Byla A2-50-753/2017
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2YT-1136-925/2016

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Balsevičienė, sekretoriaujant Gitanai Gervickaitei, dalyvaujant suinteresuoto asmens UAB „Trakų energija“ atstovui advokatui A. G., pareiškėjų – V. G., M. Ž., D. O., V. P., A. S., G. B. bei A. B. – atstovės Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos vardu veikiančio P. M., nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui antstoliui D. J., pareiškėjams: V. G., M. Ž., D. O., V. P., A. S., G. B. ir A. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo suinteresuoto asmens UAB „Trakų energija“ pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2YT-1136-925/2016.

3Teismas

Nustatė

4UAB „Trakų energija“ vardu jos atstovas advokatas A. G. 2016 m. spalio 18 d. pateikė byloje pareiškimą dėl proceso atnaujinimo pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 366 straipsnio 1 dalies 7 punktą civilinėje byloje Nr. 2YT-1136-925/2016, kuriuo prašo byloje atnaujinti procesą, panaikinti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 7 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų V. G., M. Ž., D. O., V. P., A. S., G. B. bei A. B. – skundą dėl antstolio D. J. veiksmų atmesti. Pareiškime ir teismo posėdžio metu nurodyta, kad pareiškėjai 2014 m. rugpjūčio 22 d. kreipėsi į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją ir Valstybinę energetikos inspekciją su skundais dėl įpareigojimo UAB „Trakų energija“ atlikti veiksmus: 1) pripažinti pareiškėjų butų ir jiems tenkančių bendro naudojimo patalpų dalies centralizuoto šildymo sutartis nutrauktomis nuo pareiškėjų butų šildymo būdo pakeitimo ir centralizuotos šilumos tiekimo nutraukimo į bendro naudojimo patalpas; 2) įpareigoti UAB „Trakų energija“ sutvarkyti šilumos ir karšto vandens apskaitą; 3) įpareigoti ją ištaisyti neteisingai išrašytas sąskaitas. Inspekcija 2014 m. spalio 30 d., o komisija 2014 m. lapkričio 25 d. sustabdė pareiškėjų skundų nagrinėjimą. Gavusi išaiškinimus inspekcija 2015 m. gegužės 22 d. konstatavo, jog vadovaujantis teisės aktais jai nesuteikta kompetencija vertinti šildymo būdo pakeitimo bei šilumos ir karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių nutraukimo teisėtumą, tokie ginčai turi būti sprendžiami teismine tvarka. Pareiškėjai 2015 m. birželio 22 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su tais pačiais reikalavimais, 2015 m. rugsėjo 22 d. jie kreipėsi į komisiją prašydami atnaujinti ginčo nagrinėjimą, nors jau buvo padavę ieškinį į Vilniaus apygardos teismą. Komisija 2015 m. lapkričio 19 d. priėmė sprendimą Nr. R2-(ŠP)-3544, dėl kurio priverstinio vykdymo pareiškėjai kreipėsi į antstolį, tačiau jis atsisakė jį priimti. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 7 d. nutartimi patenkintas pareiškėjų – V. G., M. Ž., D. O., V. P., A. S., G. B. ir A. B. – skundas dėl antstolio D. J. veiksmų – panaikintas jo patvarkymas ir jis įpareigotas priimti vykdyti komisijos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimą Nr. R2-(ŠP)-3544. Ši nutartis įsiteisėjo 2016 m. rugpjūčio 31 d. Teismas, apie vykstantį ginčo procesą nepranešęs UAB „Trakų energija“, kuri yra skolininkė vykdomojoje byloje, tokiu būdu neišklausęs vienos iš vykdymo proceso šalių pozicijos ginčo klausimu, apskritai neįtraukęs į bylą suinteresuotu asmeniu, netinkamai įvertino esmines aplinkybes ir nepagrįstai bei neteisėtai sprendė dėl UAB „Trakų energija“ teisių ir pareigų. Suinteresuotas asmuo UAB „Trakų energija“ apie Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 7 d. nutartį civilinėje byloje sužinojo tik 2016 m. rugsėjo 20 d. vykusio Vilniaus apygardos teismo posėdžio civilinėje byloje Nr. e2-3743-619/2016 metu iš ieškovų – V. G., M. Ž., D. O., V. P., A. S. ir G. B. – atstovo. Apie pareiškėjų skundo dėl antstolio D. J. veiksmų nagrinėjimo procesą suinteresuotas asmuo UAB „Trakų energija“ nebuvo informuotas, nebuvo įtrauktas suinteresuotu asmeniu. 2016 m. liepos 7 d. nutartį jie skundė, tačiau teismas jiems pasiūlė eiti per proceso atnaujinimą, ką jie ir padarė. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas, nagrinėdamas pareiškėjų skundą dėl antstolio D. J. veiksmų atsisakant priimti vykdyti pareiškėjų pateiktą komisijos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimą Nr. R2-(ŠP)-3544 iš esmės sprendė klausimą, ar šis sprendimas yra vykdomasis dokumentas CPK prasme ir, svarbiausia, jį tokiu pripažinęs, įpareigojo antstolį priimti jį vykdyti. Tokia teismo nutartis neabejotinai sukūrė pareigas ne tik pačiam antstoliui, tačiau ir suinteresuotam asmeniui UAB „Trakų energija“, kaip skolininkui vykdomojoje byloje, kadangi po šios teismo nutarties, antstoliui teismo nurodymu priėmus vykdyti komisijos sprendimą, suinteresuotas asmuo yra įpareigotas vykdyti antstolio patvarkymus bei patį komisijos sprendimą. Skundžiamoje nutartyje teismas apie Komisijos sprendimo įsigaliojimą sprendė vien tik remdamasis pareiškėjų prašyme antstoliui nurodytu patvirtinimu, jog jis (sprendimas) yra įsigaliojęs, nes nebuvo apskųstas Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (toliau – Energetikos įstatymas) reglamentuotais terminais ir tvarka. UAB „Trakų energija“ komisijos priimto sprendimo neskundė teismui, nes nelaikė jo vykdytinu dokumentu. Vilniaus apygardos teisme prašymas buvo suformuluotas nagrinėti ginčą iš esmės. Kreipimosi į teismą metu dar nebuvo priimtas komisijos sprendimas, tačiau į komisiją jau buvo kreiptasi. Ieškinį pareiškėjai padavė nesulaukę komisijos rezultatų. Todėl, būdama atsakove byloje, UAB „Trakų energija“ laikė, kad kreiptasi į teismą ir dėl komisijos sprendimo, todėl jo neskundė.

5Kaišiadorių rajono apylinkės teisme 2016 m. lapkričio 8 d. gautas pareiškėjų atstovės Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos atsiliepimas, kur nurodoma, jog pareiškėjai prašo teismo atmesti UAB „Trakų energija“ prašymą atnaujinti procesą byloje, nes jį prašoma atnaujinti byloje, kuri tiesiogiai nėra susijusi su komisijos sprendimo vykdymu. Atsiliepime ir teismo posėdžio metu Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos vardu veikiantis P. M. paaiškino, kad byloje buvo sprendžiamas tik teisės klausimas, ar komisijos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimas Nr. R2-(ŠP)-3544 yra vykdomasis dokumentas, nes antstolis manė, kad minėtas sprendimas yra tik viešojo administravimo subjekto atsakymas į gautą skundą, kuris nėra laikytinas sprendimu pagal Energetikos įstatymo 36 straipsnio 6, 18 dalis, todėl tokio pobūdžio dokumentas (atsakymas) nelaikytinas vykdomuoju dokumentu ir jo nėra pagrindo vykdyti CPK nustatyta tvarka. Prašomoje atnaujinti byloje nebuvo sprendžiamas klausimas, ar komisijos sprendimas yra įsiteisėjęs ir todėl vykdytinas CPK nustatyta tvarka, tik nurodyta, kad jis yra vykdomasis dokumentas, kuriam esant neįvykdytam, gali būti vykdomas priverstinai CPK reglamentuota tvarka. Pareiškėjai, pateikdami antstoliui minėtą dokumentą vykdyti, patvirtino, kad jis yra įsigaliojęs (nebuvo apskųstas Energetikos įstatymo reglamentuotais terminas ir tvarka) ir nėra įvykdytas. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, teismas konstatavo, kad antstolis nepagrįstai atsisakė priimti vykdyti komisijos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimą Nr. R2-(ŠP)-3544, priimtą išankstine privaloma ginčų nagrinėjimo tvarka išnagrinėjus pareiškėjų ir šilumos tiekėjo UAB „Trakų energija“ ginčą, todėl nusprendė antstolio 2016 m. gegužės 6 d. patvarkymą Nr. S-16-117-6254 panaikinti ir antstolį įpareigoti priimti sprendimą vykdyti (CPK 513 str. l d.). Pareiškėjai pažymi, kad klausimai dėl minėto sprendimo vykdymo, ar sprendimas yra įsiteisėjęs, yra šiuo metu sprendžiami kitoje Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje, todėl UAB „Trakų energija“ prašymas atnaujinti procesą niekaip nepakeis komisijos sprendimo priskyrimo vykdomajam dokumentui pobūdžio, nes tai yra teisės, o ne fakto klausimas. Komisijos sprendimas buvo priimtas vėliau (2015 m. lapkričio 19 d.), jau po to, kai išieškotojai kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl inspekcijos 2015 m. gegužės 22 d. priimto sprendimo Nr. 2R-1599, taigi byla Vilniaus apygardos teisme vyksta ne dėl komisijos sprendimo. Skolininko prašymas atnaujinti procesą yra visiškai nepagrįstas, nes Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje yra sprendžiamas tik ieškovų ir atsakovės ginčas, patenkantis į Energetikos įstatymo 34 straipsnio 2 dalies ginčus dėl šilumos energijos nutraukimo, apskaitos ir apmokėjimo už šilumos energiją pažeidimų, tačiau nėra sprendžiamas ginčas, patenkantis į Energetikos įstatymo 34 straipsnio 3 dalies ginčus dėl netinkamai pritaikytų šilumos energijos paskirstymo metodų, nes šį ginčą komisija išnagrinėjo 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu. Perskaičiavimas gali būti atliekamas skirtingais pagrindais: tiek dėl neteisingai išrašytų sąskaitų, dėl energijos nutraukimo (šie ginčai patenka į tuo metu galiojusios redakcijos Energetikos įstatymo 4 straipsnio 2 dalį), tiek dėl netinkamai pritaikytų paskirstymo metodų (šis ginčas patenka į tuo metu galiojusios redakcijos Energetikos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies ginčus), taigi yra skirtingi pagrindai. Ieškovai kreipėsi į komisiją pagal Energetikos įstatymo 34 straipsnio 3 dalį, prašydami išnagrinėti privaloma išankstine ginčo sprendimo ne teisme tvarka ieškovų ieškinį atsakovei UAB „Prienų energija“ dėl įpareigojimo perskaičiuoti mokėjimus už šilumą karšto vandens temperatūros palaikymui nuo 2011 m. birželio mėn. iki dabar, nes ginčo laikotarpiu ieškovams nebuvo tiekiamas karštas vanduo. Komisija 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. R2-(ŠP)- 3544 dėl Prienų miesto daugiabučio namo, esančio Stadiono g. 8, gyventojų skundo nagrinėjimo, pareiškėjų skundo dalį dėl reikalavimų perskaičiuoti jiems priskirtą apmokėti šilumos kiekį nuo 2011 m. rugpjūčio atimant šilumos kiekį butų naudingam plotui šildyti patenkino. Kadangi ieškovai sutiko su komisijos sprendimu, jo neskundė, jis įsiteisėjo. Šį sprendimą gavo ir skolininkė, nepriklausomai nuo motyvų (ar kad ginčas nagrinėjamas teisme, ar kad komisija neturėjo teisės jo priimti, ar kitais pagrindais) turėjo galimybę sprendimą skųsti, tačiau neskundė per įstatymu nustatytą terminą, todėl sprendimas įsiteisėjo. Kadangi komisijos sprendimas, priimtas pagal iki 2016 m. sausio 1 d. galiojusios redakcijos Energetikos įstatymo 34 straipsnio 3 dalį, pagal jo 34 straipsnio 17 dalį yra įsiteisėjęs, nes per 30 d. nuo jo priėmimo nebuvo apskųstas Vilniaus apygardos teismui. Todėl pareiškėjai visiškai pagrįstai prašo antstolio priversti UAB ,,Trakų energija“ (buvusi UAB „Prienų energija“) įvykdyti minėtą komisijos 2015 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. R2-(ŠP)-3544 dalį dėl reikalavimų perskaičiuoti pareiškėjams priskirtą apmokėti šilumos kiekį nuo 2011 m. rugpjūčio atimant šilumos kiekį butų naudingam plotui šildyti.

