Byla 2A-34-173/2009

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Leono Jachimavičiaus, kolegijos teisėjų Nijolios Indreikienės ir Antano Burdulio, sekretoriaujant Vaidai Stankevičiūtei,

3dalyvaujant ieškovei J. N.,

4atsakovo E. N. atstovui advokatei Irenai Andriuškevičienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės J. N. ir atsakovo E. N. apeliacinius skundus civilinėje byloje pagal ieškovės J. N. ieškinį atsakovui E. N., atsakovo E. N. priešieškinį ieškovei J. N. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, turto padalijimo, tretieji asmenys Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba, E. N.,

Nustatė

5ieškovė J. N. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė: 1) nutraukti šalių santuoką dėl atsakovo kaltės; 2) nutraukus santuoką palikti šalims tas pačias pavardes; 3) nustatyti nepilnametės dukters E. N. gyvenamąją vietą kartu su ieškove; 4) pripažinti ieškovei nuosavybės teises į ½ dalį santuokoje įgyto buto, esančio Statybininkų g. 22-14, Alytuje, o atsakovui priklausančią ½ šio buto dalį priteisti šalių nepilnametei dukrai, kaip išlaikymą turtu; 5) priteisti iš atsakovo nepilnametės dukters išlaikymui po 1327,78 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo dienos iki dukters pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka; 6) priteisti iš atsakovo 14400 Lt išlaikymo įsiskolinimą už trejus metus iki ieškinio padavimo dienos (400 Lt x 36 mėn.); 7) priteisti ieškovei iš atsakovo 20000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

6Ieškovės nurodė, jog atsakovas šeimą paliko 1997 metų gegužės mėnesį ir slapta išvyko į JAV. Tuo metu jis gyveno pas motiną. Jau 1994 metais ieškovė be atsakovo krikštijo jų dukrą Eveliną. Pažymėjo, kad ji visada dirbo, o atsakovui darbas nerūpėjo, jis užsiėmė narkotikų gamyba ir pats juos vartojo. Atsakovo draugai taip pat buvo narkomanai. Gyvendama su atsakovu, buvo jo žeminama, namuose lankydavosi asocialūs asmenys, tačiau į policiją nesikreipė. Prašė pripažinti atsakovą kaltu dėl šeimos iširimo, priteisiant iš jo 20000 Lt neturtinei žalai atlyginti, nes dėl tokio sutuoktinio elgesio sutriko ieškovės sveikata, ji liko įskaudinta, buvo pakenkta jos karjerai. Dėl dukters išlaikymo paaiškino, kad ji viena rūpinasi dukra. Pusę pinigų sumos, kuriuos jai nuo 1999 metų siuntė atsakovas iki ieškinio į teismą padavimo, atiduodavo atsakovo dukrai iš pirmos santuokos E. A. ir atsakovo motinai E. N., todėl mano, kad atsakovas yra įsiskolinęs už trejus metus iki ieškinio padavimo už dukters išlaikymą. Paaiškino, kad dukters poreikiams patenkinti kas mėnesį reikalinga apie 2000 Lt (apie 300 Lt papildomam mokslui, maistui apie 400-500 Lt baseinui apie 60 Lt, rūbams, vaistams, higieninėms priemonėms, internetui, mobiliam telefonui ir t.t.). Be to, ieškovė dukrą yra apdraudusi kaupiamuoju gyvybės draudimu. Ieškovės gaunamos mėnesinės pajamos siekia apie 3000 Lt, todėl ji yra pajėgi materialiai pasirūpinti dukra, nes turi aukštąjį išsilavinimą ir gerą darbą, gauna 1000 Lt už motinos slaugą. Apie atsakovo pajamas duomenų neturi. Šalims bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio ½ dalį buto prašo priteisti jai, o kitą dukrai, kaip išlaikymą turtu, nes ieškovė šiame bute su dukra gyvena ir jį prižiūri.

7Priešieškiniu atsakovas E. N. prašė: 1) nutraukti šalių santuoką dėl ieškovės kaltės; 2) nutraukus santuoką palikti šalims tas pačias pavardes; 3) nepilnametės dukters gyvenamąją vietą nustatyti su ieškove; 4) priteisti iš atsako šalių nepilnametės dukters išlaikymo po 300 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki dukters pilnametystės.

8Atsakovo atstovė advokatė I.Andriuškevičienė paaiškino, kad atsakovas su ieškiniu sutinka iš dalies. Santuoka su ieškove nutrūko dėl ieškovės kaltės. Ieškovė buvo neištikima su savo darbdaviu Kvederavičiumi, kurį atsakovas 2006 m. lapkričio 17 d. rado savo bute su ieškove, vartojančius alkoholį. Dėl pastarosios priežasties jis ryžosi išvažiuoti į JAV. Nuvykęs į JAV nuolat siuntė ieškovei pinigines perlaidas šeimos išlaikymui bei mokesčiams už butą. Atsakovas sutinka, kad dukters gyvenamoji vieta būtų nustatyta su ieškove. Su ieškovės prašomu buto padalinimu nesutinka, nes jo nuomone, butas jam priklauso asmeninės nuosavybės teise ir yra nedalintinas. Jei teismas dalintų šį turtą, tai jis paliktinas ieškovei, o ji jam turėtų išmokėti piniginę kompensaciją nuo 115000 Lt jo rinkos vertės. Atsakovo atstovė paaiškino, kad atsakovas nesutiko duoti teismui duomenų apie gaunamas pajamas, nes dirba neoficialiai, tačiau nurodė, kad jo pajamos yra pakankamos, kad galėtų prisidėti prie dukters išlaikymo, atsižvelgiant į vidutinius ir protingus jos poreikius. Priešieškinyje buvo nurodyta 300 Lt kasmėnesinė išlaikymo suma, tačiau padidėjus minimaliai mėnesinei algai Lietuvoje, neprieštarautų dėl didesnės sumos dukters išlaikymui priteisimo. Atsakovo atstovė nurodo, kad atsakovas neturtinės žalos nepripažįsta, taip pat neigia, kad kada nors vartojo narkotikus, nes dirbo Pataisos darbų kolonijoje.

9Alytaus rajono apylinkės teismas 2008 m. balandžio 28 d. sprendimu ieškinį ir priešieškinį patenkino iš dalies. Šalių santuoką nutraukė dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Po santuokos šalims paliko tas pačias pavardes. Nepilnametės dukters E. N. gyvenamąją vietą nustatė kartu su motina (ieškove). Santuokoje įgytą vieno kambario butą, esantį Statybininkų g. 22-14, Alytuje, kurio vidutinė rinkos vertė yra 115000 Lt, padalino taip: ½ dalį buto priteisė ieškovei asmeninės nuosavybės teisėmis, o atsakovui priklausančią ½ dalį buto priteisė šalių nepilnametei dukrai E. N., kaip išlaikymą turtu. Likusioje dalyje ieškinį ir priešieškinį atmetė.

10Teismas pažymėjo, jog iš ieškovės paaiškinimų, liudytojų L. J., A. O. parodymų matyti, kad ieškovė atsakovo kaltę sieja su narkotikų gaminimu ir vartojimu ir iš to išplaukiančiu jo netinkamu elgesiu šeimoje bei dėl to, kad atsakovas paliko šeimą – išvyko į JAV ir daugiau kaip vienerius metus ja visiškai nesirūpina. Iš atsakovo atstovės paaiškinimų, liudytojų E. N., E. A. parodymų matyti, kad atsakovas ieškovės kaltę sieja su jos neištikimybe ir įvardina konkretų asmenį – buvusį ieškovės darbdavį bei su tuo, kad nevykdė sutuoktinės pareigų šeimoje. Iš Alytaus miesto ir rajono PK 2006-12-12 pažymos nustatė, kad E. N. neįrašytas į asmenų, vartojančių narkotines medžiagas, įskaitą (t. 2. b. l. 139). Iš VšĮ Alytaus poliklinika 2006-12-07 pažymos matyti, kad E. N. priklausomybės ligų kabineto įskaitoje neįrašytas (t. 1. b. l. 137). Iš byloje esančių pinigų pervedimo dokumentų (t.2. b.l. 79-190, t.4. b.l.16, 64), liudytojų E. A., E. N. parodymų nustatė, kad atsakovas nuo 1998 metų iki šiol siunčia ieškovei tiesiogiai ar per tarpininkus pinigines perlaidas dukters išlaikymui. Iš liudytojų E. N., E. A. parodymų, atsakovo atstovės pateiktų apmokėtų sąskaitų už butą (t.4. b.l. 29, t.1. b.l. 117-119,124), 2006-11-29 Administracinės komisijos prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos nutarimo (t.3. b.l.124), 2006-09-20 ieškovės pareiškimo Alytaus miesto ir rajono PK (t.3. b.l.124), 2006 metų rugsėjo mėnesio E. N., M. S. paaiškinimų Alytaus miesto ir rajono PK (t.3. b.l.124) nustatė, kad atsakovas per savo motiną E. N. prisidėjo prie buto, esančio Statybininkų g. 22-14, Alytuje, išlaikymo. Iš byloje nustatytų aplinkybių nėra pagrindo teigti, kad atsakovas buvo narkomanas, vartojo narkotikus, taip pat nėra pagrindo teigti, kad atsakovas išvykęs į JAV visiškai nesirūpino savo šeima.

11Įvertinęs atsakovo, atstovaujamo advokatės, priešieškinyje išdėstytas ir teismo posėdyje nurodytas aplinkybes, liudytojų E. N., E. A. parodymus, prijungtą Administracinės komisijos prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos administracinės bylos Nr. 56 medžiagą, Kauno apygardos administracinio teismo bylos Nr. 11-549-413/2007 medžiagą, teismas sprendė, kad ieškovė nebuvo lojali atsakovo atžvilgiu, jo negerbė (atsakovo ir liudytojos E. N. parodymai apie galimą ieškovės neištikimybę, jos nepagrįsti teiginiai, kad atsakovas gamino ir vartojo narkotikus) (CK 3.27 str.), todėl laikė jog dėl santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Išlaikymą nepilnametei dukrai priteisė, atsižvelgiant į atsakovo šalių interesų pusiausvyrą, dukters interesus, skaičiuojant išlaikymo sumą nuo 2008 m. kovo 4 d. atsakovo pateiktą buto vertės nustatymo ataskaitos.

12Apeliaciniu skundu ieškovė prašo sprendimo dalis, kuriose santuoka nutraukta dėl abiejų sutuoktinių kaltės ir atmestas reikalavimas priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnametei dukrai iki jos pilnametystės, panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo santuoką nutraukti dėl atsakovo kaltės, priteisti ieškovei iš atsakovo 10000 Lt neturtinei žalai atlyginti bei priteisti iš atsakovo nepilnametės dukters išlaikymui po 1327,78 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išlaidomis nuo ieškinio pateikimo dienos iki dukters pilnametystės. Skunde nurodoma, jog:

131) pirmosios instancijos teismas nepagrįstai leido atsakovą byloje atstovauti advokatei I.Andriuškevičienei. Neįvertinta, jog atstovavimo sutartyje atsakovo parašas yra galimai suklastotas (t.2, b.l. 48). Dėl galimos nusikalstamos veikos Alytaus miesto ir rajono policijos komisariatas atlieka ikiteisminį tyrimą, todėl apylinkės teismas nepagrįstai nesustabdė civilinės bylos nagrinėjimo (CPK 163 str. 3 p.). Jeigu būtų nustatyta, atstovaujamo sutartis buvo suklastota, advokatės I.Andriuškevičienės surinkti įrodymai, tame tarpe ir 2008 m. kovo 4 d. atliktas turto įvertinimas, kuriuo nustatyta, jog nekilnojamojo turto vertė yra 115000 Lt, netektų prasmės. Be to, pagal CK 3.67 str. 1 d., santuokos nutraukime sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukelia nuo santuokos nutraukimo byli iškėlimo, tačiau CK 3.67 str. 2 d. yra specialioji norma, įtvirtinanti to paties straipsnio 1d. išimtį. Šioje normoje įtvirtinta galimybė taikyti turtinius teisinius santuokos nutraukim padarinius ne nuo santuokos nutraukimo bylos iškėlimo, o dar anksčiau, tai yra nuo tos dienos, kai sutuoktiniai pradėjo gyventi skyrium. Kadangi bylos nagrinėjo metu buvo nustatyta, jog atsakovas jau nuo 1997 m. yra išvykęs gyventi į užsienį, o šalys kartu negyvena nuo 1994 m., pirmosios instancijos teismas 2008 m. atliktu šalių buto vertinimu vadovavosi nepagrįstai;

142) darydamas išvadą, kad ieškovė nebuvo lojali atsakovo atžvilgiu ir jo negerbė, pirmosios instancijos teismas nepateikė didelės dalies įrodymų vertinimo, apribodamas tik paminint liudytojų parodymus, priešieškinį bei administracinės bylos Nr.11-549-413/207 medžiagą (CPK 240 str. 4 d. 2 p.). Spręsdamas apie ieškovės tariamą neištikimybę, buvo remtasi atsakovo priešieškinėje nurodytais teiginiais ir jo motinos E. N. parodymais. Liudytoja E. A. yra atsakovo dukra. Jos parodymai taip pat turėjo būti įvertinti kritiškai, atsižvelgiant į tai, kad ji niekada negyveno kartu su šalimis bei pati pripažino, kad būtent ji pasamdė tėvui advokatę. Liudytoja L. J., kuri patvirtino, kad atsakovas su jos buvusiu sutuoktiniu gamino ir vartojo narkotikus ir, kad dėl tokių veiksmų ieškovei tekdavo išeiti iš namų, nėra apeliantės draugė, todėl netikėti jais pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo. Be to, parodymus, jog atsakovas gamino ir vartojo narkotikus, patvirtini ir liudytoja A. O., kuri yra atsakovės teta. Aplinkybės, jog atsakovas skambindavo ieškovei neblaivus patvirtini ir šalių dukra Evelina. Neįvertinta ir tai, jog atsakovas šeima paliko 1994 m., o iki išvykimo į JAV 1997 m. neteikė dukrai išlaikymo. Pagal CK 3.60 str. 3 d. preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu jis paliko šeimą ir daugiau nei vienerius metus visiškai ja nesirūpina;

153) atmetęs reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo, teismas neįvertino liudytojos L. J. parodymų; aplinkybės, kad dėl santykių su atsakovu apeliantei buvo diagnozuota neurastenija (t.1. b.l. 194); kad atsakovas nuo 1982 m. kovo 30 d. iki 2001 m. gegužės 23 d. buvo įrašytas į psichikos sveikatos centro dispanserinę įskaitą (diagnozė - emociškai nestabilaus tipo asmenybė). Apeliacinio proceso metu, ieškovė nuo 10000 Lt dalies neturtinei žalai atlyginti atsisakė;

164) nesutikdama su sprendimo dalimi dėl išlaikymo dukrai kasmėnesinėmis 1327,78 Lt periodinėmis išmokomis priteisimo atmetimo apeliantė nurodo, kad priteisdamas išlaikymą turtu, teismas vadovavosi, kad turto vertė yra 115000 Lt. Atsižvelgiant į atsakovo sumokėtas sumas pagal teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių (viso 3900 Lt), apylinkės teismas priteisė 61400 Lt išlaikymą (po 2046,00 Lt) kas mėnesį nuo bylos iškėlimo 2006 m. birželio mėn. iki dukra E. N. sulauks pilnametystės 2008 m. gruodžio mėn., viso už 30 mėn.). Bendra ieškovės reikalavimo priteisti išlaikymą suma yra 39833,50 Lt (1327,78 x 30 mėn. + 19566,50 Lt (pusė buto vertės) = 59400 Lt. Įvertinus ankščiau paminėtus argumentus, teismas turėjo vadovautos turto vertinimu, pagal kurį buto vertės yra 39133 Lt (t.1 b.l. 9), todėl ieškovės prašymas priteisti po 1327,78 Lt kas mėnesį mokamas periodines išmokas buvo patenkintas pilnai, tačiau neteisingai perskirstytas į nepagrįstai įvertintą nekilnojamojo turto vertę;

175) nepagrįstai sumažintos priteistinos bylinėjimosi išlaidas už advokato suteiktą pagalbą iki 2000 Lt, kadangi apeliantės advokatas daug kartų atstovavo ją civilinėje byloje, rašė daug procesinių dokumentų, teikė prašymus kitoms įstaigoms, bei susipažino su sudėtinga bylos medžiaga, kuri buvo didelės apimties.

18Apeliaciniu skundu atsakovas prašo sprendimo dalį dėl turto padalinimo ir išlaikymo vaikui priteisimo pakeisti. Priteisti ieškovei asmeninės nuosavybės teise butą, esantį Statybininkų g. 22-14, Alytuje, priteisti iš ieškovės atsakovui 57500 Lt piniginę kompensaciją, priteisti iš atsakovo E. N. išlaikymą po 400 Lt per mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo nutraukti santuoką priėmimo dienos iki dukters pilnametystės. Skunde nurodoma, jog teismas nepagrįstai nedalų turtą (vieno kambario butą) laikė daliu ir jį padalino po 1/2 dalį kiekvienam sutuoktiniui, tuo pačiu priteisdamas 1/2 dalį vaiko išlaikymui. Nustačius, kad butas yra nedalus, teismas privalėjo jį padalinti tik taip, kaip tą reglamentuoja CK 3.127 str. 2 ir 3 dalis, t.y. natūra buto nedalinti. Atsižvelgiant į nepilnamečio vaiko interesus teismas privalėjo priteisti ieškovei visą vieno kambario butą, įpareigojant ją išmokėti už jai atitenkančią atsakovui priklausančią turto dalį 57500 Lt piniginę kompensaciją. Skirstydamas turtą sutuoktiniams teismas privalo siekti, kad kiekvienam sutuoktiniui perduoto turto vertės išraiška atitiktų tenkančias turto dalis. Nors teismas argumentavo, kad nėra pagrindo teigti, kad ieškovė, nepažeisdama savo ir nepilnametės dukters interesų, galėtų išmokėti atsakovui piniginę kompensaciją už jam priklausančią buto dalį, tačiau pati ieškovė tokių aplinkybių nenurodė. Atvirkščiai, ieškovė teigė, kad jos materialinė padėtis yra itin gera. Akivaizdu, kad ieškovės turtinė padėtis pagal jos pačios paaiškinimus yra pakankama išmokėti piniginę kompensaciją. Teismas, nurodydamas, kad dėl piniginės kompensacijos išmokėjimo gali nukentėti vaiko interesai tuo pačiu sprendimu taip pat pasisakė, kad ieškovės materialinė padėtis yra pakankama, kad ji iš savo pajamų išlaikytų dukterį. Atkreiptinas dėmesys į aplinkybę, jog teismas konstatavo, kad dukters išlaikymui ieškovė skiria nuo 1212,93 Lt per mėnesį iki 2769,17 Lt per mėnesį, t.y. žymiai daugiau, nei vidutinė lietuvio šeima skiria vaikui išlaikyti. Ši aplinkybė įrodo, kad ieškovė turi pakankamai lėšų ir kad jos materialinė padėtis yra itin gera. Ieškovė pati teismui teigė, kad turi santaupų (2008-04-14 teismo posėdžio protokolas, b.1.76). Taip pat nurodė, kad yra sudariusi dvi kaupiamojo draudimo sutartis pagal kurias jai turi būti išmokėta 3000 Lt ir 25000 Lt. Įvertinus Ieškovės paaiškinimus, kad ji per mėnesį gauna 3000 Lt pajamų, papildomai gauna po 1000 Lt pajamų už motinos slaugą, kad turi santaupų, taip pat įvertinus, kad kompensacijos suma pagal ieškovės pajamas nėra itin didelė, darytina išvada, kad ieškovės buvo pajėgi išmokėti kompensaciją.

19Pirmosios instancijos eismas, priteisdamas išlaikymą turtu, pažeidė CK 3.196 str. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato nutarimą „Dėl įstatymų, reglamentuojančių tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, taikymo teismų praktikoje. Ieškovės nurodytas išlaikymo dydis, siekiantis net iki 3000 Lt per mėnesį, yra nepagrįstas įrodymas, prieštarauja protingumo principui (CK 1.5 str.) bei šalių materialinei padėčiai. Nepripažintinos pagrįstomis išlaidos kaupiamajam draudimui. Ieškovė nepateikė įrodymų, leidžiančių manyti, kad ji turi išlaidų papildomam mokymui. Dukra neturi specialių poreikių gydymui, dėl ko nėra pagrindo manyti, kad ieškovė turi didelių išlaidų sveikatos stiprinimui. Prie vaiko poreikių poilsiui (kelionėms ir kt.) atsakovas sistemingai materialiai prisidėdavo. Išlaikymas vaikui priteisiant nuosavybės teisę į turtą galimas tada, kai turtą galima realizuoti ir tokiu būdu gauti lėšų kasdieniniams vaiko poreikiams tenkinti. Priteisdamas vaikui 1/2 dalį buto teismas užtikrino vaiko teisę turėti būstą. Tačiau tai neatitinka išlaikymo instituto paskirties ir byloje nustatytų faktinių aplinkybių (vaikas nuolatos gyvena pas močiutę adresu Lauko g. 9-70, Alytuje). Be to, vaikui priteistas išlaikymas turtu žymiai viršija išlaikymui reikalingą sumą, yra aiškiai per didelis, prieštarauja protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principui bei gerai moralei. Vaikui iki pilnametystės nuo teismo sprendimo dienos liko aštuoni mėnesiai. Įvertinus 1/2 dalies buto vertę teismo priteistas išlaikymas vaikui sudaro 7187,5 Lt per mėnesį. Prioritetu laikydamas vaiko interesą į išlaikymą teismas pažeidė atsakovo teisę į santuokoje įgyto turto dalį ir suabsoliutino vaiko poreikį į materialinę gerovę.

20Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą atsakovas prašo jį atmesti. Atsakovas nurodo, jog CPK 163 str. 1 d. 3 p. nurodytų pagrindų dėl privalomojo bylos sustabdymo nebuvo. Apeliantės pranešimas Alytaus m. ir raj. policijos komisariatui dėl jos nuomonės apie dokumento suklasto faktą ir tyrimas dėl šio fakto nesudaro vados bylą stabdyti. Pažymėtina, kad apeliantė nuo atstovavimo sutarties teismui pateikimo momento reiškė nepagrįstus priekaištus atstovavimo tiek šioje, tiek prijungtoje civilinėje byloje Nr. 2-100-652/2007, tačiau teismas nurodytose bylose pasisakė, kad atstovavimas yra tinkamas, apie ką patvirtino atsakovas E. N. pareiškime, kurį teismas gavo faksu. Nesant nustatyta, kad atstovavimo sutartis yra suklastota ar netinkama negali būti pagristai teiginys, jog Atsakovo atstovės surinktais įrodymais, tame tarpe ir turto vertės ataskaita., kurioje nustatyta buto rinkos vertė yra 115000 Lt, teismas privalėjo nesivadovauti. Atstovavimo tinkamumo klausimą teismas išsprendė, pripažindamas atstovavimą tinkamu. Teismui buvo pateikta nustatytos formos rašytinė Atstovavimo sutartis, atitinkanti CPK 57 str. reikalavimus. CPK 51 str. nustato, kad asmenys gali vesti savo bylas teisme patys arba per atstovus. LR Advokatūros įstatymo 44 str. advokatui suteikia teisę savarankiškai rinkti teisinėms paslaugoms teikti reikalingus duomenis ir įrodymus.

21Teismas visiškai pagrįstai nustatė, kad nekilnojamojo turto vertė bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės pabaigoje yra 115 000 Lt. 2008-03-04 turto vertės nustatymo Pažyma Nr.A 08/03-065B, kurioje nurodyta nekilnojamojo turto vertė 115000 Lt, yra parengta apžiurėjus butą vietoje, ištyrus visas aplinkybes, turinčias įtaką turto vertei, vadovaujantis Tarptautiniais turto vertinimo standartais, Europos turto vertinimo standartais, LR Vyriausybės1996-02-14 nutarimu Nr. 244 „Dėl turto vertinimo metodikos", patvirtinta Turto vertinimo metodika.

22Visiškai nepagrįstas teiginys apie tai, kad teismas, nustatydamas turto rinkos kainas, privalėjo vadovautis turto kainomis, kurios galiojo 1994 ar 1997 metais, t.y. nuo tada, kai šalys pradėjo gyventi skyrium. CK 3.119 str. nustato, kad turto vertė nustatoma pagal rinkos kainas, kurios galioja bendrosios jungtinės nuosavybės pabaigoje. Ieškovė neturi pagrindo apeliacinės instancijos teismą prašyti panaikinti teismo sprendimo dalį ryšium su tuo. kad santuokos nutraukimas turtinėms teisėms pasekmes sukėlė nuo apsigyvenimo skyrium, nes tokį prašymą ji privalėjo reikšti pirmosios instancijos teisme, tačiau jo nereiškė (CPK 3.67 str.2d.). Esant nurodytam prašymui teismas privalėjo konstatuoti reikšmingus faktus ir aiškintis turto vertę pagal to meto rinkos kainas.

23Teismas įvertino visus byloje esančius įrodymus ir pagrįstai konstatavo abiejų sutuoktiniu kaltę dėl šeimos iširimo. Kaltę šalys įrodinėjo liudytojų parodymais. Jokių rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų Ieškovės apeliacinio skundo teiginius, nėra. Atsakovas turėjo pagrindą išvykti į užsienį tam, kad galėtų išlaikyti šeimą, be to įtarė Ieškovę esant neištikimą. Apie Ieškovės santuokinių pareigų nesilaikymą patvirtino liudytojai E. N. ir E. A.. Ieškovės pateiktas straipsnio „Delfi" išrašas tik dar kartą patvirtina aplinkybę. kad R. K. amoraliai elgėsi savo sutuoktinės atžvilgiu dėl ko tikėtina, kad Atsakovo nurodytos aplinkybės apie sutuoktinės J. N. neištikimybę su nurodytu asmeniu yra pagrįstos. Įvertinus, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės teismas pagrįstai atmetė reikalavimą atlyginti neturtinę žalą (CK 3.70 str. 2 d.).

24Atsakovas dėl buto rinkos vertės šiame atsiliepime jau pasisakė. Buto rinkos vertė yra 115 000,00 Lt, kaip tai nustatė specialių žinių ir kvalifikaciją turintis turto vertintojas. Atsakovas visiškai nesutinka su Ieškovės nurodytais vaiko būtinais poreikiais, nes jie yra žymiai padidinti, neatitinka CK 1.5 str. įtvirtintų protingumo kriterijų, šalių turtinės padėties ir pateiktų įrodymų apie vaiko poreikius. Ieškovės pateikti įrodymai apie vaiko išlaidas (kasos kvitai) neturi ryšio su byla.

25Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovė prašo jį atmesti. Ieškovė nurodo, jog atsakovas savo skunde nurodo, kad teismas konstatavo, kad ieškovė skiria dukters išlaikymui nuo1212,93 Lt iki 2769,17 Lt per mėnesį, o teismo išvadų apie ieškovės turtinę padėtį nepatvirtina įrodymai. Tokie teiginiai neatitinka tikrovės, kadangi teismui buvo pateiktos pažymos apie ieškovės gaunamas pajamas. Atsakovas neginčija teismo padarytų išvadų dėl skiriamų lėšų dukters išlaikymui, tik akcentuoja įrodymus dėl mano turtinės padėties, kas šioje byloje nėra itin aktualu, kadangi išlaikymas vaikui priteisiamas ne iš ieškovės, o iš atsakovo. Daug svarbiau šiuo atveju buvo nustatyti atsakovo gaunamas realias pajamas ir turimą turtą, tačiau atsakovas piktybiškai nepateikė teismui jokių duomenų nei apie gaunamas pajamas, nei apie sukauptą turtą. Todėl teismas išvadas apie atsakovo gaunamas pajamas galėjo padaryti iš byloje esančių įrodymų apie pervedinėtas lėšas iki ieškinio iškėlimo teisme momento. Atsižvelgiant į tuos įrodymus, galima padaryti išvadą, kad šiai dienai atsakovas gali skirti vaikui išlaikymą pagal ieškinyje reikalautą 1327,78 Lt sumą kas mėnesį. Dėl čia paminėtų priežasčių ir ieškovės apeliaciniame skunde nurodytų aplinkybių nepagrįstas atsakovo argumentas, kad teismo priteistas išlaikymas vaikui sudaro 7.187,5 Lt per mėnesį.

26Ieškovės J. N. apeliacinis skundas netenkintinas. Atsakovo E. N. apeliacinis skundas tenkinamas dalinai.

27Nepagrįstas ieškovės J. N. apeliacinio skundo motyvas, kad teismas neturėjo leisti atsakovą atstovauti advokatei I. N.. Nenustatyta, kad advokatė, atstovaudama atsakovą, būtų padariusi nusikalstamą veiką(B. l. 137, t.4).

28CK 3.61 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali pripažinti, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

29Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad abu sutuoktiniai nedėjo pakankamai pastangų išsaugoti šeimą, nebuvo vienas kitam lojalūs ir pagarbūs, atsakovas ilgiau nei vienerius metus paliko šeimą, todėl santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Ši išvada padaryta įvertinus esančius įrodymus. Atsakovas E. N. daugiau kaip dešimt metų yra išvykęs, paliko šeimą, nedalyvavo dukters auklėjime, nevykdo sutuoktinio pareigų ieškovės atžvilgiu, bet prisidėjo prie šeimos išlaikymo. Ieškovė J. N. tvirtinanti, kad atsakovas E. N. gamino ir pats vartojo narkotikus, bet tokie ieškovės teiginiai nepasitvirtino. Atsakovas ieškovę kaltina neištikimybe.

30Esant tokioms bylos aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

31Teismui konstatavus, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės atsiranda labai svarbių teisinių padarinių. Kadangi pripažįstama, kad abu sutuoktiniai yra kalti dėl santuokos iširimo, nė vienas negali reikalauti kokios nors satisfakcijos ir kito sutuoktinio atsakomybės, t. y. tokiais atvejais netaikomas CK 3. 70 straipsnio 1-3 dalys(Santuokos nutraukimo dėl vieno sutuoktinio kaltės teisinės pasekmės).

32Teismas gali priteisti išlaikymą šiomis formomis: kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis; konkrečia pinigų suma; priteisiant vaikui tam tikrą turtą (CK 3.196 straipsnio 1 dalis).

33Išlaikymo forma turi būti parinkta tokia, kad būtų maksimaliai patenkinti vaiko poreikiai, atsižvelgiant į vaiko interesus ir tėvų turtinę padėtį. Teismas savo iniciatyva gali parinkti tokią išlaikymo formą, kokia labiausiai atitinka vaiko interesus (CPK 376 straipsnio 3 dalis).

34Išlaikymo formos parinkimo kriterijai yra šie: vaiko poreikiai, jo amžius, sveikatos būklė, tėvų turtinė padėtis, tėvų turto struktūra, gaunamų pajamų dydis, periodiškumas, tėvo (motinos) gebėjimas tinkamai tvarkyti turtą ir kita.

35Teismas, parinkdamas išlaikymo formą, turi atsižvelgti į tai, kad išlaikymas savo prigimtimi skirtas nepilnamečių vaikų kasdieniams poreikiams tenkinti: vaiko maistui, aprangai, būstui, mokslui, sveikatai, vaiko ugdymui. Išlaikymas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis garantuoja nustatyto dydžio sumas vaikui išlaikyti kas mėnesį. Ši išlaikymo forma taikytina tuo atveju, kai vaiko tėvas (motina) turi nuolatines pajamas (uždarbį, pensiją, pašalpas ir kt.).

36Išlaikymas konkrečia pinigų suma gali būti nustatytas tuo atveju, kai tai leidžia išlaikymą privalančio mokėti vaiko tėvo (motinos) turimos lėšos. Visas išlaikymo dydis tvirta pinigų suma nustatomas padauginus vieno mėnesio išlaikymo dydį iš mėnesių skaičiaus iki vaiko pilnametystės.

37Išlaikymas priteisiant vaikui nuosavybės teise tam tikrą tėvo (motinos) turtą galimas tada, kai tėvas (motina) turi turto, kurį naudojant ar realizavus būtų gaunamos pajamos vaikui išlaikyti ar kitaip būtų tenkinami vaiko poreikiai. Teismas, spręsdamas klausimą dėl išlaikymo priteisimo šia forma, turi atsižvelgti į galimo priteisti turto rūšį, tėvo (motinos) gebėjimus tvarkyti priteistiną turtą, būsimas turto išlaikymo išlaidas, turto likvidumą ir kita. Turto vertė nustatoma remiantis verte, nustatyta pagal rinkos kainas, esančias sprendimo priėmimo metu (CK 3.4, 3.119 straipsniai). Rinkos vertė gali būti nustatoma remiantis inventorizaciniais duomenimis, turto vertintojų pateiktais duomenimis ir kitais įrodymais.

38Išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos. Teisė reikalauti išlaikymo atsiranda tada, kai vaiko tėvas ar motina nebevykdo savo pareigos materialiai išlaikyti nepilnamečius vaikus. Už laikotarpį nuo išlaikymo neteikimo pradžios iki ieškinio pareiškimo dienos priteisiamas įsiskolinimas. Pirmosios instancijos teismas buto, esančio Statybininkų g. 22-14, Alytuje, kurio vidutinė rinkos kaina -115 000 Lt, ½-dalį, priklausančią E. N., priteisė E. N., kaip išlaikymą turtu. Pirmosios instancijos teismas tokį sprendimą motyvavo tuo, kad nuo ieškinio į teismą padavimo dienos iki šalių dukters pilnametystės yra beveik 30 mėnesių. Mėnesio išlaikymui tektų apie 1917 Lt, kadangi ½ buto, priklausančio atsakovui E. N., vertė yra 57 500 Lt.Toks išlaikymas tenkintų didesnius nepilnametės dukters poreikius, kadangi ieškovė dukters išlaikymui skiria nuo 1212, 93 Lt iki 2769, 17 Lt per mėnesį. Tačiau nėra pagrindo teigti, kad ieškovė nepažeisdama savo ir nepilnametės dukters interesų, galėtų išmokėti atsakovui piniginę kompensaciją už jam priklausančią buto dalį.

39Teisėjų kolegija su tokia pirmosios instancijos tesimo išvada nesutinka. Atsakovas išlaikymą teikė ir teikia nustačius laikinąją apsaugos priemonę mokėti po 300 Lt iki bus priimtas teismo sprendimas. Orientaciniu kriterijumi, nustatant priteistino išlaikymo dydį, yra viena minimali mėnesinė alga, kuri šiuo metu yra 800 Lt. Priteisus nepilnametės dukters išlaikymą turtu, jai mėnesiui tektų 1917 Lt, kurie būtų atsakovo dukrai skirtinas išlaikymas. Tai aiškiai per didelis išlaikymas, todėl optimalu yra priteisti iš atsakovo dukters išlaikymui 750 Lt kas mėnesį, kadangi atsakovas išgali teikti tokį išlaikymą. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas 1998-2006m. laikotarpiu kas mėnesį dukters išlaikymui skirdavo apie 750 Lt. Išlaikymas 750 Lt priteistinas nuo 2007m. sausio 1d., kadangi atsakovas iki 2006 m. pabaigos dukters išlaikymui skirdavo maždaug po 750 Lt, o nuo 2007 m. sausio mėn. iki 2008 m. vasario mėn. po 300 Lt. E. N. 2008m. gruodžio 10 d. tapo pilnamete, todėl susidaręs 13 300 Lt susidaręs įsiskolinimas, kuris paskaičiuotas iki 2008 m. gruodžio 10 d., priteisiamas nenustatant ieškovei uzufrukto teisės tvarkyti priteistinas pinigines lėšas.

40CK 3.127 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad turtas padalijamas natūra, atsižvelgiant į jo vertę ir abiejų sutuoktinių bendro turto dalis, jeigu galima taip padalyti. Jeigu natūra abiem sutuoktiniams turto padalyti negalima, turtas natūra priteisiamas vienam sutuoktiniui, kartu jį įpareigojant kompensuoti antram sutuoktiniui jo dalį pinigais. Parenkant turto padalijimo būdą ir padalijant turtą natūra, atsižvelgiama į nepilnamečių vaikų interesus, vieno sutuoktinio sveikatos būklę ar turtinę padėtį arba kitas svarbias aplinkybes.

41Ginčo butas, kadangi jis nedalintinas, natūra priteistinas ieškovei, o iš ieškovės atsakovui pritiestina 57 500 Lt kompensacija. Ginčo buto rinkos kaina bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės pabaigoje buvo 115 000 Lt(Nekilnojamojo turto vertės ataskaita, b. l. 30, t.4). Aplinkybių, dėl kurių teismas gali nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo ir priteisti vienam sutuoktiniui didesnę turto dalį, nenustatyta(CK 3. 123 straipsnis).

42Iš ieškovės atsakovui pritiestina 1750Lt išlaidų, turėtų paduodant apeliacinį skundą, 290 Lt kitų bylinėjimosi išlaidų, sumokėtų už turto vertinimo paslaugas ir už dokumento dėl nekilnojamojo turto paieškos(b. l. 22, t.4). Bendra suma-2040 Lt.

43Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

44ieškovės J. N. apeliacinį skundą atmesti, atsakovo E. N. apeliacinį skundą tenkinti dalinai. Alytaus rajono apylinkės teismo 2008 m. balandžio 28 d. sprendimą pakeisti.

45Ieškovei J. N., asmens kodas ( - ) asmeninėn nuosavybėn priteisti butą, esantį Statybininkų g. 22-14, Alytuje.

46Atsakovui E. N., asmens kodas ( - ) iš ieškovės J. N., asmens kodas ( - ) priteisti 57 500 Lt(penkiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai litų)kompensaciją, tenkančią atsakovui ieškovei priteistą butą.

47Panaikinti sprendimo dalis, kuriomis paskirstytos bylinėjimosi išlaidos, išskyrus valstybei priteistus pinigus už procesinių dokumentų įteikimą.

48Pritiesti atsakovui E. N. iš ieškovės J. N. 2040 Lt(du tūkstančiai keturiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

49Priteisti iš E. N. E. N., asmens kodas ( - ) 13 300 Lt(trylika tūkstančių trys šimtai litų) išlaikymo įsiskolinimą.

50Priteisti iš atsakovo E. N. valstybei 399 Lt(trys šimtai devyniasdešimt devyni litai) žyminį mokestį už pritiestą išlaikymo įsiskolinimą.

51Palikti nepakeistomis sprendimo dalis, kuriomis šalių santuoka nutraukta, nustatyta E. N. gyvenamoji vieta.

Proceso dalyviai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. dalyvaujant ieškovei J. N.,... 4. atsakovo E. N. atstovui advokatei Irenai Andriuškevičienei, viešame teismo... 5. ieškovė J. N. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė: 1) nutraukti... 6. Ieškovės nurodė, jog atsakovas šeimą paliko 1997 metų gegužės mėnesį... 7. Priešieškiniu atsakovas E. N. prašė: 1) nutraukti šalių santuoką dėl... 8. Atsakovo atstovė advokatė I.Andriuškevičienė paaiškino, kad atsakovas su... 9. Alytaus rajono apylinkės teismas 2008 m. balandžio 28 d. sprendimu ieškinį... 10. Teismas pažymėjo, jog iš ieškovės paaiškinimų, liudytojų L. J., A. O.... 11. Įvertinęs atsakovo, atstovaujamo advokatės, priešieškinyje išdėstytas ir... 12. Apeliaciniu skundu ieškovė prašo sprendimo dalis, kuriose santuoka nutraukta... 13. 1) pirmosios instancijos teismas nepagrįstai leido atsakovą byloje atstovauti... 14. 2) darydamas išvadą, kad ieškovė nebuvo lojali atsakovo atžvilgiu ir jo... 15. 3) atmetęs reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo, teismas... 16. 4) nesutikdama su sprendimo dalimi dėl išlaikymo dukrai kasmėnesinėmis... 17. 5) nepagrįstai sumažintos priteistinos bylinėjimosi išlaidas už advokato... 18. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo sprendimo dalį dėl turto padalinimo ir... 19. Pirmosios instancijos eismas, priteisdamas išlaikymą turtu, pažeidė 20. Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą atsakovas prašo jį atmesti.... 21. Teismas visiškai pagrįstai nustatė, kad nekilnojamojo turto vertė... 22. Visiškai nepagrįstas teiginys apie tai, kad teismas, nustatydamas turto... 23. Teismas įvertino visus byloje esančius įrodymus ir pagrįstai konstatavo... 24. Atsakovas dėl buto rinkos vertės šiame atsiliepime jau pasisakė. Buto... 25. Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovė prašo jį atmesti.... 26. Ieškovės J. N. apeliacinis skundas netenkintinas. Atsakovo E. N. apeliacinis... 27. Nepagrįstas ieškovės J. N. apeliacinio skundo motyvas, kad teismas neturėjo... 28. CK 3.61 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas,... 29. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad abu sutuoktiniai nedėjo... 30. Esant tokioms bylos aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 31. Teismui konstatavus, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės... 32. Teismas gali priteisti išlaikymą šiomis formomis: kas mėnesį mokamomis... 33. Išlaikymo forma turi būti parinkta tokia, kad būtų maksimaliai patenkinti... 34. Išlaikymo formos parinkimo kriterijai yra šie: vaiko poreikiai, jo amžius,... 35. Teismas, parinkdamas išlaikymo formą, turi atsižvelgti į tai, kad... 36. Išlaikymas konkrečia pinigų suma gali būti nustatytas tuo atveju, kai tai... 37. Išlaikymas priteisiant vaikui nuosavybės teise tam tikrą tėvo (motinos)... 38. Išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos. Teisė... 39. Teisėjų kolegija su tokia pirmosios instancijos tesimo išvada nesutinka.... 40. CK 3.127 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad turtas... 41. Ginčo butas, kadangi jis nedalintinas, natūra priteistinas ieškovei, o iš... 42. Iš ieškovės atsakovui pritiestina 1750Lt išlaidų, turėtų paduodant... 43. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326... 44. ieškovės J. N. apeliacinį skundą atmesti, atsakovo E. N. apeliacinį... 45. Ieškovei J. N., asmens kodas ( - ) asmeninėn nuosavybėn priteisti butą,... 46. Atsakovui E. N., asmens kodas ( - ) iš ieškovės J. N., asmens kodas ( - )... 47. Panaikinti sprendimo dalis, kuriomis paskirstytos bylinėjimosi išlaidos,... 48. Pritiesti atsakovui E. N. iš ieškovės J. N. 2040 Lt(du tūkstančiai... 49. Priteisti iš E. N. E. N., asmens kodas ( - ) 13 300 Lt(trylika tūkstančių... 50. Priteisti iš atsakovo E. N. valstybei 399 Lt(trys šimtai devyniasdešimt... 51. Palikti nepakeistomis sprendimo dalis, kuriomis šalių santuoka nutraukta,...