Byla 2-136-194/2008

1Šiaulių apygardos teismas , pirmininkaujant teisėjai Jolanta Badaugienei, sekretoriaujant Violetai Paskočinienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Jonui Stankevičiui, atsakovo atstovams: G. Ž., advokatei Laimai Markevičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo AB „ Rokiškio sūris“ ieškinį atsakovui ūkininkui Z. V. Ž. dėl negrąžintos paskolos, palūkanų, baudos, delspinigių priteisimo. Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

32007-10-04 Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovo AB „ Rokiškio sūris“ ieškinys atsakovu nurodant ūkininką Z. V. Ž. dėl negrąžintos paskolos dalies, delspinigių, palūkanų ir baudos priteisimo, ieškinio sumai 115 260 Lt. Ieškinys pagal LR CPK 27 str. 1 dalies 1punktą, kai ieškinio suma yra virš šimto tūkstančių litų , teismingos apygardų teismams. Ieškovas nurodė, jog atsakovas ūkininkas Z. V. Ž. nuolat tiekė pieną AB „Rokiškio sūris“ pagal sudarytas tarp šalių vieniems metams tipines pieno pirkimo- pardavimo sutartis, kurios kasmet buvo tęsiamos. Atsiskaitymas vyko pagal išrašytas PVM sąskaitas – faktūras. Iki 2007metų lapkričio mėnesio ir pieno tiekimas, ir atsiskaitymas tarp šalių vyko be jokių nesklandumų. Atsakovas plėtė ūkinius pastatus, statė karvidę, todėl paprašė suteikti paskolą, už kurią atsiskaityti susitarė tiekiamu pienu. Ieškovas suteikė atsakovui 50 000 Lt paskolą, kurią pervedė į atsakovo sąskaitą 2005-07-04 mokėjimo pavedimu.

4AB Rokiškio sūris“ ūkininkui Z. V. Ž. suteiktą 50 000 litų paskolą su 3 procentų metinėmis palūkanomis įformino rašytine 2005-06-29 paskolos sutartimi Nr. 5. Paskolą buvo sutarta grąžinti tiekiant kas mėnesį pieną 1500 Lt sumai iki 2008-06-30. Atsakovas pagal sutarties 3.1.p. prisiėmė įsipareigojimą, kad, nutraukus vienašališkai pieno pirkimo- pardavimo sutartį, ar per nustatytą terminą negrąžinęs paskolos, sutinka ne ginčo tvarka mokėti baudą – negrąžintos paskolos likutį padauginus tris kartus.

52006-11-17 atsakovas nutraukė pieno tiekimą ir kartu nutraukė 2006-04-07 pieno pirkimo- pardavimo sutartį Nr. 18, pagal kurią buvo įsipareigojęs ir 2007metus parduoti ieškovui 46 tonas natūralaus pieno. Nutraukęs minėtą pieno pirkimo- pardavimo sutartį, atsakovas pažeidė šios sutarties 3.1p. ir 24 p., todėl privalo sumokėti 5 procentų neparduoto pieno vertės 46000 kg x 0,674( 2006 metų vidutinė perskaičiuoto pieno kaina) baudą, t.y., baudos suma- 1550,20 Lt;

6Kadangi ir paskolos sutartis, ir pieno pirkimo- pardavimo sutartis atsakovas nutraukė vienašališkai, tai prašo priteisti iš atsakovo:

71) negrąžintos paskolos – 22 961,77Lt;

82) trigubo dydžio negrąžintos paskolos baudą- 68 885,31Lt;

93) paskolos palūkanų-1189,78-Lt;

104) 4845,39 Lt delspinigių;

115) 5 procentų neparduoto pieno dydžio baudą- 1550,20 Lt;

126) 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo dienos teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

137) priteisti žyminio mokesčio išlaidas ir išlaidas advokato pagalbai apmokėti;

14Atsakovas su ieškiniu sutiko iš dalies. Sutinka, kad yra skolingas ir negrąžinta paskolos dalis yra 22 961,77 Lt; Sutinka sumokėti palūkanas, tik mano, jog ieškovo jos yra apskaičiuotos neteisingai. Sutinka sumokėti palūkanas už negrąžintą paskolos dalį pagal tikslius paskiačiavimus. Delspinigių reikalavimui prašo taikyti senatį, nes ieškovas praleido 6 mėnesių reikalavimams dėl delspinigių įstatyme numatytą sutrumpintą terminą, o atsakovas reikalauja taikyti senatį. Pritaikius senatį, reikalavimus dėl delspinigių prašo atmesti.

15Atsakovo atsiliepime nurodyta, jog nuo 2006-11-17 nustojo tiekti pieną, nes su ieškovo atstovu buvo sutarta, kad pieną ieškovas atvažiuos pasiimti tiesiogiai, be tarpininkų. Tačiau ieškovas nesilaikė tokio susitarimo, todėl pieno nebetiekė. Be to, nurodo, jog ieškovas savo nuožiūra sumažino pieno supirkimo kainą po 3 centus už parduodamo pieno kg laikotarpiu nuo 2006-01-31 iki 2006-04-31. Sutartimi sutarta pieno pirkimo kaina buvo 0,680 Lt už kg, o ieškovas vienašališkai sumažino iki 0,650 Lt/kg( b.l. 59-62), todėl atsakovas nutraukė pieno pirkimo- pardavimo sutartį Nr. 18. Pieno kainų suderinimo protokolai ( b.l. 39-40), rodo, jog suderinta pieno supirkimo kaina buvo 0,680 Lt/kg ir tai yra neatskiriama pieno pirkimo- pardavimo sutarties Nr. 18 dalis, ką ieškovas pats pažeidė.( Sutarties Nr. 18, 1p.) Atsakovo atstovas mano, jog bauda yra sietina su paskolos pabaiga. Paskolos grąžinimo terminas yra numatytas sutartimi- 2008-06-30 ir jis nėra pasibaigęs. Bauda yra taikytina už sutarties nevykdymą. Iki pieno tiekimo nutraukimo, atsakovas sutarties reikalavimus vykdė ir kas mėnesį ieškovui tiekė pieno net daugiau, nei numatytas sutartimi kas mėnesį sutartas tiekti pieno kiekis. Pagal LR CK 6.73 str. nuostatas netesybos yra įskaitytinos į nuostolių padengimą. Nuostolio dydžio ieškovas nenurodė ir neįrodinėjo. Netesybos negali viršyti patirtų ieškovo nuostolių. Ieškovo prašoma taikyti atsakomybė yra iškreipta, lyginant su įstatyme nustatyta civilinės atsakomybės samprata ir neadekvati suteiktai paskolai. Negrąžinta paskolos dalis yra - 22 962 litų sumai, o ieškinio suma, kuria prašoma atsakovui taikyti kitas baudines netesybas ir kitas sankcijas yra virš 92 tūkstančių litų ( 115 260-22 962 =92 298). Sutarties sąlygas diktavo stambus verslininkas, koks yra ieškovas. Atsakovas yra tik smulkus ūkininkas. Tiek tipinė pieno pirkimo- pardavimo sutartį, tiek paskolos sutartį atsakovas pasirašė prisijungimo būdu. Pieno pardavimas iš atsakovo pusės buvo nutrauktas dėl objektyvių priežasčių. Gauti pagal paskolą pinigai yra panaudoti pagal tikslinę paskirtį, tai yra, ūkininko karvidės rekonstrukcijai atlikti, ir tai yra įrodyta rašytiniais dokumentais.( leidimu statybai, statybos rangos sutartimi su statybine firma, mokėjimo nurodymais Nr. 699/2006-10-18 ir Nr. 611/2007-02-28 už atliktus statybinius darbus, pažyma apie statinio statybą ir rekonstrukciją be nukrypimų nuo projekto, kur nurodyta, jog atlikta SMD – 80% ) Taigi, yra įrodyta, jog paskola yra sunaudota tik ūkininko ūkio veiklai vystyti. Atsakovas neprieštarauja grąžinti likusią negrąžintą paskolos dalį, nors paskolos grąžinimo terminas, nustatytas sutartyje – 2008-06-30, dar nėra suėjęs. Sutinka sumokėti palūkanas už laikotarpį nuo 2006-11-30 iki 2007-08-31( viso už 243d) :( 26918,84Lt x 3% ) = 537,63 Lt; Dėl reikalavimo taikyti trigubo dydžio negrąžintos paskolos baudą, atsakovo atstovas mano, kad šioje dalyje ieškinio reikalavimai yra neįrodyti ir tinkamais rašytiniais įrodymais nepagrįsti. Ieškovo pareiga yra ieškinio reikalavimus įrodyti. ( LR CPK 178 str.). Nėra tarp šalių pieno – pirkimo- pardavimo sutarties Nr. 9., kuri būtų nutraukta, o paskolos grąžinimo terminas nėra pasibaigęs, todėl šį reikalavimą prašo atmesti. Be to, paskolos grąžinimo terminas nėra pasibaigęs, yra šalių sutartyje numatytas 2008-06-30, o ieškovas reikalauja priteisti delspinigius nuo visos negrąžintos paskolos dalies. Ieškinys teisme pateiktas 2007-10-04, o prašoma delspinigių nuo 1997-03-01 iki 1997-08-31. Realiai pieno pardavimas nutrūko 2006 -11-17, o ieškinio reikalavimas dėl delspinigių pateiktas tik 2007-10-04 , tai yra, po 11 mėnesių. Įstatymas dėl delspinigių numato sutrumpintą 6 mėnesių terminą reikalavimams dėl delspinigių, todėl atsakovas mano, jog šis įstatyme nustatytas terminas yra praleistas ir prašo taikyti senatį ir ieškinį dėl praleisto senaties termino- atmesti. Dėl reikalavimo mokėti 5 procentų dydžio baudą nuo neparduoto pieno vertės. Pagal sutartį atsakovas pieną tiekti įsipareigojo pagal grafiką. Iki 2006-11-30 atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė. Pagal esančias byloje PVM sąskaitas faktūras , sutartį atsakovas vykdė 9 mėnesius, o grafiko nesilaikė tik 4 mėnesius. Byloje ieškovas realiai nepateikė įrodymų, kiek atsakovas nepatiekė pieno nuo 2006-11-17 ir kokia to neparduoto pieno vertė. Galimi tik preliminarūs skaičiavimai, o ieškovo skaičiuotė dėl baudos dydžio sumai 1550,20 Lt prieštarauja pieno pirkimo- pardavimo sutarties 1p. nuostatoms. Pieno kvota buvo nustatyta 46000,- kg, tačiau ji yra vykdyta ir viršyta skirtingais laiko tarpais iki sutarties nutraukimo. Kad atsakovas būtų atlikęs kokius tai kaltus veiksmus pagal sutartį, ieškovas neįrodinėjo, todėl atsakovo atstovo nuomone, nėra atsakovo neteisėtų veiksmų kaip civilinės atsakomybės pagrindo, todėl toje dalyje prašo ieškinio reikalavimus laikyti nepagrįstais ir atmesti. Atsakovo turtinė padėtis yra itin sunki. Jis pragyvena išimtinai tik iš savo ūkio, ir tik iš savo šeimos darbu gaunamų lėšų. Sutinka sumokėti negrąžintą paskolos dalį- 22 961,77 Lt, palūkanas sumai- 537,63 Lt. Dėl delspinigių prašo taikyti senatį ir atmesti visus kitus ieškinio reikalavimus.

16Tretysis asmuo UAB „ Pečupė“ atsiliepime nurodė, jog pritaria ieškovo ieškinio reikalavimams. Byloje šio trečio asmens atstovas nedalyvavo. Išsamaus paaiškinimo iš trečio asmens byloje negauta.

17Apklaustas liudytoju E. D. parodė, jog atsakovas prašė ieškovo suteikti jam didesnę 150 000 Lt paskolą karvidžių pastatų plėtrai. Kad išsiaiškinti, ar ūkininkas Z. V. Ž. yra pajėgus grąžinti panašaus dydžio paskolą pagal savo ūkio apimtį ir pajėgumus, jis buvo nuvykęs pas ūkininką Z.V. Ž. ir apžiūrėjo jo ūkį bei vertino jo pajėgumus. Tai buvo apie 2006 metų spalio mėnesį. AB „ Rokiškio sūris“ vadovybė nusprendė didesnės paskolos šiam ūkiui neskirti. Ar būnant pas ūkininką buvo kalba apie pieno paėmimą iš ūkininko Z.V. Ž. tiesiai iš namų be tarpininko UAB „ Pečiupė“, nebeprisimena. Kalbėjo apie kažkokį pieno kainų sureguliavimą, bet tiksliai nebeprisimena, nes pieno statytojų turi tūkstančiais.

18Ieškinys tenkintinas iš dalies.

19Tarp ieškovo AB „ Rokiškio sūris“ ir ūkininko Z. V. Ž. yra pateiktos teismui rašytinės sutartys: paskolos sutartis Nr. 5 ( b.l.9-10), kurioje atsakovui suteikta paskola yra 50 000 Lt su 3 procentų palūkanomis ir jos grąžinimo terminas – 2008-06-30( sutarties 2.1p.) Paskolos grąžinimas išdėstytas mėnesiais ir dengiamas parduodamu kas mėnesį pienu 1500 Lt sumai nuo 2005-07-01 iki 2008-06-30. Be to, yra pateiktos dvi tipinės pieno pirkimo- pardavimo sutartys Nr. 18/ 2006-04-07, kurios galiojimas buvo numatytas nuo 2006-04-01 iki 2007-03-30 datos; ir tipinė pieno pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 18/2005-10-30, kurios galiojimas numatytas nuo 2006-01-01 iki 2007-03-30.( b.l. 11-12 ir b.l.13-14). Atsakovas minėtų sutarčių neginčija, todėl teismas remiasi šiais šalių pateiktais ir pasirašytais susitarimais ir atsakovo atsakomybę kildina būtent šių sutarčių pagrindu. ( LR CK 6.2 str. ). Ieškinio reikalavimai taip pat grindžiami sutartine atsakovo atsakomybe- negrąžinus paskolos dalies pinigais pagal paskolos sutartį ir nutraukus pieno tiekimą ir tokiu būdu pažeidus pieno pirkimo pardavimo sutarties reikalavimus ir paskolos sutarties reikalavimus, tai yra, netinkamai vykdant sutartines prievoles.

20Sutartinė atsakomybė yra galima tik esant įrodytiems atsakovo kaltiems veiksmams, kuriais skolininkas pripažintinas pažeidusiu sutartines prievoles.

21Yra išsiaiškinta, jog atsakovas – ūkininkas Z. V. Ž. visas tris sutartis pasirašė būtent prisijungimo būdu. Sutarties tekstą ir sąlygas padiktavo stambus verslininkas – ieškovas AB „ Rokiškio sūris“.( LR CK 6.160 str. 2d). Taigi, šalių sutarčių pasirašymo aspektu, sutarčių sąlygų derinimo aspektu, šalių padėtis nėra lygi. Todėl teismas privalo atsižvengti ir ginti silpnesnės sutarties šalies, prisijungusios prie paruoštų sutarties sąlygų teksto, teisėtus interesus ir šia prasme dalinai nukrypstant nuo visiško šalių lygybės principo.

22Ieškovo pareiga yra įrodyti ieškinio reikalavimų pagrįstumą ir pateikti reikalaujamo ieškinio dydžio tikslinius paskaičiavimus bei pilnutinai įrodyti bei pagrįsti ieškinio dydžio skaičiuotes( LR CPK 178 str., 197 str.). Ši pareiga priklauso išimtinai ieškovui. Neįrodytas ir tinkamais įrodymais nepagrįstas ieškinys ar jo dalis negali būti tenkinama. Ieškovas įrodė ir pagrindė, jog atsakovui suteiktos 50 000 Lt paskolos dalis iš dalies yra padengta iki 2007-11-17 tiektu atsakovo pienu. Negrąžinta piniginė prievolės dalis yra 22 961,77 Lt. Tai ieškovas įrodė bei pagrindė rašytiniais įrodymais byloje ( b.l.9-10, b.l.80-145, tomas 1) Tai išmokėjimo žiniaraščiai, PVM sąskaitos- faktūros. Tiekiant pieną, PVM sąskaitose- faktūrose yra apskaitytos ir iki 2006-11-30 priskaičiuotos iš atsakovo privalomos mokėti palūkanos, numatytos paskolos sutartyje ir jos yra apmokėtos.( b.l.100-116).

23Teismas laiko nustatyta, jog ir paskolos sutartis ir pieno pirkimo- pradavimo tiekimas tarp šalių nutrūko ne vien dėl atsakovo kaltės. Kad pienas bus tiekiamas iš ūkininko Z,V. Ž. per tarpininką UAB „ Pečiupė“ ir toliau nuo 2006 metų lapkričio mėnesio, vyko derybos. Pakeisti nusistovėjusią pieno supirkimo tvarką be tarpininkų, atsakovui, kaip silpnesnei sutarties šaliai, be abejo, nepavyko. Ieškovas, gi, pats, vienašališkai pakeitė pieno supirkimo kainą su Z.V. Ž., nors tarp šalių buvo suderėta pieno supirkimo kaina sutartimi 0,68Lt/kg. Tačiau ieškovas vienašališkai pieno supirkimo kainą kai kuriais laikotarpiais pakeitė. Tai įrodo rašytiniai dokumentai – tai PVM sąskaitos – faktūros, kur 2006-04-30, 2006-03-31 ir 2006-01-31, 2006-02-28 už parduotą ieškovui pieną, ieškovas mokėjo ne sutartyje nustatyta 0,68 Lt/kg kaina, o 0,65 Lt/kg kaina. Taigi, ieškovas vienašališkai sumažino pieno pirkimo kainą 3 centais už kilogramą. Tarp šalių yra rašytiniai pieno supirkimo kainų suderinimai ( b.l. 39-40), kurie yra neatskiriama pieno pirkimo- pardavimo sutarties dalis( Pieno pardavimo sutarties 1p.). Taigi, yra įrodyta, jog ir pats ieškovas nesilaikė prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, nors LR CK 6.158 str. 1dalis nurodo, jog kiekviena sutarties šalis, turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai. Taigi, teismas pripažįsta, jog pieno pirkimas- pardavimas nuo 2006-11-17 buvo nutrauktas, esant netinkamo sutarties sąlygų vykdymo iš abiejų sutarties šalių. Suteiktoji piniginė paskola atsakovo buvo naudojama išimtinai tik karvidžių renovacijai ir statybos darbams apmokėti, turint ir leidimus, ir projektus statyboms ir paskolos pinigai investuoti tik pagal tikslinę paskirtį. Tai yra įrodyta rašytiniais dokumentais.

24Taigi, negrąžinta paskolos dalis yra 22 961,77 Lt ir šioje dalyje ieškovo ieškinio reikalavimai yra įrodyti ir tenkintini, priteisiant iš atsakovo negrąžintą paskolą sumai – 22961,77 Lt. Šioje dalyje atsakovas sutinka sumokėti negrąžintą paskolos dalį, nors ir nėra suėję paskolos grąžinimo terminai numatyti sutartimi 2008-06-30. ( Paskolos sutarties 2.1p.), tačiau nutraukus pieno tiekimą, yra realiai nutrūkęs nuo 2006-11-17 ir piniginės paskolos grąžinimas, todėl reikalavimas įvykdyti nutrūkusį atsiskaitymą produkto- pieno pardavimu dengiamą piniginę prievolę, ir ją įvykdyti grąžinant pinigus yra tinkamas bei pagrįstas reikalavimas (LR CK 6.62 str. 1 dalis.)

25Dėl reikalavimo priteisti palūkanas.

26Kaip minėta iki 2006-11-30 palūkanos buvo apskaitomos ir buvo įtrauktos į PVM sąskaitas- faktūras ( B.l.100-116) ir iki šios datos yra apmokėtos.

27Ieškovo prašoma priteisti palūkanų suma - nurodoma- 1189,78Lt( 3 procentai metinių palūkanų pagal paskolos sutarties 1.1p.). Negrąžinta paskolos suma- 22961,77 X 3% = 688,85 Lt; Tokia palūkanų norma būtų metams. Taigi, palūkanos už laikotarpį nuo 2006-11-18 iki 2007-10-04(iki ieškinio padavimo) būtų iš viso : 321 dienos, ir tai sudaro: 606,69 Lt palūkanų.(688,85Lt:365d.=1,89Lt.; 1,89X 321d.=606,69Lt;) Palūkanos šiai sumai ir priteistinos. Šioje dalyje ieškinio reikalavimai tenkintini iš dalies.

28Dėl trigubo dydžio baudos priteisimo.

29Ieškovas reikalauja priteisti trigubo dydžio negrąžintos paskolos dydžio baudą-68 885,31 Lt; Šį reikalavimą grindžia paskolos sutarties 3.1p. nuostata.- kai paskolos gavėjas vienašališkai nutraukė pieno pirkimo- pardavimo sutartį Nr. 9., arba per sutartyje nustatytą terminą negrąžina visos paskolos sumos.

30Ieškovo pareiga yra įrodyti ieškinio reikalavimus. ( LR CPK178 str).

31Pagal minėtos sutarties nuostatas, pareiga reikalauti trigubo dydžio baudos kyla1) kai atsakovas nutraukia pieno pirkimo- pardavimo sutartį Nr. 9. Ieškovas byloje nepateikė tarp šalių pasirašytos ir galiojančios pieno tiekimo nutraukimo dieną sutarties, kurios numeris būtų Nr. 9. Byloje yra pateiktos dvi tarp šalių pasirašytos pieno pirkimo- pardavimo sutartys ir abi Nr. 18, Tai sutartis Nr. 18 /2006-04-07, kurios galiojimas numatytas sutartimi nuo 2006-04-01 iki 2007-03-31; ir sutartis Nr. 18/2005-10-30, kurios galiojimas numatytas nuo 2006-01-01 iki 2007-03-31. Sutartyse numatyta, kad sutartis galioja nuo jos sudarymo momento ir galioja kvotos metus. Kvotos metai yra nuo einamų metų balandžio 1d. iki kitų metų kovo 31d. Sutartis lieka galioti kitiems kvotos metams, jei nei viena iš šalių nepraneša kitai šaliai prieš vieną mėnesį iki kvotos pabaigos apie sutarties nutraukimą. ( sutarties 34p). Abi šalys nei apie kvotos pratęsimus, nei apie nutraukimus vasario ir kovo mėnesio pradžioje viena kitai nieko nepranešė. Abiejose sutartyse nėra jokių nuostatų, kad lieka galioti kokių tai ankstesnių sutarčių numatyti įsipareigojimai. Ieškovas nenurodė nei vieno kriterijaus, pagal kurį šias dvi pieno pirkimo-pardavimo sutartis būtų galima susieti su paskolos sutartimi Nr. 5. ( LR CPK 178 str., 197 str.).

32Antras kriterijus trigubo dydžio bauda paskolos sutarties 3.1p. 2)... arba per sutartyje nurodytą terminą negrąžina visos paskolos sumos; Paskolos sutartyje ( 2.1p) numatyta, jog paskolos grąžinimo terminas yra 2008-06-30. Paskolos grąžinimo terminas nėra suėjęs, o baudos, kaip turtinės atsakomybės sąlygą, šalys susiejo su visos paskolos sumos grąžinimu iki sutartos datos.

33Pagal LR CK 6.71 str. 6.72 str. teismui yra suteikta teisė ir mažinti netesybas( baudą) , ar nuo jų mokėjimo atleisti, jei netesybos nustatytos neprotingai didelės. Šioje paskolos sutartyje Nr. 5. baudos trigubas dydis yra neproporcingas paskolos sumai. Be to, ši sutarties sąlyga dėl baudos yra nesąžininga, prieštaraujanti sąžiningo verslo ir ūkininkavimo praktikai- vertinant tai, jog ieškovas yra stambus verslininkas, o atsakovas yra smulkus ūkininkas, besiverčiantis tik iš ūkyje gaunamų savo šeimos narių darbu uždirbtų pajamų.( CK 1.5 str.).Be to, atsakovas turi tik aštuonių klasių išsilavinimą, todėl, akivaizdu, jog pagal savo intelekto lygį negalėjo tinkamai bei adekvačiai suvokti šios baudinės sutarties sąlygos teisinių pasekmių. Dėl nurodytų argumentų, teismas laiko, jog baudinė sankcija nėra ieškovo tinkamais įrodymais įrodyta, yra neadekvati paskolos dydžiui, prieštaraujanti protingumo ir sąžiningumo kriterijams (LR CK 1.5 str.), todėl netenkintina.

34Dėl delspinigių sumai 4845,39 Lt;

35Reikalavimą dėl delspinigių ieškovas grindžia 2006-06-29 paskolos sutartimi Nr. 5. bei šios sutarties 2.4p.: „ Laiku nesumokėjus, Paskolos gavėjas moka Paskolos davėjui 0,1 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną.“ Taigi, paskolos sutartis numato ir baudą, ir palūkanas, ir delspinigius. Pirmiausia 0,1procento dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną yra neprotingai dideli.( LR CK1.5 str.). Paskolos grąžinimas numatytas išdėstant atsiskaitymo sumas mėnesiais tiekiamu pienu po 1500 Lt kas mėnesį per tris metus nuo 2005-07-01 iki 2008-06-30. Iki 2006-11-17 pienas buvo tiekiamas ir dengiama paskola. Ieškovas reikalauja delspinigių nuo visos negrąžintos paskolos dalies, nors , kaip minėta, paskolos dengimas buvo numatytas sutartimi kas mėnesį po 1500 Lt sumai. Taigi, to nenumato sutartis. Delspinigių skaičiuotė pateikta nurodant datas 1997-03-01—1997-08-31( t1. b.l. 7). Paskolos dengimas nutrūko 2006-11-17, o ieškinys teismui ir reikalavimas dėl delspinigių pateiktas tik 2007-10-04, tai yra po 11 mėnesių. Atsakovas dėl šio reikalavimo prašo taikyti senatį. Reikalavimams dėl netesybų (baudos, delspinigių) įstatymas numato sutrumpintą 6 mėnesių terminą( LR CK 1.125 str. 6 dalies 1punktas). Atsakovas reikalauja taikyti senatį reikalavimui dėl delspinigių, todėl ji taikytina ir tuo pagrindu šis reikalavimas atmestinas. LR CK 1.126 str. 2dalis.

36Dėl reikalavimo priteisti 5 procentų neparduoto pieno dydžio baudą – 1550,20 Lt.

37Pagal pieno pirkimo- pardavimo sutarties Nr. 18/2006-04-07, 24p. yra numatyta:“ Nepardavęs pieno pagal išankstinį grafiką, Pardavėjas per 5darbo dienas sumoka Pirkėjui baudą- 5 procentus neparduoto pieno vertės, išskyrus sutarties 11p. numatytus atvejus. ( 11 p.: Pieno supirkimas nutraukiamas pieno supirkimo taisyklėse nurodytais atvejais ir terminais. Apmokama už pieną iki pieno supirkimo nutraukimo, kaip nurodyta pieno supirkimo taisyklėse.)

38Pagal formuojamą Lietuvos Aukščiausio teismo praktiką, netesybos( bauda) atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius., tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. ( LAT Civilinių bylų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2003). Ieškovas savo nuostolių dydžio neįrodinėja. Negrąžinta paskolos dalis yra 22 961,77 Lt. Tačiau likusi ieškinio reikalavimų dalis yra baudinės netesybos, delspinigiai ir kita, kas sudaro likusių ieškinio reikalavimų dalį bendrai sumai 92 298,- Lt. Tai rodo, kad reikalaujamos sankcijos yra neprotingai didelės.( LR CK 1.5 str).

39Ieškovas pateikė baudos skaičiuotę, tačiau yra neaišku, kaip ieškovas nustatė neparduoto pieno vertę, nes iki 2006-11-30 atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė. Pagal 2006-04-07 pieno pirkimo- pradavimo sutartį, atsakovui buvo nustatyta pieno kvota – 46 000 kg ir pieno tiekimas pagal numatytą grafiką. Pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras,( b.l. 132-139) atsakovas sutartimi nustatytą kvotą vykdė ir viršijo ir pardavė gerokai didesnį pieno kiekį, nei numatyta sutartimi iki 2006-11-30 dienos. O šios sutarties pabaiga: 2007-03-31. Ieškovas nepateikė įrodymų, koks jo manymu, yra neparduoto pieno kiekis ir jo vertė. Pieno tiekimas iš esmės buvo numatytas 13 mėnesių. Atsakovas grafiko nesilaikė tik 4 mėnesius. Nepatiektas pieno kiekis būtų : 4205,6 kg X 0,68 Lt = 2859,81Lt; 2859,81 Lt – 5 %= 142,99 Lt arba 143 Lt;

40Šio dydžio bauda priteistina iš atsakovo, kaip sutartimi numatyta prievolė.

41Ieškovas taip pat reikalauja taikyti įstatymines palūkanas 5 procentų dydžio nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šis reikalavimas tenkintinas, nes dėl užsitęsusio paskolos negrąžinimo, ieškovui teko kreiptis teisinės gynybos į teismą, paskolos dalis iki šiol negrąžinta, todėl įstatyminės palūkanos taikytinos. Terminą praleidęs piniginę prievolę vykdyti skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas. ( LR CK 6.210 str. 1d.).

42Teismas savo išvadas grindžia išimtinai rašytiniais įrodymais, kurie patvirtina, jog atsakovas yra ūkininkas, kuris pragyvena išimtinai iš savo ūkio lėšų. Jo šeimoje auga neįgalus vaikas. Samdomo darbo atsakovas ūkiui įdirbti nenaudoja ir dirba tik jis ir jo šeimos nariai. Paskolos lėšos ir iš šiuo metu parduodamo pieno gautos lėšos yra naudojamos karvidės statybai, siekiant, kad ūkininko ūkis atitiktų Europos Sąjungos keliamus reikalavimus. Į šiuos faktorius neįmanoma neatsižvelgti sprendžiant klausimą dėl atsakovui taikytinos atsakomybės ribų bei jos dydžio. ( LR CK 6.245 str. 3d.,6.251 str. 2d.)

43Bylinėjimosi išlaidos bei turėtos abiejų šalių atstovavimo išlaidos atlygintinos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų dydžiui. Ieškinio reikalavimai- patenkinti 21 % dydžiu. ( LR CPK 93 str. )

44Teismas, vadovaudamasis LR CPK 260 str.

Nutarė

45Ieškinį patenkinti iš dalies.

46Priteisti iš atsakovo ūkininko Z. V. Ž., ( a/k ( - ) gyvenančio duomenys neskelbtini) 22 961,77 Lt; negrąžintos paskolos, 606,69 Lt palūkanų ir 143 Lt neparduoto pieno baudą ieškovui AB „ Rokiškio sūris“( įmonės kodas 173057512, Pramonės g. 3, Rokiškis).Bendra priteista suma: 23 711,46 Lt.

47Likusioje dalyje ieškinio reikalavimus atmesti.

48Priteisti iš atsakovo ūkininko Z. V. Ž. 5 procentus metinių palūkanų nuo 23 711,46 Lt nuo 2007-10-04 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

49Priteisti iš atsakovo Z. V. Ž. bylinėjimosi išlaidų- 726,18 Lt žyminio mokesčio išlaidų AB „ Rokiškio sūris“ naudai ir 11 Lt pašto išlaidų valstybei.

50Priteisti iš AB „ Rokiškio sūris“ atsakovui Z.V. Ž. 1223 Lt atstovavimo išlaidų ir 42 Lt pašto išlaidų valstybei.

51Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismas , pirmininkaujant teisėjai Jolanta... 3. 2007-10-04 Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovo AB „ Rokiškio... 4. AB Rokiškio sūris“ ūkininkui Z. V. Ž. suteiktą 50 000 litų paskolą su... 5. 2006-11-17 atsakovas nutraukė pieno tiekimą ir kartu nutraukė 2006-04-07... 6. Kadangi ir paskolos sutartis, ir pieno pirkimo- pardavimo sutartis atsakovas... 7. 1) negrąžintos paskolos – 22 961,77Lt;... 8. 2) trigubo dydžio negrąžintos paskolos baudą- 68 885,31Lt;... 9. 3) paskolos palūkanų-1189,78-Lt;... 10. 4) 4845,39 Lt delspinigių;... 11. 5) 5 procentų neparduoto pieno dydžio baudą- 1550,20 Lt;... 12. 6) 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo dienos teisme iki... 13. 7) priteisti žyminio mokesčio išlaidas ir išlaidas advokato pagalbai... 14. Atsakovas su ieškiniu sutiko iš dalies. Sutinka, kad yra skolingas ir... 15. Atsakovo atsiliepime nurodyta, jog nuo 2006-11-17 nustojo tiekti pieną, nes su... 16. Tretysis asmuo UAB „ Pečupė“ atsiliepime nurodė, jog pritaria ieškovo... 17. Apklaustas liudytoju E. D. parodė, jog atsakovas prašė ieškovo suteikti jam... 18. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 19. Tarp ieškovo AB „ Rokiškio sūris“ ir ūkininko Z. V. Ž. yra pateiktos... 20. Sutartinė atsakomybė yra galima tik esant įrodytiems atsakovo kaltiems... 21. Yra išsiaiškinta, jog atsakovas – ūkininkas Z. V. Ž. visas tris sutartis... 22. Ieškovo pareiga yra įrodyti ieškinio reikalavimų pagrįstumą ir pateikti... 23. Teismas laiko nustatyta, jog ir paskolos sutartis ir pieno pirkimo- pradavimo... 24. Taigi, negrąžinta paskolos dalis yra 22 961,77 Lt ir šioje dalyje ieškovo... 25. Dėl reikalavimo priteisti palūkanas.... 26. Kaip minėta iki 2006-11-30 palūkanos buvo apskaitomos ir buvo įtrauktos į... 27. Ieškovo prašoma priteisti palūkanų suma - nurodoma- 1189,78Lt( 3 procentai... 28. Dėl trigubo dydžio baudos priteisimo.... 29. Ieškovas reikalauja priteisti trigubo dydžio negrąžintos paskolos dydžio... 30. Ieškovo pareiga yra įrodyti ieškinio reikalavimus. ( LR CPK178 str).... 31. Pagal minėtos sutarties nuostatas, pareiga reikalauti trigubo dydžio baudos... 32. Antras kriterijus trigubo dydžio bauda paskolos sutarties 3.1p. 2)... arba per... 33. Pagal LR CK 6.71 str. 6.72 str. teismui yra suteikta teisė ir mažinti... 34. Dėl delspinigių sumai 4845,39 Lt;... 35. Reikalavimą dėl delspinigių ieškovas grindžia 2006-06-29 paskolos... 36. Dėl reikalavimo priteisti 5 procentų neparduoto pieno dydžio baudą –... 37. Pagal pieno pirkimo- pardavimo sutarties Nr. 18/2006-04-07, 24p. yra... 38. Pagal formuojamą Lietuvos Aukščiausio teismo praktiką, netesybos( bauda)... 39. Ieškovas pateikė baudos skaičiuotę, tačiau yra neaišku, kaip ieškovas... 40. Šio dydžio bauda priteistina iš atsakovo, kaip sutartimi numatyta prievolė.... 41. Ieškovas taip pat reikalauja taikyti įstatymines palūkanas 5 procentų... 42. Teismas savo išvadas grindžia išimtinai rašytiniais įrodymais, kurie... 43. Bylinėjimosi išlaidos bei turėtos abiejų šalių atstovavimo išlaidos... 44. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 260 str.... 45. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 46. Priteisti iš atsakovo ūkininko Z. V. Ž., ( a/k ( - ) gyvenančio duomenys... 47. Likusioje dalyje ieškinio reikalavimus atmesti.... 48. Priteisti iš atsakovo ūkininko Z. V. Ž. 5 procentus metinių palūkanų nuo... 49. Priteisti iš atsakovo Z. V. Ž. bylinėjimosi išlaidų- 726,18 Lt žyminio... 50. Priteisti iš AB „ Rokiškio sūris“ atsakovui Z.V. Ž. 1223 Lt atstovavimo... 51. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...