6Į bylą neįtraukto suinteresuoto asmens UAB „Trakų energija“ prašymas atnaujinti procesą Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2YT-1136-925/2016 atmestinas.

7Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnį, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 1 straipsnį, CPK 6 straipsnį pagrindinė teismo funkcija – teisingai išspręsti šalių ginčą. Esminė šio reikalavimo įgyvendinimo sąlyga – teisingai nustatytos ir ištirtos bylos aplinkybės, tinkamai taikytos teisės normos. Teismo sprendimo teisinė galia suponuoja jo nekintamumą, teismo sprendimo pagrindu atsiradusių teisinių santykių stabilumą, tačiau galimi atvejai, kai po bylos išsprendimo naujai paaiškėja faktinių aplinkybių, turinčių įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Būtent tokiai situacijai įstatymų leidėjas įtvirtino proceso atnaujinimo institutą – ekstraordinarinį būdą įsiteisėjusiam teismo sprendimui peržiūrėti. Proceso atnaujinimo tikslas – išvengti teisinių galimo neteisėto teismo sprendimo (nutarties) padarinių ir taip įvykdyti teisingumą, apginant ne tik privačių šalių, bet ir viešąjį interesą.

8Į bylą neįtrauktas suinteresuotas asmuo UAB „Trakų energija“ prašo atnaujinti procesą Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2YT-1136-925/2016 pagal CPK 366 straipsnio 7 punktą, t. y. jeigu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra išaiškinta, kad procesui šiuo pagrindu atnaujinti būtina nustatyti ne tik tai, jog asmuo be pakankamo pagrindo nebuvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą ir jame nedalyvavo, bet ir tai, kad sprendimu teismas nusprendė dėl jo teisių ar įstatymų saugomų interesų (CPK 365 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-42/2010; kt.). Be to, vertinant proceso atnaujinimo galimybę nurodytu pagrindu, pirmiausia išsiaiškintina tai, ar pareiškėjas neturi galimybių ginti savo pažeistų teisių ar teisėtų interesų kitais teismų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės būdais, t. y. naudotis instancine teismų sistema, kad proceso atnaujinimas yra vienintelė tokia galimybė. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad svarbi ir ta aplinkybė, jog neįtraukti į bylą asmenys negali piktnaudžiauti šiuo institutu, jų veiksmai turi atitikti civiliniame procese įtvirtintus koncentracijos ir ekonomiškumo principus. Galėjimas paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu siejamas tik su tikėtina aplinkybe, jog prašantis atnaujinti procesą asmuo yra tinkamas prašymo dėl proceso atnaujinimo subjektas.

9Į bylą neįtrauktas suinteresuotas asmuo UAB „Trakų energija“ nurodė, jog pareiškėjai – V. G., M. Ž., D. O., V. P., A. S., G. B. bei A. B. – 2014 m. rugpjūčio 22 d. kreipėsi į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, o 2015 m. rugsėjo 22 d. jie kreipėsi į komisiją prašydami atnaujinti ginčo nagrinėjimą, nors jau buvo padavę ieškinį į Vilniaus apygardos teismą, kaip, remdamasis Energetikos įstatymo normomis, nurodo pareiškėjų atstovas, dėl Valstybinės energetikos inspekcijos sprendimo. Komisija 2015 m. lapkričio 19 d. priėmė sprendimą Nr. R2-(ŠP)-3544, dėl kurio priverstinio vykdymo pareiškėjai kreipėsi į antstolį, tačiau jis atsisakė jį priimti. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 7 d. nutartimi patenkintas pareiškėjų skundas dėl antstolio D. J. veiksmų – panaikintas 2016 m. gegužės 6 d. antstolio patvarkymas Nr. S-16-117-6254, jis įpareigotas priimti vykdyti komisijos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimą. Apie pareiškėjų skundo dėl antstolio D. J. veiksmų nagrinėjimo procesą suinteresuotas asmuo UAB „Trakų energija“ nebuvo informuotas, nebuvo įtrauktas į civilinė bylos nagrinėjimo procesą suinteresuotu asmeniu. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas, nagrinėdamas pareiškėjų skundą dėl antstolio D. J. veiksmų atsisakant priimti vykdyti pareiškėjų pateiktą komisijos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimą iš esmės sprendė klausimą, ar šis sprendimas yra vykdomasis dokumentas CPK prasme ir, svarbiausia, jį tokiu pripažinęs, įpareigojo antstolį priimti jį vykdyti. Suinteresuotas asmuo UAB „Trakų energija“ mano, kad tokia teismo nutartis neabejotinai sukūrė pareigas ne tik pačiam antstoliui, tačiau ir suinteresuotam asmeniui UAB „Trakų energija“, kaip skolininkui vykdomojoje byloje, kadangi po šios teismo nutarties, antstoliui teismo nurodymu priėmus vykdyti komisijos sprendimą, suinteresuotas asmuo yra įpareigotas vykdyti antstolio patvarkymus bei patį komisijos sprendimą.

10CPK 365 straipsnio 1 dalis nustato, kad CPK XVIII skyriuje nustatyta tvarka gali būti atnaujintas bylos, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi, įsakymu ar nutarimu), procesas. Pagal CPK 259 straipsnio 1 dalį, teismas išsprendžia bylą iš esmės, priimdamas sprendimą, be to, byla gali būti užbaigta ir teismo nutartimis, kuriomis nutraukiama byla arba pareiškimas paliekamas nenagrinėtas (CPK 294 straipsnis, 297 straipsnis). Taigi, procesas gali būti atnaujintas tik bylose, užbaigtose įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi) (CPK 365 str. 1 d.). Šios bylos specifika – proceso atnaujinimo klausimas nagrinėjamas ne teisme išnagrinėtoje ir „užbaigtoje“, bet vykdomoje byloje, tačiau aktualus lieka nagrinėjimo iš esmės klausimas, tiksliau, ar civilinėje byloje Nr. 2YT-1136-925/2016 priimdamas 2016 m. liepos 7 d. nutartį panaikinti antstolio D. J. patvarkymą teismas nagrinėjo klausimą iš esmės.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad suinteresuotas asmuo UAB „Trakų energija“ prašo atnaujinti procesą Kaišiadorių rajono apylinkės teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2YT-1136-925/2016 CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu, pareiškime nurodydamas motyvus ir argumentus tik dėl 2016 m. gegužės 6 d. antstolio patvarkymo Nr. S-16-117-6254 panaikinimo, t. y. dėl to, kad 2016 m. liepos 7 d. nutartimi antstolis įpareigotas priimti vykdyti komisijos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimą Nr. R2-(ŠP)-3544. Teismas pažymi, kad nors UAB „Trakų energija“ pateiktu prašymu dėl proceso atnaujinimo ir nurodo, jog yra pagrindas atnaujinti procesą Kaišiadorių rajono apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2YT-1136-925/2016 CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytu pagrindu, tačiau, kaip nustatyta iš paties prašymo turinio, jame nurodytas, UAB „Trakų energija“ vertinimu, jos teisių pažeidimas iš tiesų yra susijęs tik su 2016 m. gegužės 6 d. antstolio patvarkymu Nr. S-16-117-6254 išspręstu procedūriniu klausimu. Tai patvirtina ir ta aplinkybė, kad antstoliui D. J., įpareigotam Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 7 d. nutartimi, priėmus patvarkymą vykdyti komisijos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimą Nr. R2-(ŠP)-3544, suinteresuotas asmuo UAB „Trakų energija“ jį galėjo apskųsti ir apskundė teismui – teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, civilinėje byloje Nr. 2YT-41-925/2017 yra priimtas nagrinėti UAB „Trakų energijos“ skundas dėl 2016 m. rugsėjo 16 d. antstolio D. J. patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti panaikinimo vykdomojoje byloje Nr. 0117/16/01980 (išieškotojai V. G., M. Ž., D. O., V. P., A. S., G. B., A. B.). Akivaizdu, kad ginti savo teises UAB „Trakų energija“ turi galimybę, netaikant proceso atnaujinimo instituto, Kaišiadorių rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė bylą pagal UAB „Trakų energija“ 2017 m. spalio 7 d. gautą skundą (tarp tų pačių šalių tuo pačiu pagrindu) dėl antstolio patvarkymo panaikinimo, taigi suinteresuotas asmuo dar prieš kreipdamasis į teismą dėl proceso atnaujinimo jau pasinaudojo įstatymo numatyta teise ginčyti antstolio veiksmus.

12Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, teismas sprendžia, kad suinteresuoto asmens prašymas dėl proceso atnaujinimo yra pateiktas dėl nutarties, kuria buvo išspręstas procedūrinis klausimas, t. y. ne dėl galutinio procesinio sprendimo, ir dėl to proceso atnaujinimas šiuo konkrečiu atveju nėra galimas. Pažymėtina ir tai, kad, neatnaujinus proceso civilinėje byloje Nr. 2YT-1136-925/2016, suinteresuoto asmens UAB „Trakų energija“ teisės nėra pažeidžiamos, kadangi jo nurodyti klausimai iš esmės bus sprendžiami civilinėje byloje Nr. 2YT-41-925/2017.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 366 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 370 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

14UAB „Trakų energija“ patikslintą prašymą atnaujinti procesą Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2YT-1136-925/2016 pagal pareiškėjų – V. G., M. Ž., D. O., V. P., A. S., G. B. bei A. B. – skundą dėl antstolio D. J. veiksmų atmesti.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai