Byla e2S-4-661/2018

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB „EKRA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, ginančios viešąjį interesą, ieškinio atsakovui viešajai įmonei Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas dėl juridinio asmens pripažinimo neteisėtai įsteigtu, tretieji šios bylos asmenys: Lietuvos juriskonsultų asociacija, A. K., J. Š., akcinė bendrovė „EKRA“, uždaroji akcinė bendrovė „Aukštaitijos vandenys“ ir valstybės įmonė Turto bankas. Teismas

Nustatė

2

  1. Ieškovas, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti atsakovą neteisėtai įsteigtu juridiniu asmeniu nuo įregistravimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Registro tarnyboje momento; priimti sprendimą likviduoti juridinį asmenį VšĮ Vilniaus tarptautinį ir nacionalinį komercinį arbitražą; atsakovo likvidatoriumi skirti Vyriausybės įgaliotą instituciją – VĮ Turto banką. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 1 d. nutartimi ieškovui buvo nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti. Ieškovas pateikė patikslintą ieškinį.
  2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. kovo 15 d. nutartimi nutarė priimti ieškovo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, ginančios viešąjį interesą, patikslintą ieškinį atsakovui VšĮ Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas dėl juridinio asmens pripažinimo neteisėtai įsteigtu, tretieji šios bylos asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų: Lietuvos juriskonsultų asociacija, A. K., J. Š., akcinė bendrovė „EKRA“, uždaroji akcinė bendrovė „Aukštaitijos vandenys“ ir valstybės įmonė Turto bankas. Taip pat nutarė panaikinti trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, AB „EKRA“ ir UAB „Aukštaitijos vandenys“ procesinį teisinį statusą bei pašalinti AB „EKRA“ (į. k. 13424027) ir UAB „Aukštaitijos vandenys“ (į. k. 147104754) iš bylos.
  3. Teismas nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. kovo 1 d. nutartimi nustatė ieškovui terminą nurodyti, kokią įtaką į bylos nagrinėjimą įtrauktų trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, AB „EKRA“, UAB „Aukštaitijos vandenys“ teisėms ir pareigoms turės priimtas teismo sprendimas. Ieškovas nenurodė, kokią įtaką šių trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms turės priimtas teismo sprendimas. Teismui nenustačius tokių aplinkybių, teismas panaikintino AB „EKRA“, UAB „Aukštaitijos vandenys“ trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, procesinį teisinį statusą ir minėtus asmenis pašalino iš proceso (CPK 47 str. 5 d.).
  4. Trečiaisi asmuo AB „EKRA“ atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį dalyje dėl AB „Ekra“ pašalinimo iš šios civilinės bylos. Nurodo, kad tuo atveju, jeigu teismas šioje byloje pripažintų VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ neteisėtai įsteigta ir nuspręstų, kad ji turi būti likviduojama, natūralu, kad ši viešoji įstaiga ateityje nebegalėtų nagrinėti tarp AB „Ekra“ ir UAB „Aukštaitijos vandenys“ kylančių ginčų, kas savaime lemtų tarp šalių sudarytos arbitražinės išlygos negaliojimą. Tokie patys padariniai kiltų ir tuo atveju, jeigu teismas nors ir nepripažintų minimos viešosios įstaigos neteisėtai įsteigta, tačiau nustatytų, kad ji neturėjo ir neturi teisės organizuoti ir administruoti arbitražinių ginčų nagrinėjimo. Tai reiškia, kad šioje byloje priimtas teismo sprendimas turės tiesioginės įtakos pareiškėjos AB „Ekra“ teisinei padėčiai, kadangi nuo jo priklausys, kokiu būdu bus nagrinėjami AB „Ekra“ ir UAB „Aukštaitijos vandenys“ ginčai.
Apeliacinis procesas nutrauktinas.
  1. Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus galioja taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).
  2. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-08-04 nutartimi buvo nutarta perduoti Vilniaus apygardos teismo pirmininkui arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui spręsti klausimą dėl civilinės bylos Nr. e2-14055-820/2017 pagal ieškovo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, ginančios viešąjį interesą, patikslinto ieškinį atsakovui viešajai įmonei Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas dėl juridinio asmens pripažinimo neteisėtai įsteigtu, tretieji šios bylos asmenys: Lietuvos juriskonsultų asociacija, A. K., J. Š., valstybės įmonė Turto bankas, Lietuvos arbitražo asociacija ir D. J., perdavimo iš Vilniaus miesto apylinkės teismo kitam apylinkės teismui. Byla nagrinėjama Vilniaus rajono apylinkės teisme.
  3. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017-11-22 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-4613-647/2017 buvo nutarta pareiškėjo AB „EKRA“ pareiškimą dėl jo įtraukimo į civilinę bylą Nr. e2-4613-647/2017 (ieškovas Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, ginanti viešąjį interesą) trečiuoju asmeniu tenkinti, įtraukti AB „EKRA“ trečiuoju asmeniu byloje.
  4. Konstatavus, kad AB „EKRA“ į bylą yra įtrauktas trečiuoju asmeniu, t.y. iš esmės yra patenkintas trečiojo asmens AB „EKRA“ atskirajame skunde keliamas reikalavimas, tolimesnis apeliacijos procesas dėl AB „EKRA“ įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu šioje civilinėje byloje yra nutrauktinas (CPK 302 str., 315 str. 2 d. 3 p., 5 d.).
Vadovaudamasis CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str., teismas

Nutarė

3apeliacinį procesą, pradėtą pagal trečiojo asmens AB „EKRA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 15 d. nutraukti.

Proceso dalyviai