Byla e2-381-569/2018
Dėl kompensacijos už prašomą išreikalauti turtą priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė, sekretoriaujant Violetai Paskočinienei, dalyvaujant atsakovės atstovui V. M., trečiajam asmeniui A. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ELLORA 4522899 LTD ieškinį atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei ,,Cerara‘‘, tretiesiems asmenims bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei ,,FF lizingas‘‘, R. M., A. B. dėl kompensacijos už prašomą išreikalauti turtą priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

31.

4Ieškovas ELLORA 4522899 LTD ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės BUAB „Cerara" ieškovui Ellora 4522899 LTD patirtų 17377,20 Eur nuostolių už prekių SK 26.1-1.1 (2 vnt), SK 26.2-1.1 (6 vnt) ir SK 22.1-2.1 (2 vnt.), kurios buvo sandėliuotos ( - ), ir SK 26.1-1.1 (4 vnt), SK 26.2-1.0 (2 vnt) ir SK 22.1-2.1 (4 vnt), kurios buvo sandėliuotos ( - ), praradimą.

52.

6Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai. Procesiniuose dokumentuose ieškovas nurodė, kad 2011-07-26 prekių mainų sutartimi atsakovė perleido įmonei BUAB „FF lizingas" šių prekių nuosavybės teises: SK 26.1-1.1 (2 vnt), SK 26.2-1.1 (6 vnt) ir SK 22.1-2.1 (2 vnt), kurios buvo sandėliuotos ( - ); SK 26.1-1.1 (4 vnt), SK 26.2-1.0 (2 vnt) ir SK 22.1-2.1 (4 vnt), kurios buvo sandėliuotos ( - ). 2013-11-04 pirkimo-pardavimo sutartimi šių prekių nuosavybės teises už 60000 Lt (17377,20 Eur) BUAB „FF lizingas" perleido ieškovui, pagal pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas už prekes atsiskaityta priešpriešinių reikalavimų įskaitymu.

73.

8Ieškovo įgaliotam asmeniui Z. V. tapo žinoma, kad prekių saugojimo vietoje – ( - ) - šių prekių nebėra, stoties viršininkas paaiškino, kad jas atsiėmė BUAB „Cerara". Ieškovui 2017-07-27 AB „Lietuvos geležinkeliai" pateikė atsakymą Nr.2(DK)-2689, kuriame patvirtinama, jog nurodytas prekes valdė ir išsivežė BUAB „Cerara‘‘.

94.

10Pateikti įrodymai patvirtina, kad prekių savininku yra ieškovas, o juos neteisėtai valdo ar valdė atsakovas. Kadangi ieškovui priklausančias prekes atsakovė užvaldė neteisėtai, be ieškovo valios, yra teisinis pagrindas ieškovui jas išreikalauti. Pagal 2011 -07-26 BUAB „FF lizingas" ir atsakovės prekių mainų sutartį su atsakove buvo atsiskaityta - ši mainų sutartis yra be primokėjimų.

115.

12Kadangi byloje yra duomenų, jog ginčo turtas yra neišsaugotas ir natūroje negali būti gražintas ieškovui, jis yra priverstas reikalauti kompensacijos už prarastą turtą, t.y. kompensuoti patirtą žalą 60000 Lt (17377,20 Eur) sumai.

136.

14Atsakovės BUAB ,,Cerara‘‘ atstovas bankroto administratorius V. M. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodė, kad iškėlus bankroto bylą UAB ,,Cerara‘‘ buvęs ( - ) A. B. jokių prekių administratoriui neperdavė ir šios prekės nebuvo įmonės turto sąraše. Todėl atsakovė nėra atsakinga dėl ieškovės patirtų nuostolių atlyginimo.

157.

16Trečiasis asmuo R. M. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai. Ankstesniame teismo posėdyje nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Paaiškino, kad 2011-07-26 mainų sutarties tarp atsakovės ir BUAB ,,FF lizingas‘‘ sudarymo metu ji buvo atsakovės įmonės ( - ). Konkrečiai neprisimena šio sandorio sudarymo aplinkybių. Mano, kad pagal sutartį perduodant turtą BUAB ,FF lizingas‘‘ ji nedalyvavo, tam įmonėje buvo paskirtas atsakingas asmuo. Prekes turėjo priimti BUAB ,,FF lizingas‘‘ atstovas, todėl ji neabejoja, kad pagal mainų sutartį atsakovė daiktus BUAB ,,FF lizingas‘‘ perdavė. Atsakovė nebuvo įsipareigojusi pagal mainų sutartį perduotų daiktų saugoti, o aukštelės geležinkelio stotyse – ne saugojimo aikštelė, atsakovė iki daiktų perdavimo jas nuomojosi. Kaip BUAB ,,FF lizingas‘‘ disponavo įsigytais daiktais jai nėra žinoma.

178.

18Trečiasis asmuo A. B. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Jam yra žinoma apie 2011-07-26 mainų sutartį tarp atsakovės ir BUAB ,,FF lizingas‘‘, nes jis tuo laikotarpiu atstovavo atsakovę pagal įgaliojimą. Kad daiktai pagal šią sutartį buvo perduoti BUAB ,,FF lizingas‘‘, jis matė pats, daiktus BUAB ,,FF lizingas‘‘ priėmė pasirašydamas PVM sąskaitas faktūras, kurios pagal sutartį laikomos priėmimo perdavimo aktais. Todėl už tolesnį daiktų likimą yra atsakinga BUAB ,,FF lizingas‘‘.

199.

20Trečiojo asmens BUAB ,,FF lizingas‘‘ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai. Atsiliepime trečiasis asmuo nurodė, kad buvęs BUAB „FF lizingas" ( - ) Z. V. iki šios dienos bankroto administratoriui nėra perdavęs BUAB „FF lizingas" trumpalaikio turto - atsargų - sąrašo, kurio balansinė vertė yra 2 400117,01 Eur, ir kuris leistų pilna apimtimi identifikuoti BUAB „FF lizingas" balanse nurodytą turtą. Todėl nuo BUAB „FF lizingas" bankroto administratoriaus valios nepriklausančių priežasčių nėra galimybės nurodyti, ar pagal 2011-07-22 PVM sąskaitas faktūras mainų sutarties pagrindu atsakovė turtą buvo įtraukusi į balansą. Mano, kad ieškinys nėra pagrįstas objektyviais įrodymais. Ieškovas kilnojamuosius daiktus -gelžbetonines atramas - iš BUAB „FF lizingas" įsigijo dar 2013-11-04 pirkimo pardavimo sutartimi, todėl turėjo ir galėjo disponuoti gelžbetonio atramomis nuo minėtos sutarties sudarymo momento. Vadovaujantis 2013-11 -04 pirkimo - pardavimo sutarties 3 p. ir 4 p., ieškovas patvirtino, jog jam buvo perduotos tiek prekės, tiek jų saugojimo dokumentai, o vadovaujantis minėtos sutarties 6.3. p., pirkėjas - ieškovas - įsipareigojo prisiimti prekių sugadinimo ar galimo praradimo riziką jų saugojimo vietose.

21Ieškinys atmestinas.

2210.

23Iš bylos duomenų matyti, kad 2011-07-26 prekių mainų sutartimi atsakovė perleido įmonei BUAB „FF lizingas" šių prekių nuosavybės teises: SK 26.1-1.1 (2 vnt), SK 26.2-1.1 (6 vnt) ir SK 22.1-2.1 (2 vnt), kurios buvo sandėliuotos ( - ); SK 26.1-1.1 (4 vnt), SK 26.2-1.0 (2 vnt) ir SK 22.1-2.1 (4 vnt), kurios buvo sandėliuotos ( - ). Pagal šios sutarties 1 punktą šios prekės buvo mainomos į UAB ,,FF lizingas‘‘ priklausančias prekes. Pagal sutarties 4 punktą atsakovei priklausančių prekių perdavimo vieta buvo numatyta jų sandėliavimo vieta, pagal sutarties 5 punktą – prekių perdavimas nuosavybėn turėjo būti įformintas pasirašytomis PVM sąskaitomis faktūromis, atitinkančiomis prekių priėmimo – perdavimo aktus. Tokios PVM sąskaitos faktūros buvo pasirašytos jau prieš sutarties pasirašymą – 2011-07-22, PVM sąskaitos faktūros ( - ) ir ( - ).

2411.

252013-11-04 pirkimo-pardavimo sutartimi BUAB ,,FF lizingas‘‘ šias prekes už 60000 Lt (17377,20 Eur) pardavė ieškovui. Vadovaujantis 2013-11 -04 pirkimo - pardavimo sutarties 3 ir 4 punktais, ieškovas patvirtino, jog jam buvo perduotos tiek prekės, tiek jų saugojimo dokumentai, o vadovaujantis minėtos sutarties 6.3. p., pirkėjas - ieškovas - įsipareigojo prisiimti prekių sugadinimo ar galimo praradimo riziką jų saugojimo vietose.

2612.

27Ieškovas pateiktame teismui ieškinyje teigė, kad jam priklausančių daiktų sandėliavimo vietose nebėra, laikė, kad už jų saugojimą liko atsakinga atsakovė. Todėl ieškovas prašė daiktus išreikalauti iš atsakovės neteisėto valdymo. Bylos nagrinėjimo metu atsakovei nurodžius, kad BUAB ,,Cerara‘‘ po bankroto bylos iškėlimo ginčo daiktai perduoti nebuvo, ieškovas pakeitė ieškinio dalyką ir prašė priteisti iš atsakovės kompensaciją už prarastą turtą.

2813.

29Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje ne kartą pabrėžta, kad vindikacinis ieškinys yra daiktinis savininko teisių gynimo būdas, t. y. jis reiškiamas asmeniui, su kuriuo savininko nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai, susiję su reikalaujamu grąžinti turtu. Šis reikalavimas pareiškiamas asmeniui, neteisėtai valdančiam svetimą turtą, t. y. tam asmeniui, pas kurį šis turtas yra. Sprendžiant vindikacinius reikalavimus vadovaujamasi prezumpcija, kad asmuo, valdantis turtą, yra teisėtas valdytojas, o ieškovas privalo paneigti šią prezumpciją, įrodydamas savo nuosavybės teisę, t. y. ieškovas privalo įrodyti, kad turi nuosavybės teisę į turtą reikalavimo pareiškimo momentu ir kad tokią teisę turėjo iki turtą neteisėtai užvaldant asmeniui, iš kurio reikalaujama grąžinti turtą. Be to, savininkas privalo įrodyti įstatyme nustatytas sąlygas, kuriomis jis prarado daiktą, bei paneigti įstatyme įtvirtintą įgijėjo sąžiningumo prezumpciją, tada jis gali atgauti savo daiktą natūra. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-451-686/2015)

3014.

31Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl vindikacijos instituto aiškinimo, yra nurodęs, kad, reikšdamas vindikacinį reikalavimą, ieškovas privalo įrodyti, jog jis turėjo nuosavybės (valdymo) teisę į daiktą iki jį neteisėtai užvaldant atsakovui, iš kurio reikalaujama grąžinti daiktą, ir turi ieškinio pareiškimo momentu. Nustačius, kad asmuo nėra daikto savininkas, nebūtų teisinio vindikacijos pagrindo.

3215.

332018m. spalio 23d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo paliktas galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017m. liepos 3d. sprendimas, kuriuo teismas pripažino negaliojančiomis ab initio BUAB ,,FF lizingas‘‘ ir ieškovo 2013-11-04 sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį dėl 20 vnt centrifuguotų gelžbetoninio atramų. Teismas taikė restituciją ir įpareigojo ieškovą grąžinti BUAB ,,FF lizingas‘‘ šį turtą natūra, o nesant galimybės grąžinti natūra, - priteisė ekvivalentą pinigais. Šiuo metu teismo sprendimas yra įsiteisėjęs.

3416.

35Kaip jau buvo minėta, viena iš vindikacijos sąlygų pareikšti vindikacinį ieškinį yra fakto nustatymas, kad ieškinį reiškia ginčo daikto savininkas. Paminėtas teismo sprendimas rodo, kad ieškovas neturėjo ir šiuo metu neturi nuosavybės teisės į prašomus išreikalauti daiktus, todėl vien dėl šios aplinkybės tenkinti ieškovo ieškinį nėra teisinio pagrindo.

3617.

37Reikšdamas vindikacinį ieškinį daikto savininkas jį pareiškia asmeniui, neteisėtai valdančiam svetimą turtą, t. y. tam asmeniui, pas kurį šis turtas yra. Byloje nėra jokių įrodymų, kad ginčo turtas yra pas atsakovę. Priešingai, tokią galimybę paneigia į bylą pateikti rašytiniai įrodymai - 2011-07-26 mainų sutartis tarp atsakovės ir BUAB ,,FF lizingas‘‘, 2011-07-22 išrašytos PVM sąskaitos faktūros ( - ) ir ( - ), 2013-11-04 pirkimo-pardavimo sutartis tarp BUAB ,,FF lizingas‘‘ ir ieškovo, 2013-11-04 šios sutarties pagrindu išrašyta PVM sąskaita faktūra ( - ). Pagal paminėtų sutarčių nuostatas atsakovė ginčo daiktus nuo PVM sąskaitų faktūrų pasirašymo momento perdavė BUAB ,,FF lizingas‘‘, o ši įmonė – nuo PVM sąskaitų faktūrų pasirašymo momento perdavė pačiam ieškovui. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų daiktų perdavimo ieškovui faktą. Ieškovo teismui pateikti įrodymai apie tai, kad daiktų sandėliavimo aikštelėse nebėra, neįrodo, kad jie yra pas atsakovę ar ji turėjo pareigą juos saugoti, nes po sutarčių sudarymo ir PVM sąskaitų faktūrų pasirašymo už prekių saugojimą pagal sutartis buvo atsakingas prekių pirkėjas. Atsakovė, dar 2011 metais perleidusi daiktus BUAB ,,FF lizingas‘‘, tokios pareigos neprisiėmė.

3818.

39Ieškovas neįrodė esminių vindikacinio ieškinio sąlygų, kitos proceso dalyvių nurodytos aplinkybės nagrinėjamu atveju nėra reikšmingos sprendžiant ginčą. Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytus motyvus, daro išvadą, kad ieškovas nepagrįstai prašo iš atsakovės priteisti kompensaciją už prašomą išreikalauti turtą, todėl ieškovo ieškinys atmestinas.

4019.

41Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatomis bylinėjimosi išlaidos, tarp jų išlaidos advokato pagalbai apmokėti, atlyginamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jas priteisiant iš antrosios šalies. Nagrinėjamu atveju atmetus ieškovo ieškinį, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos ieškovui neatlygintinos ir nepriteistinos. Atsakovė ir tretieji asmenys duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas į bylą nepateikė. Byloje patirta 15,93 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atmetus ieškovo ieškinį, šios išlaidos priteistinos iš ieškovo valstybei. (CPK 88 straipsnis)

42Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-268 str., 270 str., teismas

Nutarė

43Ieškovo ELLORA 4522899 LTD ieškinį atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei ,,Cerara‘‘, tretiesiems asmenims bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei ,,FF lizingas‘‘, R. M., A. B. dėl kompensacijos už prašomą išreikalauti turtą priteisimo atmesti.

44Priteisti iš ieškovo ELLORA 4522899 LTD 15,93 Eur (penkiolika eurų 93 ct) pašto išlaidų valstybei, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai, gavėjo kodas 188659752, gavėjo sąskaitos Nr. LT247300010112394300, įmokos kodas 5660, mokėjimo paskirtis „Bylinėjimosi išlaidos“.

45Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. 1.... 4. Ieškovas ELLORA 4522899 LTD ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės BUAB... 5. 2.... 6. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta... 7. 3.... 8. Ieškovo įgaliotam asmeniui Z. V. tapo žinoma, kad prekių saugojimo vietoje... 9. 4.... 10. Pateikti įrodymai patvirtina, kad prekių savininku yra ieškovas, o juos... 11. 5.... 12. Kadangi byloje yra duomenų, jog ginčo turtas yra neišsaugotas ir natūroje... 13. 6.... 14. Atsakovės BUAB ,,Cerara‘‘ atstovas bankroto administratorius V. M. su... 15. 7.... 16. Trečiasis asmuo R. M. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta... 17. 8.... 18. Trečiasis asmuo A. B. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Jam yra... 19. 9.... 20. Trečiojo asmens BUAB ,,FF lizingas‘‘ atstovas į teismo posėdį neatvyko,... 21. Ieškinys atmestinas. ... 22. 10.... 23. Iš bylos duomenų matyti, kad 2011-07-26 prekių mainų sutartimi atsakovė... 24. 11.... 25. 2013-11-04 pirkimo-pardavimo sutartimi BUAB ,,FF lizingas‘‘ šias prekes... 26. 12.... 27. Ieškovas pateiktame teismui ieškinyje teigė, kad jam priklausančių daiktų... 28. 13.... 29. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje ne kartą... 30. 14.... 31. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl vindikacijos instituto... 32. 15.... 33. 2018m. spalio 23d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo paliktas galioti... 34. 16.... 35. Kaip jau buvo minėta, viena iš vindikacijos sąlygų pareikšti vindikacinį... 36. 17.... 37. Reikšdamas vindikacinį ieškinį daikto savininkas jį pareiškia asmeniui,... 38. 18.... 39. Ieškovas neįrodė esminių vindikacinio ieškinio sąlygų, kitos proceso... 40. 19.... 41. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatomis... 42. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-268 str., 270 str.,... 43. Ieškovo ELLORA 4522899 LTD ieškinį atsakovei bankrutavusiai uždarajai... 44. Priteisti iš ieškovo ELLORA 4522899 LTD 15,93 Eur (penkiolika eurų 93 ct)... 45. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos...