Byla 2A-528/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Nijolės Piškinaitės, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Mindaugui Lesčiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 30 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-2097-360/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „DPA programinė įranga“ ieškinį atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „DPA programinė ranga“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai ir prašė priteisti:

51) už paslaugas, suteiktas pagal Programinės įrangos licencijų pirkimo nuomos sutartį (toliau – Licencijų sutartis) – 74 515,60 Lt skolą ir 4 858,29 Lt delspinigių;

62) už paslaugas, suteiktas pagal Elektroninio pašto sistemos pirkimo sutartį (toliau Pašto sutartis) – 226 920,05 Lt skolą ir 15 413,34 Lt palūkanas už vėlavimą atsiskaityti;

73) 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovas nurodė, kad jis savo įsipareigojimus pagal minėtas sutartis įvykdė, tą patvirtina perdavimo – priėmimo aktai, tačiau atsakovas už suteiktas paslaugas nesumokėjo. Atsakovas 2009-05-05 raštu informavo ieškovą, kad skolą mokės dalimis, tačiau šio įsipareigojimo taip pat neįvykdė, todėl Programinės įrangos licencijų nuomos sutartyje nustatytos 0,02 procentų dydžio netesybos skaičiuotinos už šešių mėnesių laikotarpį. Atsižvelgiant į tai, kad Pašto sutartyje nenustatytas palūkanų dydis, jis skaičiuotinas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme nustatyta palūkanų norma, kuri yra vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma, padidinta 7 procentiniais punktais. Pagal minėto įstatymo 3 straipsnio 4 dalį apskaičiuotos metinės palūkanos sudaro 15,21 procentus, tai yra 15 413,34 Lt.

9Atsakovas atsiliepimu su pareikštu ieškiniu iš dalies sutiko – pripažino 226 920,05 Lt skolą pagal Pašto sutartį ir nurodė, kad taip pat yra sumokėjęs skolą - 74 515,60 Lt, pagal Licencijų sutartį, tačiau nesutiko su ieškovo prašomais priteisti 4 858,29 Lt dydžio delspinigiais pagal Licencijų sutartį, nes įsiskolinimą sumokėjo iki termino, nustatyto ieškovui siųstame rašte dėl skolos mokėjimo dalimis. Atsakovas taip pat nesutiko su 15 413,34 Lt dydžio palūkanomis pagal Pašto sutartį. Teigė, kad pagal šios sutarties 2 punktą šalys vadovaujasi supaprastinto atviro konkurso Elektroninio pašto sistemos pirkimo sąlygomis, o šių sąlygų 70 punkte nustatyta, kad sutartyje bus numatyti delspinigiai už laiku neįvykdytus įsipareigojimus. Atsakovas, remdamasis šiomis nuostatomis, reikalavo skaičiuoti 0,02 procentų dydžio delspinigius.

10Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. lapkričio 30 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovo ieškovui 226 920,05 Lt skolą, 4 858,29 Lt delspinigių, 15 413,34 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Teismas, remdamasis byloje esančiais prekių perdavimo–priėmimo aktais ir PVM sąskaitomis faktūromis bei tuo, kad atsakovas 226 920,05 Lt skolą pripažino, sprendė, kad ieškovo reikalavimas priteisti šią skolą yra pagrįstas. Nustatė, jog pagal Licencijų sutartį atsakovas buvo skolingas 74 515,60 Lt, skolą sumokėjo dalimis ir konstatavo, kad atsakovo 2009-05-05 raštas „Dėl apmokėjimo“ Nr. (4.38)-R2-1374 negali būti laikomas sutarties pakeitimu, todėl turi būti mokamos Licencijų sutartyje nustatytos 0,02 procentų dydžio netesybos. Atsižvelgdamas į minėto Mokėjimų įstatymo nuostatą, jog palūkanų dydis apskaičiuojamas taikant palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas, tai yra 8,21 procentai VILIBOR palūkanų norma, paskelbta 2008-12-31 ir 7 procentai, teismas pagal Pašto sutartį priteisė iš atsakovo ieškovui 15,21 procentų dydžio palūkanas už 163 kalendorines dienas, tai yra 15 413,34 Lt.

11Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija apeliaciniu skundu prašo minėtą teismo sprendimą pakeisti ir atmesti ieškovo reikalavimą priteisti 4 858,29 Lt dydžio delspinigius ir 15 413,34 Lt dydžio palūkanas bei iš esmės išspręsti žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimo išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimą. Skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

121. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovo 2009-05-05 raštas, kuriuo jis dėl finansinių sunkumų negalėdamas vykdyti sutartinių įsipareigojimų raštu informavo ieškovą, jog skolą dalimis sumokės iki 2009-10-01, negali būti laikomas sutarties pakeitimu. Pagal CK 6.208 straipsnį, sutartį pažeidusi šalis turi teisę pašalinti sutarties įvykdymo trūkumus. Ieškovas dėl tokio termino prieštaravimų nepateikė, todėl manytina, kad jis su tokiu mokėjimu sutiko. Be to, pagal Licencijų sutarties 22 punktą, sutartyje neaptarti klausimai arba ginčai dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sprendžiami derybų būdu.

132. Teismas nepasisakė dėl atsakovo argumentų, susijusių su 15 413,34 Lt dydžio palūkanomis. Pašto sutartyje nustatyta, kad šalys vadovaujasi supaprastinto atviro konkurso sąlygomis, kurių 70 punkte nustatyta, jog sutartyje bus numatyti delspinigiai už laiku neįvykdytus įsipareigojimus. Nors šioje sutartyje delspinigiai nustatyti tik ieškovui, tačiau atsakovui analogiškai taip pat turi būti taikomi 0,02 procentų dydžio delspinigiai.

143. Teismai neteisingai išsprendė žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimo išlaidų klausimą. Neatsižvelgdamas į CPK 93 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad išlaidos ieškovui priteisiamos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, teismas iš atsakovo priteisė visas bylinėjimo išlaidas. Teismas neanalizavo ir nevertino atsakovo argumentų apie tai, jog ieškovas, vietoj pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo pasirinkdamas daug brangesnį ir sudėtingesnį teisių gynimo būdą, pažeidė CPK 7 straipsnyje nustatytus proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principus, o tuo pačiu prisiėmė ir bylinėjimosi išlaidų atsiradimo riziką.

15Ieškovas atsiliepimu prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime rašoma:

161. Nors atsakovas pagal Licencijų sutartį už suteiktas paslaugas turėjo sumokėti 2009-01-11, 2009-05-05 raštu nurodė įsiskolinimą mokėsiąs dalimis po 24 836 Lt iki 2009-10-01. Šį įsipareigojimą atsakovas įvykdė tik ieškovui padavus ieškinį dėl skolos priteisimo. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad su tokiu skolos mokėjimo terminu ieškovas sutiko, nes pagal CK 6.173 straipsnį, tylėjimas ar neveikimas savaime nelaikomas akceptu. Be to, atsakovas pagal šią sutartį vėlavo atsiskaityti 8 mėnesius, todėl prievolės įvykdymas negali būti laikomas tinkamu pagal CK 6.208 straipsnį.

172. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalį, pirkimo sutarties sąlygos negali būti keičiamos, išskyrus atvejus, kuriems yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, tačiau sutikimo nebuvo prašoma ir nebuvo gauta. Atsiskaitymo tvarka buvo aiškiai nustatyta Programinės įrangos licencijų nuomos sutarties 2 priede, todėl atsakovas nepagrįstai teigia, kad sutartyje neaptarti klausimai buvo sprendžiami derybų būdu.

183. Ieškovas neturėjo galimybių derėtis dėl pirkimo sąlygų, todėl atsakovas buvo nesąžiningas nenustatęs sau netesybų už sutarties nevykdymą. Pagal CK 6.193 straipsnio 4 dalį, neaiški sutarties sąlyga turi būti aiškinama ją pasiūliusios šalies nenaudai.

194. Ieškovas atsiliepime į atsakovo prieštaravimus ir teismo posėdžio metu nurodė, kad nereikalauja priteisti 74 515,60 Lt skolos, kurią atsakovas sumokėjo. Manydamas, kad atsakovas gali ginčyti pareikštus reikalavimus, o šią aplinkybę patvirtina atsakovo pateiktas apeliacinis skundas, laikydamasis ekonomiškumo principo, kreipėsi į teismą ne pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, o dokumentinio proceso tvarka. Teismas iš prašomų priteisti 3 110 Lt dydžio atstovavimo išlaidų priteisė tik 2 142 Lt, todėl teismas teisingai išsprendė bylinėjimosi išlaidų klausimą.

20Apeliacinis skundas atmestinas.

21Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 str.). Apeliacinės instancijos teismas privalo patikrinti tiek faktinį, tiek teisinį apeliacinio skundo pagrindą bei absoliučius teismo sprendimo negaliojimo pagrindus (CPK 320 str. 1 d.). Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad šioje byloje pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam ginčui, tinkamai išaiškino bei pritaikė teisės normas. Absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų taip pat nenustatyta (CPK 320 str. 2 d.).

22Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas iš dalies patenkino ieškinį ir priteisė 4 858,29 Lt delspinigių už pavėluotai sumokėtą 74 515,60 Lt skolą pagal Licencijų sutartį, 226 920,05 Lt skolą, kurią atsakovas pripažino, ir 15 413,34 Lt palūkanų pagal Pašto sutartį.

23Apeliantas, nesutikdamas su teismo sprendimu priteisti 4 858,29 Lt dydžio delspinigius ir 15 413,34 Lt dydžio palūkanas, apeliaciniame skunde iš esmės nurodo dviejų grupių motyvus: pirma, apeliantas nesutinka su teismo išvada, jog jo 2009-05-05 raštas „Dėl apmokėjimo“ Nr. (4.38)-R2-1374 negali būti laikomas sutarties pakeitimu dėl atsiskaitymo termino pratęsimo, todėl turi būti mokamos Licencijų sutartyje nustatytos 0,02 procentų dydžio netesybos, antra, apelianto nuomone, teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu, nepagrįstai priteisė palūkanas pagal Pašto sutartį.

24Teisėjų kolegija sprendžia, jog apeliaciniame skunde nurodyti argumentai neduoda pagrindo keisti ar naikinti iš esmės pagrįsto ir teisingo pirmosios instancijos teismo sprendimo (CPK 185, 263 str.).

25Kaip žinoma, skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.59, 6.200, 6.261, 6.210 str.). Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi.

26Dėl 4 858,29 Lt dydžio delspinigių pagal Licencijų sutartį

27Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas savo įsipareigojimus pagal Licencijų sutartį įvykdė, šalys 2008-12-22 pasirašė prekių perdavimo–priėmimo aktą Nr. 1, atsakovui buvo išrašyta 223 515,60 Lt dydžio PVM sąskaita SF Nr. faktūra 00000519 (b. l. 32-33). Pagal Licencijų sutarties mokėjimo sąlygų 2 priedo 1 punktą, atsakovas turėjo minėtą skolą sumokėti per 20 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, tai yra iki 2009-01-11, tačiau sumokėjo tik 2009-08-27 (b. l. 58). Sutarties 18 punkte numatyta, kad laiku neįvykdžius įsipareigojimų, t. y. neatsiskaičius nustatyta tvarka ir terminais, bus skaičiuojamos 0,02 procentų dydžio netesybos nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

28Kaip minėta, CK 6.261 straipsnis nustato, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Delspinigiai buvo nustatyti šalių pasirašytoje sutartyje. Kadangi atsakovas per sutartyse numatytus terminus už atliktus darbus pagal PVM sąskaitas faktūras ir priėmimo-perdavimo aktus neapmokėjo, teismas turėjo pagrindą priteisti ieškovo prašomus delspinigius. Be to, kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, jog kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, Lietuvos apeliacinio teismo nutartys 2010 m. balandžio 20 d. bylos Nr. 2A-143/2010, 2010 m. kovo 15 d. bylos Nr. 2A-328/2010 ir kt.).

29Apeliantas teigia, kad dėl finansinių sunkumų negalėdamas vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir siekdamas pašalinti sutarties įvykdymo trūkumus, kaip sutartį pažeidusi šalis, remdamasis CK 6.208 straipsniu 2009-05-05 raštu informavo ieškovą apie skolos mokėjimą dalimis ir termino pratęsimą iki 2009-10-01. Tačiau kolegijos įsitikinimu, apeliantas nepagrįstai teigia, kad dėl šios aplinkybės delspinigiai negali būti priteisiami, nes to paties CK 6.208 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad šalis gali sustabdyti savo prievolių įvykdymą tol, kol kita šalis pašalina įvykdytus trūkumus, tačiau turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius. Todėl teisėjų kolegija, remdamasi anksčiau paminėtais teismų praktikos argumentais sprendžia, kad ieškovui pagal Licencijų sutartį pilnai ir laiku įvykužius savo prievoles, apelianto argumentas, jog skola buvo sumokėta, nepašalina atsakovo pareigos mokėti sutartyje nustatyto dydžio delspinigius (CPK 178 str.).

30Be to, teisėjų kolegija sprendžia, kad nepagrįstas apelianto argumentas, jog minėtu raštu klausimas dėl skolos grąžinimo termino pratęsimo buvo išspręstas Licencijų sutarties 22 punkte numatyta tvarka. Iš tiesų, šioje sutarties dalyje nurodyta, kad sutartyje neaptarti klausimai arba ginčai dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo sprendžiami derybų būdu. Tačiau, kaip žinoma, CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas reiškia, kad civilinių teisinių santykių subjektai patys sprendžia, sudaryti jiems konkrečią sutartį ar nesudaryti, ir savo nuožiūra nustato tarpusavio teises bei pareigas. Tuo tarpu byloje nėra duomenų, kad nagrinėjamu atveju abi sutarties šalys, kaip numatyta sutarties 22 punkte – derybų būdu, susitarė, tai yra ieškovas pritarė atsakovo pateiktam pasiūlymui, o sutartis nenumato, kad jos sąlygos gali būti pakeistos vienašališkai (CK 6.193 str., CPK 185 str.). Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą teisingai nurodo, kad atsakovo vėlavimas atsiskaityti 8 mėnesius negali būti laikomas tinkamu prievolės įvykdymu (CK 6.208 str.).

31

32Dėl 15 413,34 Lt dydžio palūkanų pagal Pašto sutartį

33Teismas nustatė, kad ieškovas įvykdė savo įsipareigojimus pagal Pašto sutartį, tai patvirtina 2009-02-17 pasirašytas priėmimo–perdavimo aktas, kuriame nurodyta, kad suteiktos paslaugos ir pateikta įranga atitinka sutarties reikalavimus, tačiau atsakovas pripažino, kad už suteiktas paslaugas nesumokėjo 226 920,05 Lt (b. l. 39-40).

34Apeliantas prašo panaikinti teismo sprendimo dalį dėl priteistų 15 413,34 Lt dydžio palūkanų už nesumokėtą skolą ir šį ieškovo reikalavimą atmesti kaip nepagrįstą. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas apeliaciniame skunde teigia, kad palūkanos galėtų būti priteisiamos ne didesnės kaip 0,02 procentų nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne 15,21 procentų metinių palūkanų dydžio remiantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau Įstatymas) nuostatomis.

35Kaip buvo minėta, skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais. Tai patvirtina ir teismų formuojama praktika. Nagrinėjamu atveju šalių sudarytoje sutartyje palūkanos nebuvo numatytos, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas iš atsakovo, pažeidusio savo prievolinius įsipareigojimus, pagrįstai priteisė įstatyme numatytas palūkanas (CK 6.59, 6.200, 6.261, 6.210 str.).

36Anksčiau paminėtas Įstatymas numato palūkanas už pavėluotus mokėjimus pagal komercinius sandorius – vieno mėnesio VILIBOR (vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams) palūkanų norma padidinta 7 procentiniais punktais (Įstatymo 2 str. 3 d.), taip pat šių palūkanų mokėjimo terminus. Tai – specialusis įstatymas, kuris turi pirmenybę CK 6.210 straipsnio atžvilgiu nustatant palūkanas už pavėluotus mokėjimus, atliekamus pagal komercinius sandorius (CK 1.3 str. 3 d.). Įstatyme įtvirtinta, kad šalys gali susitarti kitaip apskaičiuoti palūkanų dydį, tačiau jei dėl to nėra susitarta, teismas, nustatęs, kad sandoris atitinka komercinių sandorių požymius, jei kreditorius to reikalauja, turėtų taikyti šiame įstatyme nustatytas palūkanas, palūkanų, kurias skolininkas privalo sumokėti už pavėlavimą. Šių palūkanų dydis apskaičiuojamas taikant Įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas.

37Kaip žinoma, komerciniais sandoriais pripažįstami sandoriais tarp ūkio subjektų arba tarp ūkio subjektų ir valstybės institucijų, pagal kuriuos už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai (Įstatymo 2 str. 1 d.). Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamo ginčo šalių statusas atitinka šio įstatymo 2 straipsnio 6 ir 7 dalių nuostatoms, pagal kurias ūkio subjektai – asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine ar profesine veikla (Įstatymo 2 str. 6 d.), o valstybės institucija – valstybės ar savivaldybės valdymo institucija, viešasis ir privatusis juridinis asmuo, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Įstatymo 2 str. 7 d.). Atsižvelgdama į šias aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, priteisdamas iš atsakovo palūkanas, pagrįstai minimu Įstatymu.

38Apelianto argumentai, jog teismo sprendimas šioje dalyje yra nepagrįstas taip pat todėl, kad supaprastinto atviro konkurso sąlygų 70 punkte buvo numatyta, jog už laiku neįvykdytus įsipareigojimus delspinigiai bus nustatyti sutartyje, o palūkanų mokėjimas nebuvo numatytas. Sudarant nagrinėjamą sutartį 0,02 procentų dydžio delspinigiai buvo nustatyti tik pačiam ieškovui, todėl atsakovui galėtų būti priteisiami tokio pat dydžio delspinigiai. Teisėjų kolegija atmeta šį apelianto argumentą, kaip nepagrįstą. Ieškovas, atsiliepdamas į atsakovo apeliacinį skundą teisingai nurodo, kad pagal CK 6.72 straipsnį susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis, tokio susitarimo dėl atsakovo mokėtinų delspinigių nėra, todėl teismas, remdamasis CK 6.10 straipsnio 1 dalies bei nurodyto specialiojo įstatymo nuostatomis, pagrįstai patenkino ieškovo reikalavimą dėl 15 413,34 Lt dydžio palūkanų priteisimo (CPK 185 str.).

39Teisėjų kolegija taip pat atmeta apelianto argumentus dėl teismo sprendimo dalies bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimu. Visų pirma, atmestini atsakovo argumentai, kad ieškovas nesilaikė CPK 7 straipsnyje nustatytų proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principų reikalavimų pareikšdamas ieškinį, o ne pateikdamas pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, todėl jam turėtų tekti bylinėjimosi išlaidų atsiradimo riziką. Tačiau atsakovo poziciją šiame ginče patvirtino ieškovo atsiliepime išdėstytus argumentus, jog tuo atveju, jeigu būtų kreiptasi į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo (CPK 431-440 str.) būtų dar labiau užsitęsęs šio ginčo nagrinėjimas. Neatsižvelgdamas į CPK 93 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad išlaidos ieškovui priteisiamos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, teismas iš atsakovo priteisė visas bylinėjimo išlaidas.

40Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies turėtos advokato pagalbai apmokėti bylinėjimosi išlaidos priteisiamos atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas, tačiau jos neturi būti didesnės negu nustatyta teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino darbo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovo atstovas pirmosios instancijos teisme rengė ieškinį su priedais, kitus procesinius dokumentus, dalyvavo teismo posėdyje, todėl remdamasi CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir Rekomendacijomis, atsižvelgdama į šios bylos sudėtingumą, teisėjų kolegija, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, iš dalies tenkindamas ieškovo prašymą, pagrįstai priteisė ieškovui nurodyto dydžio advokato atstovavimo išlaidas (CPK 178 str.).

41Esant paminėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija atsakovo apeliacinį skundą atmeta, o skundžiamą teismo sprendimą palieka nepakeistą (CPK 329 str. 1 d., 330 str.). Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo prašymas priteisti jam iš atsakovo 1 452 Lt dydžio advokato atstovavimo išlaidas, jo turėtas apeliacinės instancijos teisme, neprieštarauja anksčiau paminėtų Rekomendacijų nuostatoms, šios išlaidos yra protingos ir pagrįstos, todėl prašymas tenkintinas (CPK 98 str.).

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu,

Nutarė

44Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

45Priteisti iš atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710823) ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „DPA programinė įranga“ (įmonės kodas 300110318) 1 452 Lt (vienas tūkstantis keturi šimtai penkiasdešimt du litai) advokato atstovavimo išlaidoms apeliacinės instancijos teisme atlyginti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas UAB „DPA programinė ranga“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. 1) už paslaugas, suteiktas pagal Programinės įrangos licencijų pirkimo... 6. 2) už paslaugas, suteiktas pagal Elektroninio pašto sistemos pirkimo sutartį... 7. 3) 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos... 8. Ieškovas nurodė, kad jis savo įsipareigojimus pagal minėtas sutartis... 9. Atsakovas atsiliepimu su pareikštu ieškiniu iš dalies sutiko – pripažino... 10. Klaipėdos apygardos teismas 11. Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija apeliaciniu skundu... 12. 1. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovo 2009-05-05 raštas, kuriuo jis... 13. 2. Teismas nepasisakė dėl atsakovo argumentų, susijusių su 15 413,34 Lt... 14. 3. Teismai neteisingai išsprendė žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimo... 15. Ieškovas atsiliepimu prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą... 16. 1. Nors atsakovas pagal Licencijų sutartį už suteiktas paslaugas turėjo... 17. 2. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalį, pirkimo sutarties... 18. 3. Ieškovas neturėjo galimybių derėtis dėl pirkimo sąlygų, todėl... 19. 4. Ieškovas atsiliepime į atsakovo prieštaravimus ir teismo posėdžio metu... 20. Apeliacinis skundas atmestinas.... 21. Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas... 22. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas iš dalies patenkino... 23. Apeliantas, nesutikdamas su teismo sprendimu priteisti 4 858,29 Lt dydžio... 24. Teisėjų kolegija sprendžia, jog apeliaciniame skunde nurodyti argumentai... 25. Kaip žinoma, skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina... 26. Dėl 4 858,29 Lt dydžio delspinigių... 27. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas savo įsipareigojimus pagal... 28. Kaip minėta, CK 6.261 straipsnis nustato, kad praleidęs piniginės prievolės... 29. Apeliantas teigia, kad dėl finansinių sunkumų negalėdamas vykdyti... 30. Be to, teisėjų kolegija sprendžia, kad nepagrįstas apelianto argumentas,... 31. ... 32. Dėl 15 413,34 Lt dydžio palūkanų... 33. Teismas nustatė, kad ieškovas įvykdė savo įsipareigojimus pagal Pašto... 34. Apeliantas prašo panaikinti teismo sprendimo dalį dėl priteistų 15 413,34... 35. Kaip buvo minėta, skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol... 36. Anksčiau paminėtas ĮstatymasKaip žinoma,... 38. Apelianto argumentai, jog teismo sprendimas šioje dalyje yra nepagrįstas taip... 39. Teisėjų kolegija taip pat atmeta apelianto argumentus dėl teismo sprendimo... 40. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies turėtos advokato pagalbai apmokėti... 41. Esant paminėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija atsakovo apeliacinį skundą... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 44. Klaipėdos apygardos teismo 45. Priteisti iš atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (kodas...