Byla Ik-3049-426/2011
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Miliuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Arūno Dirvono ir Rositos Patackienės, sekretoriaujant Anetai Seržantovič, dalyvaujant atsakovės atstovui Joriui Gintilui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo L. T. K. skundą atsakovei Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos administracijai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas L. T. K. skunde (b. l. 1-5) prašo: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos administracijos 2010 m. rugsėjo 21 d. medicininį standartinį dokumentą Nr. ( - ) ir jo pagrindu taikomą L. T. K. išduoto sveikatos pažymėjimo Nr. ( - ) galiojimo termino sutrumpinimą iki 6 mėn., paliekant L. T. K. išduoto sveikatos pažymėjimo Nr. ( - ) galiojimo terminą – 2 metai nuo jo išdavimo dienos; 2) priteisti iš Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos administracijos L. T. K. patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovė atsiliepime (b. l. 48-50) su pareiškėjo skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 48-50).

5L. T. K. 2011 m. spalio 7 d. pateikė prašymą dėl skundo atsisakymo ir bylos nutraukimo. Nurodė, kad skundo atsisakymo pasekmės jam yra žinomos.

6Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas sutiko su L. T. K. pareikštu prašymu.

7Byloje nenustatyta aplinkybių, leidžiančių tvirtinti, jog pareiškėjo skundo atsisakymas prieštarauja įstatymui ar viešajam interesui arba pažeidžia kieno nors teises ar įstatymų saugomus interesus.

8Įvertinus tai, kas išdėstyta, atsisakymas nuo skundo priimtinas ir administracinė byla nutrauktina (Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 d. 3 p.).

9Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 3 d. numatyta, kad šio straipsnio 2 d. numatyta pareiškėjo teisė reikalauti išlaidų atlyginimo išlieka ir tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako prašymo (skundo) dėl to, kad atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą padavus prašymą (skundą) teismui.

10Įvertinus byloje esančią medžiagą, negalima daryti išvados, kad L. T. K. reikalavimas buvo patenkintas geruoju, todėl jis neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

11Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 d. 3 p., 102 str., 105 str., 149 str. 2 d.,

Nutarė

12Priimti L. T. K. skundo dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos administracijos 2010 m. rugsėjo 21 d. medicininio standartinio dokumento Nr. ( - ) panaikinimo ir jo pagrindu taikomo L. T. K. išduoto sveikatos pažymėjimo Nr. ( - ) galiojimo termino sutrumpinimo iki 6 mėn., paliekant L. T. K. išduoto sveikatos pažymėjimo Nr. ( - ) galiojimo terminą – 2 metai nuo jo išdavimo dienos, atsisakymą ir administracinę bylą Nr. I-3049-426/2011 nutraukti.

13Netenkinti L. T. K. prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

14Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai