Byla I-4613-561/2007
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Kaminskas, susipažinęs su UAB „Ekolita“ skundu dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2teisme 2007-01-02 gautas UAB „Ekolita“ skundas, kuriuo prašoma panaikinti LR Ūkio ministerijos sprendimą, įformintą 2006-11-27 raštu Nr. (36.13-92)-3-7178 „Dėl paraiškos Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinei paramai gauti Nr. BPD04-ERPF-3.1.1-02-05/0159“, ir įpareigoti LR Ūkio ministeriją, kad pastaroji per teismo nuožiūra nurodytą protingą terminą priimtų sprendimą įpareigoti VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą pakartotinai svarstyti paraišką.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 str. 1 d. atitinkamos administracinių ginčų nagrinėjimo komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka, administraciniam teismui gali skųsti ginčo šalis, nesutinkanti su administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu. Tokiu atveju į administracinį teismą galima kreiptis per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos. Jei skundas pareikštas, praleidus skundo padavimo terminą, ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti, administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p.).

5Pareiškėja skundžia LR Ūkio ministerijos 2006-11-27 sprendimą Nr. (36.13-92)-3-7178 „Dėl paraiškos Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinei paramai gauti Nr. BPD04-ERPF-3.1.1-02-05/0159“, kurį paštu gavo 2006-11-28 (pridėtas šį faktą patvirtinantis vokas). Todėl, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 str. 1 d., UAB „Ekolita“ skundą teismui galėjo pareikšti laikotarpyje nuo 2006-11-29 iki 2006-12-18 dienos, o pateikė tik 2007-01-02. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėja praleido terminą skundui paduoti, termino atnaujinti neprašo, todėl skundą priimti atsisakytina.

6Pažymėtina, kad pareiškėja skunde nurodo, jog prideda žyminio mokesčio kvitą, tačiau kvitas nebuvo pridėtas, todėl teismas atsisakydamas priimti skundą nesprendžia žyminio mokesčio grąžinimo klausimo.

7Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p.,

Nutarė

8atsisakyti priimi UAB „Ekolita“ skundą.

9Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pateikti Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, nurodant termino praleidimo priežastis ir pateikiant praleidimo priežastis patvirtinančius įrodymus. Kartu su prašymu atnaujinti terminą turi būti paduodamas skundas.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti UAB „Ekolita“.

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai