Byla 2-2966-673/2012
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima Šablevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui V. P. dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 160,00 Lt skolos, 581,12 Lt delspinigių, 123,56 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad 2000-09-13 UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. A8399205-1.3-2160, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui, atsižvelgiant į sutartyje numatytus terminus ir sąlygas, suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras, laikotarpiu nuo 2002-05-31 iki 2002-08-31, tačiau atsakovas jų neapmokėjo. 2009-03-31 ieškovas ir UAB „Tele2“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal PVM sąskaitas-faktūras. Ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas reikalavimo nėra įvykdęs.

4Teismo pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo ir ieškinys kartu su priedais atsakovui įteikti 2012-01-25 viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto puslapyje (b. l. 37), atsakovas per nustatytą 14 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, pratęsti nustatyto termino neprašė todėl, esant ieškovo prašymui (b. l. 1-3), priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Nustatyta, kad 2001-09-13 UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. A8399205-1.3-2160 pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui, atsižvelgiant į sutartyje numatytus terminus ir sąlygas, suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už paslaugas (b.l. 18-20). UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras, laikotarpiu nuo 2002-05-31 iki 2002-08-31 (b.l. 23-26). Duomenų, kad atsakovas minėtas PVM sąskaitas-faktūras apmokėjo, nepateikta.

8Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku, pagal įstatymo ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63, 6.205 straipsniai).

92009-03-31 ieškovas ir UAB „Tele2“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal PVM sąskaitas-faktūras (b.l. 8-11). Iš 2009-05-04 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo matyti, kad ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir ragino sumokėti susidariusią skolą (b.l. 27), tačiau byloje duomenų apie tai, kad atsakovas ieškovui būtų sumokėjęs susidariusią skolą, nėra. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistina 160,00 Lt skola.

10Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. nesumokėjo 160,00 skolos, ieškovas yra paskaičiavęs 581,12 Lt delspinigius (b.l. 6). Sutartyje šalys numatė, 0,10 proc. dydžio delspinigius (sutarties 6.5. p., b.l. 18-20). CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Nagrinėjamos bylos atveju atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra vartotojas, ne verslo subjektas bei sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, kadangi sutartį sudarė prisijungimo būdu, paskaičiuota suma ženkliai didesnė nei skolos suma, delspinigiai paskaičiuoti už 3632 dienas, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir turi būti sumažinti. Prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 0,01 proc. dydžio, kas sudaro už tą patį laikotarpį - 58,11 Lt sumą, nes teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams, atsižvelgiant ir į pakankamai seną bei iki šio teismo sprendimo ieškovo nereikalautą priteisti skolos atsiradimo laiką. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7 d., 178 str.; CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d.).

11Vertindamas ieškovo reikalavimą dėl 123,56 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, kurias pagal pateiktą išklotinę sudaro darbo priemonės, kompiuterių nusidėvėjimas, darbuotojo užmokestis, administracinės - buhalterinės išlaidos ir kt. (b.l. 7), teismas sprendžia, kad šios išlaidos yra tiesiogiai susijusios su ieškovo, užsiimančio skolų išieškojimu ir prevencija, ūkine – komercine veikla, todėl negali būti pripažintos išlaidomis CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme. Ieškovas nepateikė jokių išlaidas, patirtas užklausiant Nekilnojamojo turto registrą ir Gyventojų registro tarnybą, pagrindžiančių įrodymų, todėl šis ieškovo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 str.).

12CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2012-11-28, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Ieškovas sumokėjo 72,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 4). Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovo sumokėtas žyminis mokestis yra minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, ieškovui iš atsakovo priteistinas visas ieškovo sumokėtas 72,00 Lt žyminis mokestis.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo V. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 160,00 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt litų 00 ct) skolos, 58,11 Lt (penkiasdešimt aštuonių litų 11 ct) delspinigius, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2012-11-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,00 Lt (septyniasdešimt du litus) žyminio mokesčio ieškovui UAB „GELVORA“, juridinio asmens kodas 125164834, A. Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, naudai.

17Ieškinį dalyje dėl 523,01 Lt delspinigių dalies ir 123,56 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų atmesti.

18Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai