Byla 2KT-1

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su ieškovo V. B. nušalinimo pareiškimu Kauno apygardos teismo teisėjai Jolitai Cirulienei ir visam Kauno apygardos teismui civilinėje byloje Nr. 2-75-527/2006,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2006 m. gruodžio 11 d. buvo gautas ieškovo V. B. nušalinimo pareiškimas civilinėje byloje Nr. 2-75-527/2006 pagal ieškovo V. B. ieškinį Lietuvos valstybei (tretieji asmenys byloje A. A.-B., E. I., J. N., I. K., R. A. G., K. A.) dėl žalos atlyginimo, pareikštas bylą nagrinėjančiai Kauno apygardos teismo teisėjai J.Cirulienei ir visam Kauno apygardos teismui. Pareiškime nurodoma, kad bylą nagrinėjanti teisėja, pažeisdama CPK 117 straipsnio nuostatas, įpareigojo ieškovą įteikti teismo šaukimus liudytojams ir tretiesiems asmenims. Remdamasis šia aplinkybe, ieškovas abejoja bylą nagrinėjančios teisėjos nešališkumu.

3Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas A. Čeplinskas 2006 m. gruodžio 21 d. paaiškinime dėl nušalinimo Nr. 2-75-527/2006 paaiškino, jog ieškovas žodine teismo nutartimi buvo įpareigotas asmeniškai įteikti teismo šaukimus liudytojams ir trečiajam asmeniui A. A.-B. po to, kai keletą kartų teismui nepavyko įteikti šių procesinių dokumentų minėtiems asmenims. Taip pat paaiškinime teigiama, kad nors nušalinimo pareiškime ieškovas nenurodo viso Kauno apygardos teismo nušalinimo motyvų, ta aplinkybė, jog šioje civilinėje byloje trečiaisiais asmenimis yra patraukti Kauno miesto apylinkės teismo, kuris yra Kauno apygardos teismo teritorijoje, teisėjai E. I. ir J. N., gali kelti abejonių dėl teismo nešališkumo, todėl yra tikslinga nušalinti Kauno apygardos teismą nuo bylos nagrinėjimo.

4Nušalinimo pareiškimas netenkintinas.

5Pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 64-66 straipsnius teisėjas turi nusišalinti arba būti nušalintas nuo bylos nagrinėjimo, jeigu yra aplinkybių, kurios objektyviai kelia abejonių teisėjo nešališkumu. CPK 178 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, tai yra nušalinimo pareiškimas turi būti motyvuotas. Kaip ir visomis procesinėmis teisėmis, nušalinimo teise negali būti piktnaudžiaujama (CPK 42 str. 5 d., 95 str.).

6Ieškovas V. B. nušalinimo pareiškime nepateikė konkrečių argumentų, pagrindžiančių nušalinimo, reiškiamo visam Kauno apygardos teismui, pareiškimą (CPK 178 str.). Be to, nušalinimo pareiškime ieškovo reiškiamos abejonės dėl civilinę bylą nagrinėjančios Kauno apygardos teismo teisėjos J. Cirulienės nešališkumo nėra grindžiamos CPK 65 straipsnyje išdėstytais pagrindais, sudarančiais pagrindą teisėjui nušalinti, ir negali būti pagrindas nušalinti teisėją CPK 66 straipsnio pagrindu, kadangi ieškovo nurodyti argumentai yra susiję su atskirų procesinių veiksmų atlikimu.

7Remiantis aukščiau nurodytomis aplinkybėmis konstatuotina, kad CPK 65 ir 66 straipsniuose numatytų pagrindų tenkinti nušalinimo pareiškimą nėra. Nesant įstatyme numatytų nušalinimo pagrindų, nušalinimo pareiškimas turi būti atmestas.

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 69 straipsniu, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

9Netenkinti ieškovo V. B. nušalinimo pareiškimo Kauno apygardos teismo teisėjai J. Cirulienei ir visam Kauno apygardos teismui civilinėje byloje Nr. 2-75-527/2006 pagal ieškovo V. B. ieškinį Lietuvos valstybei (tretieji asmenys byloje A. A.-B., E. I., J. N., I. K., R. A. G., K. A.) dėl žalos atlyginimo.

Proceso dalyviai