Byla I-1040-208/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su UAB „Druskininkų autobusai“ skundu,

Nustatė

22010-01-28 gautas UAB „Druskininkų autobusai“ skundas, kuriame prašoma panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-01-21 įsakymą Nr. V35-44 „Dėl leidimų vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais panaikinimo“.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d., administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Administracinių teismų kompetencijai paprastai priskirtinas nagrinėjimas ginčų, kurių išsprendimas nėra siejamas su tolesniu kokio nors civilinio teisinio ginčo išsprendimu. Bendrosios kompetencijos teismų kompetencija, kaip platesnė pagal savo pobūdį, turi apimti tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio (Specialiosios teisėjų kolegijos 2004-09-03 nutartis, priimta byloje UAB „Danita“ v. Kauno miesto savivaldybė).

5UAB „Druskininkų autobusai“ ir Druskininkų savivaldybės administracijos teismui pateikta medžiaga rodo, kad 2008-03-21 šios šalys sudarė visuomenės aptarnavimo sutartį Nr. 26-08-116, kurios pagrindu vežėjui UAB „Druskininkų autobusai“ buvo išduoti leidimai vežti keleivius 1.1 ir 1.2 p. išvardytais vietinio susisiekimo maršrutais. 2009-11-05 raštu Nr. 59 „Dėl įmonės veiklos“ UAB „Druskininkų autobusai“ pranešė atsakovui, kad dėl sunkios finansinės padėties nuo 2010-02-01 negalės vykdyti sutartinių įsipareigojimų. Druskininkų savivaldybės administracija, kaip nurodoma jos 2010-02-02 rašte Nr. S12-288-(27.5.), pateiktą informaciją traktavo kaip vežėjo prašymą nutraukti minėtą visuomenės aptarnavimo sutartį, ir 2009-12-04 jį priėmė. Abipusiu šalių sutarimu nutraukus sutartį, t. y. pasibaigus ja sukurtiems civiliniams teisiniams santykiams, Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius skundžiamu administraciniu sprendimu – 2010-01-21 įsakymu Nr. V35-44, nuo 2010-01-31 panaikino UAB „Druskininkų autobusai“ leidimus vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais. UAB „Druskininkų autobusai“ dėl to kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Kadangi, kaip matyti, pareiškėjos inicijuojamas administracinis ginčas yra kilęs iš civilinės teisės reguliavimo dalyko, jis pagal Specialiosios teisėjų kolegijos formuojamą praktiką turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

6Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., teisėjas

Nutarė

7atsisakyti priimti UAB „Druskininkų autobusai“ skundą kaip neteismingą administraciniam teismui.

8Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2010-01-27 į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį grąžinti UAB „Druskininkų autobusai“.

9Siūlyti pareiškėjai teisminės gynybos kreiptis į atitinkamą apylinkės teismą.

10Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai