Byla B2-1233-467/2017
Dėl įmonės pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Inžinerinių sistemų instaliacija“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Genora“ įgalioto asmens A. B. prašymą dėl įmonės pabaigos.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 2 d. nutartimi UAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Genora“ (b.l. 75-77).

4Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 15 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, bendrai 50 386,18 Lt sumai (b.l. 106-107), kurie patikslinti 2014 m. liepos 8 d. (b.l. 128-129), 2014 m. rugsėjo 3 d. (b.l. 143-144), 2014 m. rugsėjo 22 d. (b.l 154-155) ir 2015 m. liepos 3 d. (b.l. 176-177) nutartimis.

5BUAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartimi (b.l. 174-175).

6BUAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ bankroto administratoriaus UAB „Genora“ įgaliotas asmuo A. B. 2017 m. rugsėjo 18 d. kreipėsi į teismą su prašymu dėl BUAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ pabaigos. Prašyme nurodė, kad kreditorių susirinkimas patvirtino bendrovės likvidacinį balansą bei pavedė bankroto administratoriui kreiptis dėl įmonės pabaigos. Kadangi nurašyto turto nebuvo, nėra pridedamas turto nurašymo aktas. Bankroto administratorius taip pat prašė panaikinti visus areštus ir apribojimus, taikytus įmonės atžvilgiu iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Prašymas teisėjo rezoliucija priimtas, skirtas teismo posėdis.

7Bankroto administratorius apie posėdžio dėl įmonės pabaigos vietą ir laiką yra informuotas, BUAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ kreditoriams apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, pateikti tai patvirtinantys įrodymai: pranešimas specialiame internetiniame tinklalapyje ir elektroninis laiškas.

8Prašymas tenkintinas.

9Iš byloje esančio BUAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ 2017-08-23 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2017/08/23-01 matyti (b.l. 212), kad kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių bendra patvirtinta kreditorinių reikalavimų suma sudaro 18 524,17 EUR iš bendros 21 713,51 EUR sumos. Susirinkime svarstytas vienintelis klausimas dėl bankroto administratoriaus pateikto likvidacinio balanso tvirtinimo ir įmonės pabaigos. Nutarta: patvirtinti BUAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ likvidacinį balansą ir kreiptis dėl įmonės pabaigos; už tai balsavo kreditoriai, kurių patvirtinta kreditorinių reikalavimų suma sudaro 11 664,02 EUR, prieš balsavo UAB „Laumiva“, kurio kreditorinis reikalavimas sudaro 6 860,25 EUR.

10Bankroto administratorius su prašymu dėl įmonės pabaigos pateikė 2017-07-15 likvidavimo balansą (b.l. 214), iš kurio matyti, kad BUAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ veiklos nevykdo, turto ir pajamų neturi, turto, iš kurio galėtų būti tenkinami kreditorių reikalavimai, nėra – nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai sudaro 21 713 EUR, kurie yra patvirtinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartimi. Bankroto proceso metu buvo atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso veiksmai ir faktiškai bankroto procesas yra baigtas, taip pat atlikti visi su įmonės likvidavimu susiję veiksmai (Įmonių bankroto įstatymo 13-1 str., 32 str. 4 d.).

11Iš pateiktos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros pažymos matyti, kad agentūra neturi duomenų, jog BUAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ būtų sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas (b.l. 219).

12Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. Esant byloje nurodytoms aplinkybėms ir jas patvirtinantiems įrodymams bei vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis, priimtinas sprendimas dėl BUAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ pabaigos.

13Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, BUAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ nedalyvauja teisminiuose procesuose.

14BUAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ bankroto administratoriaus UAB „Genora“ įgaliotas asmuo A. B. taip pat prašo panaikinti visus areštus ir apribojimus, taikytus įmonės atžvilgiu iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Tačiau, kaip matyti iš Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 31 d. nutarties (b.l. 23-24), laikinosios apsaugos priemonės iki bankroto bylos iškėlimo konkrečiu atveju nebuvo taikytos. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 2 d. nutartimi, kuria buvo iškelta bankroto byla UAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“, nutarta areštuoti visą UAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Tai pažymėta ir pranešime apie turto arešto akto įregistravimą turto arešto aktų registre (b.l. 86, 4.1 punktas). Atsižvelgiant į tai, kad nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2012 m. spalio 13 d., turto areštas ir kiti apribojimai nustojo galioti. Dėl to nėra pagrindo tenkinti prašymą dėl areštų ir apribojimų panaikinimo, kurie buvo taikyti iki bankroto bylos iškėlimo dienos, kadangi jie jau nebegalioja.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 270 straipsniais bei Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio ketvirtąja dalimi,

Nutarė

16Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Inžinerinių sistemų instaliacija“ administratoriaus UAB „Genora“ įgalioto asmens A. B. prašymą tenkinti.

17Bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „Inžinerinių sistemų instaliacija“ (juridinio asmens kodas 300512943, buveinės adresas: Peteliškių g. 46-19, Vilnius) pripažinti pasibaigusia ir išregistruoti ją iš juridinių asmenų registro.

18Pavesti įmonės administratoriaus UAB „Genora“ įgaliotam asmeniui A. B. atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio penktojoje dalyje.

19Įmonės administratoriaus UAB „Genora“ įgalioto asmens A. B. prašymą dėl visų areštų ir apribojimų, taikytų įmonės atžvilgiu iki bankroto bylos iškėlimo dienos, panaikinimo atmesti.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė teismo posėdyje... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 2 d. nutartimi UAB „Inžinerinių... 4. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 15 d. nutartimi patvirtintas įmonės... 5. BUAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ pripažinta bankrutavusia ir... 6. BUAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ bankroto administratoriaus UAB... 7. Bankroto administratorius apie posėdžio dėl įmonės pabaigos vietą ir... 8. Prašymas tenkintinas.... 9. Iš byloje esančio BUAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ 2017-08-23... 10. Bankroto administratorius su prašymu dėl įmonės pabaigos pateikė... 11. Iš pateiktos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono... 12. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį po... 13. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, BUAB... 14. BUAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ bankroto administratoriaus UAB... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 16. Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Inžinerinių sistemų... 17. Bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „Inžinerinių sistemų... 18. Pavesti įmonės administratoriaus UAB „Genora“ įgaliotam asmeniui 19. Įmonės administratoriaus UAB „Genora“ įgalioto asmens 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...