Byla e2S-832-440/2015
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės B. J. atskirąjį skundą dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-763-187/2015, iškeltoje pagal ieškovės B. J. ieškinį atsakovui A. U. dėl skolos ir palūkanų priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė B. J. kreipėsi į Telšių rajono apylinkės teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo A. U. 34754,40 Eur skolos, 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Nurodė, kad 2013-01-29 tarp atsakovo ir E. A. buvo sudaryta beprocentinė paskolos sutartis, pagal kurią atsakovas iš E. A. pasiskolino 120000,00 Lt, paskolą įsipareigojo grąžinti iki 2015-01-29. 2015-01-29 reikalavimo perleidimo sutartimi visos teisės, kylančios iš 2013-01-29 paskolos sutarties, perleistos ieškovei. Pažymėjo, kad atsakovas buvo paragintas grąžinti paskolą, tačiau skolą atsisakė grąžinti.

42015-03-03 Telšių rajono apylinkės teismas preliminariu sprendimu ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovo A. U. 34754,40 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015-03-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 719,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės B. J. naudai.

5Atsakovas su priimtu preliminariu sprendimu nesutiko, pareiškė prieštaravimus. Nurodė, kad E. A. paskolos sutarties pagrindu 120000,00 Lt jam neperdavė, todėl ieškovė reikalavimo teisę įgijo nepagrįstai.

62015-06-03 teismo posėdžio metu atsakovas pareiškė prašymą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki įsiteisės galutinis sprendimas dėl pradėto ikiteisminio tyrimo dėl sukčiavimo sudarant 2013-01-29 beprocentinės paskolos suteikimo sutartį tarp A. U. ir E. A.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Telšių rajono apylinkės teismas 2015-06-03 nutartimi sustabdė civilinę bylą pagal ieškovės B. J. ieškinį atsakovui A. U. dėl skolos ir palūkanų priteisimo, iki tol, kol bus išspręstas iš esmės klausimas ar nėra duomenų bei kaltės dėl sukčiavimo sudarant 2013-01-29 beprocentinės paskolos suteikimo sutartį tarp A. U. ir E. A.. Teismas nurodė, kad byloje yra pateikti rašytiniai įrodymai apie tai, kad atsakovas A. U. kreipėsi dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo bei pateikė skundą dėl 2015-04-30 nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą Nr. 86-At-00365-15. Teismas pažymėjo, kad procesinį sprendimą priima siekdamas ekonomiškumo, kadangi tuo atveju, jeigu paaiškėtų nusikalstamos veikos požymiai po civilinės bylos išnagrinėjimo, būtų apsunkintas civilinės bylos nagrinėjimo procesas (būtų reikalinga proceso atnaujinimo procedūra, restitucijos taikymas ir kt.). Atsižvelgiant į tai, teismas padarė išvadą, kad tikslinga civilinę byla sustabdyti iki kol bus išspręstas galutinai klausimas dėl ikiteisminio tyrimo tikslingumo ir jo atlikimo įvertinant 2013-01-29 beprocentinės paskolos suteikimo sutarties sudarymo aplinkybes. Teismas atkreipė dėmesį, kad paaiškėjus, jog paskolos sutartis buvo pasirašyta sukčiaujant, būtų pagrindas naikinti preliminarų sprendimą. Remiantis nurodytu teismas vertino, kad privalo sustabdyti nagrinėjamą bylą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 164 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu, kadangi teismas negali civilinėje byloje spręsti kaltės klausimo.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą esmė

10Atskiruoju skundu ieškovė B. J. prašo panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo 2015-06-03 nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė civilinės bylos sustabdymą reglamentuojančias proceso teisės normas ir nepagrįstai sustabdė bylos nagrinėjimą iki ikiteisminio tyrimo, vykdomo trečiojo asmens atžvilgiu, baigties, nes ikiteisminio tyrimo metu nustatytos aplinkybės neturi prejudicinės galios, o duomenys, kurie gali paaiškėti ikiteisminio tyrimo metu, gali būti nustatyti byloje civilinio proceso tvarka. Sandorio teisėtumo bei dokumento suklastojimo ar sukčiavimo faktai gali būti nustatyti ir civilinėje byloje naudojantis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas A. U. nurodė, kad su atskirojo skundo argumentais nesutinka, prašo Telšių rajono apylinkės teismo 2015-06-03 nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

121. Pirmosios instancijos teismas šioje civilinės bylos stadijoje pagrįstai sustabdė civilinę bylą, kadangi tolimesnis jos nagrinėjimas pažeistų ekonomiškumo principo laikymąsi ir galėtų sukelti neigiamų, nepataisomų pasekmių atsakovui. Ieškovė klaidingai interpretuoja šiuo klausimu formuojamą teismų praktiką, nes ikiteisminio tyrimo metu surinkti įrodymai, priimti procesiniai sprendimai gali būti rašytiniais įrodymais civilinėje byloje, o baudžiamojoje byloje nustatytos aplinkybės turi prejudicinę galią dėl asmens nusikalstamų veiksmų pasekmių, t.y. šiuo atveju, jeigu būtų nustatyti nusikalstamos veikos požymiai sudarant 2013-01-29 beprocentinės paskolos suteikimo sutartį, tokios aplinkybės turėtų įtakos teisingam, visapusiškam šios civilinės bylos išnagrinėjimui, atsakovo kaltės klausimo išsprendimui bei sprendimo priėmimui. Skundžiamos nutarties pagrįstumą rodo ir tai, kad Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūra atsakovo skundo pagrindu, 2015-06-02 priėmė nutarimą, kuriuo panaikino Telšių AVPK KPS ENTS 2015-04-30 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pagal A. U. pareiškimą.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

14 Atskirasis skundas tenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 straipsnis).

16Kaip matyti iš apeliantės atskirojo skundo, byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria sustabdytas civilinės bylos nagrinėjimas iki bus nustatytos aplinkybės ar nėra duomenų dėl sukčiavimo sudarant ginčo paskolos sutartį.

17Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (LR CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (LR CPK 164 straipsnis). Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų skirtumas yra tas, kad kai yra nustatomos privalomąjį bylos sustabdymo pagrindą sudarančios aplinkybės, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o bylos sustabdymas dėl fakultatyvųjį sustabdymo pagrindą sudarančių aplinkybių yra paliktas teismo diskrecijai, t. y. teismas turi teisę, bet ne pareigą sustabdyti bylos nagrinėjimą, ir teismas konkrečiu atveju sprendžia, reikia ar ne stabdyti bylą.

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad LR CPK 164 straipsnyje įtvirtintas neprivalomų civilinės bylos sustabdymo pagrindų sąrašas yra neišsamus (šio straipsnio 4 punkte nurodyta, kad byla gali būti sustabdoma ir kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, jog tai būtina), taigi teismas kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia, ar yra pagrindas sustabdyti bylą. Teismo diskrecijos teisė sustabdyti bylą turėtų būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, tačiau kartu nepažeidžiant proceso koncentracijos principo, užtikrinančio vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių – tinkamą taikymą (LR CPK 2 straipsnis) bei asmens teisės, kad bylą, kurioje sprendžiama jo civilinio pobūdžio teisių ir pareigų klausimas, teismas išnagrinėtų per kiek įmanoma trumpesnį laiką, realizavimą (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis). Sprendimas dėl civilinės bylos sustabdymo, t. y. jokių procesinių veiksmų joje neatlikimo, turi būti priimamas esant pagrindui, o teismo motyvai turi būti aiškūs ir išsamūs. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal LR CPK 164 straipsnio 4 punktą, turi išsiaiškinti, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009).

19Ginčo atveju, pirmos instancijos teismas, sustabdydamas civilinės bylos Nr. e2-763-187/2015 bylos nagrinėjimą, vadovavosi LR CPK 164 straipsnio 4 dalyje nurodytu fakultatyviu bylos sustabdymo pagrindu. Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad teismas negalėjo sustabdyti civilinės bylos minėtu pagrindu, kadangi ikiteisminio tyrimo pradėjimo prejudicinė reikšmė nagrinėjamai bylai nenustatyta, ikiteisminio tyrimo pradėjimas negali būti civilinės bylos sustabdymo pagrindas, o bylai reikšmingas aplinkybes teismas galėjo nustatyti nagrinėdamas civilinę bylą iš esmės. Apeliacinės instancijos teismas turi pagrindo iš dalies sutikti su šiais apeliantės argumentais.

20Kaip pagrįstai nurodė apeliantė, teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad ikiteisminio tyrimo institucijų, pareigūnų sprendimai ir nutarimai neturi civiliniame procese prejudicinės galios, o yra tik vieni iš rašytinių įrodymų, dažniausiai išvestiniai iš pareigūnų surinktų tiesioginių įrodinėjimo šaltinių – dokumentų, aktų, raštų ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-242/2012). Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad aplinkybės, dėl kurių teismas pripažįsta esant pagrindą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą pagal LR CPK 164 straipsnio 4 punktą dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo, gali būti svarbios, atsižvelgiant į ikiteisminio tyrimo apimtį, konkrečius jame atliekamus veiksmus ir jų civilines teisines pasekmes. Tik dokumentų, kurių pagrindu reikalaujama priteisti pinigus, surašymo ir pasirašymo aplinkybių tyrimas ikiteisminio tyrimo institucijoje yra abstraktus pagrindas, o tokiomis aplinkybėmis grindžiami motyvai neatitinka teisinio apibrėžtumo reikalavimų. Reikia vadovautis tuo, ar civilinės bylos sustabdymo metu ikiteisminio tyrimo procese atliekamos ekspertizės, kokie klausimai jų metu tiriami, ar numatomos gauti išvados gali būti panaudojamos civiliniame procese ir ar jos būtų reikšmingas įrodymų šaltinis. Jeigu taip, tai nebūtų ekonomiška civiliniame procese atlikti tuos pačius veiksmus, bet jei ekspertizė nepaskirta, o bylai aplinkybės yra reikšmingos, tai civilinę bylą nagrinėjantis teismas gali spręsti dėl tokių įrodymų rinkimo. Jeigu bylos aplinkybės gali būti ištirtos apklausiant šalis ar liudytojus, tai teismas turi motyvuotai pagrįsti, kodėl to negali operatyviau atlikti civilinio proceso tvarka, o numato laukti, kol neapibrėžtai ateityje tai atliks kita institucija – tyrėjas. Teismas turi įvertinti, kad ikiteisminio tyrimo institucijų, pareigūnų sprendimai ir nutarimai neturi civiliniame procese prejudicinės galios, o yra tik vieni iš rašytinių įrodymų. Jie dažniausiai yra išvestiniai iš pareigūnų surinktų tiesioginių įrodinėjimo šaltinių – dokumentų, aktų, raštų ir kt. Teismas civilinėje byloje turi spręsti, ar neišreikalauti rašytinių įrodymų tinkamai patvirtintų nuorašų, kad civilinės bylos aplinkybės civiliniame procese būtų tiriamos operatyviai ir intensyviai. Kasacinis teismas atkreipė dėmesį į tai, kad materialine prasme civilinių teisių pasekmių, kaip sandorių negaliojimo, jų panaikinimo ikiteisminio tyrimo faktas ar jo metu priimami sprendimai paprastai nesukuria, o daugiausia turi procesinę reikšmę – atsiranda naujų įrodymų, gali būti nustatytas dokumentų klastojimas ir kt. Nepaisant to, kad gali būti ikiteisminio tyrimo metu konstatuojamos svarbios aplinkybės, turinčios įtakos ginčijant šalių sandorius, bet nei tyrimas, nei jo dokumentai savaime tokių pasekmių nesukelia. Teismas turi įvertinti ir, tik įsitikinęs, kad jis, šalys ar kiti byloje dalyvaujantys asmenys šių veiksmų negali atlikti ar neekonomiška tai daryti, ar dėl kitų priežasčių neįmanoma ar netikslinga tai daryti civilinėje byloje, gali konstatuoti būtinumą sustabdyti bylą, kol vyksta tyrimas ikiteisminio tyrimo institucijoje. Jeigu tokios aplinkybės gali būti nustatomos operatyviau civilinio proceso tvarka, tai jį sustabdyti dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo yra pernelyg abstraktu, ypač nemotyvuojant, kokių duomenų rinkimui ir kuriam laikui civilinės bylos nagrinėjimas sustabdomas. Jeigu civilinė byla sustabdoma dėl konkrečių įrodymų gavimo, konkrečių tyrimo veiksmų atlikimo, tai tokiomis aplinkybėmis turi būti motyvuojama. Kitu atveju motyvai yra nekonkretūs, neatitinka teisinio apibrėžtumo reikalavimų, neužtikrina civilinio proceso intensyvumo ir gali pažeisti jo operatyvumą. Taip sudaromos prielaidos nevykdyti Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl teisės į teismą tinkamo įgyvendinimo (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008).

21Nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų matyti, kad 2015-04-24 atsakovas kreipėsi į Šiaulių apygardos prokuratūrą su pareiškimu dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagal nusikalstamos veikos požymius, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 182 straipsnio 2 dalyje. 2015-04-30 Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrius priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. 86-G-18478, nes nepadaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. 2015-06-02 Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūra atsakovo A. U. skundą tenkino iš dalies ir priėmė nutarimą panaikinti nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą bei pavedė patikslinti A. U. 2015-04-15 pareiškime nurodytas aplinkybes (apklausti atsakovą, jo nurodytą liudytoją R. L., gauti atsakovo prieštaravimų pareikštų civilinėje byloje kopija), ir priimti procesinį sprendimą. Iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties matyti, kad teismas civilinės bylos nagrinėjimo sustabdymą motyvavo prielaidomis, kad ikiteisminio tyrimo metu gali būti nustatytos paskolos sutarties sudarymo aplinkybės bei galimas trečiojo asmens sukčiavimas, tačiau nenurodė kokios konkrečios aplinkybės, kurių teismas negali nustatyti bylą nagrinėdamas civiline tvarka, bus nustatinėjamos ikiteisminio tyrimo metu. Iš bylos duomenų matyti, kad teismas objektyviai nenustatęs kokias faktines aplinkybes tikslinga byloje aiškintis, neišsprendęs vienos iš ginčo paskolos sutarties šalies – E. A. įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu klausimo, neišsiaiškinęs kokias bylai reikšmingas aplinkybes gali nurodyti minėtas asmuo, nenustatęs kokios bylos aplinkybės gali būti ištirtos apklausiant šalis ar liudytojus, abstrakčiai pasiremdamas ekonomiškumo principu priėmė iš esmės nemotyvuotą sprendimą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad teismas nenurodė kokių konkrečių įrodymų surinkimas bei kokie konkretūs ikiteisminio tyrimo veiksmai yra pagrindas sustabdyti bylos nagrinėjimą.

22Atsižvelgęs į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog vien tik ta aplinkybė, kad yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vieno iš asmenų, kuris į bylos nagrinėjimą net nėra įtrauktas trečiuoju asmeniu, nenustačius kokią konkrečiai reikšmę turi ir gali turėti atliekamas ikiteisminis tyrimas, kokie bylai reikšmingi veiksmai bus atliekami ikiteisminio tyrimo metu (ekspertizė, apklausos ir kt.), kokie konkretūs įrodymai bus surinkti, bei nenustačius dėl kokių priežasčių bylai reikšmingos aplinkybės negali būti ištirtos civilinio proceso tvarka ar dėl kokių priežasčių nėra tikslinga tai daryti, nėra pakankamas pagrindas civilinei bylai sustabdyti. Aukščiau išdėstytų argumentų pagrindu teismas daro išvadą, jog nagrinėjamoje byloje civilinės bylos sustabdymas LR CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindu, neatitinka teisinio apibrėžtumo reikalavimų, neužtikrintų civilinio proceso operatyvumo principo (LR CPK 2 straipsnis, 7 straipsnis, 72 straipsnis), prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai, todėl skundžiama teismo nutartis naikintina dėl netinkamo procesinės teisės normų taikymo (LR CPK 329 straipsnio 1 dalis), o atsakovo A. U. prašymas dėl civilinės bylos sustabdymo iki įsiteisės galutinis sprendimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ir tolimesnės eigos sprendžiant klausimą dėl sukčiavimo sudarant 2013-01-29 beprocentinės paskolos sutartį tarp A. U. ir E. A. atmestinas (LR CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

23Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu,

Nutarė

24Atskirąjį skundą tenkinti.

25Telšių rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 3 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

26Atmesti atsakovo A. U. prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo iki įsiteisės galutinis sprendimas dėl pradėto ikiteisminio tyrimo dėl sukčiavimo sudarius 2013-01-29 beprocentinės paskolos sutartį tarp A. U. ir E. A.

27Civilinę bylą gražinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

28Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

29Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė B. J. kreipėsi į Telšių rajono apylinkės teismą su ieškiniu... 4. 2015-03-03 Telšių rajono apylinkės teismas preliminariu sprendimu ieškinį... 5. Atsakovas su priimtu preliminariu sprendimu nesutiko, pareiškė... 6. 2015-06-03 teismo posėdžio metu atsakovas pareiškė prašymą sustabdyti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Telšių rajono apylinkės teismas 2015-06-03 nutartimi sustabdė civilinę... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą esmė... 10. Atskiruoju skundu ieškovė B. J. prašo panaikinti Telšių rajono apylinkės... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas A. U. nurodė, kad su atskirojo... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas šioje civilinės bylos stadijoje pagrįstai... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Kaip matyti iš apeliantės atskirojo skundo, byloje kilo ginčas dėl... 17. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad LR CPK 164 straipsnyje... 19. Ginčo atveju, pirmos instancijos teismas, sustabdydamas civilinės bylos Nr.... 20. Kaip pagrįstai nurodė apeliantė, teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad... 21. Nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų matyti, kad 2015-04-24 atsakovas... 22. Atsižvelgęs į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą,... 23. Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 24. Atskirąjį skundą tenkinti.... 25. Telšių rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 3 d. nutartį panaikinti ir... 26. Atmesti atsakovo A. U. prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo iki... 27. Civilinę bylą gražinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.... 28. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.... 29. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims....