Byla 2A-2077-260/2015
Dėl rankpinigių ir nuostolių priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Buzelio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Virginijos Gudynienės ir Algimanto Kukalio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. M. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3023-192/2015 pagal ieškovės D. M. ieškinį atsakovui R. P. dėl rankpinigių ir nuostolių priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė D. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo R. P. 579,24 Eur (2000 Lt) rankpinigių, 434,43 Eur (1500 Lt) nuostolių, 1448,10 Eur (5000 Lt) neturtinei žalai atlyginti bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė internetiniame tinklalapyje rado atsakovo skelbimą dėl nuomojamos kaimo turizmo sodybos „( - )“. Telefonu kreipėsi į atsakovą dėl sodybos nuomos ir žodžiu suderino sutarties sąlygas, rašytinės sutarties pasirašyti negalėjo, kadangi ieškovė tuo metu buvo užsienyje. 2013 m. lapkričio 26 d. ieškovė su atsakovu pasirašė nuomos sutartį dėl patalpų nuomos laikotarpiui nuo 2014 m. liepos 5 d. 18.00 val. iki 2014 m. liepos 6 d. 15.00 val. Ieškovė nurodė, kad atsakovo pateiktoje rašytinėje sutartyje nebuvo nurodytos telefonu aptartos sutarties sąlygos, tačiau nepaisant to ji sutartį pasirašė. Ieškovė atsakovui dar 2013 m. spalio 5 d. pervedė 289,62 Eur (1000 Lt) dydžio rankpinigius. Nurodė, kad derybos su atsakovu dėl nuomos sutarties sąlygų buvo vedamos iki 2014 m. sausio mėnesio pabaigos, kuomet atsakovas nurodė, kad jokių sutarties sąlygų nekeis ir apskritai neleis ieškovei ar jos artimiesiems naudotis jo nuomojama patalpa. Ieškovė prašė atsakovo sugrąžinti sumokėtus rankpinigius, tačiau atsakovas atsisakė tai padaryti, motyvuodamas tuo, kad patalpų nuomos sutartis nenutraukta. Ieškovė nusprendė pasinaudoti atsakovo nuomojamomis patalpomis pagal sutartį ir 2014 m. birželio 30 d. apie savo sprendimą informavo atsakovą. Tačiau, nepaisant nuomos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir vedamų ilgalaikių derybų, atsakovas 2014 m. birželio 30 d., 2014 m. liepos 9 d. kreipėsi į policiją dėl šantažo, tuo sukeldamas ir gilindamas ieškovei moralinius išgyvenimus. Ieškovė nurodė, kad atsakovas pažeidė sutartinius įsipareigojimus ir nepateisino ieškovės teisėtų lūkesčių, vienašališkai nutraukė sutartį, o sutartyje nustatytu laiku, t. y. 2014 m. liepos 5 d. 18.00 val., atvykus į atsakovo nuomojamas patalpas ieškovės svečiams, šis jų neįleido, kadangi jos buvo išnuomotos kitiems asmenims. Ieškovė nurodė, kad nepaisant to, jog vykdė su atsakovu pasirašytą nuomos sutartį, tačiau siekdama, kad planuojama šventė įvyktų, tam pačiam laikotarpiui išsinuomojo ir kitas patalpas, dėl ko patyrė papildomas išlaidas. Atsakovas ieškovei nepranešė, kad patalpos jau išnuomotos kitiems asmenims, negrąžino neteisėtai gautų rankpinigių, tokiu elgesiu padarydamas jai turtinę ir neturtinę žalą. Ieškovė bandė kilusį ginčą spręsti taikiai, siuntė atsakovui pretenzijas, tačiau atsakovas į jas nereagavo ir jokios žalos neatlygino.

4II. Pirmosios instancijos teismo galutinio sprendimo esmė

5Kauno apylinkės teismas 2015 m. birželio 15 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės atsakovo naudai 200 Eur bylinėjimosi išlaidų, o taip pat 3 Eur išlaidų valstybei. Teismas nustatė, kad 2013 m. lapkričio 26 d. buvo sudaryta sodybos „( - )“ nuomos sutartis, kuri buvo užtikrinta 289,62 Eur (1000 Lt) rankpinigiais. Taip pat nustatė, kad sutartis nebuvo įvykdyta, ieškovės vestuvių šventė vyko kitoje vietoje. Dėl šių aplinkybių ginčo byloje nekilo. Byloje kilo ginčas dėl to, kas yra kaltas dėl sutarties neįvykdymo ir kuriai iš sutarties šalių taikytina sutartinė atsakomybė. Teismas nustatė, kad, esant sudarytai ir galiojančiai 2013 m. lapkričio 26 d. nuomos sutarčiai (dėl nuomojamų patalpų suteikimo ieškovei laikotarpiu nuo 2014 m. liepos 5 d. iki 2014 m. liepos 6 d.), 2014 m. sausio mėnesį ieškovė kreipėsi į atsakovą dėl šios sutarties nutraukimo, nurodydama, kad pasikeitė jos planai ir prašė grąžinti visą sumokėtų rankpinigių sumą 289,62 Eur (1000 Lt). Atsakovas sutiko grąžinti 144,81 Eur (500 Lt), tačiau su tuo nesutiko ieškovė. Teismas laikė, kad toks ieškovės reikalavimas prieštarauja tarp šalių sudarytai sutarčiai bei rankpinigių atliekamai funkcijai, kadangi ginčo sutarties 4.9 punktas aiškiai numatė, kad nuomininkui nutraukus sutartį, rankpinigiai nebus gražinami, nes jie atlieka nuomos sutarties užtikrinamąją funkciją. Teismas taip pat pripažino, jog byloje esantis ieškovės viešoje erdvėje išsakytas komentaras tik patvirtina, kad atsakovas prieš pasirašant sutartį detaliai supažindino ieškovę su sodybos nuomos sąlygomis, kadangi sutartis buvo pasirašyta, šios sąlygos ieškovei tiko. Teismas konstatavo, kad ieškovė su atsakovu sudarydama nuomos sutartį, prisiėmė neigiamų padarinių riziką, tuo tarpu atsakovas jokių sutartimi prisiimtų pareigų nepažeidė, todėl laikė, kad nėra pagrindo iš atsakovo ieškovei priteisti dvigubą rankpinigių sumą.

6III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

7Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

81. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles bei proceso betarpiškumo, įrodymų pakankamumo principus, neatskleidė bylos esmės, padarė nepagrįstas išvadas. Teismas neanalizavo sutarties sąlygų, nesigilino į ieškovės ir liudytojos R. Č. paaiškinimus, visiškai neanalizavo atsakovo elgesio vykdant sutartį.

92. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, neteisingai taikė materialinės teisės normas, nukrypo nuo suformuotos teisminės praktikos, padarė aiškią teisės normų taikymo ir aiškinimo klaidą ginčijamos sutarties pagrindu.

10Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas R. P. prašo apeliacinį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovės jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad skundas teisiškai nepagrįstas, neįrodytas, skunde klaidingai nurodytos faktinės bylos aplinkybės apie ginčo sutarties sudarymą. Mano, kad ieškovė iškraipo objektyvią tiesą ir procese elgiasi nesąžiningai. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pilnai išnagrinėjo faktines nuomos sutarties sudarymo aplinkybes, rašytinius įrodymus, šalių elgesį po nuomos sutarties sudarymo, įvertino susirašinėjimą elektroninėje erdvėje, išklausė liudytojų paaiškinimus ir pagrįstai pripažino, kad pati ieškovė nutraukė nuomos sutartį, o ne atsakovas.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinis skundas atmestinas.

13Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl nagrinėdamas apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimo, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdamas jo ribų.

14Apeliaciniu skundu yra ginčijamas Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimas, kuriuo ieškovės ieškinys dėl rankpinigių pagal nuomos sutartį priteisimo ir žalos atlyginimo atmestas.

15Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad 2013 m. lapkričio 26 d. tarp R. P. ir D. Č. (M.) buvo sudaryta nuomos sutartis, kuria sutarta, kad nuomotojas išnuomoja nuomininkei patalpas, turinčias 400 m2 bendro naudingo ploto, esančias adresu ( - ) „( - ), nuo 2014 m. liepos 5 d. 18.00 val. iki 2014 m. liepos 6 d. 15.00 val. Sutarties 4.9 punkte šalys susitarė, kad nuomininkui nutraukus sutartį, rankpinigiai negražinami, rankpinigiai už sodybos rezervaciją - 1000 Lt. Iš teismui pateikto išrašo iš A. M. banko sąskaitos matyti, kad R. P. 2013 m. spalio 5 d. buvo pervesta 1000 Lt suma, mokėjimo paskirtis nurodyta: „Rankpinigiai – D. Č. (M.) ir V. M. 2014 07 05“. d.“. Iš ieškovės pateikto santuokos liudijimo matyti, kad D. Č. (M.) ir V. M. susituokė 2014 m. liepos 5 d. Kauno miesto civilinės metrikacijos skyriuje. Byloje pateikta 2014 m. (be tikslesnės datos) sutartis, patvirtina, kad užsakovas - V. M. ir paslaugų teikėjas - poilsio sodyba „( - )“ sudarė paslaugų sutartį, kuria nuo 2014 m. liepos 5 d. 14.00 val. iki 2014 m. liepos 6 d. 14.00 val. išnuomota sodyba „( - )“.

16Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas apeliacinio skundo argumentus dėl netinkamo įrodymų vertinimo bei įrodymų nepakankamumo, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles bei priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014).

17Teisėjų kolegija, remdamasi bylos duomenimis, nustatė, jog apeliantė nepagrįstai teigia, kad ginčo sutartis nebuvo nutraukta ir dėl to, kad atsakovas jos nevykdė, taigi jis privalo ieškovei atlyginti atsiradusią turtinę ir neturtinę žalą. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, atsižvelgiant į byloje pateiktą ieškovės viešoje erdvėje išsakytą komentarą (b. l. 17), nėra pagrindo spręsti, kad ginčo sutartis nebuvo nutraukta. Teisėjų kolegija laiko, kad pati apeliantė savo komentare elektroninėje erdvėje patvirtina, kad ginčo nuomos sutartis buvo nutraukta būtent ieškovės iniciatyva likus keliems mėnesiams iki sutartyje nustatytos pasinaudojimo sodyba datos, kadangi pasitarus su vestuvių planuotojomis pasikeitė jos ir jos sutuoktinio planai, be to jos netenkino su atsakovu sudarytos sutarties sąlygos. Apeliantė pati nurodė, kad ji pranešė atsakovui apie sutarties nutraukimą ir prašė, kad jis jai grąžintų sumokėtą avansą. Vadovaujantis ginčo sutarties 4.9. punktu atsakovas tai padaryti atsisakė, tačiau geranoriškai nurodė, kad jeigu sodybą išnuomos kitiems žmonėms jis jai sugrąžins dalį rankpinigių. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad aplinkybę, jog apeliantė nutraukė su atsakovu sudarytą sutartį patvirtina ir tai, kad tam pačiam laikotarpiui sudarė kitą patalpų nuomos sutartį su poilsio sodyba „( - )“. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė byloje esančius įrodymus ir jų pagrindu pagrįstai sprendė, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai ir pačios ieškovės dėstomos aplinkybės patvirtina, kad apeliantė ginčo sutartį su atsakovu nutraukė 2014 metų žiemą, todėl atsakovas, vadovaudamasis nuomos sutarties 4.9. punktu, pagrįstai negrąžino ieškovei jos jam sumokėtų rankpinigių, o apeliantė, pasirašydama ginčo nuomos sutartį, turėjo įvertinti sutarties sąlygas ir įsipareigojimų nevykdymo padarinius.

18CPK 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymų saugomas interesas, o CPK 2 straipsnyje nurodyta, kad civilinio proceso tikslai – ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus. Tai reiškia, kad pateisinamas tik toks kreipimasis teisminės gynybos, kai yra būtina apginti pažeistą materialinę subjektinę teisę ar įstatymo saugomą interesą. Todėl kiekvieno teisminio ginčo nagrinėjimo atveju būtina nustatyti, ar konkrečiu atveju buvo ar nebuvo materialiosios subjektinės teisės ar įstatymo saugomo intereso pažeidimas, ar tą pažeidimą padarė konkretus asmuo ir kaip jis turėtų būti pašalintas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, negalima sutikti su ieškovės apeliaciniame skunde nurodytu argumentu, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė materialinės teisės normas, nukrypo nuo suformuotos teisminės praktikos, padarė aiškią teisės normų taikymo ir aiškinimo klaidą ginčijamos sutarties pagrindu, kadangi ieškovė iki nuomos sutartyje nurodytos datos vykdė visus savo prisiimtus įsipareigojimus. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgiant byloje esančius rašytinius įrodymus, nustatė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovei buvo žinoma apie sutarties nutraukimą, kadangi ji pati nurodė, kad dėl pasikeitusių jos ir jos sutuoktinio planų bei jiems pasitarus su vestuvių planuotoja, ji kreipėsi į atsakovą dėl sutarties nutraukimo, tam pačiam laikotarpiui, kuriam buvo sudaryta ginčo nuomos sutartis, sudarė patalpų nuomos sutartį su poilsio sodyba „( - )“. Atsižvelgiant į tai, apeliantės veiksmus vertinant kaip abiems šalims privalomo bendradarbiavimo ir kooperavimosi principų nesilaikymą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad nėra pagrindo laikyti, jog ginčo sutartis nebuvo nutraukta, arba, kad dėl paslaugų nesuteikimo kaltas atsakovas.

19Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog apeliacinio skundo motyvai nesudaro pagrindo panaikinti pagrįstą ir teisėtą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas galioti nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

20Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 3 Eur sumą, todėl pagal CPK 92 str. ir 96 str. 6 d. bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

21Atmetus apeliacinį skundą, iš atsakovo nepriteistinas ieškovės už apeliacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d., 3 d.).

22Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas prašo priteisti jam iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas. Byloje esantys įrodymai patvirtina atsakovo turėtas 200 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą (b. l. 91–92). Atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytų ribų (Rekomendacijų 8.11 punktas), yra pagrįstos, todėl atmetus apeliacinį skundą priteistinos atsakovui iš apeliantės (CPK 93 str., 98 str.).

23Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24apeliacinį skundą atmesti.

25Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

26Priteisti iš ieškovės D. M., asmens kodas ( - ) atsakovo R. P., asmens kodas ( - ) naudai 200 Eur (du šimtus eurų) bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

27Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė D. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš... 4. II. Pirmosios instancijos teismo galutinio sprendimo esmė... 5. Kauno apylinkės teismas 2015 m. birželio 15 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 6. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 7. Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m.... 8. 1. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, pažeidė įrodinėjimo ir... 9. 2. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, neteisingai taikė... 10. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas R. P. prašo apeliacinį skundą... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Apeliacinis skundas atmestinas.... 13. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 14. Apeliaciniu skundu yra ginčijamas Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 15... 15. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad 2013 m. lapkričio 26 d. tarp R.... 16. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas apeliacinio skundo argumentus... 17. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos duomenimis, nustatė, jog apeliantė... 18. CPK 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi... 19. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog apeliacinio skundo... 20. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 21. Atmetus apeliacinį skundą, iš atsakovo nepriteistinas ieškovės už... 22. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas prašo priteisti jam iš... 23. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. apeliacinį skundą atmesti.... 25. Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 26. Priteisti iš ieškovės D. M., asmens kodas ( - ) atsakovo R. P., asmens kodas... 27. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo....