Byla 1-47-649/2012

1Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Vanagas, sekretoriaujant Redai Stonikienei, dalyvaujant prokurorei Aušrai Vingilei, kaltinamajam T. R. , gynėjui advokatui Alfonsui Mašalui, nukentėjusiesiems R. L. , R. B. ir S. G. , nedalyvaujant civilinių ieškovų Panevėžio apskrities VPK ir Panevėžio teritorinės ligonių kasos atstovams, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2T. R. , a. k. ( - ) gim. ( - ), gyvenantis P( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis 5 klasių išsilavinimą, nevedęs, nedirbantis, nesimokantis, šiuo metu atliekantis laisvės atėmimo bausmę, teistas 1) 2008-02-19 Kupiškio r. apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 str. 2 d., vadovaujantis BK 93 str. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, paskirtos auklėjamojo poveikio priemonės: 8 mėn. įpareigojant mokytis arba dirbti, pirmus 4 mėn. nuo bausmės vykdymo pradžios būti namuose nuo 21 val. iki 6 val., uždraudžiant be šios priemonės vykdymą kontroliuojančių institucijų žinios keisti gyvenamą vietą, 30 val. nemokamų auklėjimo pobūdžio darbų, įpareigojant šias valandas išdirbti per 7 mėn. 2008-05-15 Kupiškio r. apylinkės teismo nutartimi auklėjimo pobūdžio paskirtos priemonės pakeistos griežtesne auklėjimo poveikio priemone – atidavimu į specialią auklėjimo įstaigą 1 m. 6 mėn. laikotarpiui; 2) 2011-04-21 Kupiškio r. apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. (du epizodai), 187 str. 3 d., 284 str. 1 d., 286 str., 290 str., 178 str. 1 d., vadovaujantis BK 63 str.1 d., 4 d., 5 d. 1 p., 6 d., paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 1 m. 2 mėn. Taikytas BK 75 str. 1 d., 2 d. 5 d. ir 7 d. ir paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 1 m. 6 mėn., įpareigojant jį pradėti mokytis, ar įgyti specialybę ir be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paroms. Taikyta baudžiamojo poveikio priemonė - turto konfiskavimas ir konfiskuotas jo 200 (dviejų šimtų) litų vertės turtas, kaip nusikalstamos veikos rezultatas; 3) 2012-01-04 Kupiškio r. apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 187 str. 1 d. ir 290 str., paskirta 10 mėn. laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 64 str.1 d., 3 d. paskirta bausmė subendrinta su 2011-04-21 Kupiškio r. apylinkės teismo nuosprendžiu ir paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas 1 m. 6 mėn, teistumas neišnykęs, kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 140 str. 1 d., 145 str. 1 d., 284 str. 1 d., 286 str. ir 290 str., padarymu,

Nustatė

3Kaltinamasis T. R. 2012-01-29, telefonu pagrasinęs R. L. , kad šį užmuš, apie 18 val., pasiėmęs peilį, nuėjo adresu Kupiškis, ( - ), ir gyvenamojo namo laiptinėje vieną kartą peiliu dūrė R. L. į pilvo sritį, padarė nukentėjusiajam durtinę – pjautinę žaizdą, tokiais savo veiksmais nežymiai sutrikdė R. L. sveikatą, po to, nukentėjusiajam aktyviai priešinantis, grasino R. L. nužudyti ir tokie jo veiksmai R. L. sukėlė realų pagrindą manyti, kad grasinimas nužudyti gali būti įvykdytas.

4Be to, T. R. 2012-01-29 nuo 18.40 val. iki 20.50 val. bute, adresu Kupiškis, ( - ), Panevėžio apsk. VPK Kupiškio r. PK kieme ir patalpose, adresu Kupiškis, Gedimino g. 54, grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą ir jį panaudodamas, pasipriešino valstybės tarnautojams, įžeidė savo pareigas einančius valstrybės tarnautojus, o būtent: Kupiškyje, ( - ) bute, vartojo necenzūrinius, garbę ir orumą žeminančius žodžius savo pareigas einančių policijos pareigūnų R. B. ir S. G. atžvilgiu, tuo juos įžeidė, trenkė kumščiu į veidą policijos pareigūnui R. B. , tuo jam sukeldamas fizinį skausmą, vežamas į policijos komisariatą ir policijos komisariato kieme grasino fiziniu susidorojimu policijos pareigūnams R. B. ir S. G. , spyrė į policijos automobilį, informacinį policijos stendą, į lauko durų stiklą, spyrė policijos pareigūnui R. B. į kairę koją ne mažiau kaip tris kartus, policijos pareigūnui S. G. į dešinę koją ne mažiau kaip keturis kartus, tuo jiems sukeldamas fizinį skausmą, policijos komisariato patalpose grasino sudeginti policijos pareigūnų R. B. , S. G. , A. Z. automobilius, tokiais savo veiksmais įžeidė ir pasipriešino savo pareigas einantiems valstybės tarnautojams.

5Šalintina iš kaltinimo, kad T. R. 2012-01-29 nuo 18.40 val. iki 20.50 val. viešoje vietoje, t. y. bute, adresu Kupiškis, ( - ), Panevėžio apsk. VPK Kupiškio r. PK kieme ir patalpose, adresu Kupiškis, Gedimino g. 54, įžūliu elgesiu, vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, Kupiškyje, Jaunimo g. Nr. 15A-1 bute triukšmavo, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, tyčia išdaužė laikino sulaikymo kameros durų langelį, tuo Panevėžio apsk. VPK padarydamas 30 Lt turtinę žalą, tokiais savo veiksmais tyčia pažeidė viešąją tvarką.

6Šalintinos nusikalstamos veikos aplinkybės, susijusios su viešosios tvarkos pažeidimu, nes, teismo nuomone, T. R. nesutrikdė visuomenės rimties ar tvarkos.

7T. R. kaltu dėl nusikalstamų veikų padarymo prisipažino iš dalies. Paaiškino, kad tą dieną buvo pas draugą, o parėjęs į namus rašė žinutes K. R. . Iš K. R. telefono jam kažkas paskambino ir jis perskambino. Atsiliepęs R. L. jam pasakė – „kiek rašinėsi, tave sulaužysiu“. Pasiėmė peilį, įsikišo jį į rankovę ir nuėjo pas R. L. , nes manė, kad su R. L. bus daugiau asmenų. Paskambino į duris, R. L. atidarė buto duris ir jam trenkė. R. L. išėjus į laiptinę, jis dūrė R. L. peiliu vieną kartą į pilvą. Po dūrio sužeistas R. L. jį pargriovė ir laikė apie penkias minutes, o K. R. iškvietė greitąją. Grumtynių su R. L. metu peilį laikė rankoje ir grasino R. L. nužudyti. Kai kalbėjo su R. L. telefonu, negrasino jo nužudyti. Nors buvo neblaivus, nebūtų R. L. nužudęs. Atvykus greitajai jis įėjo į vidų, atvažiavo policija ir jį išvežė. Atvykus policijai buvo konfliktas, jis visko neprisimena, nes buvo neblaivus. Pasikalbėti jį kvietė R. L. , tačiau jam negrasino.

8Atvykus policijos pareigūnams R. B. ir S. G. , būdamas bute juos plūdo necenzūriniais žodžiais. Nenorėdamas, kad būtų uždėti antrankiai, trenkė R. B. į veidą. Po smūgio R. B. su antrankiais jis buvo išvežtas į policijos komisariatą. Vedant jį iki pareigūnų automobilio negrasino susidoroti su policininkais, o kaip elgėsi policijos komisariato kieme neprisimena. Galėjo būti, kad spyrė į policijos automobilį ir stendą ar stiklą. Kai buvo vedamas į komisariato patalpas, spardė policininkus S. G. ir R. B. į kojas, taip elgėsi todėl, kad nepatiko būti su antrankiais. Galėjo spirti į kojas R. B. 3 kartus, o S. G. 4 kartus. Komisariato patalpose ir policijos automobilyje negrasino sudeginti asmeninių pareigūnų automobilių. Vežamas automobilyje, vėliau komisariato kieme, taip pat komisariato patalpose plūdo policijos pareigūnus R. B. ir S. G. necenzūriniais žodžiais.

9Sulaikymo kameroje išdaužė kameros langelį ir stiklo šuke persipjovė ranką, nežino, kodėl taip pasielgė. Sutinka atlyginti padarytą žalą policijos komisariatui ir ligonių kasai, R. L. sutinka atlyginti 1000 Lt neturtinės žalos. Dėl netinkamo elgesio nurodė, kad nuo bet kokio alkoholio kiekio nekontroliuoja savo elgesio. Atsiprašė nukentėjusiųjų, gailisi dėl nusikalstamos veikos padarymo.

10Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas R. L. paaiškino, kad, jam būnant su K. R. , pastaroji gavo SMS žinutę nuo T. R. . Po trumpo skambučio jam T. R. perskambino ir jį grasino užmušti, išdaužyti langus ir papjauti, pasisiūlė ateiti už 20 minučių pakalbėti. Atėjęs T. R. jam pasiūlė eiti į lauką pasiaiškinti. Einant laiptine ant paskutinio laiptelio T. R. jam dūrė peiliu į papilvę. Jis greitai laiptais užšoko aukštyn, T. R. dar dūrė, tačiau nepateikė, nes buvo laiptinėje tamsu. Pradėjo laiptinėje grumtis su T. R. , pastarasis laikė peilį rankoje ir pargriautas ant žemės. Grumtynių metu jį T. R. grasino nužudyti, jis mano, kad grasinimas buvo realus. Jei būtų T. R. nepargriovęs, jam būtų pasibaigę blogai. Peilį atėmė tik tada, kai atlaužė T. R. rankas, peilį bandė atimti ir K. R. . Prispaudęs T. R. laikė 8-10 minučių, kol atvyko greitoji med. pagalba. Felčerė atėmė peilį, po to K. R. jį paslėpė. Į butą įėjus jam, įėjo ir T. R. , kuris jį ir bute grasino nužudyti, prašė atiduoti peilį. Pareigūnai atvyko po 5 minučių atvykus greitajai. Policijos pareigūnai bute prabuvo neilgai, jis negirdėjo, kad T. R. pareigūnus būtų plūdęs, tik išgirdo triukšmą, kaip kad kas trenktų į duris.

11Palaikė 5000 Lt ieškinį dėl neturtinės žalos. Nurodė, kad Panevėžio ligoninėje jam vakare buvo užsiūta žaizda, o sekančią dieną buvo paleistas. Negalėjo vaikščioti ir lankstytis apie savaitę laiko. Šiuo metu esąs sveikas ir dėl sužalojimo nepatogumų nejaučia. T. R. jo apsiprašė, tačiau jis neatleidžia, nes T. R. parodymai melagingi.

12Nukentėjusysis R. B. paaiškino, kad tą dieną gavo pranešimą, jog vyksta konfliktas tarp jaunuolių. Įėjus į butą T. R. juos pradėjo plūsti necenzūriniais žodžiais. Atėjusi K. R. pasakė, kad T. R. perdūrė jos draugą. Tada jis išsitraukė antrankius, o tuo metu T. R. jam trenkė į veidą ir pataikė į smakrą. T. R. nuolat plūdosi automobilyje ir komisariate, grasino sudeginti jų asmeninius ir policijos automobilius. Grasino bute, automobilyje, kieme ir komisariato patalpose, kad kai sutiks mieste tai jiems bus blogai. Vedamas policijos kieme jam tris kartus spyrė į kojas. Laikino sulaikymo patalpoje T. R. išmušė langelį, vėliu sužinojo, kad stiklu susipjaustė rankas.

13Nukentėjusysis S. G. parodė analogiškai R. B. ir paaiškino, kad tą dieną dirbo su R. B. . Gavo pranešimą apie konfliktą ir nuvyko į butą nurodytu adresu. Bute pamatė T. R. , kuris juos pradėjo plūsti. Kai ruošėsi T. R. uždėti antrankius, pastarasis trenkė ranka R. B. į veidą. Atvažiavus į policijos komisariatą, vedamas T. R. priešinosi, spardė juos į kojas, jam pataikė keturis kartus, grasino sudeginti valdiškus ir nuosavus automobilius, gatvėje grasino sutikęs susidoroti. Patvirtino, kad ikiteisminio tyrimo metu davė teisingus parodymus. Tuose parodymuose S. G. nurodė ( b. l. 79), kad T. R. priešinosi jam ir R. B. , grasino susidorojimu, nuolat plūdo necenzūriniais žodžiais, vadino ožiais, velniais, mentais.

14Liudytoja K. R. , gim. 1995-04-05, paaiškino, kad su T. R. esanti pažįstama. Tą dieną ji susirašinėjo su T. R. SMS žinutėmis. R. L. trumpai T. R. paskambino, o pastarasis perskambino. Girdėjo, kad R. L. nekvietė T. R. ateiti pasikalbėti, R. L. T. R. jam siūlė ją palikti ramybėje. Po pokalbio R. L. jai pasakė, kad ateis T. R. . Atėjus T. R. , pastarasis pasiūlė pasikalbėti. R. L. uždarė duris, apsirengė ir išėjo į laiptinę pasikalbėti, ji nespėjo kartu, nes avėsi batus. Kai ji išėjo į laiptinę, R. L. jau buvo susirietęs ir jai pasakė, kad jį perdūrė. Ji paskambino į policiją ir greitąją, o išėjusi į koridorių pamatė, kad R. L. laiko T. R. už riešo. Atvažiavus greitajai ir T. R. esant bute, ji laikė duris, kad T. R. neišeitų, o pastarasis grasino užmušti R. L. . T. R. prašė atiduoti peilį, tačiau ji nematė, kas jį paėmė. Kai atvyko policija ji nematė kas vyko, tik girdėjo pareigūną sakant – „kam man šėrei“. Pareigūnai bute išbuvo apie 5 minutes.

15Liudytojas A. Z. paaiškino, kad jam budint buvo gautas merginos pranešimas, kad perdurtas jos draugas R. L. . R. B. ir S. G. pristatė T. R. , kuris nesutiko pūsti į alkotesterį, todėl buvo vežamas į ligoninę. Komisariate daužė galvą, laikino sulaikymo kameroje išdaužė langą ir šuke persipjovė ranką. Vedamas į komisariato patalpas spardė R. B. ir S. G. , grasino sudeginti ne tik valdiškus, bet ir jų asmeninius automobilius.

16Liudytoja V. M. , T. R. mama, paaiškino, kad bendravo su sūnumi prieš jam išeinant pas R. L. . Girdėjo sūnaus pokalbį su R. L. , jai iš pokalbio atrodė, kad kvietė sūnų ateiti R. L. . T. R. R. L. negrasino. Ji bandė atkalbėti sūnų nuo ėjimo, nes pastarasis po pokalbio buvo susierzinęs. Nematė, ar išeidamas sūnus pasiėmė peilį. Apie R. L. žinojo, nes jos sūnus ir R. L. pykosi dėl Karolinos.

17Alkoholis turi įtakos T. R. elgesiui, tą dieną jis buvo neblaivus, bet iki telefoninio pokalbio gerai nusiteikęs. Konfliktai tarp policijos ir jos sūnaus kyla gana dažnai. Vienu metu buvo susidėjęs su netinkamu draugu, vagiliaudavo, grįždavo į namus išgėręs. Pastaruoju metu sūnus nepiktnaudžiavo alkoholiniais gėrimais, planavo baigti 8 klases, o po to dirbti.

18T. R. savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu ( b. l. 94-97). T. R. parodė duris, pro kurias išėjo R. L. , ir kaip R. L. dūrė peiliu.

19Nukentėjusysis R. L. savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (b. l. 66-69). Nukentėjusysis parodė vietą, kurioje jam T. R. dūrė peiliu ir kurioje laikė pagriovęs T. R. , kol atvyko greitoji.

20Iš protokolo -pareiškimo ir skundo matyti (b. l. 1, 2), kad R. L. kreipėsi į policiją dėl to, jog T. R. jį sužalojo, grasino nužudyti, ir grasinimas jam atrodė tikrai realus.

21Iš nutarimo (b. l. 6) matyti, kad, vadovaujantis baudžiamojo proceso persekiojimo privalomumo ir greitumo principais, atsižvelgiant į tai, kad nusikalstami veiksmai prieš nukentėjusįjį galimai padaryti to paties asmens, toje pačioje vietoje ir laiku, tikslinga tęsti ikiteisminį tyrimą pagal BK 140 str. 1 d. ir 145 str. 1 d., nors ikiteisminis tyrimas pagal BK 140 str. 1 d. paprastai neatliekamas.

22Iš tarnybinio pranešimo (b. l. 7) matyti, kad iš R. L. Kupiškio ligoninėje paimtas pareiškimas apie tai, jog jį peiliu sužalojo T. R. .

23Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra Kupiškyje, ( - ) namo pirmo aukšto laiptinėje ir 1-ojo buto koridoriaus patalpos. Buto koridoriuje ant grindų rastas paimtas peilis (b. l. 8-12 ).

24Iš apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas peilis, paimtas įvykio vietoje, t. y. Kupiškyje, ( - ). Peilio bendras ilgis yra 285 mm, rankenos ilgis 111 mm, geležtės ilgis 174 mm, geležtės plotis 24 mm, geležtės storis 1,6 mm. Pirminis testas HEMASTIK parodė, kad ant peilio geležtės smaigalio yra kraujo likučių (b. l. 14-15).

25Iš daiktų ir kitų objektų parodymo atpažinti protokolo matyti, kad R. L. daiktų parodymo atpažinti metu atpažino peilį, kuriuo T. R. jį sužalojo (b. l. 16-17).

26Iš apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtos R. L. pateiktos džinsinės kelnės. Kelnių dešinėje klešnėje yra vertikali, apie 1,8 cm skylė. Šalia jos yra kelios nedidelės rudos spalvos dėmės. Pirminis testas HEMASTIK parodė, kad rudos spalvos dėmės galimai yra kraujo (b. l. 21-22).

27Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra Kupiškyje, Gedimino g. 54, Panevėžio apsk. VPK Kupiškio r. PK tarnybinės patalpos. Priimamajame ant grindų yra įvairaus dydžio dėmių, panašių į kraują. Ant didžiausio dėmių telkinio yra numesti suplėšyti marškinėliai. Ant koridoriaus, kuris veda į sulaikymo patalpas, grindų yra daugybinės raudonos spalvos dėmės, panašios į kraują. Ant sulaikymo patalpos durų vidinės pusės matosi avalynės pėdsako fragmentas, ant grindų yra raudonų į kraują panašių dėmių. Virš sulaikymo patalpos durų yra langelis be stiklo. Langelyje yra vaizdo kamera ( b. l. 26-34).

28Iš specialisto išvados Nr. G 290/12(05) matyti, kad R. L. nustatyta nekiauryminė durtinė- pjautinė pilvo žaizda. Sužalojimas padarytas vienkartiniu aštraus, duriančių – pjaunančių savybių daikto, kuo galėjo būti peilio geležtė, poveikiu, galimai 2012-01-29 apie 18.25 val. Dėl nustatyto sužalojimo R. L. sveikata sutrikdyta nežymiai (b. l. 43).

29Iš daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad liudytoja K. R. pateikė mobiliojo ryšio telefoną ,,Nokia C3-00“ (b. l. 44).

30Iš apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas mobilaus ryšio telefonas ,,Nokia C3-00“. Gautų pranešimų kataloge iš numerio ( - ) yra gautos tokio turinio žinutės: 2011-01-20 „ka darajt“; „Tikraj trint“; „ok taba pasakė jas tawe myliu“; 2011-01-20 „Ok trinu bet jei rasaj busi žiurke“; „As tiks“; „Aciu tau uz taj kad tawe pazinau myliu tawe“; „ok tu man per gera geriau su duchu but ate“; „Ok pazesim“. Išsiųstųjų pranešimų kataloge , numerio ( - ) išsiųstos tokio turinio žinutės: „Ko reikia? Nesupratai kad trinti tau reikia mano nr.?“ ,,Taip pirk nr iskoliojei mane trink“; „Butum mylėjus butum nekoliojus neturiu su tawim kalbos aqte ir trink nr“; „Ok asilai“; „Taip slisk atsibodai, su paskutiniu alkasas su tawim neimanoma su tawim nk neimanoma norėjai dwieju negavai nk“; „As tau per gera atsibodai tu man slisk atsibodai“; „Ate“ (b. l. 45).

31Iš apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas mobilaus ryšio telefonas ,,Siemens C65“, paimtas asmens kratos metu iš T. R. . Gautų žinučių kataloge, nuo „karolina“, kurios numeris ( - ), gautos tokio turinio žinutės: 2012-01-29 „Ko reikia? Nesupratai kad trinti tau reikia mano nr?“; “Taip pisk nsc iskoliojei mane trink“; „Butum mylejes butum nekoliojes neturiu su tavim kalbos ate ir trink nr“; „Ok asilai“; ,,taip slisk, tu paskutinis alkasas su tawim nk neimanoma su tawim nk neimanoma norėjai dwieju negawai nk“; „ As tau per gera atsibodai tu man slisk atsibodai“; „Ate“. Išsiųstų žinučių kataloge, išsiųstos „Karolinai“ numeriu ( - ) tokio turinio žinutės: „ka darajt“; „Tikraj trint“; „Ok taka pasakei as tawe myliu“; „Ok trinu bet jei rasaj busi žiurke“ ; „as toks?“; „Aciu tau uz taj kad tawe pazinau myliu tawe“; ,,Ok tu man per gera geriau su duchu but ater“; „Ok pazsesim“ (b. l. 47-48).

32Posėdžio metu apžiūrint daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti - peilį, kelnes, marškinėlius ir mobilaus ryšio telefoną ,,Siemens C65“ – T. R. patvirtino, kad telefonas yra jo, būtent šiuo peiliu dūrė R. L. , marškinėliai taip pat yra jo, jis nežino kodėl jie paimti. R. L. nurodė, kad jam dėvint šias kelnes T. R. dūrė į pilvą, kartu perdūrė ir kelnes.

33Veikos kvalifikavimas ir įrodymų vertinimas

34Prokurorė kaltinamajame akte nurodė, kad T. R. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 140 str. 1 d., BK 145 str. 1 d., BK 284 str. 1 d., BK 286 str. ir 290 str.

35Dėl veikos, numatytos BK 284 str. 1 d.

36BK 2 str. 4 d. numato, kad pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį. Konkrečios bylos nagrinėjimo teisme ribos nustatomos pagal prokuroro kaltinamajame akte nurodytą nusikalstamos veikos aprašymą ( BPK 219, 255 str.), o baudžiamosios atsakomybės pagrindas gali būti tik nusikalstamos veikos sudėtis. Darytina išvada, kad bylos nagrinėjimo metu turi būti išsiaiškinta, ar kaltinamojo veiksmuose, kurie nurodyti kaltinamajame akte esančiame nusikalstamos veikos aprašyme, yra (ar nėra) nusikaltimo sudėtis.

37Prokuroras kaltinamajame akte nurodo BK straipsnį, kuriame numatyta atsakomybė už numatytą veiką, nes kitaip būtų pažeistos kaltinamojo teisės į gynybą. Teismo nuomone, nagrinėjant bylą pagal nusikalstamos veikos aprašymą, kuris pateikiamas kaltinamajame akte, turi būti išsiaiškinta, ar kaltinamajame akte nurodyti visi nusikalstamos veikos požymiai pagal BK straipsnius, kuriais asmuo kaltinamas.

38Nagrinėjamu atveju, be kitų nusikalstamų veikų, T. R. kaltinamas viešosios tvarkos pažeidimu ( 284 str. 1 d.). Nurodoma, kad jis, sutrikdydamas visuomenės rimtį ir tvarką, pažeidė viešąją tvarką viešoje vietoje – bute, esančiame Jaunimo g. Nr. 15 a-1 Kupiškyje, ir Panevėžio AVPK Kupiškio rajono PK kieme ir patalpose, esančiose Gedimino g. 54 Kupiškyje.

39Nusikaltimo pagal 284 str. 1 d. sudėtis yra materialioji, nusikaltimo baigtumas sietinas su neigiamų padarinių visuomenėje atsiradimu dėl kaltininko įžūlių veiksmų, grasinimų, patyčių ar vandalizmo. Kvalifikuojant veiką pagal BK 284 str. 1 d. būtina nustatyti, kad nepagarbos aplinkiniams ir aplinkai demonstravimas sutrikdė visuomenės rimtį arba tvarką, tai yra kad kaltininko veika turėjo tam tikrų neigiamų padarinių visuomenei. Pagal kaltinamajame akte išdėstytas nusikalstamos veikos aplinkybes T. R. kaltinamas pažeidęs viešąją tvarką – grasindamas panaudoti fizinį smurtą ir jį panaudodamas, pasipriešinęs valstybės tarnautojams, einantiems savo pareigas, ir juos įžeidęs necenzūriniais ir kitais garbę ir orumą žeminančiais žodžiais, tyčia išdaužęs sulaikymo kameros durų langelį.

40Teismo nuomone, T. R. nepadarė nusikalstamos veikos, numatytos BK 284 str. 1 d. Nagrinėjamu atveju privatus butas negali būti laikomas viešąja vieta pagal nurodyto straipsnio prasmę, nes nebuvo sutrikdyta kaimynų teisė į normalią ir ramią aplinką. Konflikte dalyvavo nukentėjusysis ir kaltinamasis, liudytoja K. R. iškvietė policiją ir greitąją, vėliau atvyko policijos pareigūnai. Būdamas bute T. R. pasipriešino policijos pareigūnams ir juos plūdo necenzūriniais žodžiais, tačiau ši veika kaltininkui jau inkriminuota pagal kitus BK straipsnius. Tuo metu nei K. R. , nei R. L. negirdėjo ir nematė, kas vyko tarp atvykusių pareigūnų ir T. R. . Pareigūnai gana greitai (remiantis parodymais, per 2-5 minutes) išvežė T. R. į komisariatą, todėl negalima laikyti, kad kaltinamojo elgesys su pareigūnais sukėlė aplinkiniams- šiuo atveju K. R. bei R. L. - didelį išgąstį ar sumaištį. Kaltinimas viešosios tvarkos pažeidimu yra perteklinis, nes sumaištį, išgąstį ir pažeminimą sukėlė T. R. elgesys sužalojant R. L. bei grasinant jį nužudyti. T. R. elgesys bute nesukėlė pasekmių, kurios būtinos inkriminuojant viešosios tvarkos pažeidimą – nesutrikdė visuomenės rimties ir tvarkos, tai yra nesukėlė neigiamų padarinių visuomenei. Nelaikytina, kad T. R. elgesys bute sukėlė sumaištį pareigūnams, nes jie buvo informuoti apie priežastis, dėl kurių būtina atvykti į nurodytą butą. Be to, dėl T. R. elgesio prieš pareigūnus bute pateikti atskiri kaltinimai. Vertinant situaciją pagal prokurorės pateiktą kaltinime, praktiškai esant bet kokiai nusikalstamai veikai galima inkriminuoti viešosios tvarkos pažeidimą, nes kaltinamajam, nukentėjusiajam, liudytojui ar pagal iškvietimą atvykstantiems pareigūnams galimai nusikalstama veika visada sukelia nepatogumų. Tačiau viešosios tvarkos pažeidimas gali būti padaromas tik tiesiogine tyčia-kaltininkas turi siekti visuomenės rimties ar tvarkos sutrikdymo, o šiuo atveju T. R. atėjo pas R. L. pasiaiškinti dėl merginos, kurią abu pažinojo.

41T. R. ne savo valia atsidūrė viešojoje vietoje – Kupiškio rajono policijos komisariato kieme ir patalpose – o buvo pristatytas kaip asmuo, įtariamas padaręs nusikalstamą veiką. Grasindamas R. B. ir S. G. susidorojimu, asmeninių automobilių sudeginimu, suduodamas smūgį R. B. bute, spardydamas pareigūnams į kojas, plūsdamas necenzūriniais žodžiais, T. R. demonstravo nepagarbą pareigūnams R. B. ir S. G. , taip pat aplinkiniams, galėjusiems matyti šį įvykį. Tačiau, teismo nuomone, toks elgesys nesutrikdė visuomenės rimties ir tvarkos. Nors policijos komisariato kiemas ir patalpos yra viešoji vieta, laikytina, kad tai yra specifinė viešoji vieta, nes į komisariato patalpas dažnai pristatomi įvairūs pažeidėjai. Visuomenės rimties sutrikdymą paprastai rodo tai, kad kaltininko veiksmai sukelia aplinkiniams sumaištį, išgąstį, atliekami vietoje, kur paprastai elgiamasi santūriai. Šiuo atveju aplinkiniai asmenys, kuriems buvo demonstruojama nepagarba, buvo tik pareigūnai, pristatinėję T. R. , todėl turėjo būti sutrikdyta jų veikla, tai yra policijos komisariato kaip įstaigos veikla (atitiktų visuomenės rimties ir tvarkos sutrikdymą). Tačiau iš ištirtų įrodymų negalima daryti išvados, kad buvo sutrikdyta policijos komisariato veikla.

42Nukentėjusieji policijos pareigūnai nenurodė, kad T. R. elgesys prieš juos jiems sutrukdė vykdyti savo pareigas. Nors pareigūnai buvo spardomi per kojas ir jiems grasinama, tai nereiškia, kad buvo sutrikdyta komisariato veikla. Liudytojas A. Z. nenurodė, kad dėl T. R. veiksmų prieš pareigūnus R. B. ir S. G. ( spardymo per kojas ir grasinimo) turėjo atsitraukti nuo darbo ir eiti žiūrėti, kas vyksta ar papildomai raminti T. R. . T. R. , išdauždamas laikino sulaikymo kameros durų langelį, nesiekė sutrikdyti visuomenės rimtį ar tvarką (pažeisti viešąją tvarką), nes, kaip pats nurodė, buvo neblaivus ir nežino, kodėl taip pasielgė. Teismo nuomone, toks T. R. elgesys atitinka LR ATPK 503 str. numatytą veiką (Tyčinis turto sunaikinimas ar sužalojimas).

43R. B. ir S. G. , jau gavę pranešimą, žinojo, kad į butą vyksta dėl konflikto, ir konflikte dalyvavę asmenys gali būti neblaivūs. Veždami neblaivų T. R. į komisariato patalpas pareigūnai turėjo suprasti, kad toks asmuo neprivalo, tačiau gali elgtis ir netinkamai, todėl tokio asmens priežiūra turi būti didesnė. T. R. priešinosi pareigūnams, spardė per kojas, grasino susidorojimu, tačiau, teismo nuomone, atskirų pareigūnų ir policijos komisariato veikla nebuvo sutrikdyta – R. B. ir S. G. , kurie ir taip buvo šalia T. R. , vykdydami pristatyto neblaivaus asmens elgesio priežiūrą, visiškai susitvarkė su savo pareigomis kontroliuojant T. R. elgesį, kitų pareigūnų darbas nebuvo sutrikdytas.

44Teismo nuomone, kaip viešoji vieta komisariato kiemas ir patalpos, į kurias pristatomi įvairūs pažeidėjai, tame tarpe ir neblaivūs, pagal santūrumą ir pristatytųjų elgesio prognozuojamumą negali būti prilyginamos patalpoms, kuriose elgiamasi tik kultūringai, mandagiai ir vadovaujantis visuotinai priimtinomis elgesio taisyklėmis. Juk tinkamai besielgiantys piliečiai į komisariato patalpas paprastai iš viso nepristatomi. Todėl aplinkybės, kad pristačius neblaivų T. R. į komisariato patalpas prie jo turėjo būti ne vienas, o du pareigūnai, negalima laikyti visuomenės rimties ir tvarkos sutrikdymu, tai yra policijos komisariato veiklos sutrikdymu. Jei didesnio dėmesio ar priežiūros skyrimą pristatytam neblaiviam asmeniui būtų galima traktuoti komisariato veiklos sutrikdymu, tai viešosios tvarkos pažeidimas būtų jau paties neblaivaus pažeidėjo pristatymas į komisariato patalpas, nors asmuo ir elgtųsi neperžengdamas padoraus elgesio ribų. Atkreiptinas dėmesys, kad T. R. dėl jo elgesio prieš pareigūnus policijos komisariato kieme ir patalpose inkriminuojama ir kita veika – pasipriešinimas valstybės tarnautojui, atliekančiam pavestas funkcijas.

45Teismo nuomone, T. R. elgesyje nėra būtino, inkriminuojant BK 284 str. 1 d. numatytą nusikaltimo sudėtį, požymio – visuomenės rimties ir tvarkos sutrikdymo. Laikytina, kad T. R. nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto LR BK 284 str. 1 d., požymių, todėl jis pagal šį straipsnį jis išteisintinas.

46Dėl veikų, numatytų LR BK 286 str. ir 290 str.

47T. R. idealiąją sutaptimi padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 286 str. ir 290 str. – panaudodamas fizinį smurtą, taip pat grasindamas smurtą tuoj pat panaudoti, pasipriešino valstybės tarnautojams, einantiems savo pareigas (R. B. ir S. G. ), taip pat įžeidė valstybės tarnautojus, einančius savo pareigas, tai yra policijos pareigūnus R. B. ir S. G. .

48Ištirtais įrodymais nustatyta, kad T. R. policijos pareigūnai į komisariatą pristatė kaip asmenį, įtariamą padariusį nusikalstamą veiką. T. R. pripažino, kad jį sulaikiusius pareigūnus R. B. ir S. G. necenzūriniais žodžiais pradėjo plūsti dar bute, vėliau plūdo automobilyje ir policijos komisariato patalpose. Pareigūnus necenzūriniais žodžiais įžeidinėjo todėl, kad nenorėjo būti sulaikytas. Pripažino, kad būdamas neblaivus negali kontroliuoti savo elgesio.

49Nukentėjusieji R. B. ir S. G. patvirtino, kad sulaikant T. R. , jį vedant į policijos automobilį, policijos komisariato kieme ir patalpose T. R. pareigūnų atžvilgiu visą laiką vartojo necenzūrinius žodžius, nereagavo į kvietimą liautis.

50Nors T. R. neigė grasinęs pareigūnams susidorojimu ir sudeginti asmeninius automobilius, jo kaltė pasipriešinus valstybės tarnautojams, einantiems savo pareigas įrodyta nukentėjusiųjų R. B. , S. G. , liudytojo A. Z. parodymais. T. R. nurodė, kad jo sulaikymo metu pasipriešino pareigūnams - vieną kartą ranka trenkė R. B. per veidą, vedamas į komisariato patalpas spardė S. G. ir R. B. į kojas, galėjo spirti į policijos automobilį ir stendą. Teismas neturi pagrindo netikėti nukentėjusiųjų R. B. ir S. G. parodymais, kad jiems T. R. nuolat grasino susidoroti fiziškai – grasino būnant bute, automobilyje, komisariato kieme ir patalpose, taip pat grasino sudeginti pareigūnų asmeninius automobilius. Šiuos grasinimus girdėjo ne tik nukentėjusieji, tačiau ir liudytojas A. Z. . T. R. teigia neprisimenąs, ar grasino pareigūnams susidorojimu policijos komisariato kieme. Teismas T. R. parodymus negrasinus policijos pareigūnams susidorojimu vertina kaip gynybinę taktiką, siekiu sušvelninti savo poelgį.

51Teismo nuomone, T. R. veiksmai negali būti vertinami pagal kaip atitinkantys LR ATPK 187 str. 1 ir 2 dalyse numatytus administracinius teisės pažeidimus.

52BK 290 str. nustato baudžiamąją atsakomybę tam, kas įžeidė savo pareigas einantį valstybės tarnautoją ar viešojo administravimo funkcijas atliekantį asmenį. Tuo tarpu ATPK 187 str. 2 d. numatyta atsakomybė už pasipriešinimą policijos pareigūno teisėtiems nurodymams ar reikalavimams, jų nevykdymą, taip pat policijos pareigūno garbės ir orumo įžeidimą, reiškiamą žodžiu ir kūno gestais, įžeidžiamu elgesiu kibimu ar kitokiu elgesiu. Matyti, kad ATPK 187 str. paskirtis iš esmės ta pati, kaip ir BK 290 str. – sudaryti teisines prielaidas atitinkamų teisėsaugos institucijų pareigūnams vykdyti savo tarnybines funkcijas, saugoti jų garbę ir orumą. Sprendžiant baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimo problemą, teismai vadovaujasi bendrąja ATPK 9 str. 2 d. nuostata, kad administracinė atsakomybė už ATPK numatytus teisės pažeidimus kyla, jeigu savo pobūdžiu šie pažeidimai pagal galiojančius įstatymus neužtraukia baudžiamosios atsakomybės. Laikomasi nuomonės, kad, sprendžiant BK 290 str. ir ATPK 187 str. 2 d. numatytų veikų atribojimo klausimą, veika gali būti pripažįstama nusikalstama, jei dėl jos intensyvumo, trukmės ar kitų požymių laikytina pavojingesne nei administracinis teisės pažeidimas.

53BK 286 str. ir ATPK 187 str. 1 d. numatyta atsakomybė už pasipriešinimą policijos pareigūnui, einančiam jam pavestas viešosios tvarkos saugojimo pareigas. LR Policijos veiklos 16 str. 1 d. nustato, kad policijos pareigūnas turi teisę, įgyvendinant policijos uždavinius, reikalauti, kad pareigūnui tiesiogiai nepavaldūs asmenys vykdytų teisėtus nurodymus, o jų nevykdymo ar pasipriešinimo atveju naudoti prievartą. Už pasipriešinimą policijos pareigūnui, einančiam pavestas viešosios tvarkos saugojimo pareigas, numatyta baudžiamoji arba administracinė atsakomybė. Požymis, atribojantis ATPK 187 str. 1 d. numatytą veiką nuo BK 286 str. numatytos veikos, yra smurtas ar grasinimas jį tuoj pat panaudoti.

54Nusikaltimai, numatyti BK 286 ir 290 str., gali būti padaromi tiesiogine tyčia. Teismo nuomone, kaltinamasis nusikalstamas veikas padarė būtent tiesiogine tyčia – nors ir buvo neblaivus, nurodė suvokęs, dėl kokių priežasčių yra pristatomas į policijos komisariato patalpas.

55Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad T. R. ilgą laiką plūdo policijos pareigūnus necenzūriniais žodžiais. T. R. pareigūnus pradėjo necenzūriniais žodžiais plūsti bute, ir nors bute konfliktas vyko tik apie 5 minutes, T. R. toliau plūdo pareigūnus vedamas į automobilį, automobilyje, komisariato kieme ir patalpose. Iš esmės visą laiką – nuo su laikymo iki pristatymo į komisariato patalpas, taip pat ir patalpose T. R. pareigūnų R. B. ir S. G. atžvilgiu vartojo necenzūrinius, kitokius garbę ir orumą įžeidžiančius žodžius. Tuo pačiu metu, kol buvo sulaikomas ir vežamas į policijos komisariato patalpas, smurtu pasipriešino pareigūnui R. B. – smūgiavo ranka į veidą, grasino fiziniu susidorojimu R. B. ir S. G. bei grasino sudeginti jų asmeninius automobiliu, spardė pareigūnams R. B. ir S. G. į kojas. T. R. nereagavo į prašymus liautis plūsti pareigūnus ir nustoti priešintis, jo netinkamas elgesys nebuvo atsitiktiniai pavieniai necenzūriniai žodžiai ar atskiri nekoordinuoti veiksmai spardant pareigūnus. T. R. elgesio negalima pateisinti situacijos nesuvokimu (neblaivumu) – manyti, kad jis dėl girtumo nesuprato ką daro.

56Teismas laiko nustatytu faktu, kad T. R. plūdo necenzūriniais ir kitokiais įžeidžiančiais žodžiais policijos pareigūnus R. B. ir S. G. , taip elgėsi gana ilgą laikotarpį, smurtu pasipriešino pareigūnams R. B. ir S. G. bei grasino panaudoti fizinį smurtą ateityje, todėl toks elgesys, teismo nuomone, užtraukia baudžiamąją atsakomybę.

57Teismo nuomone, T. R. kaltė padarius nusikaltimus, numatytus BK 286 str. ir 290 str., įrodyta teismo posėdyje ištirtų įrodymų visuma. Nors pasipriešinimas policijos pareigūnui padarytas smurtiniais veiksmais, o įžeidimas žodžiais, teismas tokius kaltininko veiksmus vertina kaip idealią sutaptį. Teismų praktikoje idealia nusikaltimų sutaptimi pripažįstami ir skirtingi veiksmai, jei jie padaromi toje pačioje vietoje, vienu metu, veiksmai tarpusavyje susiję, yra bendro sumanymo (tyčios) dalis ir nukreipti į vieną tikslą.

58Dėl veikų, numatytų LR BK 140 str. 1 d. ir 145 str. 1 d.

59T. R. idealiąją sutaptimi padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 140 str. 1 d. ir 145 str. 1 d. – telefonu pagrasinęs R. L. , kad šį užmuš, vėliau vieną kartą peiliu dūrė R. L. į pilvo sritį, padarė nukentėjusiajam durtinę – pjautinę žaizdą, tokiais savo veiksmais nežymiai sutrikdė R. L. sveikatą, po to, nukentėjusiajam aktyviai priešinantis, grasino R. L. nužudyti.

60T. R. pripažino, kad dūrė R. L. peiliu vieną kartą į pilvo sritį, o vėliau grumtynių metu, laikydamas peilį rankoje, grasino R. L. nužudyti. Toks T. R. elgesys R. L. sudarė pakankamą pagrindą manyti, kad sumanymas gali būti įvykdytas. Nukentėjusysis parodė, kad negali prognozuoti, kaip viskas būtų pasibaigę, jei T. R. nebūtų parvertęs laiptinėje ir laikęs prispaudęs iki atvyks greitoji medicinos pagalba.

61Teismas remiasi nukentėjusiojo R. L. ir liudytojos K. R. parodymais bei kritiškai vertina T. R. ir liudytojos V. M. parodymus dėl to, kad T. R. telefonu negrasino užmušti R. L. ir pats R. L. pasikvietė ateiti T. R. , kad peilį T. R. pasiėmė apsiginimui nuo R. L. . R. L. ir K. R. parodymai nuoseklūs tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisminio nagrinėjimo metu. Liudytojos V. M. parodymai vertintini kaip artimo asmens, siekiančio sušvelninti sūnaus padėtį. Esama ikikonfliktinė situacija leidžia teigti, kad T. R. turėjo pagrindą pykti ant R. L. .

62Remiantis K. R. parodymais, ji su T. R. susipažino ir pradėjo bendrauti tuo metu, kai buvo susipykusi su draugu R. L. . Tačiau susitaikiusi su R. L. nustojo susitikinėti su T. R. ir pastarąjį apie tai informavo. T. R. suvokė, kad K. R. su juo nebenori bendrauti būtent dėl R. L. , todėl pastarajam jautė pyktį. R. L. nebuvo pagrindo kviesti T. R. pokalbiui, nes K. R. buvo su juo, tai yra nebuvo pagrindo kovoti su T. R. dėl merginos dėmesio. K. R. patvirtino, kad R. L. T. R. nekvietė ateiti, pirmas R. L. T. R. nesmūgiavo. Liudytoja V. M. nurodė žinojusi, kad jos sūnus pykstasi su R. L. dėl Karolinos. Kritiškai vertinami T. R. parodymai, kad jis pasiėmė peilį apsiginimui, jei pas R. L. būtų daugiau asmenų. Tačiau juk atėjęs pamatė, kad R. L. vienas, neskaitant K. R. , todėl turėjo nenaudoti peilio, nes nebuvo nuo ko gintis.

63Teismo nuomone, T. R. kaltė padarius nusikaltimus, numatytus BK 140 str. 1 d. ir 145 str. 1 d., įrodyta teismo posėdyje ištirtų įrodymų visuma – nukentėjusiojo R. L. ir liudytojos K. R. parodymais, iš dalies T. R. parodymais, specialisto išvada, kitais teismo posėdyje ištirtais įrodymais.

64Dėl civilinių ieškinių

65Civilinio ieškovo -Panevėžio AVPK - ieškinys dėl 30 Lt turtinės žalos atlyginimo ( b. l. 59) paliktinas nenagrinėtinu, kadangi T. R. išteisintinas pagal LR BK 284 str. 1 d. ( BPK 115 str. 3 d. 2 p.). Civilinis ieškovas turi teisę pareikšti ieškinį civilinio proceso varka.

66Civilinio ieškovo -Panevėžio teritorinės ligonių kasos - ieškinys dėl 307, 19 Lt turtinės žalos atlyginimo ( b. l. 51- 52) tenkintinas pilnai, kadangi nurodyta suma išleista R. L. , kurį sužalojo T. R. , gydymui. Ieškinio dydis pagrįstas rašytiniais įrodymais (b. l. 49, 50, 55-56).

67Nukentėjusiojo R. L. ieškinys dėl 5000,00 Lt neturtinės žalos atlyginimo ( b. l. 70) tenkintinas iš dalies.

68Ieškinyje R. L. nurodė, kad dėl T. R. neteisėtų veiksmų buvo sužalotas peiliu, gydėsi ligoninėje, patyrė dvasinius išgyvenimus, pažeminimą, dėl sužalojimų kentė skausmą, patyrė nepatogumus buityje, nes negalėjo sėdėti, lankstytis, eiti į darbą.

69Civilinis ieškinys pareikštas laikantis LR BPK 109 str. nuostatų, pateiktas ikiteisminio tyrimo metu. LR CK 6. 263 str. nurodo, kad žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų nustatytais atvejais ir neturtinę žalą- privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. CK 6. 250 str. nuostatos nurodo, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija ir kita, teismo įvertinti pinigais. Neturtinės žalos atlyginimo srityje visiško žalos atlyginimo principas objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, nes neturtinės žalos tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma. Įstatymas numato piniginę satisfakciją, kuria siekiama kiek įmanoma teisingiau kompensuoti nukentėjusiojo patirtus dvasinius išgyvenimus, emocinę depresiją ir kt. Nustatydamas neturtinės žalos dydį, teismas atsižvelgia į jos pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas, turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

70Teismo nuomone, iš ištirtų įrodymų galima daryti išvadą, nukentėjusysis R. L. patyrė neturtinę žalą – buvo sužalotas peiliu, patyrė skausmą, dvasinius išgyvenimus, patyrė baimę dėl savo gyvybės. Pažymėtina, kad nukentėjusysis turėjo realų pagrindą manyti, kad grasinimas nužudyti gali būti įvykdytas.

71Pripažinus, kad dėl sužalojimo ir grasinimo nužudyti R. L. patyrė moralinę žalą, konstatuotina, kad ši žala negali būti įvertinta prašomu priteisti dydžiu (5000,00) Lt, kadangi nustatant šios žalos dydį būtina atsižvelgti ir į daugelį kitų aplinkybių – į T. R. turtinę padėtį ( yra nedirbantis), yra nevedęs, neturintis nuosavybėje nekilnojamųjų daiktų, šiuo metu atliekantis laisvės atėmimo bausmę.

72Teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybių visumą, mano, kad R. L. naudai priteisus 1800,00 Lt žalos, tai bus pakankama suma jo neturtinei žalai atlyginti.

73Dėl bausmės

74T. R. atsakomybę lengvinanti aplinkybė – prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi. Nors T. R. bandė švelninti kai kurių savo netikusių poelgių detales, iš esmės pripažino įvykdęs nusikalstamas veikas. Atsakomybę sunkinanti aplinkybė – nusikalstamas veikas padarė apsvaigęs nuo alkoholio, ir ši aplinkybė turėjo nusikalstamos veikos padarymui. Nors T. R. nustatytas lengvas neblaivumo laipsnis ( b. l. 85), jo neprognozuojamas elgesys, remiantis nukentėjusiojo R. L. parodymais, buvo neadekvatus nustatytam girtumui. Apklausiamas T. R. patvirtino, kad nekontroliuoja savo elgesio nuo bet kokio alkoholio kiekio.

75Skiriant bausmę kaltinamajam T. R. teismas vadovaujasi LR BK 54 str. numatytais bausmės skyrimo pagrindais, atsižvelgia į bausmės skyrimo taisykles, numatytas LR BK 61 str.

76T. R. teisiamas ketvirtą kartą ( b. l. 108-115, 134-139, pirmą kartą 2008-02-19 nuosprendžiu buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 93 str.), baustas administracine tvarka ( b. l. 116-117), nusikalstamų veikų padarymo metu turėjo galiojančių administracinių nuobaudų, priklausomybių ir psichikos ligų kabinetų gydytojo psichiatro nestebimas ( b. l. 120). Mokymo įstaigos, kurioje buvo mokomasi nuo 2012-09-26, T. R. charakterizuojamas neigimai ( b. l. 122).

77T. R. 2012-01-29 padarė keturias nesunkias tyčines nusikalstamas veikas, pažymėtina, kad jo atžvilgiu 2012-01-04 jau buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis. Nusikalstamos veikos, dėl kurių priimtas 2012-01-04 nuosprendis, T. R. padarytos per bausmės vykdymo atidėjimą. Kupiškio rajono apylinkės teismo 2011-04-21 nuosprendžiu T. R. paskirta subendrinta vienerių metų 2 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, bausmės vykdymas atidėtas 1 metų 6 mėnesių laikotarpiui. Pažymėtina, kad T. R. 2011-04-21 nuosprendžiu pripažintas kaltu už septynias tyčines nusikalstamas veikas, tačiau padarytų nusikalstamų veikų ir priimtų nuosprendžių skaičius jo elgesiui įtakos neturi. Darytina išvada, kad T. R. iš teistumų išvadų nedaro, nusikalstamas veikas pradėjo daryti būdamas nepilnametis.

78LR BK 64 str. nurodo, kad jeigu naują nusikalstamą veiką padaro nuteistasis, neatlikęs paskirtos bausmės, teismas, paskyręs bausmę už naują nusikalstamą veiką, bausmes subendrina visiškai ar iš dalies sudedant.

79Nagrinėjamu atveju T. R. už nusikalstamas veikas skirtinos laisvės atėmimo bausmės, kurios subendrintinos apimant ( BK 140 str. 1 d. ir 145 str. 1 d., bei BK 286 str. ir 290 str.), po to iš dalies sudedant. Teismo nuomone, įvertinus T. R. asmenybę, nėra pagrindo skirti švelnesnę už laisvės atėmimą bausmę. Remiantis BK 27 str. T. R. yra recidyvistas, o pagal BK 56 str. 1 d. recidyvistui teismas už tyčinio nusikaltimo padarymą paprastai skiria laisvės atėmimo bausmę.

80Nors T. R. yra jauno amžiaus, iš jo elgesio ir nuolat daromų teisės pažeidimų matyti, kad nenori gyventi pagal visuotinai priimtinas elgesio taisykles. Pažymėtina, kad T. R. 2008-02-19 Kupiškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 str. 2 d. jau buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės remiantis BK 93 str., tačiau nevykdė nuosprendžiu paskirtų auklėjamojo poveikio priemonių. Todėl 2008-05-15 Kupiškio rajono apylinkės teismo nutartimi nevykdomos auklėjamojo poveikio priemonės, kurios paskirtos 2008-02-09 nuosprendžiu, pakeistos griežtesne auklėjamojo poveikio priemone – atidavimu į specialią auklėjimo įstaigą 1 metų 6 mėnesių laikotarpiui.

81Teismo nuomone, bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus laisvės atėmimo bausmes, kurių trukmė mažesnė už BK atitinkamų str. sankcijose numatytą bausmės vidurkį.

82Vadovaudamasis LR BPK 297-308 straipsniais, LR BK 140 str. 1 d., 145 str. 1 d., 286 str. ir 290 str., teismas

Nutarė

83T. R. , a. k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, uždraustą LR BK 140 str. 1 d., ir paskirti 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

84T. R. , a. k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, uždraustą LR BK 145 str. 1 d., ir paskirti 7 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

85Remiantis LR BK 63 str. 1 ir 2 d. bei 5 d. 1 p., paskirtas bausmes subendrinti apimant ir paskirti subendrintą bausmę – 7 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

86T. R. , a. k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, uždraustą LR BK 286 str., ir paskirti 1 metų laisvės atėmimo bausmę.

87T. R. , a. k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, uždraustą LR BK 290 str. , ir paskirti 7 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

88Remiantis LR BK 63 str. 1 ir 2 d. bei 5 d. 1 p., paskirtas bausmes subendrinti apimant ir paskirti subendrintą bausmę – 1 metų laisvės atėmimo bausmę.

89Remiantis LR BK 63 str. 1 ir 4 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti iš dalies sudedant ir paskirti subendrintą bausmę – 1 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

90Remiantis LR BK 64 str. 1 ir 3 dalimis, prie Kupiškio rajono apylinkės 2012-01-04 nuosprendžiu paskirtos 1 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmės iš dalies pridėti šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę ir paskirti T. R. galutinę bausmę – 2 metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

91Laisvės atėmimo bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

92Bausmės pradžią skaičiuoti nuo pradėjimo vykdyti 2012-01-04 nuosprendį dienos.

93Remiantis LR BK 65 ir 66 str., į bausmės laiką įskaičiuoti laikinojo sulaikymo laiką nuo 2010-12-14 iki 2010-12-15 ( dvi paras) bei suėmimo laikotarpį nuo 2011-02-24 iki 2011-04-21 (penkiasdešimt septynias paras), taip pat įskaičiuoti suėmimo laikotarpį nuo 2012-01-29 iki 2012-03-28 (šešiasdešimt parų).

94T. R. , a. k. ( - ) išteisinti dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 284 str. 1 d., padarymo, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

95Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato 30 Lt dydžio ieškinį palikti nenagrinėtą.

96Panevėžio teritorinės ligonių kasos ieškinį tenkinti pilnai ir ligonių kasai priteisti iš T. R. 307, 19 Lt turtinės žalos atlyginimą.

97R. L. ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti jam iš T. R. 1800,00 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

98Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, nuosprendžiui įsiteisėjus - peilį, kelnes ir marškinėlius sunaikinti kaip menkaverčius, o mobiliojo ryšio telefoną ,,Siemens C65“ grąžinti T. R. .

99Nuosprendis gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo paduodant apeliacinį skundą per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Vanagas, sekretoriaujant... 2. T. R. , a. k. ( - ) gim. ( - ), gyvenantis P( - ), lietuvis, Lietuvos... 3. Kaltinamasis T. R. 2012-01-29, telefonu pagrasinęs R. L. , kad šį užmuš,... 4. Be to, T. R. 2012-01-29 nuo 18.40 val. iki 20.50 val. bute, adresu Kupiškis, (... 5. Šalintina iš kaltinimo, kad T. R. 2012-01-29 nuo 18.40 val. iki 20.50 val.... 6. Šalintinos nusikalstamos veikos aplinkybės, susijusios su viešosios tvarkos... 7. T. R. kaltu dėl nusikalstamų veikų padarymo prisipažino iš dalies.... 8. Atvykus policijos pareigūnams R. B. ir S. G. , būdamas bute juos plūdo... 9. Sulaikymo kameroje išdaužė kameros langelį ir stiklo šuke persipjovė... 10. Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas R. L. paaiškino, kad, jam būnant su K.... 11. Palaikė 5000 Lt ieškinį dėl neturtinės žalos. Nurodė, kad Panevėžio... 12. Nukentėjusysis R. B. paaiškino, kad tą dieną gavo pranešimą, jog vyksta... 13. Nukentėjusysis S. G. parodė analogiškai R. B. ir paaiškino, kad tą dieną... 14. Liudytoja K. R. , gim. 1995-04-05, paaiškino, kad su T. R. esanti pažįstama.... 15. Liudytojas A. Z. paaiškino, kad jam budint buvo gautas merginos pranešimas,... 16. Liudytoja V. M. , T. R. mama, paaiškino, kad bendravo su sūnumi prieš jam... 17. Alkoholis turi įtakos T. R. elgesiui, tą dieną jis buvo neblaivus, bet iki... 18. T. R. savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu ( b. l.... 19. Nukentėjusysis R. L. savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje... 20. Iš protokolo -pareiškimo ir skundo matyti (b. l. 1, 2), kad R. L. kreipėsi... 21. Iš nutarimo (b. l. 6) matyti, kad, vadovaujantis baudžiamojo proceso... 22. Iš tarnybinio pranešimo (b. l. 7) matyti, kad iš R. L. Kupiškio ligoninėje... 23. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra... 24. Iš apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas peilis, paimtas įvykio... 25. Iš daiktų ir kitų objektų parodymo atpažinti protokolo matyti, kad R. L.... 26. Iš apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtos R. L. pateiktos džinsinės... 27. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra... 28. Iš specialisto išvados Nr. G 290/12(05) matyti, kad R. L. nustatyta... 29. Iš daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad liudytoja K. R.... 30. Iš apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas mobilaus ryšio telefonas... 31. Iš apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas mobilaus ryšio telefonas... 32. Posėdžio metu apžiūrint daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai... 33. Veikos kvalifikavimas ir įrodymų vertinimas ... 34. Prokurorė kaltinamajame akte nurodė, kad T. R. kaltinamas padaręs... 35. Dėl veikos, numatytos BK 284 str. 1 d. ... 36. BK 2 str. 4 d. numato, kad pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas... 37. Prokuroras kaltinamajame akte nurodo BK straipsnį, kuriame numatyta... 38. Nagrinėjamu atveju, be kitų nusikalstamų veikų, T. R. kaltinamas viešosios... 39. Nusikaltimo pagal 284 str. 1 d. sudėtis yra materialioji, nusikaltimo... 40. Teismo nuomone, T. R. nepadarė nusikalstamos veikos, numatytos BK 284 str. 1... 41. T. R. ne savo valia atsidūrė viešojoje vietoje – Kupiškio rajono... 42. Nukentėjusieji policijos pareigūnai nenurodė, kad T. R. elgesys prieš juos... 43. R. B. ir S. G. , jau gavę pranešimą, žinojo, kad į butą vyksta dėl... 44. Teismo nuomone, kaip viešoji vieta komisariato kiemas ir patalpos, į kurias... 45. Teismo nuomone, T. R. elgesyje nėra būtino, inkriminuojant BK 284 str. 1 d.... 46. Dėl veikų, numatytų LR BK 286 str. ir 290 str. ... 47. T. R. idealiąją sutaptimi padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 286 str.... 48. Ištirtais įrodymais nustatyta, kad T. R. policijos pareigūnai į... 49. Nukentėjusieji R. B. ir S. G. patvirtino, kad sulaikant T. R. , jį vedant į... 50. Nors T. R. neigė grasinęs pareigūnams susidorojimu ir sudeginti asmeninius... 51. Teismo nuomone, T. R. veiksmai negali būti vertinami pagal kaip atitinkantys... 52. BK 290 str. nustato baudžiamąją atsakomybę tam, kas įžeidė savo pareigas... 53. BK 286 str. ir ATPK 187 str. 1 d. numatyta atsakomybė už pasipriešinimą... 54. Nusikaltimai, numatyti BK 286 ir 290 str., gali būti padaromi tiesiogine... 55. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad T. R. ilgą laiką plūdo policijos... 56. Teismas laiko nustatytu faktu, kad T. R. plūdo necenzūriniais ir kitokiais... 57. Teismo nuomone, T. R. kaltė padarius nusikaltimus, numatytus BK 286 str. ir... 58. Dėl veikų, numatytų LR BK 140 str. 1 d. ir 145 str. 1 d. ... 59. T. R. idealiąją sutaptimi padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 140 str.... 60. T. R. pripažino, kad dūrė R. L. peiliu vieną kartą į pilvo sritį, o... 61. Teismas remiasi nukentėjusiojo R. L. ir liudytojos K. R. parodymais bei... 62. Remiantis K. R. parodymais, ji su T. R. susipažino ir pradėjo bendrauti tuo... 63. Teismo nuomone, T. R. kaltė padarius nusikaltimus, numatytus BK 140 str. 1 d.... 64. Dėl civilinių ieškinių... 65. Civilinio ieškovo -Panevėžio AVPK - ieškinys dėl 30 Lt turtinės žalos... 66. Civilinio ieškovo -Panevėžio teritorinės ligonių kasos - ieškinys dėl... 67. Nukentėjusiojo R. L. ieškinys dėl 5000,00 Lt neturtinės žalos atlyginimo (... 68. Ieškinyje R. L. nurodė, kad dėl T. R. neteisėtų veiksmų buvo sužalotas... 69. Civilinis ieškinys pareikštas laikantis LR BPK 109 str. nuostatų, pateiktas... 70. Teismo nuomone, iš ištirtų įrodymų galima daryti išvadą, nukentėjusysis... 71. Pripažinus, kad dėl sužalojimo ir grasinimo nužudyti R. L. patyrė... 72. Teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybių visumą, mano, kad R. L. naudai... 73. Dėl bausmės ... 74. T. R. atsakomybę lengvinanti aplinkybė – prisipažino padaręs... 75. Skiriant bausmę kaltinamajam T. R. teismas vadovaujasi LR BK 54 str.... 76. T. R. teisiamas ketvirtą kartą ( b. l. 108-115, 134-139, pirmą kartą... 77. T. R. 2012-01-29 padarė keturias nesunkias tyčines nusikalstamas veikas,... 78. LR BK 64 str. nurodo, kad jeigu naują nusikalstamą veiką padaro nuteistasis,... 79. Nagrinėjamu atveju T. R. už nusikalstamas veikas skirtinos laisvės atėmimo... 80. Nors T. R. yra jauno amžiaus, iš jo elgesio ir nuolat daromų teisės... 81. Teismo nuomone, bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus laisvės atėmimo... 82. Vadovaudamasis LR BPK 297-308 straipsniais, LR BK 140 str. 1 d., 145 str. 1 d.,... 83. T. R. , a. k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką,... 84. T. R. , a. k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką,... 85. Remiantis LR BK 63 str. 1 ir 2 d. bei 5 d. 1 p., paskirtas bausmes subendrinti... 86. T. R. , a. k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką,... 87. T. R. , a. k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką,... 88. Remiantis LR BK 63 str. 1 ir 2 d. bei 5 d. 1 p., paskirtas bausmes subendrinti... 89. Remiantis LR BK 63 str. 1 ir 4 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti iš... 90. Remiantis LR BK 64 str. 1 ir 3 dalimis, prie Kupiškio rajono apylinkės... 91. Laisvės atėmimo bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 92. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo pradėjimo vykdyti 2012-01-04 nuosprendį... 93. Remiantis LR BK 65 ir 66 str., į bausmės laiką įskaičiuoti laikinojo... 94. T. R. , a. k. ( - ) išteisinti dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 284... 95. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato 30 Lt dydžio... 96. Panevėžio teritorinės ligonių kasos ieškinį tenkinti pilnai ir ligonių... 97. R. L. ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti jam iš T. R. 1800,00 Lt... 98. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti,... 99. Nuosprendis gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per 20 dienų...