Byla 2S-555-302/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,

3kolegijos teisėjai Algirdas Auruškevičius ir Neringa Švedienė,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A.Skernevičiaus audio paslaugų įmonės „Tamsta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2009 m. vasario 10 d. nutarties, kuria panaikinta nutartis ir taikytos nutartimi laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo A. Skernevičiaus audio paslaugų įmonės „Tamsta“ ieškinį atsakovams UAB „Leidybos centras“, UAB „Statybų naujovės“, tretysis asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija, dėl įpareigojimo pašalinti kliūtis naudotis kelio servitutu, įpareigojimo įvykdyti prievolę natūra.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Ieškovas A.Skernevičiaus audio paslaugų įmonė „Tamsta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas įpareigoti atsakovą UAB „Leidybos centras“ per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti kliūtis naudotis visu kelio servitutu, nustatytu žemės sklypui, esančiam A. Strazdelio g. 1, Vilniuje, nugriaunant užtvaras nuo kelio bei atstatyti kelio dangą ieškovo nuomojamame žemės sklype. Taip pat pateikė prašymą taikyti laikinąją apsaugos priemonę – įpareigoti atsakovą atrakinti vartus, pastatytus ant įvažiavimo į servitutinį kelią, esantį valstybinės žemės sklype, suteikiant galimybę nekliudomai važinėti ieškovui iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

7Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2009 m. sausio 29 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo patenkino. Įpareigojo atsakovą UAB „Leidybos centras“ atrakinti vartus, pastatytus ant įvažiavimo į servitutinį kelią, esantį valstybinės žemės sklype, esančiame A. Strazdelio g. 1 Vilnius, unikalus Nr. 4400-0911-0530, suteikiant galimybę nekliudomai važinėti ieškovui A. Skernevičiaus audio paslaugų įmonei „Tamsta“ iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

8Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2009 m. vasario 10 d. nutartimi panaikino laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2009 m. sausio 29 d. nutartimi.

9Teismas nurodė, jog atsakovas UAB „Leidybos centras“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2009-01-29 nutarties. Teismas nustatė, jog atsakovo nuomojamame žemės sklype, kuriame nustatytas kelio servitutas, vyksta statybos darbai, žemės sklypas aptvertas apsaugine tvora. Ieškovas turi daugiau galimybių nesinaudojant atsakovo nuomojamu žemės sklypu, patekti į ieškovui priklausantį pastatą bei iškrauti prekes.

10Ieškovas A.Skernevičiaus audio paslaugų įmonė „Tamsta“ atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo nutartį panaikinti ir patenkinti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Taip pat prašė paskirti A. Strazdelio g. 1, Vilnius, esančių žemės sklypų su juose stovinčiais statiniais vietos apžiūrą.

11Atskirajame skunde nurodo, jog teismo padaryta išvada, kad įmonė „Tamsta“ turi keletą galimybių normaliai išsikrauti prekes nesinaudodama kelio servitutu, yra klaidinga. Įmonė pardavinėja muzikos instrumentus, kai kurių jų svoris viršija 500 kg, todėl neturint patekimo prie rampos ir krovininio lifto, sukeliami dideli nepatogumai.

12Apeliantas nesutinka su teismo padaryta išvada dėl atsakovo nuomojamame žemės sklype, kuriame nustatytas kelio servitutas, vykdomų statybos darbų, jų keliamo pavojaus aplinkiniams ir tvoros (vartų), nes teismas ją padarė remdamasis 2007-03-15 antstolio Ramūno Kamarausko faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu, kuriame konstatuota, jog atsakovo nuomojamame žemės sklype vykdomi statybos darbai, nors šis protokolas nepatvirtina, jog statybos darbai vykdomi ir šiuo metu.

13Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas nepateikė įrodymų, jog jis, negalėdamas privažiuoti prie rampos ir iškrauti krovinių, kasdien patiria nuostolius, nes ieškovui negalint privažiuoti prie rampos ir iškrauti krovinių, sutrikdomas parduotuvės darbas, dalis darbuotojų tuo metu turi atsitraukti nuo tiesioginio darbo ir pernešinėti krovinius per parduotuvės patalpas į sandėlius. Be to, ieškovas priverstas pažeisti kelių eismo taisykles sutrikdydamas eismą senamiestyje.

14Atsakovas UAB „Leidybos centras“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atskirasis skundas nepagrįstas, nes teismai, spręsdami dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nesprendžia ginčo iš esmės, o tik įvertina aplinkybę, ar ieškinio patenkinimo atveju yra pagrindas manyti, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas nepritaikius šių priemonių. Pripažinus atskirąjį skundą pagrįstu, byla būtų išspręsta iš esmės, konstatuota, jog atsakovas atlieka neteisėtus veiksmus.

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, sprendžia, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo jos keisti ar naikinti.

17Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi atsižvelgti į visas bylos aplinkybes, kurios vienaip ar kitaip gali įtakoti būsimo teismo sprendimo tinkamą įvykdymą, vadovaujantis teisingumo principu užtikrinti kreditoriaus ir skolininko interesų pusiausvyrą, ir priimti atitinkamą sprendimą taikyti arba ne laikinąsias apsaugos priemones. Konkrečios laikinosios apsaugos priemonės taikomos atsižvelgiant į bylos pobūdį, ieškinio reikalavimą, atsakovo veiksmus ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes. Civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 1 dalies 12 p. yra įtvirtinta laikinoji apsaugos priemonė – įpareigojimas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ir padidėti.

18Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino atsakovo atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas kreipėsi į teismą siekdamas apginti jo nurodomas pažeidžiamas daiktines teises – įpareigoti atsakovą UAB „Leidybos centras“ pašalinti kliūtis naudotis visu kelio servitutu, nustatytu žemės sklypui, esančiam A. Strazdelio g. 1, Vilniuje, nugriaunant užtvaras nuo kelio, sklypo plane M1:500 pažymėto skaičiais 1-3, 40-23, 1. Įvertinus pareikšto negatorinio ieškinio reikalavimą, ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės turinys sąlygoja tai, kad pritaikius tokią laikinąją apsaugos priemonę, būtų iš anksto pasisakyta dėl bylos esmės, pripažįstant, jog atsakovas atlieka neteisėtus veiksmus, t.y. trukdo ieškovui naudotis jam nustatytu kelio servitutu, o tai prieštarauja laikinosios apsaugos priemonės paskirčiai, taip pat pagrindiniams civilinio proceso principams.

19Be to, kolegija pažymi, jog ieškovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė yra netikslinga, nes jos pritaikymas niekaip neįtakotų ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo, jos nesiėmus, nepiniginio pobūdžio teismo sprendimo įvykdymas nepasunkėtų. Apeliantas nurodo, jog dėl atsakovo trukdymų naudotis minėtu kelio servitutu patiria nuostolių, tačiau kolegija sprendžia, kad tokie ieškovo nurodomi patiriami nuostoliai kaip parduotuvės darbo trukdymas, kai reikia išsikrauti prekes per parduotuvės patalpas, eismo A. Strazdelio gatvėje stabdymas ieškovo transporto priemonėmis, kurios tuo metu sustoja prie parduotuvės durų, nesudaro pagrindo Civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 1 dalies 12 p. numatytos laikinosios apsaugos priemonės taikymui.

20Atskirojo skundo argumentai, jog ieškovas neturi galimybės išsikrauti prekes nesinaudodamas kelio servitutu, niekuo nepagrįsti. Kaip matyti iš bylos medžiagos (antstolio surašytų faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų), ieškovas turi daugiau negu dvi galimybes patekti į jam priklausantį pastatą ir išsikrauti prekes, todėl jo prašomos laikinosios apsaugos priemonės pritaikymas, atsižvelgiant į tokias byloje nurodomas aplinkybes, jog atsakovo nuomojamame žemės sklype, per kurį ieškovui suteikta teisė naudotis kelio servitutu, vykdomi statybos darbai, tai patvirtina byloje pateiktas 2008-11-11 atsakovui išduotas statybos leidimas (b.l. 23), teritorija aptverta apsaugine tvora, kaip to reikalauja statybas reglamentuojantys teisės aktai, siekiant apsaugoti asmenis nuo nepageidaujamų pasekmių, galinčių atsirasti dėl statybos darbų, suteiktų nepagrįstą pranašumą ieškovui ir neproporcingai pažeistų atsakovo teises. Tai, kad prie atskirojo skundo pateiktuose faktinių aplinkybių konstatavimo protokoluose nurodyta, kad minėtoje teritorijoje nevyksta statybos darbai, nesudaro pagrindo laikyti skundžiamą teismo nutartį neteisėta ir nepagrįsta.

21Kolegija nurodo, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones nesprendžiamas ieškinio pagrįstumo klausimas, todėl atskirojo skundo argumentai, jog teismas netinkamai vertino įrodymus, o būtent – 2007-03-15 antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, neįtakoja skundžiamos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimo, įrodymų vertinimas vyksta bylą nagrinėjant iš esmės.

22Ieškovas atskirajame skunde pateikė prašymą atlikti vietos apžiūrą, tačiau kolegija sprendžia, jog tokio prašymo nėra pagrindo tenkinti sprendžiant klausimą dėl nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo, įrodymų rinkimas gali būti reikšmingas sprendžiant ginčą iš esmės.

23Atsiradus konkrečioms aplinkybėms, galinčioms įtakoti teismo sprendimo tinkamą įvykdymą, įstatymas nedraudžia ieškovui pakartotinai kreiptis į teismą su prašymu taikyti atitinkamas laikinąsias apsaugos priemones.

24Ieškovas prie atskirojo skundo pateikia įrodymus – VĮ Registrų centro pažymėjimą ir 2009-04-24 antstolio Rimanto Vižainiškio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą. Nurodytus dokumentus kolegija priima atsižvelgdama į tai, kad jie gali turėti reikšmės sprendžiant ginčą iš esmės.

25Dėl nurodyto skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 p.).

Nutarė

26Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2009 m. vasario 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,... 3. kolegijos teisėjai Algirdas Auruškevičius ir Neringa Švedienė,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Ieškovas A.Skernevičiaus audio paslaugų įmonė „Tamsta“ kreipėsi į... 7. Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2009 m. sausio 29 d. nutartimi... 8. Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2009 m. vasario 10 d. nutartimi... 9. Teismas nurodė, jog atsakovas UAB „Leidybos centras“ pateikė atskirąjį... 10. Ieškovas A.Skernevičiaus audio paslaugų įmonė „Tamsta“ atskiruoju... 11. Atskirajame skunde nurodo, jog teismo padaryta išvada, kad įmonė... 12. Apeliantas nesutinka su teismo padaryta išvada dėl atsakovo nuomojamame... 13. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas nepateikė įrodymų, jog jis,... 14. Atsakovas UAB „Leidybos centras“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą... 17. Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas... 18. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino... 19. Be to, kolegija pažymi, jog ieškovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos... 20. Atskirojo skundo argumentai, jog ieškovas neturi galimybės išsikrauti prekes... 21. Kolegija nurodo, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones nesprendžiamas... 22. Ieškovas atskirajame skunde pateikė prašymą atlikti vietos apžiūrą,... 23. Atsiradus konkrečioms aplinkybėms, galinčioms įtakoti teismo sprendimo... 24. Ieškovas prie atskirojo skundo pateikia įrodymus – VĮ Registrų centro... 25. Dėl nurodyto skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina... 26. Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2009 m. vasario 10 d. nutartį palikti...