Byla 2-4355-934/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo SĮ „( - )“ ieškinį atsakovams A. P. ir L. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas solidariai priteisti iš atsakovų 846,49 Lt skolos su delspinigiais už socialinio būsto nuomą, 5448,88 Lt skolos už šilumos energiją, karštą vandenį ir su tuo susijusias išlaidas, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei L. V. ieškinio su priedais, teismo pranešimo kopijos įteiktos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka 2013-01-08, procesinius dokumentus priėmė atsakovė asmeniškai (b. l. 53-54). Procesiniai dokumentai atsakovui A. P. buvo įteikti viešo paskelbimo būdu (b. l. 56-57). Atsakovai teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovams išaiškintos. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką ir atsakovų atžvilgiu priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš ieškinio ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2008 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-474 perdavė ieškovui patikėjimo teise naudoti ir valdyti visas Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas. Ieškovui taip pat pavesta rengti regresinius ieškinius dėl pagal susitarimą apmokėtos skolos už šilumos energijos ir karšto vandens tiekimą išieškojimo iš socialinio būsto nuomininkų. (b. l. 23). Ieškovui nuosavybes teise priklauso gyvenamosios patalpos, esančios ( - ) (b.l. 8). Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, kai nuomotojas yra valstybė, savivaldybė ar juridinis asmuo, turi būti sudaroma raštu (CK 6.579 straipsnio 1 dalis). Įstatymų reikalaujamos formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį tik tuo atveju, kada toks negaliojimas įsakmiai nurodytas įstatymuose (CK 1.93 straipsnio 1 dalis). Tarp ieškovo ir atsakovų nėra pasirašyta gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, tačiau nagrinėjamu atveju sutarties formos nesilaikymas nedaro jos negaliojančia, nes atsakovai A. P. ir L. V. nurodytame bute yra deklaravę savo gyvenamąją vietą (b. l. 7), faktiškai ten gyveno ir naudojosi patalpomis (b. l. 7, 9-12), jiems yra skaičiuojamas nuomos mokestis (b. l. 13). Tarp šalių susiklosčius gyvenamosios patalpos nuomos santykiams, šalys privalo vykdyti savo įsipareigojimus, t. y. nuomotojas įsipareigoja suteikti už mokestį gyvenamąją patalpą nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti ją gyvenimui, o nuomininkai įsipareigoja naudotis šia patalpa pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį (CK 6.576 straipsnis). Gyvenamosios patalpos nuomos mokestį nuomininkas turi sumokėti kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito, po išgyventojo, mėnesio dvidešimtos kalendorinės dienos, jeigu šalių susitarimu nenustatytas kitas terminas (CK 6.583 straipsnio 2 dalis).

7Už laikotarpį nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 5 d. atsakovai neatsiskaitė su ieškovu už buto nuomą, todėl susidarė 802,54 Lt skola (b.l. 13, 15). Taip pat pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-10-04 nutarimo Nr. 1161 Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos 3.1. punktą, atsakovams už pavėluotą atsiskaitymą apskaičiuota 43,95 Lt delspinigių (b.l. 14). Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovai nevykdė savo prievolės, t. y. neatsiskaitė su ieškovu už socialinio būsto nuomą, todėl ieškovo reikalavimas yra pagrįstas ir tenkintinas, ieškovui solidariai iš atsakovų priteistina 846,49 Lt skola už socialinio būsto nuomą (CK 6.38, 6.63, 6.200, 6.205, 6.576, 6.583, 6.589 straipsniai).

8CK 6.584 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mokestis už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas), kai nuomojamos valstybės ar savivaldybių gyvenamosios patalpos, imamas atskirai nuo buto nuompinigių. Už gautas šio pobūdžio paslaugas laikotarpiu nuo 2009 m. lapkričio 1 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. atsakovai ieškovui skolingi 3422,67 Lt, o už laikotarpį nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2011 m. balandžio 30 d. – 2026,21 Lt (b. l. 16-19). Iš viso iš atsakovų ieškovui solidariai priteisiama 5448,88 Lt skola už šilumos energiją, karštą vandenį ir su tuo susijusias išlaidas.

9Be to, tenkinant ieškovo ieškinį, ieškovui iš atsakovų solidariai priteistinos 5 (penkių) procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2012 m. gruodžio 14 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

10Ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 2,90 Lt už Gyventojų registro išrašą, t. y. po 1,45 Lt iš kiekvieno atsakovo (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

11Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktą yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, valstybei iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinas 189 Lt žyminis mokestis, t. y. po 94,50 Lt iš kiekvieno atsakovo (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

12Valstybei iš atsakovų priteistina iš viso 13,34 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (b.l. 1), t. y. 8,77 Lt iš atsakovės L. V., 4,57 Lt iš atsakovo A. P. (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

14Priimti sprendimą už akių ir ieškinį patenkinti.

15Priteisti solidariai iš atsakovų L. V., a. k. ( - ), ir A. P., a. k. ( - ), 802,54 Lt skolą ir 43,95 Lt delspinigių už socialinio būsto nuomą, 5448,88 Lt skolą už šilumos energiją, karštą vandenį ir su tuo susijusias išlaidas, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (6295,37 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-12-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovo SĮ „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), naudai.

16Priteisti iš atsakovų L. V., a.k. ( - ), ir A. P., a.k. ( - ), lygiomis dalimis 2,90 Lt už Gyventojų registro išrašą, t. y. po 1,45 Lt iš kiekvieno atsakovo, ieškovo SĮ „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), naudai.

17Priteisti valstybei iš atsakovų L. V., a.k. ( - ), ir A. P., a.k. ( - ), lygiomis dalimis 189 Lt žyminį mokestį, t. y. po 94,50 Lt iš kiekvieno atsakovo, bei 13,34 Lt, t.y. 8,77 Lt iš atsakovės L. V., 4,57 Lt iš atsakovo A. P., išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (į. k. 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, įmokos kodas 5660.

18Sprendimas už akių per trisdešimt dienų gali būti ieškovo skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

19Sprendimas už akių negali būti atsakovų skundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu.

20Atsakovai per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 111 straipsnio ir LR CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas solidariai priteisti... 3. Atsakovei L. V. ieškinio su priedais, teismo pranešimo kopijos įteiktos... 4. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš ieškinio ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Vilniaus... 7. Už laikotarpį nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 5 d. atsakovai... 8. CK 6.584 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mokestis už šaltą ir karštą... 9. Be to, tenkinant ieškovo ieškinį, ieškovui iš atsakovų solidariai... 10. Ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi išlaidos... 11. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktą... 12. Valstybei iš atsakovų priteistina iš viso 13,34 Lt išlaidų, susijusių su... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 14. Priimti sprendimą už akių ir ieškinį patenkinti.... 15. Priteisti solidariai iš atsakovų L. V., a. k. ( - ), ir A. P., a. k. ( - ),... 16. Priteisti iš atsakovų L. V., a.k. ( - ), ir A. P., a.k. ( - ), lygiomis... 17. Priteisti valstybei iš atsakovų L. V., a.k. ( - ), ir A. P., a.k. ( - ),... 18. Sprendimas už akių per trisdešimt dienų gali būti ieškovo skundžiamas... 19. Sprendimas už akių negali būti atsakovų skundžiamas nei apeliaciniu, nei... 20. Atsakovai per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę...