Byla 2S-774-115/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Almos Urbanavičienės, teisėjų Algirdo Auruškevičiaus (pranešėjas), Henricho Jaglinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo J. V. atskirąjį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutarties, kuria tenkintas atskirasis skundas, civilinėje byloje Nr. 2-415-182/2009 pagal ieškovo J. V. ieškinį atsakovui UAB „Druskininkų autobusų parkas“, tretiesiems asmenims D. S. , J. K. , E. B. dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti 2008-10-30 UAB „Druskininkų autobusų parkas“ pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtą sprendimą dėl valdybos rinkimų negaliojančiu (niekiniu), taip pat priteisti iš atsakovų žyminį mokestį bei kitas bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti UAB „Druskininkų autobusų parkas“ visuotiniam akcininkų susirinkimui svarstyti klausimą dėl UAB „Druskininkų autobusų parkas“ valdybos ir/ar atskirų jos narių rinkimo/atšaukimo bei priimti sprendimus dėl UAB „Druskininkų autobusų parkas“ valdybos ir/ar atskirų jos narių rinkimo/atšaukimo.

4Druskininkų miesto apylinkės teismas 2009 m. kovo 23 d. nutartimi tenkino ieškovo J. V. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir uždraudė atsakovui UAB „Druskininkų autobusų parkas“ visuotiniam akcininkų susirinkimui svarstyti klausimą dėl UAB „Druskininkų autobusų parkas“ valdybos ir/ar atskirų jos narių rinkimo/atšaukimo iki bus išnagrinėta byla.

5Atsakovas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ 2009 m. kovo 30 d. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti 2009 m. kovo 23 d. Druskininkų miesto apylinkės teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirajame skunde atsakovas, be kita ko, nurodo, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones neatsižvelgė į tai, kad jos pritaikytos atsakovui UAB „Druskininkų autobusų parkas“, t.y., juridiniam asmeniui, kuris nepriiminėja jokių sprendimų, susijusių su valdybos išrinkimu/atšaukimu. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės faktiškai nukreiptos bendrovės akcininkams, kurie nėra šioje byloje atsakovais.

6Druskininkų miesto apylinkės teismas 2009 m. balandžio 2 d. nutartimi atsakovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ atskirąjį skundą tenkino ir panaikino Druskininkų miesto apylinkės teismas 2009 m. kovo 23 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b.l. 33-34). Pirmos instancijos teismas nurodė, kad ieškovas, būdamas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ akcininkas, pareiškė neturtinio pobūdžio reikalavimą ir prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tačiau kiti bendrovės akcininkai (D. S. , J. K. , E. B. ) nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių priėmimo dieną nebuvo byloje dalyvaujančiais asmenimis. Tik po laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo 2009 m. kovo 25 d. nutartimi D. S. , J. K. ir E. B. į bylą įtraukti trečiaisiais asmenimis. Todėl pirmos instancijos teismas, išnagrinėjęs UAB „Druskininkų autobusų parko“ įstatus, padarė išvadą, kad 2009 m. kovo 23 d. teismo nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pagal savo prasmę yra tiesiogiai nukreiptos ne į atsakovą UAB „Druskininkų autobusų parką“ kaip juridinį asmenį, bet į jo akcininkus, kurie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dieną nebuvo byloje dalyvaujančiais asmenimis. Šiuo atveju svarbu pažymėti ir tai, kad CPK 145 str. 1 d. 6 p. numatyta laikinoji apsaugos priemonė – draudimas atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose arba imtis tam tikrų veiksmų, gali būti taikoma tik atsakovo atžvilgiu, bet ne kitų byloje nedalyvaujančių asmenų atžvilgiu. Kadangi teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas, todėl taikytą laikinąją apsaugos priemonę panaikino.

7Ieškovas J. V. pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009-04-02 nutartį, atsakovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009-03-23 nutartį. Ieškovas nurodo, kad Akcinių bendrovių įstatymas bendrovės akcininkams bei visuotiniam akcininkų susirinkimui suteikia skirtingas teises ir pareigas, o dėl šios priežasties, svarstant klausimą dėl visuotinio akcininkų susirinkimo, kaip bendrovės organo veiklos (funkcijų) apribojimo, negalima taikyti tų teisės normų, kurios įtvirtina bendrovės akcininkų turtinių ir neturtinių teisių apribojimus (Akcinių bendrovių įstatymo 14 str. 1 d., 16 str. 3 d.). Ieškovas mano, kad pirmos instancijos teismas, teigdamas, jog 2009 m. kovo 23 d. teismo nutartimi laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos byloje nedalyvaujančių asmenų - bendrovės akcininkų atžvilgiu, padarė klaidingas išvadas, kadangi priešingai nei teigiama skundžiamojoje teismo nutartyje, 2009 m. kovo 23 d. nutartimi laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos ne UAB „Druskininkų autobusų parkas“ vieno ar kelių akcininkų, UAB „Druskininkų autobusų parkas“ organo - visuotinio akcininkų susirinkimo atžvilgiu. Draudimas visuotiniam akcininkų susirinkimui priimti tam tikrus sprendimus dėl jau minėtų argumentų negali būti tapatinamas su bendrovės akcininkų neturtinių teisių apribojimu (Akcinių bendrovių įstatymo 16 str. 3 d.). Pažymėtina, kad bendrovės akcininkai nėra privalomai traukiami trečiaisiais asmenis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, todėl skundžiama teismo nutartis yra visiškai nepagrįsta ir naikintina.

8Ieškovo J. V. atskirasis skundas netenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

10Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 144 str. 1 d. numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Įstatymo leidėjas suteikia teismui diskrecijos teisę spręsti, ar konkrečiu atveju yra reikalinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama, kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Pažymėtina, kad teismas, taikydamas LR CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, jog egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė.

11Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas pareiškė neturtinio pobūdžio reikalavimą, kuriuo konkrečiai prašė pripažinti 2008-10-30 UAB „Druskininkų autobusų parkas“ pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtą sprendimą dėl valdybos rinkimų negaliojančiu (niekiniu). Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti UAB „Druskininkų autobusų parkas“ visuotiniam akcininkų susirinkimui svarstyti klausimą dėl UAB „Druskininkų autobusų parkas“ valdybos ir/ar atskirų jos narių rinkimo/atšaukimo bei priimti sprendimus dėl UAB „Druskininkų autobusų parkas“ valdybos ir/ar atskirų jos narių rinkimo/atšaukimo. Pirmos instancijos teismas 2009 m. kovo 23 d. nutartimi tenkinęs ieškovo prašymą ir pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones, skundžiama 2009 m. balandžio 2 d. nutartimi šias laikinąsias apsaugos priemones panaikino. Teisėjų kolegija sutinka su tokia pirmos instancijos teismo nuomone, kadangi ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra nepagrįstos, nes jos negalėtų užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovas ginčija ir teismo prašo pripažinti negaliojančiu UAB „Druskininkų autobusų parkas“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2008-10-30 priimtą sprendimą dėl valdybos rinkimų, tuo tarpu prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis ieškovas siekia ateityje uždrausti UAB „Druskininkų autobusų parkas“ visuotiniam akcininkų susirinkimui svarstyti klausimą bei priimti sprendimus dėl UAB „Druskininkų autobusų parkas“ valdybos ir/ar jos atskirų narių rinkimo ar atšaukimo. Akivaizdu, jog tokios taikytos laikinosios apsaugos priemonės ribotų atsakovo valdymo organų tam tikrų sprendimų priėmimą, sutrikdytų įmonės veiklą, tačiau niekaip neužtikrintų ieškinio reikalavimų ir būsimo teismo sprendimo įvykdymo. Kolegija pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra laikina ginčo objekto apsauga bei būsimo teismo sprendimo užtikrinimas. Tuo tarpu ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės užkirstų kelią tik ateityje UAB „Druskininkų autobusų parkas“ visuotiniam akcininkų susirinkimui priimti bet kokius sprendimus dėl UAB „Druskininkų autobusų parkas“ valdybos ir/ar jos atskirų narių rinkimo ar atšaukimo, bet niekaip negalėtų užtikrinti teismo sprendimo įvykdymo, teismui patenkinus ieškinį ir 2008-10-30 UAB „Druskininkų autobusų parkas“ pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtą sprendimą dėl valdybos rinkimų pripažinus negaliojančiu (niekiniu). Kadangi ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra nesusijusios su šios bylos ginčo dalyku, jos negali būti taikomos.

12Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas teisingai taikė procesinės teisės normas, todėl priėmė pagrįstą ir teisingą nutartį. Kadangi ieškovo J. V. atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ginčijamai nutarčiai panaikinti ar pakeisti, Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009-04-02 nutartis paliktina nepakeista.

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

14Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-415-182/2009 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai