Byla II-1787-484/2007
Dėl savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriaus nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, sekretoriaujant Aušrai Kartanienei, dalyvaujant pareiškėjai A. A., institucijos, priėmusios nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, atstovui Arvydui Zaščiurinskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal pareiškėjos A. A. skundą dėl savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriaus nutarimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierė 2007-05-02 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą A. A. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - LR ATPK) 142 straipsnio 1 dalį už tai, kad A. A. 2007-05-02 apie 17 val. 15 min. autobusu Nr. 310, maršrutu Nr. 33, Vilniuje, važiavo be bilieto.

4Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriaus 2007-05-02 nutarimu A. A. pagal LR ATPK 142 straipsnio 1 dalį paskirta administracinė nuobauda – 15 Lt bauda.

5Pareiškėja A. A. skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriaus 2007-05-02 nutarimą. Pareiškėja skunde nurodė, kad pagal LR ATPK 2591 straipsnį teisę surašyti administracinį teisės pažeidimo protokolą turi „savivaldybių vykdomųjų institucijų ir jų tam įgalioti pareigūnai. Pareiškėjos tvirtinimu, SĮ „Susisiekimo paslaugos“ darbuotoja J. Z. nepriklauso nurodytai asmenų kategorijai, todėl administracinio teisės pažeidimo protokolą surašė ir nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje jos atžvilgiu priėmė, neturėdama tam teisės. Teigia, kad pagal LR ATPK 221 straipsnį administracinio teisės pažeidimo bylą turėjo nagrinėti Administracinė komisija prie savivaldybės tarybos. Dėl paminėtų procesinių pažeidimų skundžiamą nutarimą prašo panaikinti (b.l.2).

6Teisme pareiškėja prašė skundą tenkinti jame nurodytais motyvais. Pareiškėja paaiškino, kad administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytu laiku važiavo be bilieto. Su savimi turėjo negaliojantį studento pažymėjimą, kurio kontrolierė neatėmė.

7Institucijos atstovas teisme prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierės teisė surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą ir priimti nutarimą nustatyta LR ATPK 232 straipsnio 2 dalyje, Keleivinio transporto keleivių kontrolės nuostatų, patvirtintų 1997-04-28 Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 150, 2.3 ir 15.3 punktuose. Pabrėžė, kad SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir SP UAB „Vilniaus autobusų parkas“ 2001-03-30 pasirašė priedą Nr. 3 prie 1999-04-23 laikinosios sutarties dėl keleivių vežimo kelių transporto reguliaraus susisiekimo maršrutais Nr. 22, kuriame SP UAB „Vilniaus autobusų parkas“ pavedė SĮ „Susisiekimo paslaugos“ vykdyti savo įmonių keleivinio kelių transporto ir juo besinaudojančių keleivių kontrolę. Pareiškėjos padarytas teisės pažeidimas yra visiškai įrodytas, teisinio pagrindo panaikinti skundžiamą nutarimą nėra.

8Skundas netenkintinas.

9Nustatyta, kad A. A. administracinė nuobauda – 15 Lt bauda paskirta už tai, kad ji 2007-05-02 apie 17 val. 15 min. autobusu Nr. 310, maršrutu Nr. 33, Vilniuje, važiavo be bilieto.

10LR ATPK 142 straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas keleiviams važiuoti arba vežti vaikus nuo septynerių iki šešiolikos metų troleibusu, vietinio susisiekimo (miesto) autobusu ir maršrutiniu taksi be bilieto.

11Tai, kad pareiškėja pažeidė LR ATPK 142 straipsnio 1 dalies nuostatas, įrodyta administracinio teisės pažeidimo protokolo duomenimis (b.l. 7). Padaryto teisės pažeidimo pareiškėja iš esmės taip pat neneigia.

12Byloje ginčas kyla dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierės teisės surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą ir priimti nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje.

13Pagal LR ATPK 232 straipsnio 2 dalį nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas turi teisę keleivinio autobusų ir elektros transporto įmonių vadovai, jų pavaduotojai, kontrolės tarnybų vadovai bei transporto kontrolieriai ir kiti asmenys, kuriems suteikta transporto kontrolės teisė.

14LR ATPK 142 straipsnis numato administracinę atsakomybę už važiavimą be bilieto, keleivių be bilieto neapmokėto bagažo vežimą keleiviniu automobiliu ir elektros transportu bei atsisakymą sumokėti už važiavimą taksi.

15Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos 1997-04-28 įsakymu Nr. 150 patvirtintų Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatų (toliau - Nuostatai) 2.3 punkte nustatyta, kad keleivinį kelių transportą kontroliuoja vežėjų (keleivinių autobusų ir elektros transporto įmonių) vadovai, jų pavaduotojai, kontrolės tarnybų vadovai bei transporto kontrolieriai ir kiti vežėjo paskirti asmenys, turintys kontrolierių pažymėjimus. Šių Nuostatų 15.3 punkte nustatyta, kad vežėjai gali pavesti vykdyti savo įmonių keleivinio kelių transporto ir juo besinaudojančių keleivių kontrolę kitiems asmenims.

16Bylos duomenimis nustatyta, kad SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir SP UAB „Vilniaus autobusų parkas“ 2001-03-30 pasirašė 1999-04-23 laikinosios sutarties dėl keleivių vežimo kelių transporto reguliaraus susisiekimo maršrutais Nr.22 priedą Nr.3, kuriame nustatyta, kad SP UAB „Vilniaus autobusų parkas“ paveda SĮ „Susisiekimo paslaugos“ vykdyti savo įmonių keleivinio kelių transporto ir juo besinaudojančių keleivių kontrolę (b.l.12-17).

17Pagal Nuostatų 20.5 punktą, pagal savo kompetenciją vykdydamas kontrolės funkcijas, kontrolierius turi teisę asmenims, padariusiems administracinį teisės pažeidimą keleiviniame kelių transporte, įstatymų nustatyta tvarka skirti administracinę baudą, vadovaujantis Administracinių teisės pažeidimų kodeksu.

18SĮ „Susisiekimo paslaugos“ direktoriaus 2004-02-26 įsakymu Nr. 17 kontrolės skyriaus kontrolieriams pavesta nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylas dėl administracinių teisės pažeidimų, nustatytų LR ATPK 142 straipsnio 1 dalyje (b.l.18).

19SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierei J. Z. yra išduotas vežėjo keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimas, kuriuo jai suteikta teisė kontroliuoti savo įmonės keleivinį kelių transportą Lietuvos Respublikos teritorijoje (b.l.20).

20Nurodytų faktinių aplinkybių ir teisės normų pagrindu, darytina išvada, kad pareiškėjai administracinį teisės pažeidimo protokolą surašė ir administracinę nuobaudą paskyrė tam įgaliotas asmuo.

21Kitų aplinkybių darančių administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalima, nėra (Administracinių teisės pažeidimų kodekso 250 straipsnis).

22Pareiškėjos atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra.

23LR ATPK 142 straipsnio 1 dalyje numatytas teisės pažeidimas užtraukia baudą nuo dešimties iki dvidešimties litų baudą. Iš skundžiamo nutarimo matyti, kad pareiškėjai paskirta bauda neviršija baudos vidurkio. Teismas įvertinęs byloje esančius duomenis daro išvadą, kad pareiškėjai paskirta administracinė nuobauda yra teisinga, atitinka padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjos asmenybę.

24Teisinio pagrindo panaikinti skundžiamą SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierės nutarimą nėra.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 128 straipsniu,

Nutarė

26A. A. skundo netenkinti.

27Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ 2007-05-02 nutarimą Nr. 1120376-8 palikti nepakeistą.

28Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierė 2007-05-02... 4. Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriaus 2007-05-02... 5. Pareiškėja A. A. skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti... 6. Teisme pareiškėja prašė skundą tenkinti jame nurodytais motyvais.... 7. Institucijos atstovas teisme prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip... 8. Skundas netenkintinas.... 9. Nustatyta, kad A. A. administracinė nuobauda – 15 Lt bauda paskirta už tai,... 10. LR ATPK 142 straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas keleiviams važiuoti arba... 11. Tai, kad pareiškėja pažeidė LR ATPK 142 straipsnio 1 dalies nuostatas,... 12. Byloje ginčas kyla dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierės teisės... 13. Pagal LR ATPK 232 straipsnio 2 dalį nagrinėti administracinių teisės... 14. LR ATPK 142 straipsnis numato administracinę atsakomybę už važiavimą be... 15. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos 1997-04-28 įsakymu Nr. 150... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir SP UAB... 17. Pagal Nuostatų 20.5 punktą, pagal savo kompetenciją vykdydamas kontrolės... 18. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ direktoriaus 2004-02-26 įsakymu Nr. 17... 19. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierei J. Z. yra išduotas vežėjo... 20. Nurodytų faktinių aplinkybių ir teisės normų pagrindu, darytina išvada,... 21. Kitų aplinkybių darančių administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną... 22. Pareiškėjos atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra.... 23. LR ATPK 142 straipsnio 1 dalyje numatytas teisės pažeidimas užtraukia baudą... 24. Teisinio pagrindo panaikinti skundžiamą SĮ „Susisiekimo paslaugos“... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 26. A. A. skundo netenkinti.... 27. Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ 2007-05-02 nutarimą Nr.... 28. Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...