Byla 1-36-1000/2016
Dėl tokių kaltinamojo veiksmų patyrė 486,26Eur turtinę žalą.Šiais savo veiksmais M. N. padarė nusikalstamą veiką, numatytąBK 178 str. 4 d

1Pasvalio rajono apylinkės teismas,pirmininkaujant teisėjai Šarūnei Butkuvienei, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei A. M., dalyvaujant prokurorui G. K., kaltinamajam M. N., kaltinamojo gynėjui advokatui R. M., civilinio ieškovo AB „( - )“baudžiamojoje byloje atstovui nedalyvaujant,

2viešame teisiamajame posėdyjepagreitinto proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, M. N.,asmens ( - ) gim. ( - )Pasvalyje, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio išsilavinimo, išsituokęs, dirba UAB ( - ) ( - ), deklaruota gyv. vieta ( - ), faktinė gyvenamoji vieta ( - ), neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso(toliau – ir BK) 178 straipsnio 4 dalyje. Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3M. N. ( - ). apie 22.00 val., ( - ) teritorijoje,iš AB „( - )“) priklausančios komplektinės transformatorinės ( - )10/0,4 kV galios transformatoriaus TM-40, gamyklinis Nr. ( - ), turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, iš transformatoriaus išleido ir pagrobė 144 kg izoliacinės alyvos, o būtent,sudaužydamas tris 10 kV saugiklius, kurių bendra vertė 39,09 Eur, atjungė elektros tiekimą, atsuko alyvos išleidimo varžtą, ir iš transformatoriaus išleido ir pagrobė minėtą kiekį alyvos, kurios bendra vertė 161,28 Eur. Civilinis ieškovasnurodo, kad dėl tokių kaltinamojo veiksmų patyrė 486,26Eur turtinę žalą.Šiais savo veiksmais M. N. padarė nusikalstamą veiką, numatytąBK 178 str. 4 d.

4Kaltinamasis M. N. kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo prisipažino visiškai ir parodė, kad ( - )iš ( - )laukuose esančio elektros transformatoriuspavogė esančią alyvą. Buvo girdėjęs, kad ji tinkama pilti į dyzelinių automobilių kuro bakus ir naudoti kaip kurą. Planavo susipilti į savo automobilį ( - )ir ją naudoti, kadangi neturi pinigų nusipirkti kurui. Nusikaltimo darymo metu buvo pasiėmęs reguliuojamas reples KNIPEX, piltuvėlį bei 6 talpas po 20 litrų. Parodė, jog iš pradžių išdaužė saugiklius, kad atjungtų elektros srovę. Tada atsineštomis reguliuojamomis replėmis atsuko talpos varžtą ir į atsineštas talpas prisileido alyvos. Iš viso prisileidodaugiau kaip 100 litrų. Dalis alyvos ištekėjo ant žemės. Talpas susinešė į automobilį ir viską parsivežė į sodybą Petrovkos kaime. Ryte į sodybos kiemą atvažiavo policijos pareigūnai dėl jo padaryto nusikaltimo. Jiems paklausus apie alyvos vagystę, prisipažino ją pavogęs ir parodė kur susidėjo talpas su alyva. Dėl tokių savo veiksmų gailisi.

5Kaltinamajam pageidaujant, prokurorui sutinkant, byloje atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, toliau – BPK 273 str. 1 d., 291 str.).

6M. N. savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje, parodė, kaip pavogė alyvą iš transformatorinės (b. l. 71-76).

7Be M. N. prisipažinimo, jo kaltė visiškai įrodyta bylos įrodymais – liudytojo parodymais, rašytine bylos medžiaga, kurie tirti BPK 273 str. tvarka.

8Liudytojas V. C. tyrimo metu parodė, kad ( - )buvo namuose savo sodyboje, adresu ( - )22.22 val. sodyboje dingo elektra, jis paskambino į elektros tinklų avarinę tarnybą, budintis darbuotojas paprašė nuvažiuoti į elektros transformatorių ir pažiūrėti, ar ten kas nenutiko. Jis nuvažiavo iki transformatoriaus ir prie jo pamatė sniege avalynės pėdsakus. Suprato, kad iš transformatoriaus gali būti išleista alyva. Jis apie tai vėl pranešė elektros tinklų darbuotojams. Transformatorinė aptarnauja dvi sodybas (b. l. 53-54).

9( - )įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad iš transformatorinės ( - )išleista alyva, jos prilaistyta ant žemės, užfiksuoti avalynės pėdsakai sniege bei transporto priemonės vėžės netoli transformatorinės (b. l. 14-17).

10( - ) atlikta papildoma įvykio vietos apžiūra. Jos metu nuo transformatorinės, kur buvo užfiksuotos padangų protektoriaus vėžės, buvo pareigūnų sekta vėžėmis keliu, per lauką iki sodybos, kur kieme pastebėtas automobilis ( - ). Kieme matyti išmindžiotas takelis sniege link sandėliuko. Sandėliukas nerakintas. Sandėliuko viduje rastos 6 plastikinės talpos su viduje esančiu skysčiu, panašiu į izoliacinę alyvą. Apžiūros metu paimtos 6 talpos po 20 l su skysčiu, piltuvas, replės, kurie priduoti saugojimui į Panevėžio AVPK Pasvalio r. PK reikšmingų ikiteisminiam tyrimui daiktų saugyklą (b. l. 25-26).

11( - )apžiūros protokole užfiksuota, kad paimti daiktai buvo apžiūrėti, pasverti. Bendras visų talpų su skysčiu (izoliacine alyva) svoris – 118,60 kg (b. l. 48-50).

12Kaltinamojo M. N. veiksmai pagal BK 178 str. 4 d. kvalifikuoti tinkamai, kadangi jis ( - )., apie 22.00 val., ( - )teritorijoje,iš AB „( - )) priklausančios komplektinės transformatorinės, turėdamastikslą,sudaužydamas tris 10 kV saugiklius, atjungė elektros tiekimą, atsuko alyvos išleidimo varžtą ir iš transformatoriaus išleido bei pagrobė144 kg izoliacinės alyvos, kurios bendra vertė 161,28 Eur. Vadovaujantis 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusios BK 190 str. 1 d. redakcijos (2014-12-18 įstatymo Nr. XII-1481 redakcija) nedidelės vertės turto vertė nustatyta nuo 3 MGL (112,98 Eur) iki 5 MGL (188,30 Eur) dydžio sumos. M. N. izoliacinės alyvos vertė 161,28 Eur, tad laikytina, kad pagrobtas svetimas nedidelės vertės turtas.

13Įvertinus visus įrodymus, ištirtus šioje baudžiamojoje byloje, tai yra M. N. parodymus bei byloje esančius ir teismo posėdžio metu ištirtus kitus įrodymus, teismas daro išvadą, kad M. N. kaltė dėl padarytos nusikalstamos veikos įrodyta visiškai, veika teisingai kvalifikuota pagal BK 178 str. 4 d.

14M. N. atsakomybęlengvinanti aplinkybė, kad kaltu prisipažįsta visiškai ir nuoširdžiai gailisi(BK 59 str. 1 d. 2 p.). M. N. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

15Skiriant M. N. už padarytą nusikalstamą veiką, teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis visiškai prisipažino padaręs jam inkriminuotą nusikalstamą veiką, padarė baudžiamąjį nusižengimą (BK 12 str.),įbaudžiamąją atsakomybę lengvinančiąaplinkybę, sunkinančių aplinkybių nebuvimą, į padarytos veikos pavojingumo nuosavybei ir turtiniams interesams laipsnį, į kaltės formą bei rūšį, į padarytosnusikalstamosveikos motyvus bei tikslus, į nusikalstamos veikos stadiją, į kaltinamojo asmenybę (BK 54 str. 1, 2 d.): M. N. (b.l. 77); 1 metų laikotarpyje baustas administracine tvarka (b. l. 78-79),psichoneurologinėje ir narkologinėje įskaitose neregistruotas (b. l. 81), yra dirbantis, žada atlyginti padarytą materialinį nuostolį.

16Įvertinus visas reikšmingas bausmės skyrimui aplinkybes, teismui yra pagrindo manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus bausmę – baudą(BK 47 str.).Kadangi kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, jam skiriama bausmė, vadovaujantis BK 641 str. 1-2 d., mažintina vienu trečdaliu.

17Byloje civilinio ieškovo AB „( - )“ pareikštas civilinis ieškinys (b.l. 113-114) 486,26 Eur sumai.Atsižvelgiant į tai, kad nusikaltimu padaryta žala turi būti visiškai atlyginta, kaltinamasis visiškai pripažino civilinį ieškinį, ieškinys tenkinamas visiškai.

18Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti –6 plastikinės talpos su izoliacine alyva (118,60 kg), piltuvas, 1 vnt., replės KNIPEX, 1 vnt., perduoti saugoti į Panevėžio apskrities VPK Pasvalio r. policijos komisariato daiktų saugyklą, nuosprendžiui įsiteisėjus naikintini.

19Pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas, susidariusias dėl būtino gynėjo dalyvavimo, o atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėtį, gali šių išlaidų kaltinamajam nepriteisti ar jų dydį sumažinti (BPK 106 str. 2 d.). Kaltinamajam gynėjas šioje byloje buvo paskirtas BPK 51 str. 1 d. 9 p., kuris numato, kad gynėjo dalyvavimas būtinas, kai byla nagrinėjama pagreitinto proceso tvarka. Taigi šioje byloje gynėjo dalyvavimas buvo būtinas, nepriklausomai nuo nuteistojo valios, jo gynybinės pozicijos, procesinio elgesio ar gynėjo dalyvavimo realaus poreikio. Todėl esant šioms aplinkybėms, valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos iš kaltinamojo nepriteisiamos.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 straipsniu, 303 straipsnio 2 dalimi, 4 dalimi, 304 straipsniu, 305 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, 5 dalimi, 308 straipsniu, teismas

Nutarė

21M. N., asmens kodas ( - )pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso178 straipsnio 4 dalyje, ir skirtijam 18 MGL (677,88Eur) baudą.

22Vadovaujantis Lietuvos Respublikosbaudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1dalimi, 2 dalimi, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu bei galutinę bausmę paskirti 12 MGL (451,92Eur) baudą.

23AB „( - )“ 486,26Eur civilinį ieškinį tenkinti visiškai.

24Įpareigoti M. N. per 2 (du) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlygintiAB „( - )“ padarytą 486,26 Eur turtinę žalą.

25Nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti M. N. paskirtą kardomąją priemonę – dokumento paėmimą,ir grąžinti M. N. dokumentą – pasą Nr. ( - ).

26Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti –6 plastikines talpas su izoliacine alyva (118,60 kg), piltuvą, 1 vnt., reples KNIPEX, 1 vnt., perduotus saugoti į Panevėžio apskrities VPK Pasvalio rajono policijos komisariato daiktų saugyklą pagal 2016-01-08 kvitą B, serija BBB Nr. 048983, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

27Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Pasvalio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Pasvalio rajono apylinkės teismas,pirmininkaujant teisėjai Šarūnei... 2. viešame teisiamajame posėdyjepagreitinto proceso tvarka išnagrinėjo... 3. M. N. ( - ). apie 22.00 val., ( - ) teritorijoje,iš AB „( - )“)... 4. Kaltinamasis M. N. kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo prisipažino... 5. Kaltinamajam pageidaujant, prokurorui sutinkant, byloje atliktas sutrumpintas... 6. M. N. savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje, parodė, kaip... 7. Be M. N. prisipažinimo, jo kaltė visiškai įrodyta bylos įrodymais –... 8. Liudytojas V. C. tyrimo metu parodė, kad ( - )buvo namuose savo sodyboje,... 9. ( - )įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad iš... 10. ( - ) atlikta papildoma įvykio vietos apžiūra. Jos metu nuo... 11. ( - )apžiūros protokole užfiksuota, kad paimti daiktai buvo apžiūrėti,... 12. Kaltinamojo M. N. veiksmai pagal BK 178 str. 4 d. kvalifikuoti tinkamai,... 13. Įvertinus visus įrodymus, ištirtus šioje baudžiamojoje byloje, tai yra M.... 14. M. N. atsakomybęlengvinanti aplinkybė, kad kaltu prisipažįsta visiškai ir... 15. Skiriant M. N. už padarytą nusikalstamą veiką, teismas atsižvelgia į tai,... 16. Įvertinus visas reikšmingas bausmės skyrimui aplinkybes, teismui yra... 17. Byloje civilinio ieškovo AB „( - )“ pareikštas civilinis ieškinys (b.l.... 18. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti –6 plastikinės... 19. Pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 21. M. N., asmens kodas ( - )pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką,... 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikosbaudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1dalimi,... 23. AB „( - )“ 486,26Eur civilinį ieškinį tenkinti visiškai.... 24. Įpareigoti M. N. per 2 (du) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos... 25. Nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti M. N. paskirtą kardomąją priemonę... 26. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti –6 plastikines... 27. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...