuo 2009-07-26 iki 2010-02-19, įskaitytinai, palūkanas, kurios skaičiuojamos nuo 2010-02-20 iki tos kalendorinės dienos, kurią gražintos lėšos visiškai susigrąžinamos nuo negražintos skolos sumos. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Sutinkamai su civilinio proceso kodekso reikalavimais ieškinys su visais jo priedais 2010-02-25 buvo išsiųstas atsakovei nurodant, kad atsakovė per 21 dieną nuo pranešimo įteikimo dienos, privalo pateikti teismui motyvuotą ir pagrįstą atsiliepimą į ieškinį. Iš teismui grąžintos pažymos matyti, kad atsakovė nurodytus dokumentus gavo 2010-03-02 d., tačiau per nurodytą terminą atsiliepimo nepateikė.

4Pagal LR CPK 142 str. 4 d., jeigu byloje negautas atsiliepimas į ieškinį, o ieškinyje yra pareikštas prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo, tai teismas, neinformuodamas dalyvaujančių byloje asmenų apie tokio sprendimo priėmimo laiką ir vietą, pasibaigus atsiliepimo į ieškinį pateikimo terminui, turi teisę iš karto priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas. Priimtinas sprendimas už akių.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje esančių įrodymų vertinimą. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad pagal 2007-06-14 d. paraišką tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60EB susijusios išmokos“, „Natura 2000 išmokos“ ir kompensacinėms išmokoms už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas 2007 m. gauti (toliau – paraiška) ieškovas atsakovei D. Ž. už 2007 metus išmokėjo 1187,39 Lt tiesioginių išmokų už pasėlius (b.l.6-10,11). Pagal Paraišką atsakovei taip pat buvo skirta 1170,30 Lt paramos suma pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves (mažiau palankios ūkininkauti vietovės)“ (toliau- MPŪV). Vadovaudamasis grąžintų lėšų, susidariusių įgyvendinant ES žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklėmis, ieškovas padengė atsakovės 19,04 Lt įsiskolinimą iš išmokų pagal MPŪV priemonę, kuris susidarė perskaičiavus paramos sumą bei išmokėjo likusią sumą – 1151,26 Lt (b.l.12). Kadangi atsakovė nesilaikė Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonių „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ ir „Natura 2000 išmokos“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr. 3D-151 (Žin., 2007, Nr. 41-1560), 5.5.5 punkto reikalavimo – ūkininkauti ar užsiimti žemės ūkio veikla mažiausiai 5 metus nuo pirmos gautos išmokos pagal MPŪV priemonę, ieškovas, remdamasis minėtų taisyklių 31.1 punktu reikalauja iš atsakovės grąžinti jai paskirtą paramą pagal MPŪV priemonę. Tačiau atsakovė prievolės nevykdė ir iki ieškovo nurodyto termino, kurį ieškovas nurodė 2009-06-25 d. rašte Nr. BRK–(3.82)-3093 „Dėl Jums išmokėtos paramos sugrąžinimo“ skolos negrąžino (b.l.13-14). Ieškovas patyrė nuostolių bei paskaičiavo palūkanas (b.l.15,16,17). Kadangi atsakovė D. Ž. gera valia prievolės nevykdė, todėl ieškovas kreipėsi į teismą ir prašo ieškinį patenkinti.

7Pagal LR CK 6.2 str. prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Įstatymas draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę arba vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Kaip nustatyta, atsakovė D. Ž. pažeidė LR žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr. 3D-151 (Žin., 2007, Nr. 41-1560), 5.5.5 punkto reikalavimą – ūkininkauti ar užsiimti žemės ūkio veikla mažiausiai 5 metus nuo pirmos gautos išmokos pagal MPŪV priemonę bei nevykdė prievolės grąžinti jai paskirtą paramą. Tokiu būdu, ieškovas patyrė nuostolių ir įgijo reikalavimo teisę atsakovės atžvilgiu (CK 6.249 str. 1 d.). Esant paminėtoms aplinkybėms, ieškovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM reikalavimas priteisti iš atsakovės 1170,30 Lt dydžio skolą už negrąžintas kompensacines išmokas bei 120,05 Lt neapmokėtų palūkanų, apskaičiuotų už laikotarpį nuo 2009-07-26 iki 2010-02-19 d. įskaitytinai yra pagrįstas ir ieškovas turi teisę reikalauti nurodytos sumos iš atsakovės. Remiantis išdėstytu, yra pagrindas taikyti civilinę atsakomybę atsakovės atžvilgiu ir 1170,30 Lt dydžio skola už negrąžintas kompensacines išmokas bei 120,05 Lt neapmokėtos palūkanos priteistinos iš atsakovės D. Ž. (CK 6.245 str. 1 d., CK 6.251 str. 1 d.).

8Kadangi atsakovė prievolės tinkamai ir nustatytais terminais prievolės neįvykdė, taip pat pagrįstas ieškovo reikalavimas, vadovaujantis grąžintų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių 13-14 punktais, priteisti iš atsakovės palūkanas, kurių dydis kiekvienam ketvirčiui nustatomas LR žemės ūkio ministro įsakymu ir skaičiuojamas nuo 2010 m. vasario 20 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintos lėšos visiškai susigrąžinamos, nuo negrąžintos skolos sumos.

9Teismas mano, jog pasitvirtinus byloje surinktų įrodymų visumai, yra pagrindas priimti tokį sprendimą.

10Iš atsakovės D. Ž. į valstybės biudžetą priteistinas 65 Lt žyminis mokestis, nuo kurio ieškovas atleistas pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 10 p.) bei 10,80 Lt teismo turėtų pašto išlaidų. (CPK 96 str.)

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 262 str., 285-287 str.,

Nutarė

12ieškinį patenkinti.

13Priteisti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos iš D. Ž.: 1170,30 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą septyniasdešimt litų 30 ct) skolą už negrąžintas kompensacines išmokas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves (mažiau palankios ūkininkauti vietovės)“, 120,05 Lt (vieną šimtą dvidešimt litų 05 ct) neapmokėtų palūkanų, apskaičiuotų už laikotarpį nuo 2009-07-26 iki 2010-02-19 d. įskaitytinai bei palūkanas, kurių dydis kiekvienam ketvirčiui nustatomas LR žemės ūkio ministro įsakymu ir skaičiuojamas nuo 2010 m. vasario 20 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintos lėšos visiškai susigrąžinamos, nuo negrąžintos skolos sumos.

14Priteistą skolą ir palūkanas pervesti į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sąskaitą (Nr. LT207300010084024685 „Swedbank“ AB, banko kodas 73000, langelyje „mokėjimo paskirtis“ nurodant numerį 7-1004316827-A1-1).

15Išieškoti iš atsakovės D. Ž. 10,80 Lt teismo turėtų pašto išlaidų ir 65 Lt žyminio mokesčio į valstybės biudžetą. (įmokos kodas 5660, sąsk.Nr. LT24 7300 0101 1239 4300)

16Išaiškinti, jog atsakovė D. Ž. šio sprendimo priimto už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

17Išaiškinti, jog atsakovė D. Ž. per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Anykščių rajono apylinkės teismui.

18Ieškovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos šį sprendimą per 30 dienų apeliaciniu skundu gali skųsti Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai