Byla B2-583-198/2009
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Jonaitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „Betono Mozaika“ ieškinį atsakovei UAB „Joarta ir ko“ dėl bankroto bylos iškėlimo ir

Nustatė

2Ieškovė, vadovaudamasi LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 ir 4 p., 5 str.1 d.1 p., LR CPK 144 str. , prašo iškelti UAB „Joarta ir ko“, į.k.148433980, bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, areštuoti UAB „Joarta ir ko“ trumpalaikį ir ilgalaikį turtą, sustabdyti bet kokius išieškojimus iš atsakovo turto iki nebus priimtas sprendimas dėl bankroto bylos iškėlimo, taikyti laikinas apsaugos priemones atsakovo turtui iki bus išspręstas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo, apribojant teise juo disponuoti.

3Pareiškimas atsisakomas priimti ( CPK 137str. 2 d.3 p.).

4Įmonių bankroto įstatymo ( toliau ĮBĮ) 6 str.2 d. nurodyta, jog kreditorius apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį. Taigi, pranešimo atsakovui turinys turi atitikti ĮBĮ 6 str.2 d. reikalavimus ir jis privalo būti atsakovui įteiktas prieš 30 dienų iki kreipimosi į teismą. Pateiktame teismui ieškinyje nurodyta, jog atsakovės įsiskolinimą ieškovei sudaro įsiskolinimas 44 280,50 Lt pagal 2009-04-08 laidavimo sutartį Nr.20080813/2 ir už laikotarpį nuo 2008-09-22 iki 2009-05-13 paskaičiuoti 3985,25 Lt dydžio delspinigiai. Tuo tarpu 2009-04-08 raginime sumokėti įsiskolinimą, informuojant apie bankroto bylos iškėlimą, nurodyta, jog be 44280,50 Lt skolos, atsakovė raginama sumokėti 2434,13 Lt delspinigių ir 3985 Lt skolos administravimo mokesčio. Raginime ir ieškinyje nurodyti ieškovės įsiskolinimo dydžiai skiriasi, o įsiskolinimo suma 3985 Lt ieškinyje nurodoma kaip delspinigiai, raginime sumokėti įsiskolinimą – kaip skolos administravimo suma. Todėl konstatuojama, jog pranešimo atsakovei turinys neatitinka ĮBĮ 6 str.2 d. reikalavimų. Raginimas sumokėti įsiskolinimą surašytas 2009-04-08, išsiųstas 2009-04-14 (pašto spaudas). Duomenų byloje apie pranešimo įteikimą atsakovei nėra. Todėl konstatuojama, kad ieškovė UAB “Betono Mozaika” kreipdamasi į teismą nesilaikė ĮBĮ 6 str. 2 d. nustatytos šiai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ( Lietuvos Apeliacinio teismo 2005-09-29 nutartis civilinėje byloje 2-496/2005). Įteikus atsakovei pranešimą įstatymo nustatyta tvarka apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ( ĮBĮ 6 str.2 d.), t.y. pašalinus aplinkybes, kliudančias priimti ieškinį, ieškovui nekliudoma vėl kreiptis teismą su tuo pačiu ieškiniu ( CPK 137 str.4 d.). Be to, raginimas sumokėti įsiskolinimą paštu išsiųstas, kaip minėta, 2009-04-14, o ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo ir jo priedus atsakovei nutarta siųsti 2009-05-13, t.y. pažeidžiant ĮBĮ 6 str. 2 d. nustatytą reikalavimą nustatyti ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį įsipareigojimams įvykdyti. Prie pranešimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtas 2009-05-21 Lietuvos pašto kvitas, kuriame nurodyta „pašto korespondencijos siunta“ neįrodo, jog ieškovei buvo siunčiamas ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo ir jo priedai. Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 6 str. 4 d. nurodyta, kad pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus kreditorius privalo pateikti įmonei. ĮBĮ 10 str. 1 d. nurodyta, jog bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Įmonių bankroto įstatymas detaliai nereglamentuoja procesinių dokumentų įteikimo būdų, todėl taikomi CPK nustatyti įteikimo būdai ir tvarka ( CPK 117 str., 123 str.). Nors ieškovė teigia, kad ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo ir jo priedus siuntė atsakovei, tačiau byloje nėra įrodymų, jog ieškinį ir jo priedus atsakovė gavo, t.y. nėra įrodymų, jog ieškinys ir priedai įteikti atsakovei CPK 123 str. nustatyta tvarka.

5Ieškinys ir jo priedai, kaip ir pranešimas apie bankroto bylos inicijavimą prieš kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo privalo būti įteikti atsakovui . Teismas, vadovaudamasis LR CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu

Nutarė

6Atsisakyti priimti UAB “Betono Mozaika” ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB “ Joarta ir ko”.

7Pašalinus aplinkybes, kliudančias priimti ieškinį, ieškovei nekliudoma vėl kreiptis teismą su tuo pačiu ieškiniu ( CPK 137 str.4 d.).

8Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai