Byla e2-18314-199/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant Vaigai Snieganaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Pastolių centras“ atstovui advokatui Andriui Būdvyčiui, nedalyvaujant atsakovo UAB „Vakonda group“ atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Pastolių centras“ ieškinį atsakovui UAB „Vakonda group“ dėl skolos priteisimo,

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 10764,21 Eur skolos, 378,63 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas savo ieškinyje nurodė, bei jo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad UAB „Pastolių centras“ ir atsakovas UAB „Vakonda group“ sudarė 2015-04-07 Įrangos nuomos sutartį Nr. 2015.04.07/01, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui duoti laikinai valdyti ir naudotis už užmokestį Sutartyje ir jos prieduose aptartą statybinę įrangą, o atsakovas įsipareigojo sumokėti šalių sutartą nuomos mokestį. Vykdydamos Sutartį, šalys pasirašė atitinkamus nuomojamos įrangos užsakymus. Nuomojama įranga atsakovui buvo perduota šalims pasirašant perdavimo aktus. Už išnuomotą įrangą ieškovas atsakovui apmokėjimui pateikė PVM sąskaitas – faktūras, išrašytas pagal Sutartį atsakovo mokėtinoms sumoms. Visos sąskaitos atsakovui buvo pateiktos Sutartyje nurodytu atsakovės elektroniniu paštu arba įteiktos asmeniškai pasirašytinai. Atsakovas nepareiškė ieškovui jokių pastabų nei dėl pateiktų sąskaitų, nei dėl Sutarties vykdymo. Atsakovo mokėjimai buvo atliekami nesilaikant Sutartyje nustatytų atsiskaitymo terminų, mokama suma niekuomet nebuvo pakankama, kad visiškai apmokėti visas einamuoju laikotarpiu atsakovo gautas PVM sąskaitas – faktūras. Dėl nurodytos priežasties palaipsniui kaupėsi ir didėjo atsakovo skola ieškovui. Ieškovo atstovas nuvyko į Sutartyje ir užsakymuose nurodytą nuomojamos įrangos laikymo ir naudojimo vietą ir nustatė eilę pažeidimų, apie ką informavo atsakovą, ragindamas šiuos pažeidimus ištaisyti. Kadangi atsakovas nesiėmė jokių veiksmų pažeidimams ištaisyti, ieškovo atstovas nuvyko į nuomojamos įrangos laikymo vietą ir pasiėmė pas atsakovą likusią savo įrangą. 2015-11-26 ieškovas pateikė atsakovui Tarpusavio įsiskolinimų suderinimo aktą, kuriame nurodyta skola sudaro 10764,21 Eur. Kadangi atsakovas su ieškovu laiku neatsiskaitė, ieškovas prašo priteisti ir 378,63 Eur delspinigių. Papildomai ieškovo atstovas pažymėjo, kad šalys buvo sutarusios transportavimo paslaugos mokestį ir transportavimo paslaugos už šį mokestį buvo pagrįstai atsakovui suteiktos. Pastolius atsakovas grąžindavo dalimis, dėl pastolių grąžinimo ir konkrečių kitų su tuo susijusių sąlygų ieškovo ir atsakovo atstovai susitardavo telefonu, t.y. atsakovo nurodytą konkrečią dieną ieškovas atsiųsdavo transporto priemonę, parinktą pagal tai, kokį kiekį pastolių atsakovas būdavo pasirengęs grąžinti ieškovui. Atsakovas pastolius pageidavo grąžinti atskirais penkiais vežimais, todėl už suteiktas transportavimo paslaugas ieškovas atsakovui apmokėjimui išrašė ir pateikė penkias PVM sąskaitas – faktūras. Pastolių gabenimo faktą įrodo pati aplinkybė, kad šie pastoliai buvo grąžinti ieškovei, o šią aplinkybę pagrindžia byloje pateikti rašytiniai įrodymai (penki atskiri grąžinimo aktai, kuriuose nurodytos su grąžinimu susijusios aplinkybės, grąžintų pastolių pavadinimai, kiekiai ir kiti duomenys). Dėl atsakovo netinkamo elgesio pastolių grąžinimas užtruko. Visus penkis gabenimus atlikę vežėjai susidūrė su gabenimo paslaugos suteikimo problemomis ir trikdžiais, sąlygotais atsakovo netinkamo elgesio. Pavyzdžiui, atsakovas savavališkai pergabeno pastolius iš užsakymuose nurodytų objektų, kuriuose šie pastoliai turėjo būti laikomi ir naudojami, į kitus objektus, kitose vietovėse. Dėl savavališko išardymo ir išgabenimo dalimis po skirtingus kelis objektus, ieškovo pastoliai buvo sumaišyti su kitų nuomotojų pastoliais, skirtingos ieškovo pastolių dalys atsirado skirtinguose keliuose objektuose, esančiuose skirtingose Kupiškio vietose. Atsakovui grąžinant pastolius ir juos pakraunant į atvykusias jų pasiimti transporto priemones, teko tikrinti, kurios detalės priklauso ieškovui, o kurios kitiems nuomotojams, o transporto priemonių vairuotojai dėl to patyrė prastovas. Be to, vietoje to, kad visus pastolius paimtų iš objektų, kuriuose jie turėjo būti laikomi ir naudojami, vairuotojams teko važinėti po visą Kupiškio miestelį (didelių gabaritų sunkiasvorės transporto priemonės turi teisę važiuoti tik tais keliais, kuriuose nenustatyti atitinkami apribojimai) ir skirtingas pastolių detales rinkti iš kelių skirtingų objektų, ne prie visų šių objektų buvo įmanoma laisvai ir netrukdomai privažiuoti pastolių surinkimas ir pakrovimas užtruko net keletą valandų, neskaitant 3 valandų trukmės jų gabenimo maršruto. Todėl ir transportavimo išlaidos paskaičiuotos už pastolių grąžinimą yra didesnės, nei už jų nuvežimą atsakovui.

6Atsakovo UAB „Vakonda group“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, pateikė prašymą bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant ir dėl sunkios finansinės padėties priteistos sumos mokėjimą išdėstyti 36 mėnesiams (2 tomas, b.l. 167).

72016-01-20 atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka (1 tomas, b.l. 152-156) . 2016-04-29 atsakovas pateikė į bylą buhalterinę pažymą, kurioje nurodė, kad pripažįsta 8609,36 Eur skolą už pastolių nuomą, tačiau už pastolių transportavimo juos išvežant paslaugas atsakovas sutiktų apmokėti tik 1028,50 Eur, t.y. tokią kainą, kokia buvo juos atvežant. Viso pripažįsta 9637,89 Eur skolą. (2 tomas, b.l. 149-150).

8Ieškinys tenkintinas.

9Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015-04-07 šalys sudarė Įrangos nuomos sutartį Nr. 2015.04.07/01, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui duoti laikinai valdyti ir naudotis už užmokestį Sutartyje ir jos prieduose aptartą statybinę įrangą, o atsakovas įsipareigojo sumokėti šalių sutartą nuomos mokestį. Šalių sudaryta sutartis numatė, kad įranga perduodama ir grąžinama šiuos veiksmus įforminant atitinkamais aktais (Sutarties 3.2. punktas). Šalys taip pat susitarė, kad atsakovas pats savo lėšomis ir pastangomis privalo pasiimti nuomojamą įrangą iš ieškovo (nuomotojo) arba, jeigu atsakovas pageidauja, kad nuomojamą įrangą jai pristatytų ieškovas, atsakovas privalo sumokėti šiuo tikslu suteiktas transportavimo paslaugas (Sutarties 3.3. punktas). Pareiga grąžinti nuomotą įrangą taip pat tenka atsakovui (nuomininkui), (Sutarties 3.7.-3.9. punktai). (1 tomas, b.l. 18-19). Šalys pasirašė nuomojamos įrangos užsakymus, o įranga atsakovui buvo perduota šalims pasirašant atitinkamus jos perdavimo aktus (1 tomas, b.l. 20-26)

10Už išnuomotus pastolius ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitas-faktūras, kuriose buvo nurodyta, kad sąskaitos yra išrašytos už pastolių nuomą ir už jų transportavimą (1 tomas, b.l. 27-67). Dalį šių sąskaitų atsakovas apmokėjo (1 tomas, b.l. 68-77). 2015-09-25, 2015-10-09, 2015-10-30, 2015-11-10 ir 2015-11-18 Ieškovo atstovas nuvyko į nuomojamos įrangos laikymo vietą ir pasiėmė pas atsakovą likusią savo įrangą, apie tai surašant grąžinimo aktus (1 tomas, b.l. 83-87). Grąžintos įrangos apžiūros ir nustatytų jos trūkumų ir sužalojimų apibendrinimas išdėstytas 2015-11-26 galutiniame grąžinimo akte, kuriuo nustatyta konkreti trūkstama įranga, jos kiekiai ir vertė, konkreti grąžinta sužalota įranga ar negrąžinta (trūkstama) įranga, jos kiekiai ir žalos dydis bei tam tikra į sandėlius pargabenta įranga, kuri sandėlininko duomenimis priklauso ne ieškovei (perteklinė įranga) ir jos kiekiai (1 tomas, b.l. 88).

11Pagal paskutinį tarpusavio įsiskolinimų suderinimo aktą, sudarytą 2015-11-19, UAB „Vakonda group“ skolos UAB „Pastolių centras“ likutis yra 10764,21 Eur (1 tomas, b.l. 93,94). Nors atsakovas UAB „Vakonda group“ iškėlus bylą teisme, ginčijo šios skolos pagrįstumą, tačiau 2016-04-29 atsakovas pateikė į bylą buhalterinę pažymą, kurioje nurodė, kad pripažįsta 9637,86 Eur skolą, ginčydamas tik pastolių grąžinimo ieškovui transportavimo išlaidas (2 tomas, 149-150).

12Dėl skolos už įrangos nuomą bei jos transportavimą priteisimo.

13Pagal pastatų, statinių ar įrenginių nuomos sutartį nuomotojas įsipareigoja už užmokestį perduoti nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti arba laikinai naudoti pastatą, statinį ar įrenginį, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.530 str. 1 d.). Nuomos mokestis nustatomas šalių susitarimu (CK 6.534 str. 1 ir 3 d.). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Vienos šalies pareiga vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos šalies reikalavimo teisę, kuri yra ginama įstatymu, nes už sutartinių prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą gali būti taikoma sutartinė atsakomybė (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Sutarties privalomumo ir vykdytinumo (pacta sunt servanda) principai, kuriais grindžiami sutartiniai santykiai, lemia, kad bet koks sutarties netinkamas vykdymas reiškia sutarties pažeidimą, už kurį atsakinga sutartinių įsipareigojimų nevykdanti sutarties šalis. Sutarties šaliai neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius sutartį, kita sutarties šalis, atsižvelgiant į aplinkybes, įgyja teisę naudotis sutartyje ir įstatyme nustatytais teisių gynimo būdais, įtvirtintais tiek bendrosiose sutarčių teisės normose, tiek ir atitinkamas sutartis reguliuojančiose teisės normose (pvz., reikalauti įvykdyti prievolę natūra, pakeisti sutartį ar ją nutraukti, kt.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-596-313/2015).

14CPK 140 str. 2d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje atsakovas turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti, kad ieškinį pripažįsta. Kadangi atsakovas 2016-04-29 ieškinį dalyje dėl skolos už pastolių nuomą pripažino, teismas pateiktų įrodymų apie šios skolos susidarymą nevertina.

15Atsakovas UAB Vakonda group“ nesutinka su ieškovo prašoma priteisti suma už pastolių išvežimą iš atsakovo. Nurodo, kad išnuomotų atvežtų bei išvežtų pastolių kiekis turi sutapti. Taip pat turi ženkliai nesiskirti šių pastolių transportavimo į ir iš objekto kaina. UAB „Pastolių centras" išrašė PVM sąskaitas-faktūras už pastolių atvežimą į objektą 1028,50 Eur sumai. Už tų pačių pastolių išvežimą iš objekto UAB „Pastolių centras“ išrašė PVM sąskaitas-faktūras 2064,85 Eur sumai. Tokiu būdu, to paties kiekio pastolių transportavimas iš objekto, kainavo du kartus daugiau, nei jų atvežimas į objektą. UAB „Vakonda group“ gauti trečiųjų asmenų komerciniai pasiūlymai įrodo, jog vidutinė rinkoje prieinama krovinio transportavimo Kaunas-Kupiškis kaina sudaro 205,00 Eur plius PVM. Vidutinė stambaus krovinio transportavimo Kaunas-Kupiškis rinkos kaina su PVM sudaro 248,05 Eur. Todėl UAB „Vakonda group“ už transportavimo išvežant pastolius iš objekto paslaugas sutinka apmokėti 1028,50 Eur. Tai yra, UAB „Vakonda group“ pripažįsta pareigą sumokėti už pastolių transportavimą iš objekto, tačiau tik toje dalyje, kuria pastolių išvežimo kaina sutampa su pastolių atvežimo kaina.

16Šalių sudarytos sutarties 3.3 punktas numato, kad nuomininkas jam nuomotojo perduodamą nuomojamą įrangą pasiima iš nuomotojo nurodytos vietos savo sąskaita ir pastangomis. Nuomotojas gali už papildomą mokestį nuomojamą įrangą pristatyti nuomininko pageidaujamu adresu, o nuomininkas už suteikiamas paslaugas sumoka užsakyme nurodytais ir šalių suderintais įkainiais. Kadangi atsakovas pats nepasirūpino pastolių transportavimu, ieškovo užsakymu ši paslauga buvo atlikta. Įrangos transportavimo paslaugos buvo įtrauktos į PVM sąskaitas – faktūras, kurias atsakovė gavo ir nekėlė jokių klausimų dėl pastolių transportavimo kainos, transportavimo paslaugos suteikimo fakto, transportavimo įvykdymo tinkamumo fakto ir t.t. Todėl laikytina, kad ieškovo nurodyta transportavimo paslaugos kaina atsakovę tenkino. Tai, kad pastolių išgabenimo iš objekto kaina nesutampa su jų atvežimo kaina, iš dalies lėmė paties atsakovo kaltė. Ieškovas byloje pateikė įrodymus, kad pastoliai iš objekto buvo išvežami per penkis kartus, nors atvežti buvo per du kartus. Pastoliai ieškovei buvo grąžinami dalimis, iš skirtingų vietų, sumaišyti su kitų tiekėjų įranga, todėl jų grąžinimo laikas užsitęsė. Šią aplinkybę patvirtina penki atskiri grąžinimo aktai, kuriuose nurodytos su grąžinimu susijusios aplinkybės, grąžintų pastolių pavadinimai, kiekiai ir kiti duomenys. 2015-10-30 pastoliai buvo surenkami net iš keturių vietų – ( - ), vien tik pakrovimas užtruko daugiau nei 7 valandas, 2015-11-10, 2015-11-18 grąžinama įranga buvo surenkama iš keturių vietų (1 tomas, b.l. 83-87). Šias aplinkybes taip pat patvirtina ir vežėjų, atlikusių transportavimo paslaugas, raštiški paaiškinimai (2 tomas, b.l. 22, 24). Taip pat pažymėtina, kad šalių sudarytos sutarties 5.11 punktas numato, kad nutraukus sutartį dėl nuomininko kaltės, nuomininkas įsipareigoja pilnai padengti visas dėl tokio nutraukimo nuomotojo patirtas išlaidas. Už pastolių transportavimo paslaugas ieškovas gavo tokio pat dydžio sąskaitas iš atitinkamų paslaugų teikėjų (1 tomas, b.l. 187-191) ieškovas, išrašydamas atsakovui sąskaitas už transportavimą, faktiškai iš to neturėjo jokios materialios naudos, todėl atsakovas privalo sumokėti įrangos transportavimo išlaidas.

17Įvertinus byloje pateiktus argumentus, rašytinius įrodymus, ieškovo atstovo paaiškinimus, atsakovo procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją, laikytina, kad ieškinys pagrįstas, todėl tenkintinas ir ieškovui iš atsakovo priteistina 10764,21 EUR skola už nesumokėtą įrangos nuomos mokestį bei jos transportavimo paslaugas (CK 6.530 str., 6.531 str., 6.534 str. 6.535 str.).

18Dėl delspinigių ir procesinių palūkanų priteisimo.

19Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Pagal šalių sudarytos sutarties 4.4 punktą, nuomininkas, praleidęs mokėjimo terminą, privalo mokėti nuomotojui 0,05 proc. dydžio netesybas už kiekvieną mokėti pradelstą dieną. Šalių sutarimu nurodyto dydžio sutartiniai delspinigiai laikomi minimaliais nuomotojo nuostoliais. Sutarties šalys yra laisvos sudaryti sutartis, nustatyti jose tarpusavio teises ir pareigas, įskaitant ir teisę susitarti dėl netesybų, jų skaičiavimo tvarkos ir dydžio (CK 6.156 straipsnis). Be to, sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Atsakovas neginčija, kad netinkamai įvykdė pagrindinę prievolę ieškovui, t.y. laiku neatsiskaitė už išnuomotus pastolius, todėl privalo ieškovui sumokėti sutartimi sulygtus delspinigius, paskaičiuotus už laikotarpį nuo 2015-07-15 iki 2015-12-18, viso 378,63 Eur.

20Kadangi atsakovas laiku neatsiskaitė su ieškovu, jis privalo mokėti įstatymu nustatyto dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, vadinamas procesinėmis palūkanomis, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 6 % dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1,2d., 6.210 str. 2 d.).

21Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

22Ieškinį tenkinus pilnai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t.y. 251,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio ir 958,32 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą (1 tomas, b.l. 100-104, CPK 88 str. 1d. 6p.). Šis išlaidų dydis neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu, todėl yra priteistinas iš atsakovo ieškovui (CPK 93 str.).

23Kadangi valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – ši suma iš atsakovo nepriteistina bei neišieškotina (CPK 88 str. 3 p., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

24Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo.

25Atsakovas UAB „Vakonda group“ dėl sunkios finansinės padėties prašo priteistos sumos mokėjimą išdėstyti dalimis 36 mėnesiams.

26Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 7 straipsnyje įtvirtinti koncentracijos ir ekonomiškumo principai kartu su CPK 18 straipsnyje apibrėžtu teismo sprendimo privalomumo principu užtikrina civilinę bylą laimėjusio asmens teisėto intereso, kad jam palankus įsiteisėjęs teismo sprendimas būtų įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau, apsaugą. Išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principus, remiantis CPK 284 straipsnio 1 dalimi, numatyta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Akcentuotinas šios normos taikymo išimtinumas sietinas su nuostata, jog bylą laimėjusio asmens teisė į realų apgintos civilinės teisės įgyvendinimą gali būti ribojama tik tuo atveju, jeigu bloga skolininko turtinė padėtis objektyviai apriboja jo galimybes įvykdyti teismo sprendimą, egzistuoja reali tikimybė, jog teismo sprendimo vykdymo išdėstymas sukurs prielaidas tinkamam teismo nustatytų įpareigojimų vykdymui, įpareigojimų įvykdymo atidėjimas nesukurs neigiamų pasekmių kreditoriaus turtinei padėčiai ir veiklai.

27Nustatyta, kad 2016-08-08 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-5178-781/2016, UAB „Vakonda group“ yra iškelta bankroto byla. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymą, iškėlus įmonei bankroto bylą, visi kreditorių reikalavimai yra tenkinami pagal bankroto bylą nagrinėjančio teismo nustatytą tvarką, todėl atsakovo prašymas išdėstyti sprendimo vykdymą atmestinas.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263, 265, 268, 269, 270 straipsniais,

Nutarė

29Priteisti ieškovo UAB „Pastolių centras“, į.k. 302856875, naudai iš atsakovo UAB „Vakonda group“, į.k. 300605002, - 10764,21 Eur (dešimt tūkstančių septynis šimtus šešiasdešimt keturis eurus 21 ct) skolos, 378,63 Eur (tris šimtus septyniasdešimt aštuonis eurus ir 63 ct) delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (11142,84 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-12-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 251,00 Eur (du šimtus penkiasdešimt vieną eurą) žyminio mokesčio ir 958,32 Eur (devynis šimtus penkiasdešimt aštuonis eurus ir 32 ct) išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

30Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant Vaigai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 10764,21 Eur skolos, 378,63 Eur... 5. Ieškovas savo ieškinyje nurodė, bei jo atstovas teismo posėdžio metu... 6. Atsakovo UAB „Vakonda group“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie... 7. 2016-01-20 atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015-04-07 šalys... 10. Už išnuomotus pastolius ieškovas išrašė atsakovui PVM... 11. Pagal paskutinį tarpusavio įsiskolinimų suderinimo aktą, sudarytą... 12. Dėl skolos už įrangos nuomą bei jos transportavimą priteisimo.... 13. Pagal pastatų, statinių ar įrenginių nuomos sutartį nuomotojas... 14. CPK 140 str. 2d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje atsakovas turi... 15. Atsakovas UAB Vakonda group“ nesutinka su ieškovo prašoma priteisti suma... 16. Šalių sudarytos sutarties 3.3 punktas numato, kad nuomininkas jam nuomotojo... 17. Įvertinus byloje pateiktus argumentus, rašytinius įrodymus, ieškovo atstovo... 18. Dėl delspinigių ir procesinių palūkanų priteisimo.... 19. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos yra įstatymų, sutarties ar teismo... 20. Kadangi atsakovas laiku neatsiskaitė su ieškovu, jis privalo mokėti... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 22. Ieškinį tenkinus pilnai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos... 23. Kadangi valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 24. Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo.... 25. Atsakovas UAB „Vakonda group“ dėl sunkios finansinės padėties prašo... 26. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 7 straipsnyje... 27. Nustatyta, kad 2016-08-08 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260,... 29. Priteisti ieškovo UAB „Pastolių centras“, į.k. 302856875, naudai iš... 30. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno...