Byla e2VP-14029-877/2018
Dėl skolininkui priklausančios turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo, suinteresuoti asmenys E. Z., R. Z., antstolė Audronė Adomaitienė

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rita Liukaitytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Gotas“ pareiškimą dėl skolininkui priklausančios turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo, suinteresuoti asmenys E. Z., R. Z., antstolė Audronė Adomaitienė.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėja prašo nustatyti, kad skolininkui E. Z. bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su jo sutuoktine R. Z. priklauso ½ dalis jos gaunamo darbo užmokesčio ir iš šios dalies galimas išieškojimas. Vykdymo procese nustatyta, kad nėra galimybės išieškoti skolos iš skolininko turto ir pajamų, todėl išieškojimas iš skolininko sutuoktinės pajamų yra vienintelė pareiškėjos interesų užtikrinimo priemonė.

4Suinteresuoti asmenys E. Z., R. Z., antstolė Audronė Adomaitienė atsiliepimų nepateikė.

5Byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, šalims nedalyvaujant, pareiškėja ir suinteresuoti asmenys apie teismo posėdį informuoti viešo paskelbimo būdu tinklalapyje www.teismai.lt ir teismo pranešimais.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Vykdant išieškojimą iš skolininko – fizinio asmens – išieškoma iš jam asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto, taip pat iš jo dalies, įeinančios į bendrąją dalinę ar jungtinę nuosavybę. Pagal CK 4.92 straipsnio 1 dalies nuostatas sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teisę į bendrąją nuosavybę nustato CK trečiosios knygos normos. Turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė, ir laikoma, kad sutuoktinių bendro turto dalys lygios (CK 3.87 str., 3.117 str.). Preziumuojama, kad turtas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CK 3.88 str. 2 d.).

8CPK 667 straipsnio 1 ir 2 dalyje nustatyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą bei siūlo skolininkui nusistatyti savo dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje. Tais atvejais, kai skolininkas nepateikia antstoliui šio straipsnio CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyto sutikimo, nebepageidauja sudaryti notarine tvarka tvirtinamo susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo, taip pat jeigu per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą antstoliui nepateikiamas notarine tvarka patvirtintas susitarimas dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo, antstolis pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendraturčiams kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalies nustatymo. Taigi, įstatyme garantuojama išieškotojo teisė vykdymo procese nustatyti skolininkui priklausančią dalį bendrojoje nuosavybėje ir į ją nukreipti išieškojimą. Toks teisinis reguliavimas užtikrina išieškotojo teises ir pagrindinį vykdymo proceso principą – veiksmingą ir operatyvų teismo sprendimo vykdymą. Nenustačius skolininko dalies bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje negalima tiksliai apibrėžti sutuoktinio asmeninio turto apimties ir jo vertės. Dėl šios priežasties negali būti nukreiptas išieškojimas į skolininko dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, kol nėra nustatyta jam priklausanti dalis, ar padalytas santuokoje įgytas turtas.

9Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolė Audronė Adomaitienė vykdomojoje byloje Nr. 0036/17/00145 vykdo skolos išieškojimą iš skolininko E. Z. išieškotojos UAB „Gotas“ naudai pagal Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 2 d. išduotą teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. eL2-30651-877/2016. Skolininkas nedirba, lėšų sąskaitose neturi, kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neturi, todėl galimybės išieškoti iš skolininko turto ar pajamų nėra. Skolininkas 2011 m. balandžio 30 d. yra sudaręs santuoką su R. Z., kuri šiuo metu gauna dirba ( - ) ir gauna darbo užmokestį. Antstolė 2018 m. kovo 16 d. patvarkymu areštavo skolininko sutuoktinei priklausantį darbo užmokestį ir pasiūlė skolininkui pateikti antstolei sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka (CPK 667 str. 1 d.). Skolininkas per nurodytą terminą antstolei sutikimo nepateikė. Antstolė 2018 m. balandžio 19 d. patvarkymu Nr. S-18-36-8712 nurodė pareiškėjai kreiptis į teismą dėl skolininkui priklausančios turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo. Nustačius skolininko turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, į šią dalį būtų galima nukreipti išieškojimą ir taip užtikrinti išieškotojos interesus.

10CK 3.88 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad bendroji jungtinė nuosavybė yra pajamos, gautos iš abiejų sutuoktinių veiklos ar vieno sutuoktinio veiklos. Skola priteista 2016 metais, t. y. jau po suinteresuotų asmenų santuokos sudarymo. Byloje duomenų, kad po santuokos sudarymo suinteresuotų asmenų teisinis turto režimas būtų nustatytas pagal CK 3.101 str. – 3.108 str. nuostatas, nėra. Taip pat nėra pateikta duomenų, kad santuoka yra nutraukta ar nustatyta separacija, todėl laikoma, kad suinteresuoti asmenys santuokoje įgytą turtą (tame tarpe ir gaunamą darbo užmokestį) valdo bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Nesant galimybės išieškoti skolos iš skolininko turto ir pajamų, atsižvelgiant į CK 3.88 straipsnio 1-2 dalies, 3.117 straipsnio 1 dalies nuostatas bei į tai, kad byloje nėra ginčijama įstatymo nustatyta prezumpcija dėl sutuoktinių bendro turto dalių, pareiškimas tenkintinas, nustatytina, kad skolininko E. Z. sutuoktinės R. Z. gaunamas darbo užmokestis iš ( - ) yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė ir ½ dalis šių pajamų priklauso skolininkui E. Z. (CPK 667 str. 2 d.). Pažymėtina, kad vykdomajame procese skolininko turto dalis nustatoma tik areštuotos bendrosios jungtinės nuosavybės atžvilgiu (CPK 667 str. 1 d.). Antstolei areštavus skolininko sutuoktinės gaunamą darbo užmokestį iš konkrečios darbovietės, skolininko E. Z. turto dalis nustatoma būtent R. Z. gaunamame darbo užmokestyje iš ( - ), o ne dėl bet kokių pajamų ar turto, kuriuos skolininko sutuoktinė turi ar galimai turės ateityje.

11Pareiškėja prašo priteisti iš skolininko 220 Eur už advokato paslaugas rengiant teismui pareiškimą dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo. Teismo vertinimu, teisinis santykis, iš kurio kyla reikalavimas, yra aiškus, pareiškimas yra standartinis, jį rengiant nenagrinėti nauji ar sudėtingi teisiniai klausimai, todėl nebuvo reikalinga atlikti išsamią teisės aktų ir teismų praktikos analizę, byla nedidelės apimties, byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių papildomus advokato atliktus su pareiškimo parengimu susijusius veiksmus, todėl paskaičiuotas užmokestis už advokato paslaugas yra neproporcingai didelis lyginant su atliktu darbu. Dėl nurodytų aplinkybių, pareiškėjos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies, pareiškėjai iš skolininko E. Z. priteistina 110 Eur išlaidų teisinei pagalbai apmokėti, kita prašymo dalis atmestina (CPK 443 str. 6 d., 88 str. 1 d. 6 p.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 667 straipsniu, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

13pareiškimą tenkinti.

14Nustatyti, kad skolininko E. Z. sutuoktinės R. Z., gim. 1991 m. balandžio 21 d., gaunamas darbo užmokestis iš ( - ) yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė ir ½ dalis šių pajamų priklauso skolininkui E. Z., asmens kodas ( - )

15Priteisti pareiškėjai UAB „Gotas“, j. a. k. 121769394, iš suinteresuoto asmens E. Z., asmens kodas ( - ) 110 Eur (vieną šimtą dešimt eurų) bylinėjimosi išlaidas.

16Kitą pareiškėjos prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo dalį atmesti.

17Nutartį siųsti proceso dalyviams.

18Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai