Byla e2S-1476-657/2017
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. A. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. balandžio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-12982-285/2017, kuria netenkintas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

3Teismas,

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė V. A. kreipėsi į teismą prašydama pripažinti negaliojančiu nuo jo pasirašymo momento 2016 m. rugsėjo 19 d. 3 000 Eur paprastąjį neprotestuotiną vekselį, išduotą L. A.; pripažinti negaliojančiais nuo jų pasirašymo momento 2016 m. rugsėjo 19 d. notaro patvirtintus paprastuosius neprotestuotinus vekselius, išduotus L. A.; pripažinus paprastąjį neprotestuotiną vekselį, notarinio registro Nr. ( - ), išduotą L. A., negaliojančiu nuo jo pasirašymo momento, panaikinti 2016 m. gruodžio 14 d. Kauno miesto ( - ) notaro biuro notarės Z. R. išduotą notaro vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. ( - ); bei priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą bei uždrausti atsakovei L. A. pateikti išieškojimui galimai notarų išduotus vykdomuosius įrašus pagal ieškovės pasirašytus ir atsakovei išduotus vekselius. Nurodė, kad jau yra pasibaigę pasirašytų vekselių terminai ir gautas antstolės S. V. raginimas vykdomojoje byloje Nr. 0114/16/01743. Patikslintu ieškiniu ieškovė prašo pripažinti negaliojančiais 2016 m. rugsėjo 19 d. atsakovei išduotus paprastuosius neprotestuotinus vekselius 33 000 Eur sumai, kaip išduotus panaudojant prievartą, grasinant, nenaudingomis sąlygomis, todėl prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, stabdančias išieškojimo vykdymą bei draudžiančias atsakovei L. A. pateikti galimai notarų išduotus vykdomuosius įrašus išieškojimui pagal ieškovės pasirašytus ir atsakovei išduotus vekselius. Teismui netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir tenkinus ieškinį, sprendimo vykdymas gali tapti neįmanomu.
 1. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė
 1. Kauno apylinkės teismas 2017 m. balandžio 4 d. nutartimi netenkino ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
 2. Teismas nurodė, kad ieškovė pasirinko CK 1.138 straipsnio 2 punkte numatytą civilinių teisių gynimo būdą, ir tokio galimai ieškovės naudai priimto sprendimo priverstinis vykdymas nebūtų reikalingas. Ginčijamo notaro vykdomojo įrašo panaikinimas teismo sprendimu jau pats savaime reikštų iki teisės pažeidimo, jei teismas jį konstatuotų, buvusios padėties atkūrimą. Todėl nėra pagrindo daryti išvadą, jog egzistuoja grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Ieškovės prašoma taikyti byloje laikinoji apsaugos priemonė – išieškojimo pagal galiojantį vykdomąjį dokumentą stabdymas – neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirties. Ieškovė nenurodė aplinkybių, kurios patvirtintų realią grėsmę teismo sprendimo vykdymui ir nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas. Be to, ieškovė pateikdama prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – draudimo atsakovei pateikti išieškojimui galimai notarų išduotus vykdomuosius įrašus pagal V. A. pasirašytus ir atsakovei išduotus vekselius, nenurodė, kokiu būdu ši prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė yra susijusi su pateiktame patikslintame ieškinyje nurodytu reikalavimu dėl vekselių pripažinimo negaliojančiais.
 1. Atskirojo skundo argumentai
 1. Ieškovė V. A. atskirajame skunde prašė pakeisti Kauno apylinkės teismo 2017 m. balandžio 4 d. nutartį ir atleisti ją nuo 671,00 Eur dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, o likusios dalies 41,00 Eur žyminio mokesčio mokėjimą atidėti iki teismo sprendimo priėmimo.
 2. Atskirajame skunde nurodė, kad teismas spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą netinkamai taikė procesines teisės normas. Teismas nepagrįstai darė išvadą, jog neegzistuoja grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Antstolei S. V. pradėjus išieškojimą 5 028,63 Eur sumai (vykdomoji byla Nr. 0114/16/01743) pagal vieną iš 2016 m. rugsėjo 19 d. išduotų vekselių, notarinio registro Nr. ( - ), yra įgyvendinamas atsakovės neteisėtais veikimais siekiamas tikslas, nepagrįstas atsakovės praturtėjimas ieškovės sąskaita. Tikėtina, kad atsakovė bylos nagrinėjimo metu gali pateikti išieškojimui ir pagal likusius atsakovei išduotus paprastuosius neprotestuotinus vekselius notarų išduotus vykdomuosius įrašus ir/ar galimai teismo išduotus vykdomuosius raštus. Ieškinio tenkinimo atveju iš ieškovės piniginės lėšos būtų išieškotos neteisėtai. Prasidėjus išieškojimo vykdymo procesui ir antstoliui priėmus patvarkymus, kurių pagrindu bus paskirstytos išieškotos lėšos, ieškinio dėl vekselių pripažinimo negaliojančiais nuo jų pasirašymo momento tenkinimo atveju, ieškovė patirs papildomų nuostolių, susijusių su vykdymo išlaidomis, išieškotų ir paskirstytų lėšų susigrąžinimo išlaidomis ir kita. Nesustabdžius 2017 m. sausio 16 d. patvarkymo pagrindu pradėtų priverstinio vykdymo veiksmų, nėra užkertamas kelias galimai žalai, kurios atlyginimas nėra užtikrintas, bei sudaromos galimybės naujiems teisiniams ginčams tarp šalių atsirasti. Netenkinus prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bus apsunkintas galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas, pareikalausiantis papildomų procesinių veiksmų bei išlaidų, siekiant susigrąžinti antstolio išieškotas ir pervestas sumas iš atsakovės, bei antstolių priskaičiuotas ir išieškotas sumas už vykdymo išlaidas, arba apskritai teismo sprendimo įvykdymas taps neįmanomas. Teismui nepagrįstai netenkinus ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra pažeidžiamos ieškovės teisės bei teisėti interesai, kuomet nestabdomas jau pradėtas ir nedraudžiama papildomai pradėti išieškojimo vykdymo procese pagal notaro vykdomuosius įrašus dar nesant priimto teismo sprendimo, kuriuo bus patvirtinta arba paneigta atsakovės L. A. reikalavimo teisė pagal vekselius ir vekseliai pripažinti galiojančiais arba negaliojančiais. Teismas nepagrįstai teigia, kad vekselius pripažinus negaliojančiais nuo jų pasirašymo momento, teismo priimto sprendimo priverstinis vykdymas nebūtų reikalingas. Atsižvelgus, kad yra vykdomas priverstinis lėšų išieškojimas, išieškotos lėšos bus paskirstytos ir pervestos atsakovei, ieškinio tenkinimo atveju, neteisėtai išieškotų piniginių lėšų atgręžtinio išieškojimo procesiniai veiksmai taptų neišvengiami. Todėl siekiant bylos išnagrinėjimo koncentruotumo, ekonomiškumo bei teisingumo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju yra tikslingas.
 3. Su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus – antstolės S. V. 2017 m. sausio 16 d. nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas ir prašė juos priimti.
 4. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė L. A. atstovaujama advokato Ario Damušio prašė skundą atmesti. Nurodė, kad skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta, kadangi šiuo atveju nėra jokių sąlygų, kurių pagrindu gali būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės. Atlikus ieškovės reikalavimų preliminarų vertinimą, egzistuoja pagrįstos abejonės dėl to, jog pareikšti reikalavimai galės būti tenkinami. Ieškinyje išdėstyti argumentai ir pateikti įrodymai nepatvirtina, jog ieškovės išduoti ir tuo labiau notarine forma sudaryti vekseliai atsakovei yra negaliojantys, kadangi sudaryti prieš ieškovės valią. Ieškovė nepagrindė, kad jos naudai priimtas sprendimas gali likti neįvykdytas. Neginčytina, kad nesustabdžius atsakovės pradėtų priverstinio skolos išieškojimo veiksmų iki šio ginčo išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, išieškojimo veiksmai gali būti iš dalies įvykdyti arba pabaigti įvykdžius vykdomąjį dokumentą. Tačiau tokiu atveju, ieškovė turėtų ginčo teisenos tvarka reikšti reikalavimą atsakovei dėl išieškotų lėšų susigrąžinimo. Taigi, teisinės galimybės ginti savo interesus ir teises ieškovė neprarastų. Ieškovė pasirinko CK 1.138 straipsnio 2 punkte numatytą civilinių teisių gynimo būdą ir tokio galimai ieškovės naudai priimto sprendimo priverstinis vykdymas nebūtų reikalingas. Ieškovės reikalavimai nėra vykdytini priverstine tvarka, todėl šie reikalavimai ir iš jų kildinami išvestiniai reikalavimai bet kokiu atveju negali būti užtikrinami laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Ginčo vekseliuose įtvirtintas ieškovės mokėjimo prievolės vykdymo sustabdymas pažeistų šalių interesų pusiausvyrą.

5Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

6Dėl naujų įrodymų priėmimo

 1. Apeliantė su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus – antstolės S. V. 2017 m. sausio 16 d. Nr. S-17-114-767 nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas.
 2. Pagal CPK 314 straipsnio nuostatas apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.
 3. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, šis rašytinis įrodymas pagrindžia apeliantės atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, todėl priimtinas ir vertintinas kartu su kitais įrodymais.

7Dėl atskirojo skundo esmės

 1. Nagrinėjamu atveju byloje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.
 2. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netaikė laikinųjų apsaugos priemonių tuo dar labiau pažeisdamas ieškovės interesus, nes išieškojus ir paskirsčius išieškotas sumas, ieškinį patenkinus būtų užprogramuoti nauji ginčai dėl išieškotų piniginių lėšų atgręžtinio grąžinimo. Taigi, nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria netenkintas ieškovės prašymas pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimo vykdymo procese sustabdymą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatyme įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, sudarančios pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones: turi būti tikėtinai pagrįstas ieškovo reikalavimas bei nustatyta grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui. Be to, laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 str. 2 d.).
 4. Laikinosios apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią tam, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas (CPK 144 str. 1 d.). Galutinis sprendimas yra teismo procesinis dokumentas, kuriuo byla išsprendžiama iš esmės ir atsakoma į ieškovo ieškinyje pareikštus materialiuosius teisinius reikalavimus, t. y. ieškinys patenkinamas visiškai ar iš dalies, ar ieškinys atmetamas (CPK 259 str. 1 d., 260 str., 270 str. 5 d. 1 p.). Dėl šios priežasties teismų praktikoje pripažįstama, kad teismas gali taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios susijusios su pareikštais materialiaisiais reikalavimais ir gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo, jei šie reikalavimai būtų patenkinti, įvykdymą. Tai lemia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo taisyklę, pagal kurią teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdamas užtikrinti tik tų materialiųjų reikalavimų, kurie buvo pareikšti byloje, įvykdymą, ir neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, apsaugodamas galimus reikalavimus, kurie byloje nebuvo ar nėra pareikšti.
 5. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančiais negaliojančiu nuo jo pasirašymo momento 2016 m. rugsėjo 19 d. 3 000 Eur paprastąjį neprotestuotiną vekselį, išduotą L. A.; pripažinti negaliojančiais nuo jų pasirašymo momento 2016 m. rugsėjo 19 d. notaro patvirtintus paprastuosius neprotestuotinus vekselius, išduotus L. A.; pripažinus paprastąjį neprotestuotiną vekselį, notarinio registro Nr. ( - ), išduotą L. A., negaliojančiu nuo jo pasirašymo momento, panaikinti 2016 m. gruodžio 14 d. Kauno miesto ( - ) notaro biuro notarės Z. R. išduotą notaro vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. ( - ). Kauno apylinkės teismas ieškinį priėmė, tačiau 2017 m. balandžio 4 d. nutartimi netenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0114/16/01743 bei uždrausti atsakovei L. A. pateikti išieškojimui galimai notarų išduotus vykdomuosius įrašus pagal ieškovės pasirašytus ir atsakovei išduotus vekselius.
 6. Ieškovė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindžia grėsme, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba taps neįmanomu. Nurodo, kad nesustabdžius išieškojimo vykdymo procese egzistuoja rizika, kad išieškojus lėšas, ieškinį patenkinus, kiltų atgręžimo problema.
 7. CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos, vadovaujantis ekonomiškumo principu, kuris reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovei, įvykdymą. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145 straipsnio 1 dalyje. Viena iš jų – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas (CPK 145 str. 1 d. 10 p.). Konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą gali nulemti priežastys, susijusios su byloje pareikštų materialinių teisinių reikalavimų dalyku, jų pobūdžiu. Bylos duomenys įrodo, kad nagrinėjamoje byloje yra ginčijami vekseliai, kuriuos pasirašė ieškovė. Ieškovė teismui pateikė duomenis – antstolės S. V. 2016 m. gruodžio 19 d. patvarkymą Nr. S-16-114-9370, įrodančius, kad antstolė yra pradėjusi 5 028,63 skolos išieškojimą atsakovės L. A. naudai. Taigi šiuo atveju netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir nesustabdžius išieškojimo, egzistuoja grėsmė, kad patenkinus ieškinį – išieškotos sumos turėtų būti grąžintos ieškovei, ir dėl to būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas arba tokio sprendimo vykdymas pasidarytų nebeįmanomas. Teismo vertinimu, kilus ginčui dėl vekselio, teisėtumo, laikinoji apsaugos priemonė – išieškojimo iš įkeisto turto sustabdymas – būtų ta priemonė, kuri atitiktų CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatytą ekonomiškumo principą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-504-180/2015).
 8. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad yra pagrindas tenkinti ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir sustabdyti išieškojimą antstolės S. V. vykdomojoje byloje Nr. 0114/16/01743.
 9. Tuo tarpu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovės prašymo laikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti atsakovei L. A. pateikti išieškojimui galimai notarų išduotus vykdomuosius įrašus pagal ieškovės pasirašytus ir atsakovei išduotus vekselius Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik ieškovės reikalavimų užtikrinimui. Laikinųjų apsaugos priemonių poreikį nulemia grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, tačiau nagrinėjamu atveju ieškovė tokių grėsmių nenurodė, o pirmosios instancijos pagrįstai sprendė, kad nėra aišku kokiu būdu ši laikinoji apsaugos priemonė yra susijusi su ieškinyje pareikštais reikalavimais dėl vekselių pripažinimo negaliojančiais.
 10. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirasis skundas tenkintinas iš dalies ir skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis keistina – prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkintinas iš dalies (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

8Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

9Kauno apylinkės teismo 2017 m. balandžio 4 d. nutartį pakeisti.

10Ieškovės V. A. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti iš dalies – sustabdyti išieškojimą antstolės S. V. vykdomojoje byloje Nr. 0114/16/01743 iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo.

11Likusioje dalyje nutartį palikti nepakeistą.

12Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos

Ryšiai