Byla II-918-580/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė, sekretoriaujant Jolitai Varnaitei,

2dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui Z. M.,

3institucijos atstovui Justinui Točilovui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinėn atsakomybėn patraukto asmens Z. M. skundą dėl savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ nutarimo administracinio teisės pažeidimo bylose panaikinimo.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo Z. M. prašo panaikinti savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ 2010-01-18 nutarimą.

7Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ 2010-01-18 nutarimu Nr. 1266016-4 Z. M. nubaustas pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 142 straipsnio 4 dalį už tai, kad jis 2010-01-18 apie 15.41 val. važiavo autobusu Nr. 753 maršrutu Nr. 74, tarp stotelių Bazilijonų ir Aušros vartai, be bilieto ir tuo pažeidė Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 33.1 punkto reikalavimus.

8Skunde Z. M. nurodė, kad pažeidimo dieną nevažiavo, ant baudos lapelio nėra jo parašų. Aiškino, kad apie pažeidimą jis sužinojo tik tada, kai iš antstolio gavo pranešimą apie paskirtos baudos sumokėjimą. Tada nuėjo pas kurjerius, o vėliau į Susisiekimo paslaugas“, kur jam patarė kreiptis į teismą.

9Skundas tenkintinas.

10Byloje nustatyta, kad savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierė E. K. 2010-01-18 surašė ATP protokolą Z. M. už tai, kas jis 2010-01-18 apie 15.41 val. važiavo autobusu Nr. 753 maršrutu Nr. 74, tarp stotelių Bazilijonų ir Aušros vartai, be bilieto ir tuo pažeidė Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 33.1 punkto reikalavimus; administracinė atsakomybė už padarytą pažeidimą numatyta 142 straipsnio 4 dalyje (b. l. 4). Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ 2010-01-18 nutarimu Nr. 1266016-4 Z. M. už pažeidimo, numatyto ATPK 142 straipsnio 4 dalyje, padarymą nubaustas 80 Lt bauda (b. l. 2, 7, 8).

11Pagal ATPK 142 straipsnio 4 dalį keleivių važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis arba važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, neturint teisės į transporto lengvatas, užtraukia baudą nuo šešiasdešimties iki vieno šimto litų.

12Z. M. veika pagal ATPK 142 straipsnio 4 dalį kvalifikuota dėl to, kad ji pažeidė Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 33.1 punkto reikalavimus.

13Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005-11-23 sprendimu Nr. 1-967 patvirtintų Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 33.1 punkte nustatyta, kad keleivis laikomas važiuojančiu be bilieto arba vežančiu vaiką nuo septynerių iki šešiolikos metų be bilieto, jei kontrolės metu jis nepateikia kontrolieriui tinkamai pažymėto vienkartinio bilieto arba galiojančio terminuoto bilieto, galiojančio vardinio terminuoto arba pažymėto vienkartinio bilieto su nuolaida ir galiojančio dokumento, patvirtinančio asmens teisę į transporto lengvatą.

14Administraciniu teisės pažeidimu suprantamas priešingas teisei, kaltas veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę ar viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę. Kiekvieno pažeidimo tyrimo metu reikalinga tiksliai nustatyti pažeidėjo asmenybę. Byloje apklaustų liudytojų I. T. ir V. P. parodymais nustatyta, kad Z. M. pavarde prisistatęs asmuo neturėjo asmens dokumentų, dėl ko buvo vežamas nustatyti asmenybę į Vilniaus miesto 3 policijos komisariatą. 2010-01-18 parašytas prašymas nustatyti keleivio asmenybę, kuris įvykdė administracinį teisės pažeidimą. Vilniaus miesto 3 Policijos komisariato rašte nurodyta, kad nustatant Z. M. asmenybę duomenys nebuvo išsaugoti, tapatybės patvirtinimo aplinkybės šiuo metu nėra nustatytos ir reikalinga remtis įprastai tokioje situacijoje galėjusio būti tyrimo eiga ir galimais panaudoti duomenimis. 2009-06-23 teismo posėdžio metu apklausti liudytojai I. T. ir V. P. neatpažino Z. M. kaip asmens, kuris buvo pristatytas tapatybės nustatymui. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas kategoriškai neigia padaręs pažeidimą ir buvęs sulaikytas, įvykio liudytojai jo neatpažįsta, duomenų apie asmens tapatybės patikrinimą nėra išlikę, daroma išvada, kad nepakanka duomenų vienareikšmei išvadai, kad pažeidimą padarė skundžiamu nutarimu nubaustas asmuo. Atsiradusios abejonės visada vertinamos baudžiamojo naudai.

15Nenustačius pažeidimo įvykio ir sudėties byla nutraukiama Administracinių teisės pažeidimų kodekso 250 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu.

16Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsniu teismas.

Nutarė

17Skundą patenkinti.

18Panaikinti savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ 2010-01-18 nutarimą ir bylą nutraukti.

19Nutartis per dešimt dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai