Byla 1S-129-150/2017
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 7 d. nutarties, kuria pratęstas laikino nuosavybės teisės dalinio apribojimo terminas į kaltinamajam juridiniam asmeniui asociacijai (duomenys neskelbtini) priklausantį nekilnojamąjį turtą

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Rūta Mickevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kaltinamojo juridinio asmens asociacijos ( - ) atstovų advokatų Jauniaus Gumbio ir Raimundo Lideikos skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 7 d. nutarties, kuria pratęstas laikino nuosavybės teisės dalinio apribojimo terminas į kaltinamajam juridiniam asmeniui asociacijai ( - ) priklausantį nekilnojamąjį turtą.

2Teisėja, susipažinusi su skundui nagrinėti pateikta baudžiamosios bylos medžiaga ir išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje, be kitų kaltinamųjų, juridinis asmuo – asociacija ( - ) kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20 straipsnio 2 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje ir 300 straipsnio 3 dalyje; 20 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje ir 222 straipsnio 1 dalyje.

4Kaltinamajame akte nurodyta, jog M. B., būdamas asociacijos ( - ) (toliau – ( - ) generaliniu sekretoriumi, eidamas vadovaujamas pareigas ( - ) ir turėdamas teisę atstovauti ( - ) ir priimti sprendimus šio juridinio asmens vardu, galimai veikdamas organizuota grupe, piktnaudžiaudamas pareigomis, ( - ) vardu, jos naudai ir interesais, suklastojo dokumentus, organizavo apgaulingos ( - ) buhalterinės apskaitos tvarkymą ir ( - ) naudai užvaldė svetimą – Panevėžio miesto savivaldybei priklausantį didelės vertės turtą – 687 847,54 Eur.

5Panevėžio apygardos prokuratūros 2015-07-08 nutarimu ( - ) laikinai – iki 2015-10-09, apribojo nuosavybės teises į juridiniam asmeniui priklausantį nekilnojamąjį turtą – butą, esantį ( - ), unikalus daikto Nr. ( - ). Minėtu nutarimu nustatytas dalinis nuosavybės teisių apribojimas, uždraudžiant disponuoti nekilnojamuoju turtu. Prokuratūros 2015-10-07 nutarimu laikinas nuosavybės teisės apribojimas ( - ) pratęstas iki 2016-01-09. Šiaulių apylinkės teismo 2016-01-08 nutartimi laikinas nuosavybės teisių apribojimas pratęstas iki 2016-04-09, taip pat Vilniaus apygardos teismo 2016-07-08, 2016-10-05, 2017-01-05 nutartimis laikinas nuosavybės teisių apribojimas pratęstas iki 2017-04-09.

6Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 7 d. nutartimi paminėtam ( - ) turtui taikomo laikino nuosavybės teisės apribojimo terminas pratęstas trims mėnesiams. Teismas nurodė, kad tokios procesinės prievartos priemonės taikymo terminas pratęstinas, siekiant užtikrinti byloje pareikštą 687 847,54 Eur dydžio civilinį ieškinį.

7Kaltinamosios asociacijos ( - ) atstovai advokatai Jaunius Gumbis ir Raimundas Lideika skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 7 d. nutartį.

8Skunde nurodoma, kad apygardos teismo priimta nutartis yra nemotyvuota, nes teismas nepagrindė būtinumo ( - ) atžvilgiu ir toliau taikyti laikiną nuosavybės teisių apribojimą. ( - ) atstovų teigimu, apygardos teismas neatsižvelgė į ( - ) turto balansus, iš kurių matyti, kad ( - ) finansinė padėtis yra itin gera ir ( - ) yra pajėgi patenkinti civilinį ieškinį. Ši aplinkybė skunde grindžiama ir tuo, kad ( - ) yra pagal teisės aktus viešuosius interesus tenkinantis bei specialias įstatyme nustatytas viešąsias funkcijas vykdantis bei valstybės institucijų kontroliuojamas asmuo, todėl teigiama, kad jei teismas priimtų sprendimą patenkinti ( - ) bei kitiems kaltinamiesiems byloje pareikštą civilinį ieškinį, ( - ), kaip valstybės institucijų kontroliuojamas, savo narių – viešųjų asmenų interesus atstovaujantis asmuo šį sprendimą vykdytų. Skunde nurodoma, kad neegzistuoja jokie duomenys, kad ( - ) slėptų savo turtą ar galėtų kitokiais būdais vengti vykdyti teismo sprendimus.

9( - ) atstovų skunde taip pat nurodoma, kad laikinas nuosavybės teisių į ( - ) turtą ribojimas yra taikomas neproporcingą terminą, taigi teismas, pratęsdamas šios procesinės prievartos priemonės taikymą turėjo nurodyti ypatingas priežastis, kurios pagrįstų tolesnį šios priemonės taikymą. Skunde teigiama, kad ( - ) laikinas nuosavybės teisių ribojimas taikomas nuo 2015-07-08, t.y. jau beveik dvejus metus, teismo posėdžiai šioje byloje yra suplanuoti iki 2017 m. gruodžio mėnesio, taigi kol kas nėra aišku kada baudžiamoji byla bus išnagrinėta ir bus priimtas teismo sprendimas. ( - ) atstovai skunde nurodo, kad iš skundžiamoje nutartyje nurodytų motyvų galima manyti, jog aptariama procesinė prievartos priemonė ( - ) bus taikoma tol, kol bus nagrinėjama baudžiamoji byla, tačiau pažymi, kad šios priemonės taikymas ilgą laiką turi būti pagrįstas, teismo nutartyje, remiantis Lietuvos apeliacinio teismo praktika, turi būti nurodomos ypatingos priežastys, nulemiančios būtinybę pratęsti šios procesinės prievartos priemonės taikymą.

10Skunde taip pat teigiama, kad apygardos teismas nepagrindė, jog ( - ) taikomas laikinas nuosavybės teisių apribojimas yra proporcingas siekiamiems baudžiamojo proceso tikslams. ( - ) atstovų teigimu, teismas nepagrįstai atmetė 2017-03-21 apygardos teismui pateiktame prašyme nurodytus teiginius, kad visų kaltinamųjų turto, kuriam yra taikomas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, rinkos vertė yra didesnė nei nurodyta Nekilnojamojo turto registre ir ženkliai viršija baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio sumą, nurodydamas, jog esamoje proceso stadijoje ( - ) taikoma procesinė prievartos priemonė vis dar yra pateisinama bei proporcinga, kadangi pagal BPK 115 straipsnio 1 dalies nuostatas civilinis ieškinys gali būti tenkintas tik tuo atveju, jei asmens atžvilgiu yra priimamas apkaltinamasis nuosprendis. ( - ) atstovų teigimu, iš šio skundžiamos nutarties motyvo galima suprasti, kad nuosavybės teisių apribojimas ( - ) bus taikomas tol, kol byloje bus pareikštas civilinis ieškinys, tačiau tokia pozicija prieštarauja Lietuvos apeliacinio teismo praktikai (cituojama skundo 5 lape). Skunde teigiama, kad ( - ) pagrindė savo 2017-03-21 prašymo teiginį, jog visų kaltinamųjų turto, kuriam taikomas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, rinkos vertė ženkliai viršija baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio sumą, t. y. prie šio prašymo pridėjo šį teiginį pagrindžiančius įrodymus, tačiau teismas į tai neatsižvelgė.

11( - ) atstovų teigimu, apygardos teismas, pratęsdamas aptariamos procesinės prievartos priemonės taikymo terminą neatsižvelgė ir į tai, kad tolesnis jos taikymas kelia pavojų ( - ) vykdomai veiklai, nes neproporcingai apsunkina ( - ) galimybes vykdyti Lietuvos visuomenei svarbius projektus. Remdamiesi skundo 5 lape cituojama teismų praktika dėl proporcingo aptariamos procesinės prievartos priemonės taikymo būtinumo, ( - ) atstovai skunde teigia, jog tolesnis nuosavybės teisės apribojimas ( - ) turtui kelia pavojų ( - ) veiklai ir jos vykdomiems visai Lietuvos visuomenei itin svarbiems projektams, kadangi ( - ), kartu su Kauno miesto savivaldybe, vykdo visai Lietuvos visuomenei reikšmingą ( - ) projektą, prie kurio statybos finansavimo ketinama prisidėti parduodant ( - ) turtą, tačiau dėl turtui taikomo laikino nuosavybės teisės apribojimo ( - ) šio turto parduoti ir prie minėto projekto finansavimo šia dalimi prisidėti negali, o tai kelia pavojų projekto įgyvendinimui.

12Be to, skunde nurodoma ir tai, kad laikinas nuosavybės teisių į ( - ) turtą apribojimas realiai trukdo siekti tų tikslų, kuriems buvo įsteigta ( - ). Skundo 7 lape cituojami ( - ) įstatų 2.1 punkte numatyti asociacijos tikslai ir teigiama, kad taikomas laikinas nuosavybės teisių apribojimas daro itin didelę žalą ne tik ( - ), bet ir visos ( - ) bendruomenės reputacijai tarptautinėje ( - ) bendruomenėje, ( - ) nuolat sulaukia ( - ) ir ( - ) atstovų nemalonių klausimų apie nagrinėjamą baudžiamąją bylą ir joje ( - ) taikomus apribojimus. Be to, ( - ) taikomas apribojimas apsunkina privačių rėmėjų paiešką, kadangi jis kelia didelę žalą ( - ) reputacijai.

13Skunde pažymima, jog apygardos teismas neatsižvelgė į 2017-03-21 ( - ) atstovų prašymo motyvus, priimtos nutarties neargumentavo, todėl skunde prašoma panaikinti skundžiamą apygardos teismo nutartį ir ( - ) taikomą laikiną nuosavybės teisių apribojimą. Prie skundo pridedami skundo argumentus pagrindžiantys duomenys.

14Kaltinamojo juridinio asmens asociacijos ( - ) atstovų advokatų J. Gumbio ir R. Lideikos skundas atmetamas.

15Laikinas nuosavybės teisių apribojimas yra viena iš BPK įtvirtintų procesinių prievartos priemonių rūšių. Laikino nuosavybės teisių apribojimo, kaip procesinės prievartos priemonės, taikymo (termino pratęsimo) pagrindai ir sąlygos nustatytos BPK 151 straipsnyje. Remiantis šio straipsnio 1 dalimi, laikinas nuosavybės teisių apribojimas gali būti paskirtas, o jo terminas pratęstas, esant bent vienam iš dviejų pagrindų: kai reikalinga užtikrinti civilinį ieškinį arba kai reikalinga užtikrinti galimą turto konfiskavimą ar išplėstinį turto konfiskavimą. BPK 151 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad, kai byla perduota į teismą, dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo paskyrimo ar jo taikymo termino pratęsimo priimdamas nutartį nusprendžia teismas, kurio žinioje yra byla.

16Skundžiamoje nutartyje apygardos teismas konstatavo, kad BPK 151 straipsnyje numatytos procesinės prievartos priemonės pagrindas neišnyko - nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje Panevėžio apygardos prokuratūra, gindama viešąjį interesą, pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašoma solidariai iš kaltinamųjų (taip pat ir ( - ) priteisti 687 847,54 Eur Panevėžio miesto savivaldybei, ir kurį būtina užtikrinti, todėl pratęsė ( - ) taikomą laikiną nuosavybės teisių apribojimą dar trims mėnesiams.

17Aukštesnės instancijos teismas, įvertinęs skundžiamos nutarties, teismui pateikto skundo argumentus ir jo nagrinėjimui pateiktą bylos medžiagą konstatuoja, kad žemesnės instancijos teismo nutartis, kuria pratęstas laikinas nuosavybės teisių apribojimas į kaltinamajai asociacijai ( - ) nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą civiliniam ieškiniui užtikrinti, yra teisėta ir pagrįsta.

18Išanalizavus skundžiamos nutarties motyvus pagrindo teigti, kad nutartis yra nemotyvuota, nėra. Teismas pratęsė laikino nuosavybės teisių apribojimo terminą trims mėnesiams įsitikinęs, kad šios procesinės prievartos priemonės taikymo pagrindas nėra išnykęs, kad taikomi apribojimai nėra neproporcingi ir yra pateisinami siekiant baudžiamojo proceso tikslų. Lietuvos apeliacinis teismas su šiomis apygardos teismo išvadomis sutinka.

19Pažymėtina, kad nuosavybės teisė į ( - ) priklausantį turtą – butą, esantį ( - ), unikalus numeris ( - ) (toliau – ir Turtas) apribota tik dalinai – ( - ) palikta teisė valdyti ir naudotis šiuo Turtu, atimant teisę tik juo disponuoti. Pati turto, kuriam nuosavybės teisės buvo apribotos, rūšis, preliminariai leidžia teigti, kad toks nuosavybės teisės apribojimas, juo labiau dalinis, esminės žalos kaltinamosios ( - ) veiklai nedaro, kadangi nėra duomenų, jog šis Turtas būtų reikalingas kasdienėje ( - ) veikloje ir kad būtent disponavimo juo teisės apribojimas neproporcingai kenktų jos vykdomai veiklai. Nors ( - ) atstovų skunde ir nurodoma, kad pratęsus nuosavybės teisės apribojimą Turtui užkertamas kelias prisidėti prie ( - ) ir visai visuomenei reikšmingo projekto – ( - ), tačiau skunde nurodomi teiginiai apie gerą ir vis gerėjančią ( - ) finansinę padėtį, duomenys apie kitą turimą ( - ) turtą leidžia pagrįstai teigti, kad dalinis nuosavybės teisių apribojimas į Turtą neproporcingos žalos nesukels ir, kad tai yra pateisinama priemonė siekiant užtikrinti byloje pareikštą civilinį ieškinį. Šiuo atveju pažymėtina ir tai, kad ( - ) pardavus turimą turtą siekiant prisidėti prie ( - ) projekto finansavimo, didėja tikimybė, kad apkaltinamojo nuosprendžio ( - ) priėmimo atveju būtų apsunkintas civiliniam ieškovui padarytos žalos atlyginimas. Teismo vertinimu ta aplinkybė, jog byloje nėra duomenų apie tai, kad ( - ) galėtų turimą turtą paslėpti ar kitaip vengti vykdyti jai nepalankų sprendimą, taip pat argumentai, kad ( - ) yra viešąsias funkcijas vykdantis ir valstybės institucijų kontroliuojamas juridinis asmuo taip pat savaime nepanaikina byloje nustatyto pagrindo taikyti ( - ) aptariamą procesinę prievartos priemonę. ( - ) yra kaltinama sunkaus ir apysunkių nusikaltimų padarymu, byloje yra pakankamai duomenų, kad ( - ) galimai padarė jai inkriminuojamus nusikaltimus, be to, atsižvelgtina ir į tai, kad byloje pareikštas pakankamai didelis civilinis ieškinys.

20( - ) atstovų skunde nurodoma, jog teismas neatsižvelgė į tą aplinkybę, kad kaltinamiesiems apribotos nuosavybės teisės į jiems priklausantį turtą, kurio bendra vidutinė rinkos vertė ženkliai viršija civiliniu ieškiniu prašomą priteisti sumą. Tačiau, vidutinė rinkos vertė nuolat kinta, taigi nors šiuo metu viso kaltinamiesiems priklausančio turto, kuriam nuosavybės teisės yra apribotos vertė, pagal ( - ) atstovų pateiktus duomenis iš Nekilnojamojo turto registro, yra kiek didesnė nei civiliniu ieškiniu prašoma priteisti suma, tačiau galutinio teismo sprendimo priėmimo metu, tuo atveju, jeigu būtų priimtas ( - ) nepalankus sprendimas ir būtų patenkintas civilinis ieškinys, ši suma gali būti ir mažesnė, be to, teismui priėmus galutinį sprendimą byloje taip pat gali keistis asmenų, solidariai atsakingų už padarytą žalą, skaičius. Šiuo atveju paminėtina ir tai, kad kaltinamųjų turto, kuriam taikomas laikinas nuosavybės teisių apribojimas vidutinė rinkos vertė, lyginant ją su pareikšto civilinio ieškinio dydžiu, nėra tiek didesnė, kad laikiną nuosavybės teisių apribojimą ( - ) Turtui būtų galima pripažinti neproporcingu.

21( - ) atstovų skunde taip pat teigiama, kad ( - ) taikoma procesinės prievartos priemonė trukdo vykdyti jos įstatuose numatytus tikslus, kadangi turi neigiamos įtakos ( - ) reputacijai, trukdo susirasti privačių rėmėjų. Ši ( - ) atstovų pozicija taip pat laikytina nepagrįsta. Didesnę įtaką ( - ) reputacijai neabejotinai turi dėl jos galimai padarytų nusikalstamų veikų pradėtas baudžiamasis procesas, tuo tarpu pritaikyta procesinė prievartos priemonė yra tik šio proceso pasekmė, reikalinga užtikrinti byloje pareikštą civilinį ieškinį. Atitinkamai, teismo vertinimu šios priemonės taikymas ( - ) Turtui neturi didesnės reikšmės ieškant rėmėjų, kadangi ir šiuo atveju tam didžiausią įtaką turi pradėtas baudžiamasis persekiojimas.

22Pagal BPK 151 straipsnį, teismo proceso metu dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo sprendžia teismas, turintis bylą savo žinioje. Teisminėje stadijoje laikino nuosavybės teisės apribojimo trukmė (dėl sunkių ir labai sunkių nusikaltimų) neribojama, tačiau teismas privalo užtikrinti, kad taikant šią priemonę nebūtų pažeistas proporcingumo principas. Šiuo atveju svarbu pažymėti, kad aptariamos procesinės prievartos priemonės laikinumas nereiškia, kad ji negali būti taikoma iki pat bylos nagrinėjimo teisme pabaigos, galimybę ją taikyti iki teismui byloje priėmus galutinį sprendimą nulemia šios procesinės prievartos priemonės esmė, t. y. būtinybė užtikrinti byloje pareikštą civilinį ieškinį arba turto konfiskavimą ar išplėstinį turto konfiskavimą. Tačiau, kaip minėta, šios priemonės taikymas turi būti proporcingas jos taikymu siekiamiems tikslams.

23Aukštesnės instancijos teismo vertinimu, atsižvelgiant į kaltinamajai inkriminuotų nusikalstamų veikų sunkumą, civilinio ieškinio dydį, BPK 151 straipsnyje numatytos procesinės prievartos priemonės taikymo kaltinamajai laikotarpį bei jos taikymo apimtį ir kitas šioje nutartyje aptartas aplinkybes, darytina išvada, kad apygardos teismas, pratęsdamas laikino nuosavybės teisių dalinio apribojimo terminą proporcingumo principo nepažeidė. Šioje proceso stadijoje netaikant procesinės prievartos priemonės – laikino nuosavybės teisės dalinio apribojimo į kaltinamosios asociacijos ( - ) Turtą, gali būti apsunkintas arba tapti neįmanomu nuosprendžio dalies dėl civilinio ieškinio įvykdymas.

24Dėl paminėtų priežasčių Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 7 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti jos kaltinamosios atstovų skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 442 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26atmesti kaltinamojo juridinio asmens asociacijos ( - ) atstovų advokatų Jauniaus Gumbio ir Raimundo Lideikos skundą ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 7 d. nutartį.

27Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Rūta... 2. Teisėja, susipažinusi su skundui nagrinėti pateikta baudžiamosios bylos... 3. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje, be kitų... 4. Kaltinamajame akte nurodyta, jog M. B., būdamas... 5. Panevėžio apygardos prokuratūros 2015-07-08 nutarimu ( - ) laikinai – iki... 6. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 7 d. nutartimi paminėtam ( - )... 7. Kaltinamosios asociacijos ( - ) atstovai advokatai Jaunius Gumbis ir Raimundas... 8. Skunde nurodoma, kad apygardos teismo priimta nutartis yra nemotyvuota, nes... 9. ( - ) atstovų skunde taip pat nurodoma, kad laikinas nuosavybės teisių į (... 10. Skunde taip pat teigiama, kad apygardos teismas nepagrindė, jog ( - ) taikomas... 11. ( - ) atstovų teigimu, apygardos teismas, pratęsdamas aptariamos procesinės... 12. Be to, skunde nurodoma ir tai, kad laikinas nuosavybės teisių į ( - ) turtą... 13. Skunde pažymima, jog apygardos teismas neatsižvelgė į 2017-03-21 ( - )... 14. Kaltinamojo juridinio asmens asociacijos ( - ) atstovų advokatų J. Gumbio ir... 15. Laikinas nuosavybės teisių apribojimas yra viena iš BPK įtvirtintų... 16. Skundžiamoje nutartyje apygardos teismas konstatavo, kad BPK 151 straipsnyje... 17. Aukštesnės instancijos teismas, įvertinęs skundžiamos nutarties, teismui... 18. Išanalizavus skundžiamos nutarties motyvus pagrindo teigti, kad nutartis yra... 19. Pažymėtina, kad nuosavybės teisė į ( - ) priklausantį turtą – butą,... 20. ( - ) atstovų skunde nurodoma, jog teismas neatsižvelgė į tą aplinkybę,... 21. ( - ) atstovų skunde taip pat teigiama, kad ( - ) taikoma procesinės... 22. Pagal BPK 23. Aukštesnės instancijos teismo vertinimu, atsižvelgiant į kaltinamajai... 24. Dėl paminėtų priežasčių Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 7 d.... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 442 straipsnio 1 dalies 1... 26. atmesti kaltinamojo juridinio asmens asociacijos ( - ) atstovų advokatų... 27. Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo ir yra neskundžiama....