Byla e2-8634-641/2015
Dėl skolos priteisimo, priėmė sprendimą už akių

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) Šiaulių kredito unija ieškinį atsakovams D. K. ir N. B., trečiajam asmeniui M. K. dėl skolos priteisimo, priėmė sprendimą už akių.

2Teismas, atlikęs formalų byloje surinktų įrodymų vertinimą,

Nustatė

3Ieškovas kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) Šiaulių kredito unija prašo priteisti solidariai iš atsakovų N. B. ir D. K. 4093,29 Eur negrąžintos paskolos, 514,31 Eur palūkanų, 243,55 Eur delspinigių, 14,50 % dydžio metines sutartines palūkanas nuo negrąžintos kredito dalies (4093,29 Eur) nuo 2015-08-20 iki visos kredito sumos grąžinimo dienos, 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas: 109,00 Eur žyminį mokestį, 450,00 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu į ieškinį nebus pateiktas atsiliepimas.

4Atsakovai per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškinys su priedais jiems įteiktas tinkamai, apie atsiliepimo pateikimą ir jo nepateikimo pasekmes pranešta tinkamai: atsakovui D. K. 2015-09-24 įteikiant viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 130 str. 1 d.), o atsakovei N. B.-10-23 įteikiant asmeniškai (CPK 123 str. 1 d.). Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, todėl priimtinas sprendimas už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas (buvusi kredito unija „Savas rūpestis“) su atsakovu D. K. 2012-04-12 sudarė vartojimo kredito (paskolos) sutartį Nr. 12-00036 (toliau – Paskolos sutartis), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 24 000,00 Lt (6950,88 Eur) paskolą su 14,50 % metine palūkanų norma bei 0,04 % delspinigiais, skaičiuojamais nuo įsiskolinimo atsiradimo dienos iki visiško įsiskolinimo padengimo. Šalys susitarė, kad paskola bus grąžinta iki 2017-04-04, o paskolos grąžinimas užtikrinamas laidavimu (7-8, 9-13 b. l.). Paskolos sutarties 8.4. puntu atsakovas D. K. įsipareigojo grąžinti paskolą ir sumokėti kitas pagal sutartį priklausančias mokėti sumas unijai sutartyje ir grafike numatytais terminais. Paskolos grąžinimo užtikrinimui ieškovas 2012-04-12 su atsakove N. B. sudarė laidavimo sutartį Nr. 12-00027 (14-15 b. l.), kuria remiantis atsakovė N. B. laidavo už paskolos gavėją atsakovą D. K. ir įsipareigojo atsakyti visu savo turtu ieškovui, jeigu paskolos gavėjas tinkamai pagal Paskolos sutartį negrąžins paskolos dalies ir su šia paskolos dalimi susijusių palūkanų, o laiduotoja ir paskolos gavėjas atsako unijai kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (Laidavimo sutarties 3 p.) (CK 6.81 str. 1 d.). Atsakovai sutartimis prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, su ieškovu nustatytais terminais neatsiskaitė. Atsakovams išsiųsti raginimai įvykdyti prievolę (21, 26, 31, 35 b. l.), tačiau jiems ir toliau nevykdant sutartinių įsipareigojimų, ieškovas 2015-04-29 nutraukė Paskolos sutartį (28, 29 b. l.) ir tokiu būdu įgijo teisę reikalauti grąžinti visas paskolintas sumas bei sumokėti visus privalomus mokėjimus pagal Paskolos ir Laidavimo sutartis.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 6.881 straipsnį kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas, o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Ieškovas vykdė sutartinius įsipareigojimus tinkamai – atsakovui D. K. suteikė paskolą, tačiau atsakovas D. K. savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė – paskolos negrąžino, kitų mokėjimų neatliko, o atsakovė, pareikalavus vykdyti Laidavimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus, savo įsipareigojimų nevykdė. Atsakovai pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200 straipsnio, 6.205 straipsnio, 6.873 straipsnio 1 dalies, 6.881 straipsnio 1 dalies nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti palūkanas, o laiduotojas atsako kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdo visos ar dalies savo prievolės. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.). Sprendimo priėmimo dienai byloje nėra duomenų, jog atsakovai įsiskolinimą ieškovui būtų sumokėję, todėl ieškovui iš atsakovų solidariai priteistina 4093,29 Eur negrąžintos paskolos.

8Paskolos sutartyje šalys susitarė, kad atsakovas mokės ieškovui 14,50 procentų dydžio metines palūkanas. Ieškovas už laikotarpį nuo 2012-05-04 iki 2015-08-20 paskaičiavo atsakovams 514,31 Eur palūkanų (36-67 b. l.), kurios yra pagrįstos ir ieškovui priteistinos solidariai iš atsakovų.

9Ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų 243,55 Eur delspinigių (36-37 b. l.). Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Ieškovo reikalavimas priteisti solidariai iš atsakovų delspinigius pagrįstas, todėl solidariai iš atsakovų ieškovui priteistina 243,55 Eur delspinigių.

10Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų sutartines palūkanas pagal Paskolos sutartį – 14,50 % nuo pagrindinės skolos sumos (4093,29 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kasacinės instancijos teismas yra atkreipęs dėmesį į CK 6.221 straipsnio, reglamentuojančio sutarties nutraukimo teisinius padarinius, 3 dalyje įtvirtintą nuostatą, kad sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių sutarties sąlygų ir kitų sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po sutarties nutraukimo. Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo palūkanų kaip atlyginimo už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo tuo atveju, jei paskolos davėjas nutraukia paskolos sutartį paskolos gavėjui pažeidus įsipareigojimus grąžinti suteiktą paskolą ir mokėti sutartas palūkanas nustatytu terminu, išskyrus atvejus, jei tai nustatyta paskolos sutartyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2010). Atsižvelgiant į kasacinės instancijos formuojamą praktiką, į byloje nustatytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovių solidariai priteistina 14,50 % sutartinių palūkanų nuo pagrindinės skolos sumos (4093,29 Eur) nuo 2015-08-21 iki visos kredito sumos grąžinimo dienos.

11Ieškovui iš atsakovų, praleidusių terminus piniginėms prievolėms įvykdyti, solidariai priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą 4851,15 Eur skolos, palūkanų ir delspinigių sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2015-09-10 iki visiško sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, ieškovui lygiomis dalimis iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 109,00 Eur žyminis mokestis (68 b. l.) ir 450,00 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (22, 23-24 b. l.) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 88 str., 93 str. 1 d.), iš viso 559,00 Eur.

135,53 Eur teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma iš kiekvieno atsakovo yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 1 d., 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355 su vėlesniais pakeitimais).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 – 287 straipsniai, teismas,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti solidariai iš atsakovo D. K., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), ir atsakovės N. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovui kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) Šiaulių kredito unija, juridinio asmens kodas 300007695, buveinės adresas – Salduvės g. 44, Kairių mstl., Šiaulių r., adresas korespondencijai Vilniaus g. 154, Šiauliai, A/s Nr. ( - ) AB DnB bankas, 4093,29 Eur (keturių tūkstančių devyniasdešimt trijų eurų, 29 centų) negrąžintą paskolą, 514,31 Eur (penkių šimtų keturiolikos eurų, 31 cento) palūkanas, 243,55 Eur (dviejų šimtų keturiasdešimt trijų eurų, 55 centų) delspinigius, 14,50 % dydžio metines palūkanas nuo negrąžintos paskolos sumos – 4093,29 Eur – nuo 2015-08-21 iki visos kredito sumos grąžinimo dienos, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą – 4851,15 Eur – nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2015-09-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti iš atsakovo D. K., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), ieškovui kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) Šiaulių kredito unija, juridinio asmens kodas 300007695, buveinės adresas – Salduvės g. 44, Kairių mstl., Šiaulių r., adresas korespondencijai Vilniaus g. 154, Šiauliai, A/s Nr. ( - ) AB DnB bankas, 279,50 Eur (dviejų šimtų septyniasdešimt devynių eurų, 50 centų) bylinėjimosi išlaidas.

18Priteisti iš atsakovės N. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovui kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) Šiaulių kredito unija, juridinio asmens kodas 300007695, buveinės adresas – Salduvės g. 44, Kairių mstl., Šiaulių r., adresas korespondencijai Vilniaus g. 154, Šiauliai, A/s Nr. ( - ) AB DnB bankas, 279,50 Eur (dviejų šimtų septyniasdešimt devynių eurų, 50 centų) bylinėjimosi išlaidas.

19Nepriteisti teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

20Sprendimo patvirtintą kopiją per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

21Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

22Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, rašytinio proceso... 2. Teismas, atlikęs formalų byloje surinktų įrodymų vertinimą,... 3. Ieškovas kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) Šiaulių kredito unija prašo... 4. Atsakovai per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas (buvusi... 7. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 6.881... 8. Paskolos sutartyje šalys susitarė, kad atsakovas mokės ieškovui 14,50... 9. Ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų 243,55 Eur delspinigių... 10. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų sutartines palūkanas pagal Paskolos... 11. Ieškovui iš atsakovų, praleidusių terminus piniginėms prievolėms... 12. Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, ieškovui lygiomis dalimis iš... 13. 5,53 Eur teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 15. Ieškinį tenkinti visiškai.... 16. Priteisti solidariai iš atsakovo D. K., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma... 17. Priteisti iš atsakovo D. K., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji... 18. Priteisti iš atsakovės N. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovui... 19. Nepriteisti teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų... 20. Sprendimo patvirtintą kopiją per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti... 21. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...