Byla II-30-609/2009
Dėl nutarimo panaikinimo ir administracinės bylos nutraukimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Eglė Kiaurakytė, sekretoriaujant Nataljai Švec, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui S. M. , jo atstovui advokatui Leonidui Zubanovui viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens S. M. skundą dėl nutarimo panaikinimo ir administracinės bylos nutraukimo ir

Nustatė

2Žemaitijos nacionalinio parko direkcija 2008 04 15 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą (b.l. 27,28), kuriame nurodė, jog nuo 2007 03 07 S. M. krauna ir sandėliuoja buitines šiukšles-butelius bei pasistatė lauko tualetą V. K. priklausančiame žemės sklype. Protokole nurodoma, jog tokiais savo veiksmais S. M. padarė teisės pažeidimą, numatytą ATPK 51(3) straipsnio 2 dalyje.

3Žemaitijos nacionalinio parko pareigūno (toliau-Institucija) 2008 04 22 nutarimu (b.l. 6) už teisės pažeidimo, numatyto ATPK 51(3) straipsnio 2 dalyje, padarymą S. M. paskirta 220 Lt bauda.

4Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo S. M. skundu (b.l. 4,5) prašo nutarimą panaikinti ir administracinę bylą nutraukti. Nurodo, jog teisės pažeidimo, numatyto ATPK 51(3) straipsnio 2 dalyje, jis nepadarė, nes V. K. nuosavybės teise priklausančioje sodyboje lauko tualetą pastatė ir butelius laikė buvęs sodybos savininkas L. M. .

5Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo ir jo atstovas prašo skundą patenkinti jame išdėstytų motyvų pagrindu.

6Institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą ir priėmusios skundžiamą nutarimą- Žemaitijos nacionalinio parko, atstovas į teismo posėdį neatvyko, atsiliepime į skundą (b.l. 42-44) nurodo, kad prašo bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant, skundą tenkinti ir administracinę bylą nutraukti, nes ATPK 250 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu S. M. negalėjo būti traukiamas administracinėn atsakomybėn.

7Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 123 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad proceso šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo pranešta ir nėra pagrindų atidėti bylos nagrinėjimą, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti. Byla nagrinėjama institucijos atstovui nedalyvaujant.

8Konstatuojama.

9Pagal ATPK 9 straipsnį administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę.

10ATPK 51(3) straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už vieno kubinio metro ar mažesnio negu vienas kubinis metras atliekų kiekio šalinimą ir (ar) naudojimą pažeidžiant Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jei dėl to nepavojingomis atliekomis užteršiama aplinka vandenviečių ir mineralinių šaltinių sanitarinėse apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočiųapsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietovėse ir pelkėse, geležinkelų ir valstybinės reikšmės automobilių pakelių juostose ir sanitarinėse apsaugos zonose.

11Iš administracinio teisės pažeidimo, numatyto 51(3) straisnio 2 dalyje, dispozicijos matyti, jog norma yra blanketinė, nukreipianti į kitą teisės aktą- Atliekų tvarkymo taisykles.

12Teismui pateiktos Plungės rajono savivaldybės teritorijos priežiūrą reglamentuojančios Plungės rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklės, patvirtintos Plungės rajono savivaldybės tarybos 2006 11 09 sprendimu Nr. T1-10-251 (b.l. 46-48). Taisyklėse nurodoma, kad Atliekų tvarkymo taisyklėmis privalo vadovautis atliekų turėtojai. Atliekų turėtojais taisyklėse įvarijami individualių namų valdų, daugiabučių namų butų, sodų ir garažų valdų savininkai, įmonės, įstaigos, organizacijos ir būstą administruojančios įmonės.

13Iš to, kas nustatyta, matyti, jog teisės pažeidimo, numatyto ATPK 51(3) straipsnio 2 dalyje, subjektu yra aukščiau nurodyti atliekų turėtojai. Administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad teisės pažeidimo padarymo vieta- Plungės rajono savivaldybės Mačiūkių kaime esantis V. K. nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas. Byloje esanti VĮ Registrų centras Telšių filialo pažyma (b.l. 31) patvirtina, kad 10.6000 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas, esantis Plungės rajono savivaldybės ( - ), nuosavybės teise priklauso V. K. .

14Kadangi administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo S. M. nėra ginčo žemės sklypo, kuriame buvo nustatyti Atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimai, savininku, jis nėra laikytinas teisės pažeidimo, numatyto ATPK 51(3) straipsnio 2 dalyje, subjektu.

15Administracinio teisės pažeidimo protokolu apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra atkreipęs dėmesį, kad ATPK 260 straipsnio 1 dalyje yra nurodyti būtini administracinio teisės pažeidimo protokolo turinio elementai. ATPK 260 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad protokole būtina nurodyti administracinio teisės pažeidimo padarymo esmę. Pažeidimo esme laikytina administracinio teisės pažeidimo sudėties objektyviųjų požymių visuma.

16Susipažinus su 2008 04 15 protokolo turiniu matyti, jog jame nėra nurodyta, kokias Atliekų tvarkymo taisykles bei konkrečius taisyklių reikalavimus savo veiksmais administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo pažeidė.

17Byloje pateikti įrodymai, patvirtinantys, kad S. M. yra neįgalus (b.l. 10), išraše iš MSEK apžiūros akto pažymėta, kad S. M. nustatyta II invalidumo grupė be termino, nurodant, kad S. M. invalidumas- iš vaikystės.

18ATPK 284 straipsnyje nurodytos aplinkybės, išaiškintinos nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą. Iš to, kas nustatyta, darytina išvada, jog administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo metu nebuvo išaiškintos aplinkybės, susijusios su administracinėn atsakomybėn patraukto asmens statusu, todėl nebuvo užtikrinta tokio asmens teisė aktyviai dalyvauti administracinio teisės pažeidimo bylos procese per atstovą, be to, pažeista asmens teisė žinoti, kuo jis yra kaltinamas.

19Kadangi nustatyta, jog S. M. nepadarė teisės pažeidimo, numatyto ATPK 51(3) straipsnio 2 dalyje, nutarimas laikytinas neteisėtu ir nepagrįstu, todėl naikintinas, o administracinė byla nutrauktina.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 297 straipsniu, Lietuvos Respublikos ABTĮ 123 straipsnio, 124 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

21skundą patenkinti.

222008 04 22 Žemaitijos nacionalinio parko nutarimą, kuriuo S. M. pagal ATPK 51(3) straipsnio 2 dalį paskirta 220 litų bauda, panaikinti ir administracinę bylą nutraukti.

23Nutarimas per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Eglė Kiaurakytė,... 2. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija 2008 04 15 surašė administracinio... 3. Žemaitijos nacionalinio parko pareigūno (toliau-Institucija) 2008 04 22... 4. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo S. M. skundu (b.l. 4,5) prašo... 5. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo ir jo atstovas prašo skundą... 6. Institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą ir... 7. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ)... 8. Konstatuojama.... 9. Pagal ATPK 9 straipsnį administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu)... 10. ATPK 51(3) straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už vieno... 11. Iš administracinio teisės pažeidimo, numatyto 51(3) straisnio 2 dalyje,... 12. Teismui pateiktos Plungės rajono savivaldybės teritorijos priežiūrą... 13. Iš to, kas nustatyta, matyti, jog teisės pažeidimo, numatyto ATPK 51(3)... 14. Kadangi administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo S. M. nėra ginčo... 15. Administracinio teisės pažeidimo protokolu apibrėžiamos administracinio... 16. Susipažinus su 2008 04 15 protokolo turiniu matyti, jog jame nėra nurodyta,... 17. Byloje pateikti įrodymai, patvirtinantys, kad S. M. yra neįgalus (b.l. 10),... 18. ATPK 284 straipsnyje nurodytos aplinkybės, išaiškintinos nagrinėjant... 19. Kadangi nustatyta, jog S. M. nepadarė teisės pažeidimo, numatyto ATPK 51(3)... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 297 straipsniu, Lietuvos... 21. skundą patenkinti.... 22. 2008 04 22 Žemaitijos nacionalinio parko nutarimą, kuriuo S. M. pagal ATPK... 23. Nutarimas per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...